وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

استفتائات نحوه ذبح حیوان

0

استفتائات نحوه ذبح حیوان

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

بی هوشی قبل از ذبح حیوان [نحوه ذبح]
پرسش :اگر پیش از ذبح، حیوان را با آمپول یا با وارد کردن شوک و یا با وسایل دیگر بى هوش کنند، آیا چنین ذبحى صحیح است؟ آیا با استقرار حیات منافات ندارد؟
پاسخ :استقرار حیات شرط نیست، بعلاوه بى هوشى منافات با استقرار حیات ندارد.
قطع سر حیوان قبل از خروج روح [نحوه ذبح]
پرسش :چنانچه قطع سر حیوان قبل از خروج روح اشکال داشته باشد، آیا این حکم در حیواناتى مانند گنجشک نیز جریان دارد؟
پاسخ :قطع سر حیوان بطور کامل قبل از خروج روح حرام نیست بلکه مکروه است.
مقدار بریدن رگ ها در ذبح حیوان [نحوه ذبح]
پرسش :آیا باید رگهای حلقوم حیوان را کامل قطع نمود یا این که می توان مقداری را بعد از مرگ حیوان قطع کرد؟
پاسخ :اگر بعضى از این رگها را ببرند و صبر کنند تا حیوان بمیرد بعد بقیّه را ببرند فایده ندارد، بلکه اگر به این مقدار هم صبر نکنند ولى بطور معمول رگها را پشت سر هم نبرند اگر چه هنوز حیوان جان داشته باشد اشکال دارد.
ذبح زرافه [نحوه ذبح]
پرسش :برای خوردن گوشت زرافه باید آن را ذبح کرد یا نحر؟
پاسخ :در صورت امکان باید ذبح شود.
ذبح کردن گاو سرکش بصورت ایستاده [نحوه ذبح]
پرسش :اگر حیوانی مانند گاو را ایستاده ذبح کنند رو به قبله بودن آن چگونه است؟ آیا همین که به طرف قبله ایستاده باشد کفایت می کند.
پاسخ :اگر راهی ندارند مانعی ندارد ولی اگر ممکن است به شکلی آنها را آرام نموده و کاملا رو به قبله قرار دهند.
شوک برقی قبل از ذبح [نحوه ذبح]
پرسش :اگر حیوانات را قبل از ذبح شوک برقى دهند به طورى که قبل یا بعد از ذبح هیچ حرکتى نکند یا حرکت کمى بکند، با فرض این که در هر صورت خونى از آنها نیاید یا بیاید، آیا اینها حلالند یا حرام و میته; و خرید و فروش و بهاى آنها چه حکمى دارد؟
پاسخ :در صورتى که حیوان بعد از شوک، زنده باشد و ذبح شرعى بشود حلال است و خوردن و خرید و فروش آن جایز است ولى از خونهاى داخل آن پرهیز کنید.
زنده بودن حیوان هنگام ذبح [نحوه ذبح]
پرسش :آیا در ذبیحه استقرار حیات به هنگام ذبح در ذبیحه شرط است؟
پاسخ :حیات مستقر به این معنا که حیوان براى مدّت قابل ملاحظه اى، یک روز و یا حتّى یک ساعت زنده بماند، شرط نیست، ولى حیوان باید به هنگام ذبح زنده باشد.
کفایت بریده شدن سه رگ [نحوه ذبح]
پرسش :1ـ آیا به نظر معظم له اگر جوزه به طرف تن باشد نه سر و ذبح شده باشد یعنی از بالای جوزه سر بریده باشند آیا حیوان حلال است؟ 2ـ در رابطه با اوداج اربعه آیا به نظر معظم له اگر سه رگ بریده شود و یک رگ بماند ذبح درست است یا نه؟
پاسخ :احتیاط مستحب آن است که چهار رگ بزرگ یعنى دو رگ بزرگ گردن به اضافه حلقوم و مرى از پایین برآمدگى گلو بریده شود.
ذبح با قطع گردن حیوان از جلو [نحوه ذبح]
پرسش :آیا قطع گردن حیوان مورد ذبح مانند مرغ، گوسفند، گاو و مانند آن، که ضمن آن، رگهاى مورد نظر در ذبح شرعى نیز بریده خواهد شد، کافى است؟
پاسخ :هرگاه از جلو ببرد اشکالى ندارد.
ذبح از پشت سر [نحوه ذبح]
پرسش :آیا قطع کردن رگهاى چهارگانه از پشت سر جایز است؟ اگر جواب منفى است، آیا موجب حرمت ذبیحه مى گردد؟
پاسخ :این کار جایز نیست و خوردن گوشت آن اشکال دارد.
لزوم تکان خوردن حیوان بعد بریدن سرش [نحوه ذبح]
پرسش :آیا حیوان باید بعد از ذبح تکان بخورد؟
پاسخ :باید حیوان بعد از سر بریدن حرکتى کند اگر چه مثلًا چشم یا دم خود را حرکت دهد یا پاى خود را به زمین زند که معلوم شود زنده بوده و احتیاط واجب آن است که خون به مقدار کافى از آن بیرون بریزد.
قطع دوباره محل ذبح حیوانی که بصورت اشتباه ذبح شده [نحوه ذبح]
پرسش :اگر سر حیوانى به علّتى از زیر چانه بریده شود و قبل از خروج روح دوباره محل ذبح قطع گردد، حلال است یا خیر؟
پاسخ :اشکالى ندارد.
قطع چهار رگ حیوان بصورت ناگهانی [نحوه ذبح]
پرسش :اگر در هنگام ذبح چهار رگ را ناگهان قطع کنند اشکال دارد؟
پاسخ :اشکال ندارد حتی قطع ناگهانی سر از سمت گلو هم حرام نیست هرچند کراهت دارد.
دست و پا زدن حیوان بعد از ذبح [نحوه ذبح]
پرسش :گوسفند بیماری را ذبح کرده¬اند و دقّت نشده که دست و پا زده یا خیر حکم آن چیست؟
پاسخ :دست و پا زدن به عنوان نشانه برای زنده بودن است، اگر یقین داشته¬اند هنگام ذبح زنده بوده کافی است.
معیار ذبح شرعی [نحوه ذبح]
پرسش :برای ذبح شرعی حیوان چه مقدار باید از رگ او را قطع نمود؟
پاسخ :براى سر بریدن حیوان اگر حلقوم و دو رگ بزرگ گردن را بطور کامل ببرند کافى است ولى احتیاط مستحب آن است که چهار رگ بزرگ یعنى دو رگ بزرگ گردن به اضافه حلقوم و مرى از پایین برآمدگى گلو بریده شود.
شوک وارد کردن به حیوان [نحوه ذبح]
پرسش :در صورتی که در هنگام ذبح برای راحتی کار به او شوک وارد کنند چه حکمی دارد؟
پاسخ :در زمان ما گاه براى آسان شدن ذبح حیوانات به حیوان شوک‏ مى‏دهند، تا کمى بى‏حس شود و به راحتى یا به وسیله دستگاه ها سر آن را ببرند، این کار در صورتى که حیوان بعد از شوک زنده باشد اشکالى ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

حتما بخوانيد

 

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت هدانا

ویژه نامه احکام متفرقه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.