وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

ارث بردن قاتل از مقتول

0

ارث بردن قاتل از مقتول

ارث بردن قاتل از مقتول

رساله توضیح المسائل تقلید

[ارث بردن قاتل از مقتول]

مسأله 2784 اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و بناحق بکشد، از او ارث نمی‌برد ولی اگر (1) از روی خطا باشد (2) مثل آنکه سنگ به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث می‌برد (3) ولی از دیه قتل ارث نمی‌برد (4).

(1) (سیستانی): ولی اگر قتل به حق باشد مانند قصاص یا اجرای حدّ یا دفاع، ارث می‌برد؛ و همچنین اگر..

(2) (بهجت): چه خطای محض باشد یا خطای شبیه به عمد، بنا بر أظهر از او ارث می‌برد، ولی از دیه او بنا بر أظهر ارث نمی‌برد، اگر چه احتیاط مستحب در صلح کردن است. و در قتل عمدی، که ارث نمی‌برد، فرقی نیست بین این که خودش مستقیماً اقدام به قتل نماید و یا طوری واسطه قتل باشد که قتل به او نسبت داده شود.

(زنجانی): خواه شبیه عمد باشد، مثل آن که او را کتک بزند، ولی او اتفاقاً بمیرد و خواه شبیه عمد نباشد، مثل آن که سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث می‌برد، ولی ارث بردن او از دیه قتل که بعداً گفته می‌شود محل ّ اشکال است.

(3) (نوری): و حتی در این صورت از دیه قتل او نیز که عاقله قاتل متحمل می‌شوند، ارث می‌برند.

(4) (گلپایگانی)، (خوئی)، (صافی): ارث بردن او از دیه قتل که بعداً گفته می‌شود محل ّ اشکال است.

(تبریزی): ظاهر آن است که از دیه نیز ارث می‌برد.

(مکارم): در این صورت، از دیه قتل بنا بر احتیاط ارث نمی‌برد.

(سیستانی): از دیه قتل که عاقله می‌پردازد ارث نمی‌برد و همچنین قتل شبه عمد (یعنی اینکه کاری کند که معمولًا موجب قتل نیست و قصد قتل هم نداشته ولی قصد انجام آن را نسبت به مقتول داشته است) مانع ارث نمی‌شود.

(اراکی): مسأله اگر کسی یکی از افرادی را که از او ارث می‌برند، عمداً و بناحق بکشد، از او ارث نمی‌برد ولی اگر از روی خطا باشد مثل آن که سنگ به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از آن افراد بخورد و او را بکشد، از او ارث می‌برد، ولی ارث بردن او از دیه قتل، محل ّ اشکال است.

(فاضل): مسأله اگر کسی شخصی را که از او ارث می‌برد بکشد:

الف: اگر او را عمداً و به ناحق کشته باشد از او ارث نمی‌برد.

ب: اگر او را عمداً ولی از روی حق ّ و به حکم حاکم شرع کشته باشد از او ارث می‌برد.

ج: اگر او را به صورت خطا یا شبه عمد بکشد از اموال دیگر او ارث می‌برد ولی از دیه او ارث نمی‌برد.

مسائل اختصاصی

(زنجانی): مسأله 2798 برادران یا خواهران مادری و فرزندان آنها و هر کس که به جهت برادری یا خواهری مادری با میّت قرابت دارد، از دیه ارث نمی‌برد.

(فاضل): مسأله 2957 اگر کودکی از زنا متولّد شود:

الف: اگر زن و مرد هر دو زناکار باشند نه آنها از کودک ارث می‌برند و نه کودک از آنها ارث می‌برد.

ب: اگر یکی از آن دو زناکار باشند ولی دیگری فکر می‌کرده که حلال است، کودک و زانی از همدیگر ارث نمی‌برند ولی کودک نسبت به فردی که فکر می‌کرده حلال است ولد شبهه محسوب می‌شود و از یکدیگر ارث می‌برند.

ج: اگر ولد الزنا ازدواج کند زن و فرزندان او طبق احکام ارث از او ارث می‌برند.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/q6kxra

حتما بخوانيد

کلید:  ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتول

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.