وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اذان و اقامه

اذان و اقامه

رساله توضيح المسائل نماز

[ مستحب است پیش از نمازهای یومیه اذان و اقامه بگویند]

مسأله ۹۱۶ برای مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای یومیه (۱) اذان و اقامه بگویند (۲)، ولی پیش از نماز عید فطر و قربان (۳)، مستحب است سه مرتبه بگویند «الصَّلاه» (۴) و در نمازهای واجب دیگر سه مرتبه «الصَّلاه» را به قصد رجاء بگوید.

(۱) (خوئی، سیستانی:) پیش از نمازهای واجب شبانه روزی (یومیه)..

(گلپایگانی، صافی، تبریزی، زنجانی:) پیش از نمازهای واجب یومیه..

(۲) (خوئی، سیستانی:) و برای نمازهای دیگر واجب یا مستحب، مشروع نیست..

(بهجت:) امّا احتیاط مستحب ّ این است که اقامه ترک نشود مخصوصاً در نماز صبح و مغرب و برای کسی که به جماعت نماز نمی خواند..

(زنجانی:) و برای مرد سفارش بیشتری شده، و در نماز مغرب و صبح تأکید بیشتری دارد و احتیاط استحبابی در آن است که اقامه در نمازها ترک نشود، و برای نمازهای دیگرِ واجب یا مستحب، مشروع نیست..

(مکارم:) و بهتر است حتّی الإمکان ترک نشود مخصوصاً اقامه، ولی برای نماز عید فطر و قربان و نمازهای واجب دیگر اذان و اقامه نیست بلکه سه مرتبه به امید مطلوبیّت پروردگار بگویند (الصَّلاه).

(۳) (سیستانی:) در صورتی که با جماعت بخوانند..

(گلپایگانی، خوئی، زنجانی، تبریزی، صافی:) پیش از نمازهای واجب غیر یومیه مثل نماز آیات (خوئی، زنجانی، تبریزی: در صورتی که با جماعت بخوانند)..

(۴) (خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(اراکی:) و هم چنین قبل از نمازهای واجب دیگر مانند نماز آیات هم مستحب است سه مرتبه «الصلاه» بگویند.

(بهجت:) و هم چنین برای این که به دیگران اعلام شود که وقت نماز داخل شده است استحباب اذان بعید نیست؛ و گفتن اذان و اقامه در غیر این موارد به قصد ورود در شرع حرام است.

[ مستحب است در روز اولی که بچه به دنیا می آید]

مسأله ۹۱۷ مستحب است (۱) در روز اولی که بچه به دنیا می آید یا پیش از آن که بند نافش بیفتد، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگویند.

(۱) (مکارم:) به عنوان تبرّک و امید ثواب..

(بهجت:) مسأله مستحب ّ است در گوش راست بچّه ای که به دنیا آمده اذان و در گوش چپش اقامه بگویند.

[مسأله ۹۱۸ اذان هیجده جمله است]

مسأله ۹۱۸ اذان هیجده جمله است: «اللّه ُ أَکبَرُ» چهار مرتبه «اشهَدُ ان لا إِله َ إِلَّا اللّه ُ، اشهَدُ ان َّ مُحَمَّداً رَسُول ُ اللّه ِ، حَی َّ عَلَی الصَّلاهِ، حَی َّ عَلَی الفَلاح ِ، حَی َّ عَلی خَیرِ العَمَل ِ، اللّه ُ أَکبَرُ، لا إِله َ إِلَّا اللّه ُ» هر یک دو مرتبه، و اقامه هفده جمله است یعنی دو مرتبه «اللّه ُ أَکبَرُ» از اول اذان و یک مرتبه «لا إِله َ إِلَّا اللّه ُ» از آخر آن کم می شود و بعد از گفتن «حَی َّ عَلی خَیرِ العَمَل ِ» باید دو مرتبه «قَد قامَت ِ الصَّلاهُ» اضافه نمود.

[ شهادت سوم جزء اذان نیست]

مسأله ۹۱۹ «اشهَدُ ان َّ عَلِیّاً وَلِی ُّ اللّه ِ» جزء اذان و اقامه نیست (۱) ولی خوب است بعد از «اشهَدُ ان َّ مُحَمَّداً رَسُول ُ اللّه ِ»، به قصد قربت گفته شود. (۲)

(۱) (زنجانی:) البته ولایت امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام از ارکان ایمان است و اسلام بدون آن، ظاهری بیش نیست و قالبی از معنی تهی است و خوب است که پس از اشهَدُ ان َّ مُحَمَّداً رَسُول ُ اللّه به قصد تیمن و تبرّک، شهادت به ولایت و امامت بلا فصل حضرت امیر المؤمنین و سایر معصومین علیهم السلام به نحوی که شبیه جملات اذان و اقامه نگردد؛ ذکر گردد.

(۲) (مکارم:) به قصد تبرّک گفته شود، لکن به صورتی که معلوم شود جزءِ آن نیست.

(نوری:) و چون در امثال زمان ما، شعار تشیع محسوب می شود، در هر جا که اظهار این شعار، مستحسن و لازم باشد، گفتن آن هم مستحسن و لازم است.

(بهجت:) مسأله بعید نیست مستحب ّ بودن اقرار به ولایت امیر المؤمنین علی ّ بن أبی طالب علیه السلام در اذان مستحبّی در صورتی که به نیّت مطلوب بودن گفته شود به عبارات مختلفی که در نهایه و فقیه و احتجاج نقل شده است که «ان َّ عَلِیّاً وَلِی ُّ اللّه ِ» و یا عَلِی ٌّ امیرُالمُؤمِنین و یا به عبارت «اشهَدُ ان َّ عَلِیّاً وَلِی ُّ اللّه ِ» باشد. و امّا اقرار به ولایت، اگر چه در غیر اذان باشد خوب است، پس احتیاج به دلیل مخصوص ندارد و کاملترین عبارتی که در اینجا گفته می شود آن است که اقرار به خلیفه بودن یا وصی بودن حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه طاهرین علیهم السلام در آن باشد.

ترجمه اذان و اقامه

«اللّه ُ أَکبَرُ» یعنی خدای تعالی بزرگتر از آن است که او را وصف کنند.

«اشهَدُ ان لا إِله َ إِلَّا اللّه ُ» یعنی شهادت می دهم که غیر خدایی که یکتا و بی همتا است

خدای دیگری سزاوار پرستش نیست.

«اشهَدُ ان َّ مُحَمَّداً رَسُول ُ اللّه ِ» یعنی شهادت می دهم که حضرت محمّد بن عَبد اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم پیغمبر و فرستاده خدا است.

«اشهَدُ ان َّ عَلِیّاً أمیرُ المؤمنین وَلِی ُّ اللّه ِ» یعنی شهادت می دهم که حضرت علی علیه الصّلاه و السّلام امیر المؤمنین و ولی ّ خدا بر همه خلق است.

«حَی َّ عَلَی الصَّلاهِ» یعنی بشتاب برای نماز «حَی َّ عَلَی الفَلاح ِ» یعنی بشتاب برای رستگاری.

«حَی َّ عَلی خَیرِ العَمَل ِ» یعنی بشتاب برای بهترین کارها که نماز است.

«قَد قامَت ِ الصَّلاه» یعنی به تحقیق نماز برپا شد.

«لا إِله َ إِلَّا اللّه» یعنی خدایی سزاوار پرستش نیست مگر خدایی که یکتا و بی همتا است.

[این ترجمه ها در رساله آیات عظام کمی با متن اصلی تفاوت دارد ولی ما در اینجا ذکر نکرده ایم و در رساله آیات عظام: زنجانی و بهجت نیست]

[مسأله ۹۲۰ بین جمله های اذان و اقامه باید خیلی فاصله نشود]

مسأله ۹۲۰ بین جمله های اذان و اقامه باید خیلی فاصله نشود و اگر بین آنها بیشتر از معمول فاصله بیندازد (۱)، باید دوباره آن را از سر بگیرد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (زنجانی:) اگر بین آنها به قدری فاصله بیندازد که عرفاً نگویند جملات پی در پی است..

[مسأله ۹۲۱ اگر در اذان و اقامه صدا را در گلو بیندازد]

مسأله ۹۲۱ اگر در اذان و اقامه صدا را در گلو بیندازد چنانچه غنا شود، یعنی به طور آوازه خوانی که در مجالس لهو و بازیگری معمول است اذان و اقامه را بگوید، حرام است و اگر غنا نشود مکروه می باشد (۱).

این مسأله، در رساله آیات عظام: اراکی و بهجت نیست

(۱) (فاضل:) حرام و باطل است.

(مکارم:) مسأله اذان گفتن بصورت غنا یعنی آهنگی که مناسب مجالس لهو و لعب است، حرام و باطل است.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه اذان و اقامه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

6 نظرات
 1. فاطمه می گوید

  سلام و وقت بخیر… ببخشید گفتن اذان و اقامه قبل نماز واجب است؟ یا می توان از اول فورا نیت کرد و نگفت

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   واجب نیست اما مستحب موکد است و ثواب زیادی برای آن نقل شده است حیف هست که نگویید.
   نیت هم نیاز نیست بر زبان باشد همین که به سمت سجاده می روید و می دانید می خواهید چه نمازی بخوانید همین نیت هست و درست هست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. فاطمه می گوید

  سلام و وقت بخیر.. ببخشید چند تا سؤال داشتم ۱٫در نماز فردی برای شروع که نیت کنیم باید بعد قد قامت الصلاه نیت کنیم یا الله اکبر و لا اله اله الا الله رو هم گفت بعد نیت کرد . می شود به محض گفتن الله اکبر شروع به نماز خواندن کرد . و می شود با مهر شکسته نماز خواند یا نه. و شمردن رکعت با انگشت درست است .. ممنون

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   همینکه می دانید می خواهید چه نمازی بخوانید همین نیت است و لازم نیست چیزی بر زبان بیاورید.
   بله می توان پس از آغاز اذان نماز را خواند اما در نماز صبح احتیاط بر این است حدود ۵ الی ۱۰ دقیقه بعد از اذان نماز بخوانید.
   ۳-می شود با مهر شکسته هم نماز خواند. هرچند که بهتر است مهر سالم باشد.
   ۴- شمردن رکعات با انگشت اشکال ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. ناشناس می گوید

  سلام
  آیا میشود برای نماز قضا فقط اقامه یا فقط اذان را گفت؟
  یا هر دو را باید خواند؟مرجع تقلیدم آیت الله بهجت هست

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   خواندن اذان و اقامه مستحب است و واجب نیست چه برای نمازادا و چه نماز قضا.
   وفقکم الله لکل خیر