وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آموزش تصویری وضوی جبیره + فیلم

طریقه ی وضو گرفتن در حالت وجود زخم و شکستگی در صورت و دستها چگونه است

0

آموزش تصویری وضوی جبیره

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل «احکام وضوی جبیره مطابق نظر10مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

 

 

 

مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

غسل جبیره

سؤال: قسمتی از پای من به علت شکستگی در گچ است و نمی شود آن را باز کرد، در مورد غسل چه وظیفه‌ای دارم؟

جواب: باید غسل جبیره ای انجام دهید، به این صورت که بعد از شستن سر و گردن و شستن مقداری از بدن ــ حتی انگشتان پا ــ که در گچ نیست، به نیت غسل دست تر روی گچ بکشید و اگر به دلیلی ــ مانند نجس بودن گچ ــ ممکن نیست روی گچ دست تر بکشید، روی آن پارچه یا پلاستیک قرار دهید – به نحوی که جزئی از این جبیره محسوب شود – و روی آن دست تر بکشید و در صورتی که گچ بیشتر از حد معمول محل شکستگی را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست، بنا بر احتیاط واجب تیمم هم بنمایید.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای


 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

تیمم جبیره ای [کیفیت وضوی جبیره ای ]

پرسش : کسی که باید تیمم نماید اگر در اعضای تیمم جبیره باشد چگونه تیمم کند؟

پاسخ : کسى که وظیفه او تیمّم است هرگاه در اعضاى تیمّم او زخم، یا دمل، یا شکستگى باشدباید مطابق دستور وضوى جبیره ‏اى تیمّم جبیره ‏اى کند.

طریقه ی وضو گرفتن در حالت وجود زخم و شکستگی در صورت و دستها [کیفیت وضوی جبیره ای ]

پرسش : در صورتی که زخم و شکستگی بر روی صورت و دستها باشد نحوه وضو گرفتن چگونه است؟

پاسخ : هرگاه زخم یا دمل یا شکستگى در صورت و دستها است و روى آن باز است امّا آب ریختن روى آن ضرر دارد، کافى است اطراف آن را بشوید، ولى اگر کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد باید دست تر بر خود آن نیز بکشد و اگر ضرر دارد مستحب است پارچه پاکى روى آن بگذارد و دست تر روى آن بکشد.

طریقه ی گرفتن وضو ی جبیره ای [کیفیت وضوی جبیره ای ]

پرسش : نحوه گرفتن وضو جبیره ای چگونه است؟

پاسخ : هرگاه زخم یا دمل و شکستگى با پارچه یا گچ یا مانند آن بسته شده است، چنانچه باز کردن آن ضرر و مشقّت زیادى ندارد و آب هم براى آن مضر نیست، باید آن را باز کند و وضو بگیرد، در غیر این صورت اطراف زخم یا شکستگى را بشوید و احتیاط مستحب آن است که روى جبیره را نیز مسح کند و اگر جبیره، نجس است یا نمى ‏شود روى آن دستِ تر بکشد، پارچه پاکى را بر آن ببندد و دستِ تر روى آن بکشد.

طریقه ی مسح سر با وجود جبیره در دست راست [کیفیت وضوی جبیره ای ]

پرسش : اگر کف دست راست جبیره داشته باشد مسح سر را با دست چپ انجام دهد یا با ذراع و ساق دست راست که بیرون از جبیره است؟

پاسخ : احتیاط آن است که هم با ذراع و هم با دست چپ مسح را انجام دهد.

حکم جبیره نداشتن دست مصنوعی [احکام وضوی جبیره ای ]

پرسش : آیا دست مصنوعى در حکم جبیره است، و در هنگام وضو باید دست مرطوب بر آن کشید؟

پاسخ : دست مصنوعى حکم جبیره ندارد.

تعریف جبیره [احکام وضوی جبیره ای ]

پرسش : جبیره چیست؟

پاسخ : چیزى که با آن زخم یا عضو شکسته را مى‏ بندند و دوایى که روى آن مى‏ گذارند «جبیره» نامیده مى‏شود.

حکم ضرر نداشتن آب برای زخم و شکستگی [احکام وضوی جبیره ای ]

پرسش : در صورتی که روی زخم باز باشد و یا آب برای آن ضرر نداشته باشد باید چگونه وضو بگیرد؟

پاسخ : هرگاه در یکى از جاهاى وضو زخم یا دمل یا شکستگى باشد چنانچه روى آن باز است و خون ندارد و آب هم براى آن مضر نیست، باید مطابق معمول وضو بگیرد.

استفاده از رطوبت جبیره برای مسح [احکام وضوی جبیره ای ]

پرسش : آیا کسی که جبیره در در کف دست و انگشتان دارد می تواند با آن مسح سر و پا را انجام دهد؟

پاسخ : کسى که در کف دست و انگشتهایش جبیره دارد و در موقع وضو دست تر روى آن کشیده، مى‏تواند مسح سر و پا را با همان رطوبت انجام دهد و اگر کافى نباشد، از جاهاى دیگر وضو رطوبت مى‏گیرد.

مشقت داشتن برطرف کردن مانع [احکام وضوی جبیره ای ]

پرسش : اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده است که برطرف کردن آن مشقت دارد تکلیف چیست؟

پاسخ : اگر در جاى وضو یا غسل چیزى چسبیده که برداشتن آن ممکن نیست، یا بسیار مشقّت دارد باید به دستور جبیره عمل کند، یعنى اطراف آن را بشوید و روى آن را دست بکشد.

انجام وضو و غسل جبیره ای در اول وقت [احکام وضوی جبیره ای ]

پرسش : کسی که وظیفه اش وضو و غسل جبیره ای است اگر بداند تا آخر وقت عذرش برطرف نمی شود آیا می تواند در اول وقت نماز بخواند؟

پاسخ : کسى که وظیفه او وضو یا غسل جبیره‏اى است، چنانچه مى‏داند تا آخر وقت عذر او برطرف نمى‏شود مى‏تواند در اوّل وقت نماز بخواند، امّا اگر امید دارد که تا آخر وقت عذر او برطرف شود احتیاط واجب آن است که صبر کند.

وظیفه فرد هنگام ضرر داشتن آب برای چشم [احکام وضوی جبیره ای ]

پرسش : اگر آب برای چشم ضرر داشته باشد تکلیف چیست؟

پاسخ : اگر به خاطر درد چشم شستن صورت ضرر دارد باید تیمّم کند و اگر مى‏تواند اطراف چشم و بقیّه صورت را بشوید، کافى است.

مکفی بودن نمازهایی که با وضو و غسل جبیره ای خوانده [احکام وضوی جبیره ای ]

پرسش : آیا لازم است فرد نمازهایی را که با وضو و غسل جبیره ای خوانده است پس از بهبودی اعاده نماید؟

پاسخ : نمازهایى را که با وضو یا غسل جبیره‏ اى مى‏ خوانند اعاده ندارد، مگر این که قبل از پایان وقت نماز، عذر برطرف شود، در اینجا بنابر احتیاط واجب، نماز را اعاده کنند.

مسح بر جبیره با امکان باز کردن [احکام وضوی جبیره ای ]

پرسش : چنانچه امکان باز کردن جبیره باشد ولی این کار را به خاطر نداستن مسأله انجام ندهد و بر روی جبیره مسح کند حکم نمازهای او چیست؟

پاسخ : اگر یقین به این امر دارد نمازهایی که با این نوع وضو خوانده تدریجا قضا کند و اگر یقین ندارد چیزی بر عهده او نیست.

حکم مسح بر جبیره ی مرطوب [احکام وضوی جبیره ای ]

پرسش : آيا لازم است به هنگام وضو پارچه جبيره خشك باشد؟

پاسخ : لازم نیست مگر اینکه مرطوب بودن سبب انتقال نجاست شود.

حکم نمازهایی که برخلاف وظیفه با تیمم خوانده [احکام وضوی جبیره ای ]

پرسش : شخصی که وظيفه اش وضو و غسل جبيره بوده اما از روی جهل با تيمم نماز خوانده است؛ وظیفه او در حال حاضر چیست؟

پاسخ : در فرض سوال نمازها را قضا کند.

حکم مشاهده ی مانعی که رفعش مشقت دارد پس از وضو [احکام وضوی جبیره ای ]

پرسش : چنانچه مانعی که رفع آن مشقت دارد بعد از وضو مشاهده شود، وظیفه جیست؟

پاسخ : در فرض سوال وضو صحیح بوده و عملا جبیره حاصل شده است.

کفایت شستن جبیره ای که قابل شستن است [احکام وضوی جبیره ای ]

پرسش : در وضو و غسل جبیره، شستن جبیره ای که قابل شستن است مانند روکش پلاستیک، کفایت می کند یا باید مسح و دست کشیده شود؟

پاسخ : شستن کافی است.

حکم پوشاندن عضو جبیره ای با پلاستیک [احکام وضوی جبیره ای ]

پرسش : آیا صحیح است عضوی را که باید وضو ی جبیره ای بدهند داخل پلاستیک کنند و وضو بگیرند؟

پاسخ : آری صحیح است.

حکم وجود جبیره در تمام صورت یا دست [مواردی که اضافه کردن تیمم لازم است ]

پرسش : اگر تمام صورت یا یکی از دستها را جبیره گرفته باشد تکلیف چیست؟

پاسخ : هرگاه جبیره تمام صورت یا تمام یکى از دستها را گرفته باشد، باید بنابر احتیاط واجب هم وضوى جبیره‏اى بگیرد و هم تیمّم کند، همچنین اگر جبیره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد.

حکم وجود جبیره اضافی بر روی زخم [مواردی که اضافه کردن تیمم لازم است ]

پرسش : اگر بیشتر از معمول اطراف زخم، جبیره وجود داشته باشد وظیفه مکلف چیست؟

پاسخ : هرگاه جبیره بیشتر از معمول، اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست باید به دستور جبیره عمل کند و بنابر احتیاط مستحب، تیمّم هم بنماید و اگر برداشتن جبیره اضافى مم کن است باید آن را بردارد.

حکم ضرر داشتن آب برای بدن به علت غیر از زخم و شکستگی [مواردی که اضافه کردن تیمم لازم است ]

پرسش : اگر در اعضای وضو شکستگی و زخم وجود نداشته باشد اما به‏ جهت ديگرى آب براى آن ضرر دارد وظیفه چیست؟

پاسخ : هرگاه در اعضای وضو، زخم و جراحت و شکستگى وجود ندارد، امّا به‏ جهت دیگرى آب براى آن ضرر دارد، باید تیمّم کند، ولى اگر فقط براى مقدارى از دست و صورت ضرر دارد، چنانچه اطراف آن را بشوید کافى است و احتیاط واجب آن است که تیمّم هم

طریقه ی وضو گرفتن در حالت وجود زخم و شکستگی در محل مسح [مواردی که اضافه کردن تیمم لازم است ]

پرسش : در صورتی که زخم و شکستگی بر روی محل مسح باشد نحوه وضو گرفتن چگونه است؟

پاسخ : هرگاه زخم یا دمل و شکستگى در محلّ مسح باشد چنانچه نتواند آن را مسح کند باید پارچه پاکى روى آن بگذارد و روى پارچه را با رطوبت آب وضو مسح کند و بنابر احتیاط واجب، تیمّم هم بنماید و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد باید وضوى بدون مسح بگیرد و بنابر احتیاط واجب تیمّم هم بکند.

ترتیب بین تیمم و وضوی جبیره ای [مواردی که اضافه کردن تیمم لازم است ]

پرسش : اگر فرد در شرایطی قرار گرفت که احتیاطا هم باید تیمم کند هم وضو بگیرد ابتدا کدامیک را انجام دهد؟

پاسخ : فرقی ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

حتما بخوانيد

 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.