استفاده از كفش هم اتاقي براي وضو

۰۱/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

استفاده از كفش هم اتاقي براي وضو كفش هم  اتاقى پرسش 38 . اگر كفش هم اتاقى خود را بدون [...]