وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام ذبح و خوراکی:

حکم خوردن شکلات با روغن خوک

حکم خوردن شکلات با روغن خوکشکلات با روغن خوک ۹۴۴ - خوردن شکلاتی که احتمال دارد روغن خوک در آن به کار رفته باشد، چه حکمی دارد؟…

حکم لواشک انگور

حکم لواشک انگورتهیه لواشک از انگور پخته‌شده ۱۰۲۷ - برای تهیه لواشک چند نوع میوه را مخلوط کردم و پختم. مقدار کمی هم…

ذبیحه اهل کتاب

ذبیحه اهل کتابمطابق نظر آيت الله خامنه اي س. اگر کسی که سر حیوانی را می بُرد مسلمان نباشد، ولی تمام شرایط ذبح را رعایت کند،…

احکام شکار با سگ شکاری

احکام شکار با سگ شکاریحضرت آیت الله مکارم شیرازیشرایط سگ شکاری  پرسش :سگی که برای شکار فرستاده می شود باید چه شرائطی…

حکم شکار در شب

حکم شکار در شبحضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم شکار در شب  پرسش :آیا شکار در شب چه حکمی دارد؟ پاسخ :شکار در شب کراهت دارد.…

شکار چند حیوان با یک تیر

شکار چند حیوان با یک تیرحضرت آیت الله مکارم شیرازی شکار چند حیوان با یک تیر پرسش :وقتی به قصد شکار با تفنگ بسمت تعدادی…

مستحبات و مکروهات ذبح

مستحبات و مکروهات ذبححضرت آیت الله مکارم شیرازیمستحبات ذبح  پرسش :چند نمونه از کارهایی که در هنگام ذبح کردن مستحب است را…

حکم سربریدن مرغ توسط زن

حکم سربریدن مرغ توسط زنحضرت آیت الله مکارم شیرازیذبح توسط زن  پرسش :آیا ذبح توسط زنان و کوکان صحیح است؟پاسخ :کسى که…

احکام و شرایط ذبح کننده

احکام و شرایط ذبح کنندهحضرت آیت الله مکارم شیرازی مسلمان بودن ذابح  پرسش :آیا در ذبح حیوان شخص ذابح باید مسلمان باشد؟ پاسخ…