وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام اموات و تقسیم ارث و میراث:

وصیت به کفن با بوریا 

وصیت به کفن با بوریاحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به کفن با بوریا  پرسش :ميشود وصيت كرد بجاي كفن ادمو تو بوريا بپيچند؟…

وصیت به دفن در حسینیه اهدایی

وصیت به دفن در حسینیه اهداییحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به دفن در زمینی که به حسینیه اهداء کرده است  پرسش :شخصی زمینی…

روش وصیت کردن

روش وصیت کردنحضرت آیت الله مکارم شیرازیکیفیت تحقق وصیت  پرسش :روش وصیت کردن چگونه است؟پاسخ :نوشتن وصیّت مستحب است،…

وصیت عهدیه چیست

وصیت عهدیه چیستحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصيّت عهديه  پرسش :وصیت عهدیه چه نوع وصیتی است؟پاسخ :وصیتی است که انسان…

حکم وصیت در مرض متصل به موت

حکم وصیت در مرض متصل به موتحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم وصیت در مرض متصل به موت  پرسش :آيا تنظیم صلح نامه، قولنامه و…

عدم اعتبار وصیت نامه بدون امضا

عدم اعتبار وصیت نامه بدون امضاحضرت آیت الله مکارم شیرازیعدم اعتبار وصیت نامه بدون امضا  پرسش :شخصى وصيّت نامه‌اى نوشته،…

تعیین برخی از اموال برای ثلث

تعیین برخی از اموال برای ثلثحضرت آیت الله مکارم شیرازیتعیین برخی از اموال برای ثلث  پرسش :آیا انسان مى تواند ثلث مالش را…

وصیت به نحوه تقسیم ارث

وصیت به نحوه تقسیم ارثحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به نحوه تقسیم ارث  پرسش :آیا وصیّت به تقسیم ارث قبل از فوت جایز است؟…

وصیت به تساوی دختر و پسر در ارث

وصیت به تساوی دختر و پسر در ارثحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به تساوی دختر و پسر در ارث  پرسش :اگر میت وصیت کند که دختر…

وصیت به محروم کردن از ارث

وصیت به محروم کردن از ارثحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به محروم کردن از ارث  پرسش :مرحوم پدرم به علّت عدم آگاهى از مسائل…

واجب شدن وصیت برای امانتدار

واجب شدن وصیت برای امانتدارحضرت آیت الله مکارم شیرازیواجب شدن وصیت برای امانتدار  پرسش :هرگاه کسی که امانتدار است…

مواردی که وصیت کردن واجب است 

مواردی که وصیت کردن واجب استحضرت آیت الله مکارم شیرازیمواردی که وصیت کردن واجب است  پرسش :نوشتن وصیت و وصیت کردن در چه…
 1. احکام جامع مس میت / رساله ۱۰ مرجع
 2. آيا تماس با جنين سقط شده غسل مس ميت دارد
 3. آيا دست زدن به بيمار مرگ مغزى غسل دارد
 4. مس ميت با دستكش
 5. آيا دست زدن به استخوان ميت سبب غسل است
 6. آيا با مس ميت كافر غسل واجب مي شود

“احكام اموات”

 1. احکام محتضر / رساله ۱۰ مرجع
 2. آيا رو به قبله نمودن محتضر واجب است
 3. دعا و سوره برای راحت جان دادن محتضر
 4. مستحبات بعد از مرگ
 5. وجوب غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان
 6. اجازه ولی یا وصی میت در دفن میت
 7. احکام غسل میت / رساله ۱۰ مرجع
 8. غسل ميت توسط محارم 
 9. روش تيمم ميت
 10. غسل ارتماسي ميت
 11. احکام کفن میت / رساله ۱۰ مرجع
 12. احکام حنوط / رساله ۱۰ مرجع
 13. نماز میت / رساله ۱۰ مرجع
 14. احکام دفن / رساله ۱۰ مرجع
 15. دفن مسلمان در قبرستان کفار و بلعکس
 16. تلقین میت
 17. حکم خراشیدن و لطمه زدن صورت
 18. احکام نبش قبر
 19. نماز شب اول (نماز وحشت)
 20. احکام شهید و کسانی که غسل ندارند