روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده

روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده

روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده

سوالي كه بسياري آن را مطرح مي كنند اينست كه  آيا دختران و پسراني كه در ابتداي سن تكليف هستند بايد روزه بگيرند، در حالي كه روزه براي برخي از آنها بسيار سخت است؟

جواب اين سوال واضح است، بناي دين بر سخت گيري و مشقت بر افراد نيست . بلكه احكام و دستورات با توجه به شرايط خاص براي افراد واجب مي شود و زمينه تكامل انسانها را فراهم مي كند. همين منعطف بودن دين نسبت به افراد سبب شده كه دين سهل و آسان باشد.

سن تكليف دختران نه سال كامل قمري است و براي پسران 15 سال قمري و در عين حال قدرت شرط تكليف است،  آنكه قدرت انجامش را دارد بايد انجام دهد و آنكه واقعا قدرت و توانایی گرفتن روزه را ندارد نبايد روزه بگيرد و هر وقت قدرت يافت قضا آن را بجا آورد. مثلا اگر در تابستان برای او بسیار دشوار است در زمستان بگیرد یا اینکه یک روز در میان بگیرد. البته اين بدين معنا نيست كه به صرف ضعف انسان روزه را باطل كند چون طبيعي است كه روزه با ضعف عمومي همراه است.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مشقت در گرفتن روزه

ناتوانى از گرفتن روزه در آغاز بلوغ

دخترى که به سن تکليف رسيده، ولى به علت ضعف جسمانى توانايى روزه گرفتن ندارد، و بعد از ماه مبارک رمضان هم نمى‌‏تواند قضاى آن را به جا آورد تا اين‌که ماه رمضان سال بعد فرا مى‌‌‏رسد، چه حکمى‌‌ دارد؟

ج) ناتوانى از گرفتن روزه و قضاى آن به مجرد ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضاى روزه نمى‌‌‏شود، بلکه قضاى روزه‌‏هاى ماه رمضان که از او فوت شده، بر وى واجب است.

تبصره: در اين مسائل فرقي بين دختر و پسر از جهت جنسيت وجود ندارد

۹٫ دخترانى که تازه به سن تکليف رسيده‌‏اند و روزه گرفتن بر آن‌ها مقدارى مشکل است، چه حکمى‌ دارند؟ آيا سن بلوغ شرعى دختران اکمال نه سال قمرى است؟
ج) بنا بر نظر مشهور، بلوغ شرعى دختران همان تکميل نه سال قمرى است که در اين هنگام روزه بر آن‌ها واجب است و ترک آن به مجرد بعضى از عذرها جايز نيست، ولى اگر روزه گرفتن براى ايشان ضرر داشته باشد يا تحمل آن برايشان همراه با مشقت زياد باشد، افطار براى آن‌ها جايز است.

۱۰٫ اگر دختر نه ساله‌‏اى که روزه بر او واجب شده، به دليل دشوارى، روزه‌‏اش را افطار نمايد، آيا قضا بر او واجب است يا خير؟
ج) قضاى روزه‌‌‏هايى که از ماه رمضان افطار کرده، بر او واجب است.

۱۱٫ من بر اثر ضعف جسمانى از ابتداى سن بلوغ تا دوازده سالگى روزه نگرفته‌‏ام، در حال حاضر چه تکليفى دارم؟
ج) واجب است روزه‌‌‏ هايى را که در ماه مبارک رمضان نگرفته‏‌ايد با اين‌ که به سنّ تکليف رسيده بوديد، قضا کنيد، و اگر افطار روزه ماه رمضان عمدى و اختيارى و بدون عذر شرعى بوده، کفّاره هم بر شما واجب است.

۱۲٫ کسى که در اوائل سن تکليف بر اثر ضعف و عدم توانايى، نتوانسته روزه بگيرد، آيا فقط قضا بر او واجب است يا قضا و کفّاره با هم بر او واجب است؟
ج) اگر گرفتن روزه براى او حرجى نبوده و عمداً افطار کرده، علاوه بر قضا، کفّاره نيز بر او واجب است و اگر خوف داشته باشد که اگر روزه بگيرد مريض شود، فقط قضاى روزه‌‏ها بر عهده او مى‌‏باشد.

افطار به‌خاطر مشقت در اثناى روز
۱۳٫ اگر شخصى جهت شغلى كه دارد و نمى‌‌تواند آن را رها كند چنانچه بر اثر تشنگی يا گرسنگی روزه برايش حرجى باشد، و همچنين افراد كم سن و سال كه روزه گرفتن براى آن‌ها مشقّت شديد دارد آيا از اوّل روز مى‌‌توانند افطار كنند يا اين‌كه حكم ديگرى دارند؟
ج) در فرض سؤال، هر وقت دچار حرج و مشقّت شدند، مى‌‌توانند افطار كنند و در مورد تشنگی احتياط واجب اين است كه به مقدار ضرورت افطار كرده و در بقيه روز امساك نمايند و در هر صورت بعداً بايد روزه آن روز را قضا نمايند.منبع: استفتائات رهبري.

نكته:

طبق نظر آيت الله خامنه اي، در مورد تشنگی احتياط واجب اين است كه به مقدار ضرورت افطار كرده و در بقيه روز امساك نمايند (يعني: از خوردن و آشاميدن پرهيز كند و مبطلات روزه را انجام ندهد ) و در هر صورت بعداً بايد روزه آن روز را قضا نمايند.

كفاره روزه كسي كه ابتداي سن تكليف روزه نگرفته

س ۸۱۸: کسی که در اوائل سن تکلیف بر اثر ضعف و عدم توانایی، نتوانسته روزه بگیرد، آیا فقط قضا بر او واجب است یا قضا و کفّاره با هم بر او واجب است؟

ج: اگر گرفتن روزه براى او حرجى نبوده و عمداً افطار کرده، علاوه بر قضا، کفّاره نيز بر او واجب است و اگر خوف داشته باشد که اگر روزه بگيرد مريض شود، فقط قضاى روزه ‏ها بر عهده او مى‏ باشد.

[زمان دقیق رسیدن به سن تکلیف خود را نمی دانم]

س 733: من زمان دقیق رسیدن به سن تکلیف خود را نمی دانم، از جناب عالی خواهشمندم بیان فرمائید که از چه زمانی قضای نماز و روزه بر من واجب است، و آیا کفاره روزه بر من واجب است یا به علت جهل به مسأله قضای آن کفایت می کند؟

ج: فقط قضای آن مقدار از نمازها و روزه ها که یقین به فوت آن بعد از رسیدن به سن قطعی تکلیف شرعی دارید، بر شما واجب است، و در مورد روزه، اگر بعد از رسیدن قطعی به سن تکلیف، در اثر کوتاهی در یادگیری مسأله و حکم شرعی، عمداً افطار کرده باشید، علاوه بر قضا، کفاره هم واجب است.

 اجوبه الاستفتائات آيت الله خامنه اي .


مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي
مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي

عدم قدرت انجام تکالیف شرعی کسی که تازه به سن بلوغ رسیده [بلوغ]

پرسش : در صورتی که کسی تازه به سن بلوغ رسیده باشد قادر به انجام بعضی از وظایف شرعی نشود تکلیف او چیست؟
پاسخ : دختران با تمام شدن نُه سال قمرى بالغ مى شوند، ولى چنانچه قادر بر انجام برخى از تکالیف مثل روزه نباشند، انجام آن براى آنها واجب نیست. و اگر تا ماه رمضان سال بعد قادر بر قضاى آن هم نباشند، قضا نیز ندارد، ولى براى هر روز باید فقیرى را سیر کنند. و در مورد ازدواج احتیاج به رشد جسمانى دارند. و در مورد تصرّف در اموال، رشد کافى اقتصادى نیز لازم است.

– عدم توانایی تازه مکلفین برای روزه گرفتن [کسانى که روزه بر آنها واجب نیست]

دخترى به سنّ بلوغ رسیده است; ولى به واسطه ضعف جسمى توان روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان را ندارد و بعد از ماه رمضان هم تا سال بعد نمى تواند قضا کند، حکمش چیست؟
باید کفّاره مدّ طعام را بدهد; یعنى براى هر روز معادل 750 گرم گندم و مانند آن به فقیر بدهد. و قضاى این روزه ها بر او واجب نیست.

کسی که سال اول تکلیف روزه نگرفته [مواردى که قضا و کفاره واجب است]

وظیفه خانمى که سال اوّل تکلیف روزه اش را خورده است چیست؟ و اگر باید قضا کند چگونه قضا نماید؟
کفّاره ندارد خواه جاهل مقصر بوده یا قاصر ولى اگر عمداً و عالماً روزه نگرفته کفّاره دارد و در تمام صور مسأله، قضا لازم است.
استفتائات آيت الله مكارم شيرازي .

طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني
طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني

دختران بالغ و عدم قدرت بر روزه‌گرفتن

س. سن بلوغ زن نه سال در رساله ذكر شده است و تكليف بر او واجب است، در حالي‌كه دختر اين قدر كوچك است كه اگر روزه بگيرد مريض مي‌شود بلكه نمي‌تواند روزه بگيرد و علامت بلوغ ديگر هم ندارد، تكليف ايشان چيست؟
ج. سن تكليف دختران نه سال كامل قمري است و در عين حال قدرت شرط تكليف است، آنكه قدرت انجامش را دارد بايد انجام دهد و آنكه قدرتش را ندارد تكليف ساقط است، مثلاً اگر قدرت گرفتن روزه ندارد نبايد روزه بگيرد و هر وقت قدرت يافت قضا آن را بجا آورد ولي نماز و حجاب و امثال اينها را كه قدرت دارد بايد انجام دهد. والله العالم
س49. دختري‌ 9 ساله‌ مي‌باشد و توان‌ روزه‌ گرفتن‌ ندارد آيا وقتي‌ كه‌ توان‌ پيدا كرد قضاي‌روزهاي‌ گذشته‌ واجب‌ است‌ يا نه‌؟
ج‌ ـ در صورتي‌ كه‌ روزه‌ موجب‌ حرج‌ يا بيماري‌ شود گرفتن‌ جائز نيست‌ فعلاً به مقداري‌ كه‌ ميتواند از روزه ‌بگيرد و بقيه‌ را در طول‌ سال‌ به‌ تدريح‌ قضاء نمايد.
س36. دختري‌ در سن‌ 9 سالگي‌ از روي‌ ناداني‌ روزه‌ خود را در ماه‌ رمضان‌ افطار مي‌نمايد آيا كفاره‌ تعلق‌ مي‌گيرد؟
ج‌ ـ در فرض‌ سؤال‌ چنانچه‌ 9 سال‌ قمري‌ را تمام‌ كرده‌ و توانايي‌ روزه‌ گرفتن‌ را دارد و با اينكه‌ مي‌داند روزه‌ خوردن‌ براي‌ او حرام‌ شده‌ است‌، روزه‌ را مي‌خورد كفاره‌ دارد هرچند نداند كه‌ روزه‌ خوردن‌ علاوه‌ بر حرمت‌ كفاره‌ هم‌ دارد. واللّه‌ العالم‌.
س39. نمي‌دانم‌ چند ساله‌ بودم‌ شك‌ دارم‌ حدود 14 الي‌ 15 سالگي‌ نماز نخوانده‌ام‌ عمداً و روزه‌ خواري‌ هم‌ كرده‌ام‌ بفرمائيد چه‌ حكمي‌ دارد وظيفه‌ من‌ در قبال‌ اين‌ اعمال‌ انجام‌ نشده‌ چيست‌؟
ج‌ ـ هر مقدار از نماز و روزه‌ خود را كه‌ يقين‌ داريد در حال‌ بلوغ‌ ترك‌ كرده‌ايد بايد قضا نمائيد و براي‌ تأخير قضاي‌ روزه‌ كفاره‌ غير عمد بايد بدهيد و چنانچه‌ افطار روزه‌ بدون‌ عذر و عمدي‌ بوده‌ بايد براي‌ هر روز كفاره‌ عمد هم‌ بدهيد.
استفتائات آيت الله صافي گلپايگاني .

مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: کسی در ماه رمضان توانایی روزه ندارد و ضعف بر او غالب می شود آیا می تواند روزه نگیرد؟

پاسخ: ضعف به تنهایى مجوز روزه خوارى نیست هرچند شدید باشد ، مگر این که موجب مشقت (سختی زیاد که عادتا قابل تحمل نیست) باشد که در این صورت خوردن یا آشامیدن (فقط) به مقدار ضرورت جایز است ولی به احتیاط واجب بقیه روز را امساک نماید و باید بعد از ماه مبارک رمضان قضا نماید و کفاره بر او واجب نیست.

اگر کسی روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء یا باقی ماندن بر جنابت باطل کند ، در صورتی که از روی عمد و اختیار باشد و از روی ناچاری و جبر نباشد ، اضافه بر قضا ، کفاره هم بر او واجب می‏شود . و احتیاط مستحب آن است که کسی که روزه را به غیر آنچه گفته شد باطل کند ، اضافه بر قضا ، کفاره هم بدهد . و اگر کسی چیزی از آنچه را که گذشت انجام دهد ، در حالی که عقیده قطعی داشته که روزه را باطل نمی‏کند ، کفاره بر او واجب نیست . وهمچنین است کسی که نمی‏دانسته روزه بر او واجب است ، مانند کودکان در اوائل بلوغ . و در کفاره افطار روزه ماه رمضان ، کافی است شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مُد که تقریباً «۷۵۰» گرم است ، طعام ـ یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها ـ بدهد .

پرسش: کسانی که از روی نادانی و جهل در ابتدای تکلیف روزه ماه رمضان را ترک کرده اند چه حکمی دارند قضا یا کفاره؟

پاسخ: قضا واجب است و اگر علم به مسأله داشته کفاره واجب است و بنابر احتیاط واجب کفاره ثابت میشود حتی اگر جاهل مقصر مردد باشد.

استفتائات آيت الله سيستاني.

لينك كوتاه مطلب: http://hadana.ir/?p=15983

*- ضمنا شما  مي توانيد مشترك خبرنامه سايت شويد و جديد ترين مطالب را دريافت كنيد.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام روزه

وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است

كفاره روزه نگرفتن در ماه رمضان

كفاره استمنا در روزه چيست

كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه

تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه

حكم باطل كردن روزه قضاكليد: روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده ضعف دختر ضعيف توانايي گرفتن روزه را ندارد اصلا نمي تواند روزه را بگيرد روزه دختر بچه هادخترى که به حد بلوغ رسیده ولى به واسطه حکم روزه دختر بچه ها دختر بچه‌ای که تازه به سن تکلیف رسیده است و قدرت بر روزه ندارد  دختر 9 ساله ای که قدرت گرفتن روزه را ندارد دخترم تازه به سن تكليف رسيده روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.