خواندن نماز مستحبی با داشتن نماز قضاReviewed by مهدي يوسف وند on Jul 14Rating: 3.0

خواندن نماز مستحبی با داشتن نماز قضا

رساله توضيح المسائل نماز

 
[ کسی که نماز قضا دارد]

مسأله 1373 کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند (1).

(1) (مکارم:) و خواندن نماز قضا، قبل از نماز یومیّه یا بعد از آن مانعی ندارد.

(بهجت:) تا وقتی که وقت فریضه تنگ نشده، می تواند نماز قضا یا نماز مستحبّی بخواند.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/4rt6Jh

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

  1. نماز قضا+جدول نماز قضای یکسال
  2. رعایت ترتیب در نماز قضا
  3. نماز با تيمم خوانده شده را بايد قضا كرد
  4. نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود
  5. برگرداندن نیت از نماز قضا به ادا
  6. خواندن نماز قضاي شخص زنده
  7. نماز قضاى پدر و مادر
  8. گرفتن روزه مستحبی بجای روزه قضا
  9. اگر تشهد نماز فراموش شود


کلید:  خواندن نماز مستحبی با داشتن نماز قضا خواندن نماز مستحبی با داشتن نماز قضا خواندن نماز مستحبی با داشتن نماز قضا خواندن نماز مستحبی با داشتن نماز قضا