وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم سرکه ای از شراب درست شده است

حکم سرکه ای از شراب درست شده است

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

مسئله 188ـ سرکه ای از شراب به عمل آمده است بدین معنی که آن، شراب بوده بوده و در کارخانه کاری کرده اند که به سرکه تبدیل شده است و لذا روی بطری آن نوشته می شود (سرکه مویز) تا آن را از سرکه حاصل از جو و دیگر انواع سرکه جدا سازند و از علایم این سرکه آن است که در مغازه ها آن را در ردیف (ویترین) سرکه ها می گذارند نه مشروبات الکلی و ما مکرّر آزمودیم و ندیدیم حتی یکبار و در یکجا آن را کنار مشروبات الکلی گذاشته باشند. فرق این سرکه با سرکه با سرکه ای که در عراق از خرما، می سازند چیست؟ آیا این شرابی که به سرکه تبدیل شده همانند آن است که خود به خود منقلب شده باشد؟

جواب ـ اگر عرفاً به آن سرکه گویند چنانکه در سؤال چنان فرض شده است، حکم سرکه را دارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.