وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

کفار و بلاد کفر

حکم کار کردن در کلیسا

حکم کار کردن در کلیسا حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم اشتغال شخص مسلمان در کلیسا پرسش : اگر شخص مسلمان در محیط کلیسا و…