وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز

حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز

حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز

رساله توضيح المسائل نماز

مبطل پنجم نماز:

از مبطلات نماز آن است که عمداً یا از روی فراموشی پشت به قبله کند، یا به طرف راست یا چپ قبله برگردد (۱) بلکه اگر عمداً به قدری برگردد که نگویند رو به قبله است (۲)، اگر چه به طرف راست یا چپ نرسد، نمازش باطل است.

(۱) (زنجانی:) پشت به قبله کند یا سر را به قدری برگرداند که بیشتر از طرف راست و چپ قبله منحرف گردد..

(۲) (مکارم:) نمازش باطل است.

(سیستانی:) پنجم: از مبطلات نماز برگشتن از قبله بدون عذر است و امّا اگر با عذر باشد مثل فراموشی یا به سبب امر قهری (مانند باد شدیدی که او را از قبله برگرداند) چنانچه به طرف راست یا چپ نرسد نماز او صحیح است ولی لازم است که بعد از برطرف شدن عذر فوراً به طرف قبله برگردد

و امّا اگر به طرف راست و یا چپ برسد یا پشت به قبله شود اگر فراموش کرده باشد یا غافل باشد یا در تشخیص قبله اشتباه کرده باشد و وقتی متذکر یا متوجه شود که اگر نماز را قطع کند می تواند دوباره آن را رو به قبله بخواند (هر چند یک رکعت از آن در وقت واقع شود) باید نماز را از سر بگیرد

شاید این مطالب را هم بپسندید:

و گر نه به همان نماز اکتفا می کند و قضا بر او لازم نیست و هم چنین است اگر برگشت او از قبله به واسطه امر قهری باشد پس چنانچه بتواند که بدون برگشتن از قبله نماز را دوباره در وقت بخواند (هر چند یک رکعت از آن در وقت واقع شود) باید نماز را از سر بگیرد و گر نه باید همان نماز را تمام کند و اعاده و قضا بر او لازم نیست.

(بهجت:) پنجم: [از مبطلات نماز] آن که عمداً با تمام بدن به پشت سر یعنی بیش از سمت راست و چپ توجّه کند و اگر فقط با صورت به طرف راست یا چپ توجّه کند نمازش باطل نمی شود و اگر عمداً با تمام بدن به راست یا چپ و یا فقط با صورت به پشت سر توجه نماید بنا بر اظهر و أحوط نمازش باطل است و اگر سهواً و یا از روی فراموشی باشد مانعی ندارد در اوّلی، و محل احتیاط است در دوّمی.

[ اگر عمداً همه صورت را به طرف راست یا چپ قبله برگرداند]

مسأله ۱۱۳۱ اگر عمداً همه صورت را به طرف راست یا چپ قبله برگرداند نمازش باطل است (۱) بلکه اگر سهواً هم صورت را به این مقدار بگرداند احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند (و لازم نیست که نماز اول را تمام نماید (۲))، ولی اگر سر را کمی بگرداند، عمداً باشد یا اشتباهاً نمازش باطل نمی شود.

(۱) (اراکی:) اگر گردش به راست یا چپ زیاد باشد، بنا بر احتیاط واجب نمازش باطل است، هر چند جلو بدن رو به قبله باشد..

(۲) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی نیست] (بهجت:) رجوع کنید به ذیل پنجم از مُبطلات در صفحه قبل.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله اگر عمداً سر را به پشت بگرداند نمازش باطل است و اگر سهواً سر را به این مقدار بگرداند، احتیاط واجب آن است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند ولی اگر سر را به طرف راست یا چپ بگرداند عمداً باشد یا اشتباهاً نمازش باطل نمی شود ولی کراهت دارد.

(خوئی، تبریزی:) مسأله اگر عمداً یا سهواً سر را به قدری بگرداند که مواجه طرف راست یا چپ قبله یا بیشتر باشد نمازش باطل است، ولی اگر سر را کمی بگرداند که نگویند روی خود را از قبله برگردانده عمداً باشد یا اشتباهاً نمازش باطل نمی شود، و اگر به مقداری برگرداند که بگویند روی خود را از قبله برگردانده است، ولی به حدّ راست یا چپ قبله نرسیده باشد، در این صورت چنانچه رو گرداندن عمدی باشد نماز باطل است و اگر سهوی باشد نماز صحیح است.

(فاضل:) مسأله اگر عمداً یا سهواً سر را به قدری برگرداند که بتواند پشت سر را ببیند نماز باطل است ولی اگر سر را کمی بگرداند عمداً باشد یا اشتباهاً نمازش باطل نمی شود.

(مکارم:) مسأله هر گاه عمداً یا سهواً صورت را به تنهایی کاملًا به طرف راست یا چپ برگرداند بنا بر احتیاط واجب نمازش را اعاده کند، ولی اگر صورت را کمی بگرداند به طوری که از قبله خارج نشود نماز باطل نمی شود.

(زنجانی:) مسأله اگر عمداً یا سهواً سر را به قدری بگرداند که بیشتر از طرف راست یا چپ قبله منحرف گردد نمازش باطل، ولی اگر سر را کمی بگرداند که نگویند روی خود را از قبله برگردانده عمداً باشد یا اشتباهاً نمازش باطل نمی شود، و اگر به مقداری برگرداند که بگویند که روی خود را از قبله برگردانده است ولی بیشتر از طرف راست و چپ قبله منحرف نشده باشد، نمازش در این صورت چنانچه رو گرداندن عمدی باشد باطل است و اگر سهواً باشد نمازش صحیح است.

(سیستانی:) مسأله اگر صورت خود را فقط از قبله برگرداند ولی بدنش به طرف قبله باشد چنانچه به حدّی گردن را کج کند که بتواند مقداری از پشت سرش را ببیند حکم او همان حکم برگشتن از قبله است که قبلًا ذکر شده و اگر انحراف او به این حد نباشد ولی عرفاً زیاد باشد بنا بر احتیاط واجب باید اعاده کند و امّا اگر مقدار کمی گردنش را کج کند نمازش باطل نمی شود هر چند این کار مکروه است.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

 رو برگرداندن از قبله در هنگام نماز

س. اگر در نماز سهواً صورت به طرف چپ يا راست برگردد آيا نماز باطل است؟ 

ج. اگر التفات صورت فاحش نيست به گونه‌اى که تمام صورت به طرف راست و يا چپ برگردانده نشود، اشکال ندارد.

– هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


                 طبق نظر آيت الله مكارم شيرازيحضرت آیت الله مکارم شیرازی

برگرداندن صورت از قبله در نماز [پشت به قبله نماز خواندن ]

پرسش : برگرداندن صورت از قبله در نماز چه حکمی دارد؟

پاسخ : هرگاه عمداً یا سهواً صورت را به تنهایى کاملًا به طرف راست یا چپ برگرداند بنابر احتیاط واجب نمازش را اعاده کند، ولى اگر صورت را کمى بگرداند بطورى که از قبله خارج نشود نماز باطل نمى ‏شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

۷پرسش: اگر در نماز سهوا رو از قبله برگردانیم حکم نماز چیست؟
پاسخ: اگر به مقدار یمین ویسار برسد نماز صحیح است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.