وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

جنب شدن در خواب روزه دار

اگر شخصى قبل از اذان صبح يا بعد از آن بخوابد و در خواب جنب شده و بعد از اذان بيدار شود، چه مدتى براى غسل کردن وقت دارد؟

جنب شدن در خواب روزه دار

رساله توضيح المسائل

[ اگر روزه دار استمناء کند]

مسأله ۱۵۸۸ اگر روزه دار استمناء کند یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می شود.

(خوئی، سیستانی، تبریزی، زنجانی:) مسأله اگر روزه دار استمناء کند (معنای استمناء در مسأله [۱۵۷۲] گذشت) روزه اش باطل می شود.

[ اگر بی اختیار منی از او بیرون آید]

مسأله ۱۵۸۹ اگر بی اختیار (۱) منی از او بیرون آید، روزه اش باطل نیست (۲). ولی اگر (۳) کاری کند که (۴) بی اختیار منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می شود (۵).

(۱) (مکارم:) در حال خواب یا بیداری..

(۲) (خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی، مکارم:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(۳) (بهجت:) ولی اگر عمداً..

(۴) (نوری:) اگر کاری کند که بر حسب عادت او..

(۵) (بهجت:) در صورتی که بداند یا اطمینان داشته باشد که به سبب آن کار، منی بی اختیار خارج خواهد شد.

[هر گاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می شود]

مسأله ۱۵۹۰ هر گاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می شود، یعنی در خواب منی از او بیرون می آید، می تواند در روز بخوابد (۱) و چنانچه بخوابد و محتلم هم بشود روزه اش صحیح است (۲).

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (گلپایگانی، صافی:) بنا بر احتیاط مستحب نخوابد ولی اگر بخوابد، روزه اش باطل نمی شود.

(خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) جایز است بخوابد هر چند به سبب نخوابیدن به زحمت نیفتد؛ و اگر محتلم شود روزه اش باطل نمی شود.

(۲) (فاضل:) مخصوصاً اگر ترک خواب موجب حَرَج باشد.

[اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود]

مسأله ۱۵۹۱ اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، واجب نیست از بیرون آمدن آن جلوگیری کند.

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

[روزه داری که محتلم شده، می تواند بول کند]

مسأله ۱۵۹۲ روزه داری که محتلم شده، می تواند بول کند (۱) و به دستوری که در مسأله ۷۲ گفته شد، استبراء نماید (۲)، ولی اگر بداند به واسطه بول یا استبراء کردن باقی مانده منی از مجری بیرون می آید در صورتی که غسل کرده باشد نمی تواند استبراء کند.

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) اگر چه بداند به واسطه بول کردن، باقی مانده منی از مجری بیرون می آید.

(۲) (گلپایگانی، صافی، زنجانی:) (زنجانی: بعد از بول استبراء نماید) اگر چه بداند به واسطه بول یا استبراء کردن باقی مانده منی از مجری بیرون می آید.

(مکارم:) هر چند می داند به واسطه آن باقی مانده منی از مجری بیرون می آید، حتّی اگر غسل کرده باشد این کار برای روزه اش ضرری ندارد هر چند با خارج شدن باقی مانده منی از مجری، باید مجدّداً غسل کند.

(فاضل:) مسأله روزه داری که محتلم شده می تواند قبل از غسل کردن بول کند و به دستوری که قبلًا گفته شد استبراء نماید، ولی اگر غسل کرده باشد و بداند که به واسطه بول یا استبراء کردن باقی مانده منی از مجری بیرون می آید بنا بر احتیاط واجب نمی تواند استبراء کند.

[روزه داری که محتلم شده اگر بداند منی در مجری مانده]

مسأله ۱۵۹۳ روزه داری که محتلم شده اگر بداند منی در مجری مانده و در صورتی که پیش از غسل بول نکند بعد از غسل منی از او بیرون می آید، بنا بر احتیاط واجب باید پیش از غسل بول کند. (۱)

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (فاضل، مکارم:) بهتر است پیش از غسل بول کند (مکارم: ولی واجب نیست).

(سیستانی:) احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل بول کند.

(زنجانی:) بنا بر احتیاط مستحب پیش از غسل بول کند.

[ اگر روزه دار در روز محتلم شود]

مسأله ۱۶۳۲ اگر روزه دار در روز محتلم شود، واجب نیست فوراً غسل کند (۱).

(۱) (فاضل:) گر چه احتیاط مستحب آن است که فوراً غسل کند.

(مکارم:) مسأله هر گاه روزه دار در روز محتلم شود بهتر است فوراً غسل کند اما اگر نکند برای روزه اش اشکالی ندارد.

[هر گاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود]

مسأله ۱۶۳۳ هر گاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده، اگر چه بداند پیش از اذان محتلم شده، روزه او صحیح است (۱).

(۱) (مکارم:) روزه اش صحیح است، خواه بداند پیش از اذان محتلم شده یا بعد از آن، و یا شک داشته باشد.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

احتلام در حال روزه
۱۳۹. محتلم شدن در روز (خروج منى در حال خواب) روزه را باطل نمى‌‌کند، و هر گاه روزه‌‌دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم مى‌‌شود، لازم نيست از خواب خود جلوگيرى کند.

۱۴۰. اگر روزه‌‌دار در حال بيرون آمدن منى از خواب بيدار شود، واجب نيست از آن جلوگيرى کند.

۱۴۱. اگر شخص روزه‌‌دارى در ماه مبارک رمضان بعد از نماز صبح يا ظهر بخوابد و در خواب به صورت غير عمد محتلم شود تکليف چيست؟ آيا روزه آن شخص باطل مى‌‌شود؟
ج) روزه‌اش صحيح است.

احتلام روزه‌دار و بيدار شدن بعد از اذان صبح
۱۴۲. اگر شخصى قبل از اذان صبح يا بعد از آن بخوابد و در خواب جنب شده و بعد از اذان بيدار شود، چه مدتى براى غسل کردن وقت دارد؟
ج) در فرض سؤال، جنابت به روزه آن روز او ضرر نمى‌‏زند، ولى واجب است که براى نماز غسل کند و مى‌‏تواند غسل را تا وقت نماز به تأخير بيندازد.

احتلام بعد از فجر در ماه رمضان
۱۴۳. اگر بعد از نماز فجر در ماه رمضان محتلم شوم چه بايد بكنم؟
ج) روزه صحيح است و براى نماز ظهر بايد غسل كنيد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای


                 طبق نظر آيت الله مكارم شيرازيحضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم خوابیدن روزه دار با علم به احتلام [استمناء]

پرسش : اگر فرد روزه دار بداند در صورتی که بخوابد از او منی خارج می شود، خوابیدن او چه حکمی دارد؟

پاسخ : هرگاه روزه دار مى‏ داند که اگر در روز بخوابد محتلم مى‏ شود، یعنى در خواب منى از او بیرون مى‏ آید، جایز است بخوابد و چنانچه محتلم شود براى روزه او اشکالى ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

 1. كفاره استمنا در روزه چيست
 2. كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه
 3. تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه
 4. حكم باطل كردن روزه قضا
 5. حكم استمنا برای آزمایش اسپرم
 6. استمنا توسط همسر 
 7. حكم استمناء بدون خروج منی
 8. انواع استمناء
 9. آيا استمنا حد و تعزير دارد
 10. كفاره استمنا در روزه چيست
 11. استمنا و نماز و روزه
 12. حكم استمناء دختران و زنان


کلید:جنب شدن در خواب روزه دار ازضاء شدن در خواب آیا محتلم شدن موجب باطل شدن روزه میشود حکم جنب شدن غیر عمد در حال روزه چیست  اگر روزه دار بعد از اذان صبح جنب شود جنب شدن قبل از سحر باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح حکم جنب شدن در خواب جنب شدن در بیداری جنب شدن پسران در خواب ایا ارضا شدن در خواب گناه است غسل جنابت بعد از اذان صبح اگر شخص روزه دار در خواب بعد از ظهر (بعد از اذان ظهر) جنب جنب شدن در خواب روزه دار جنب شدن در خواب روزه دار جنب شدن در خواب روزه دار جنب شدن در خواب روزه دار جنب شدن در خواب روزه دار جنب شدن در خواب روزه دار جنب شدن در خواب روزه دار

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

5 نظرات
 1. علی می گوید

  با عرض سلام سوالی داشتم درباره دعای جلیل الجبار آیا این دعا فضیلت هایش واقعیه تو بعضی سایت ها نوشته این دعا هیچ جایی نقل نشده و صحت نداره.آیا این گفته درسته؟ممنون میشم پاسخ بدین

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   بررسی کردید سند ندارد و نباید بخوانید و نقل کنید.
   وفقکم الله لکل خیر

 2. محمد می گوید

  سلام؛ خسته نباشید؛ اگر فرد قبل از اذان صبح، در خواب جنب شود و حتی با وجود وقت کافی غسل نکند، از نظر آیت اله سیستانی چه حکمی داره؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   روزه آن روز باطل است و باید بعدا قضا کند و کفاره کند و چنین کاری گناه است باید قبل از اذان صبح و روزه غسل جنابت کند یا اگر وقت تنگ شد، تیمم بدل از غسل کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. محمد می گوید

    خیلی ممنون