وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

فهرست موضوعی احکام فطریه

مبلغ زکات فطره و کفاره سال ۹۷

زمان دقيق پرداخت فطريه چه موقع است

هر يك صاع و يك مد چند كيلو است

منظور از قوت غالب چيست

زكات فطره در چه اموري بايد استفاده شود

دادن فطريه قبل از عيد فطر چه حكمي دارد

فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست

احكام فطريه دختر در دوران نامزدي و عقد

آيا دادن فطريه به واجب النفقه جايز است

آيا مي توان فطريه را در شهر ديگري بدهيم

چه کسانی باید فطریه بپردازند

فطریه را به چه کسانی باید داد/آيا به هر فقيري مي توان فطريه داد

منظور از نانخور بودن در زکات فطره چیست

احكام زكات فطره دانشجويان و سربازان

حكم تصرف در فطريه كنار گذاشته شده

جنس و مقدار زكات فطره چگونه است

فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست

دادن فطريه بعد از عيد فطر چه حكمي دارد

اگر فطریه ندهیم چه می شود

آيا فطريه زن بر عهده شوهر است

آيا افراد فقير بايد زكات فطره بدهند

اگر پدر فطريه همسر و فرزندان را ندهد

فطریه نوزاد و جنین در شب عید فطر

حكم تصرف در فطريه كنار گذاشته شده

آيا به هر فقيري مي توان فطريه داد

حکم تأخیر در پرداخت فطریه

احكام پرداخت فطريه به فرد بدهكار

آيا مي توان فطريه را به فرد سيد بدهيم

فطریه کارمندان و کارگران و شخص اجیر شده

فرق فقير و مسكين از جهت فقهي چيست

حكم مصرف زکات فطره در امور مختلف

پرداخت فطريه به اقوام و فاميل فقير

دادن فطریه برای آزادی زندانیان فقیر

حکم دادن فطریه به طلبکاران شخص فقیر

آخرین نوشتارهای بخش احکام زکات فطره:

حکم تأخیر در پرداخت فطریه

 حکم تأخیر در پرداخت فطریه در نوشتار قبل «دادن فطريه بعد از عيد فطر » از نظر مراجع مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار…

وظیفه شخص در صورت تعویض فطریه

وظیفه شخص در صورت تعویض فطریهحضرت آیت الله مکارم شیرازیوظیفه شخص در صورت تعویض فطریّه پرسش :اگر کسی پولی را بابت زکات…

حکم تعویض مال فطریه

حکم تعویض مال فطریهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم تعویض مال فطریّه پرسش :آیا می توان مالی را که به عنوان فطریه کنار…

پرداخت فطریه از دو جنس متفاوت

پرداخت فطریه از دو جنس متفاوتحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم پرداخت زکات فطره از دو جنس متفاوت پرسش :آیا انسان می تواند…

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

🔗 لینک کوتاه