وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

* پیشنهاد سردبیر

قمر در عقرب سال 1400

امام صادق علیه السلام: کسی که سفر کند و یا ازدواج نماید در حالیکه قمر در عقرب باشد خوشی و خوبی نمی بیند.