وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

* پیشنهاد سردبیر

ریا از دیدگاه قرآن

خداوند ریاکاران را همدمان شیطان می‌شمارد؛ زیرا شیطان نیز سالیان عبادت و اعمال نیک و صالح خویش را در اثر استکبار و خودنمایی و…

جابر انصاری کیست

در میان یاران و اصحاب امیرالمؤمنین(ع) نیروهایی وجود داشتند که از آنان به عنوان «شرطة‌الخمیس» ـ‌فداییان و نیروهای ویژه امام‌علی(ع)…