وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

دعا و توسل

دعای قنوت

دعای قنوت ۱ـ َربََّنا اتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَهً وَ فِی‌الاخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنا عَذابَ النّار.۲۰۱/۲ پروردگارا در دنیا و…

شرايط توبه

شرايط توبه شرايط توبه  شرايط توبه و مراحلش چيست؟ بعضى از شرايط توبه واجب و اساسى است؛ بعضى…

حقیقت دعا چیست؟

حقيقت دعا توجه به بارگاه حضرت معبود است و براى مؤمنان نوعى معراج روحى و معنوى به حساب مى‌آيد. دعا فقط تلفّظ پاره اى كلمات و مراعات…