وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

تیمم

اگر به خاطر ترس از آبرو به جای غسل تیمم کند

اگر به خاطر ترس از آبرو به جای غسل تیمم کند مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: اگر انسان به خاطر ترس از ابرو به جای غسل تیمم کند تیمم او صحیح است ؟ پاسخ: چنانچه غسل کردن برای او حرجی باشد ، تیمم وی صحیح است . منبع: سایت هدانا برگرفته از…

قرض کردن برای تهیه آب وضو و غسل

قرض کردن برای تهیه آب وضو و غسل حضرت آیت الله مکارم شیرازی قرض کردن برای تهیه آب پرسش : آیا می تواند برای تهیه آب قرض نماید؟ پاسخ : هرگاه ناچار شود براى تهیّه آب قرض کند واجب است قرض نماید، امّا اگر مى‏داند یا گمان دارد توانایى اداى آن…

بعد از وضو و غسل بفهمد آب برای او ضرر داشته است

بعد از وضو و غسل بفهمد آب برای او ضرر داشته است حضرت آیت الله مکارم شیرازی اطلاع از ضرر داشتن آب بعد از وضو و غسل پرسش : اگر فردی یقین داشت که آب براى او ضرر ندارد و وضو گرفت و غسل کرد بعد فهمید آب براى او ضرر دارد، چه تکلیفی دارد؟…

اولویت وضو با ترک مستحبات نماز در تنگی وقت نسبت به نماز با تیمم

اولویت وضو با ترک مستحبات نماز در تنگی وقت نسبت به نماز با تیمم حضرت آیت الله مکارم شیرازی اولویت وضو با ترک مستحبات نماز در تنگی وقت نسبت به نماز با تیمم پرسش : اگر شخص بتواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون مستحبات (ماننداقامه و…

تیمم کردن کسی که وظیفه اش غسل جبیره ای بود

تیمم کردن کسی که وظیفه اش غسل جبیره ای بود حضرت آیت الله مکارم شیرازی تیمم کردن کسی که وظیفه اش غسل جبیره ای بود پرسش : اگر شخصی که پای او در گچ بوده، ندانسته به جای غسل جنابت جبیره ای، تیمم انجام داده است نمازهای گذشته صحیح می باشد؟…

اگر شخص با علم به تنگی وقت نماز غسل کند

اگر شخص با علم به تنگی وقت نماز غسل کند حضرت آیت الله مکارم شیرازی انجام غسل با علم به تنگی وقت پرسش : اگر شخص با علم به تنگی وقت نماز، غسل کند غسل او صحیح می باشد؟ پاسخ : غسل صحیح است ولی اگر سبب قضا شدن نماز او شود گناه مهمی کرده است…

اگر زن بجای تیمم در معرض دید نامحرم وضو بگیرد

اگر زن بجای تیمم در معرض دید نامحرم وضو بگیرد حضرت آیت الله مکارم شیرازی اگر زن بر خلاف وظیفه اش در معرض دید نامحرم وضو بگیرد پرسش : زنی که وظیفه او تیمم بوده ( بخاطر واقع شدن در معرض دید نامحرم در صورت وضو گرفتن ) اما وضو گرفته و نماز…

هنگام ضرر آب به جای غسل جمعه یا غسل های مستحب دیگر تیمم کند

هنگام ضرر آب به جای غسل جمعه یا غسل های مستحب دیگر تیمم کند حضرت آیت الله مکارم شیرازی تیمم بدل از غسل مستحب برای کسی که آب برایش ضرر دارد پرسش : اگر آب برای کسی ضرر داشته می تواند به جای غسل جمعه یا غسل های مستحب دیگر تیمم کند؟ پاسخ :…

اعاده نماز خوانده شده با تیمم

اعاده نماز خوانده شده با تیمم حضرت آیت الله مکارم شیرازی عدم لزوم اعاده نماز خوانده شده با تیمم پرسش : آیا مکلف باید نمازهایی را که به واسطه عذری با تیمم خوانده است بعد از برطرف شدن عذر آنها را اعاده کند؟ پاسخ : نمازهایى را که با…

اگر بداند وضو را باطل کند امکان تجدید وضو را ندارد

اگر بداند وضو را باطل کند امکان تجدید وضو را ندارد حضرت آیت الله مکارم شیرازی وجوب نگه داشتن وضو بعلت عدم امکان تجدید وضو پرسش : اگر شخص بداند وضو را باطل کند امکان تجدید وضو برای او نمی باشد چه وظیفه ای دارد؟ پاسخ : کسى که وضو دارد و…

حرمت ریختن آب در جایی که آبی دیگر برای وضو یا غسل ندارد

حرمت ریختن آب در جایی که آبی دیگر برای وضو یا غسل ندارد حضرت آیت الله مکارم شیرازی حرمت ریختن آب در جایی که آبی دیگر برای وضو یا غسل ندا پرسش : دور ریختن آب ، در صورتی که شخص بداند دیگر آبی برای وضو و غسل در وقت نماز یا پیش از وقت نماز…

فرد جنبی که امکان غسل و تیمم نداشته باشد

فرد جنبی که امکان غسل و تیمم نداشته باشد حضرت آیت الله مکارم شیرازی فرد جنبی که امکان غسل و تیمم نداشته باشد پرسش : در صورتیکه فرد جنب به آب دسترسی داشته باشد لیکن بدلائلی (مثل در دسترس نبودن حمام) قادر به انجام غسل نباشد و از طرف دیگر…

یک تیمم بجای چند غسل

یک تیمم بجای چند غسل حضرت آیت الله مکارم شیرازی کفایت یک تیمم برای چند غسل پرسش : آیا یک تیمم بجای چند غسل کفایت می کند؟ پاسخ : هرگاه چند غسل بر انسان واجب شود و نتواند غسل کند یک تیمّم به قصد همه آنها کافى است منبع: سایت هدانا…

کفایت تیمم بدل از غسل از وضو گرفتن

کفایت تیمم بدل از غسل از وضو گرفتن حضرت آیت الله مکارم شیرازی کفایت تیمم بدل از غسل از وضو گرفتن پرسش : اگر مکلف تیمم بدل از غسل انجام دهد، آیا کفایت از وضو می کند؟ پاسخ : هرگاه به جاى غسل تیمّم کند لازم نیست وضو بگیرد، یا تیمّم دیگرى…

خواندن نمازهای مستحب با تیمم توسط فرد معذور از وضو

خواندن نمازهای مستحب با تیمم توسط فرد معذور از وضو حضرت آیت الله مکارم شیرازی خواندن نمازهای مستحب با تیمم توسط فرد معذور از وضو پرسش : آیا خواندن نمازهای مستحبی با تیمم جایز است؟ پاسخ : کسى که نمى‏تواند وضو بگیرد یا غسل کند جایز است…