وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

تیمم

یک تیمم بجای چند غسل

یک تیمم بجای چند غسل حضرت آیت الله مکارم شیرازی کفایت یک تیمم برای چند غسل پرسش : آیا یک تیمم بجای چند غسل کفایت می کند؟…