وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

مشاغل

حکم اجاره دادن مدرک

حکم اجاره دادن مدرک سؤال: بعضی شرکت‌ها برای کار طراحی یا اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار، مجوز طراحی و اجرا را ـ که با…

حکم روزه‌ی کارگران

حکم روزه‌ی کارگران سؤال: اینجانب کارگر هستم و می توانم روزه بگیریم، ولی کار کردن در ماه رمضان و روزه گرفتن برایم بسیار مشکل…

بردن همراه به محل کار

بردن همراه به محل کار حضرت آیت الله مکارم شیرازی بردن همراه به محل کار پرسش : بسيار مشاهده مىشود كه در ادارات و مدارس،…