وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

مشاغل

حکم اجاره دادن مدرک

حکم اجاره دادن مدرک سؤال: بعضی شرکت‌ها برای کار طراحی یا اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار، مجوز طراحی و اجرا را ـ که با…

حکم روزه‌ی کارگران

حکم روزه‌ی کارگران سؤال: اینجانب کارگر هستم و می توانم روزه بگیریم، ولی کار کردن در ماه رمضان و روزه گرفتن برایم بسیار مشکل…

جریمه کم کاری در محل کار

جریمه کم کاری در محل کار        حضرت آیت الله مکارم شیرازی تغذیه کارگران از محل جریمه کم کاری پرسش : من در…

حکم کار کردن در شب و روز قدر

حکم کار کردن در شب و روز قدر حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم کار کردن در شب و روز قدر پرسش : کار کردن در لیالی و ایام قدر…

بردن همراه به محل کار

بردن همراه به محل کار حضرت آیت الله مکارم شیرازی بردن همراه به محل کار پرسش : بسيار مشاهده مىشود كه در ادارات و مدارس،…