وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

حکومت دینی و ولایت فقیه

حدود و اختیارات ولایت مطلقه فقیه

حدود و اختیارات ولایت مطلقه فقیه در محدوده قوانين شرعى، همه اختياراتى را كه براى اداره جامعه لازم است براى ولّى فقيه ثابت است.…

تداوم انقلاب اسلامی

تداوم انقلاب اسلامی براى شناختن راه ها و شیوه های حفظ و تداوم انقلاب اسلامى و جلوگیرى از انحراف و به محاق رفتن آن لازم است…