وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

کارهایی که برای روزه دار مکروه است

چه کارهایی در روزه مکروه است؟

0

کارهایی که برای روزه دار مکروه است

رساله توضيح المسائل

آن چه برای روزه دار مکروه است

[ چند چیز برای روزه دار مکروه است]

مسأله 1657 چند چیز برای روزه دار مکروه است و از آن جمله است:

دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد، انجام دادن هر کاری که مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف می شود، انفیه کشیدن (1) اگر نداند که به حلق می رسد و اگر بداند به حلق می رسد جایز نیست (2)، بو کردن گیاه های معطر، نشستن زن در آب (3)، استعمال شیاف، تر کردن لباسی که در بدن است، کشیدن دندان و هر کاری که به واسطه آن از دهان خون بیاید، مسواک کردن به چوب تر (4) و نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد، یا کاری کند که شهوت خود را به حرکت آورد (5) و اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد در صورتی که منی بیرون آید روزه او باطل می شود (6).

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (سیستانی:) دارو در بینی ریختن..

(2) (زنجانی:) انفیه کشیدن اگر نداند که بلعیده می شود؛ و اگر بداند بلعیده می شود جایز نیست..

(3) (گلپایگانی، صافی:) أحوط ترک نشستن زن است در آب..

(مکارم:) نشستن زن در آب بنا بر احتیاط، استعمال شیاف بنا بر احتیاط، تر کردن لباس بر بدن، کشیدن دندان و هر کاری که سبب خون آمدن از دهان و موجب ضعف شود، مسواک کردن با چوب تازه، بوسیدن هم سر بدون قصد بیرون آمدن منی، و هر کاری که شهوت را به حرکت درآورد، اما اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد روزه او باطل می شود.

(4) (گلپایگانی، صافی، تبریزی:) [و] بی جهت آب یا چیزی در دهان کردن..

(خوئی، سیستانی، زنجانی:) [و] بی جهت آب یا چیز روانی در دهان کردن..

(5) (سیستانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(فاضل:) و مطمئن باشد که با این قبیل کارها از او منی بیرون نمی آید و اگر اطمینان نداشته باشد که منی بیرون نمی آید در صورتی که منی بیرون آید روزه او باطل می شود.

(6) (اراکی، خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی، نوری:) اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد روزه او باطل می شود.

(زنجانی:) اگر با توجه به مساله و به قصد بیرون آمدن منی باشد، روزه او باطل می شود؛ هر چند منی بیرون نیاید.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

کلید: کارهایی که برای روزه دار مکروه است کارهایی که برای روزه دار مکروه است کارهایی که برای روزه دار مکروه است کارهایی که برای روزه دار مکروه است کارهایی که برای روزه دار مکروه است کارهایی که برای روزه دار مکروه است کارهایی که برای روزه دار مکروه است کارهایی که برای روزه دار مکروه است کارهایی که برای روزه دار مکروه است کارهایی که برای روزه دار مکروه است کارهایی که برای روزه دار مکروه است کارهایی که برای روزه دار مکروه است کارهایی که برای روزه دار مکروه است کارهایی که برای روزه دار مکروه است کارهایی که برای روزه دار مکروه است کارهایی که برای روزه دار مکروه است کارهایی که برای روزه دار مکروه است مکروهات روزه داری آنچه برای روزه دار مکروه است مستحبات و مکروهات روزه  مکروهات زمان روزه داری  برخى از مکروهات روزه مکروهات روزه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.