وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

چه کارهایی در اعتکاف حرام است

0

چه کارهایی در اعتکاف حرام است

فهرست این نوشتار:

 پرسش 55 .  محرمات اعتكاف كدام است؟

محرمات اعتكاف عبارت است از:

1. امور جنسى و شهوت‏ انگيز، مانند: بوسه، لمس و آميزش.

2. خريد و فروش غيرضرورى.

3. استمنا (بنابر احتياط واجب).

4. بوييدن عطر و گياهان خوشبو به قصد لذت بردن.

5. مجادله به منظور غلبه بر ديگرى و اظهار فضل.

6. ساير انواع تجارت؛ مثل: صلح، اجاره و… (بنا بر احتياط واجب).

مبطلات اعتكاف

 پرسش 56 .  انجام دادن چه كارهايى، اعتكاف را باطل مى‏كند؟

آيات عظام امام، خامنه‏اى و فاضل: هر كارى كه مبطل روزه است و نيز تماس و آميزش (هرچند در شب باشد)، اعتكاف را باطل مى‏سازد و بنابر احتياط واجب، انجام دادن ساير محرمات اعتكاف نيز مبطل اعتكاف است

 آيات عظام بهجت و صافى: هر كارى كه مبطل روزه است و نيز آميزش (هرچند در شب باشد) اعتكاف را باطل مى‏سازد و بنابر احتياط واجب، انجام دادن محرمات اعتكاف نيز مبطل اعتكاف است.

آية اللّه‏ تبريزى: هر كارى كه مبطل روزه است، اعتكاف را نيز باطل مى‏سازد؛ ولى انجام دادن محرمات اعتكاف – به جز آميزش – مبطل اعتكاف نيست[3].

آيات عظام سيستانى، مكارم، نورى و وحيد: انجام دادن محرمات اعتكاف و هر كارى كه مبطل روزه است، اعتكاف را باطل مى‏سازد[4].

عطر و نگاه به آينه

 پرسش 57 .  در اعتكاف نگاه كردن به آينه و عطر و ادكلن زدن و شانه زدن چه حكمى دارد؟

همه مراجع: استشمام بوى عطر براى معتكف حرام است ولى شانه‏زدن و نگاه در آيينه حرام نيست اگر چه اولى ترك است.[5]

نگاه شهوت‏ انگيز

 پرسش 58 .  آيا نگاه شهوت‏انگيز موجب بطلان اعتكاف و وجوب كفّاره مى‏شود؟

همه مراجع: موجب بطلان اعتكاف نمى‏شود.[6]

تلفن در اعتكاف

 پرسش 59 .  گفت‏وگو با تلفن همراه در مسجد، در موارد غيرضرورى و مكرر، چه صورت دارد؟

همه مراجع: اشكال ندارد[7].

ملاقات در اعتكاف

 پرسش 60 .  خروج معتكف از مسجد براى ملاقات و گفتگوى با اعضاى خانواده‏اش، چه حكمى دارد؟

همه مراجع: خارج شدن معتكف از مسجد ديدار با خانواده محلّ اشكال است و بهتر اين است كه خانواده را در گوشه‏اى از فضاى مسجد يا در حياط مسجد (اگر حياط جزء مسجد است) ملاقات كنند.[8]

غيبت در اعتكاف

 پرسش 61 .  در هنگام اعتكاف اگر در جمع معتكفين غيبت شخصى شود آيا اعتكاف باطل مى‏شود؟

همه مراجع: غيبت كردن مبطل اعتكاف نيست ولى از ثواب و پاداش اعتكاف مى‏كاهد و بهتر است مؤمنين در جميع احوال از غيبت كه گناهى بزرگ به شمار مى‏آيد بپرهيزند.[9]

  • [1]. امام و فاضل، تعليقات على العروة، ج 2، احكام الاعتكاف م 3 و دفتر:خامنه‏اى.
  • [2]. صافى، هدايه‏العباد، ج 1، م 1423 و بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 1210.
  • [3]. تبريزى، منهاج‏الصالحين، الاعتكاف، م 1080.
  • [4]. نورى و مكارم، تعليقات على العروة، ج 2، احكام الاعتكاف م 3 ؛ سيستانى و وحيد، منهاج‏الصالحين، الاعتكاف، م 1080 و دفتر: خامنه‏ اى.
  •  [5]. نورى، استفتاآت ج 2، س 265 و 289؛ سيستانى، رساله جديد، م 1732؛ صافى، سايت، احكام اعتكاف؛ مكارم، سايت، احكام اعتكاف.
  •  [6]. مكارم، سايت، احكام اعتكاف؛ سيستانى، رساله جديد، م 1734 و دفتر:همه مراجع.
  •  [7]. دفتر: همه مراجع.
  •  [8]. صافى، سايت، احكام اعتكاف؛ مكارم، سايت، احكام اعتكاف و دفتر: همه مراجع.
  •  [9]. دفتر: همه مراجع.(احکام اعتکاف/ پرسمان).

 

 

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

 مبطلات و محرمات اعتكاف مطابق نظر رهبری را اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

محرمات اعتکاف [کارهایى که بر معتکف حرام است]

پرسش : کدام یک از محرّمات اعتکاف، باعث بطلان اعتکاف مى شود؟ و در چه مواردى کفّاره واجب مى شود؟
پاسخ : پنج چیز بر معتکف حرام است:
1ـ تمتّع از همسر، خواه جماع باشد، یا لمس و بوسیدن، بنابر احتیاط.
2ـ استمناء بنابر احتیاط; هر چند از طریق حلال باشد، مانند ملاعبه با همسر.
3ـ بوییدن عطریّات و بوهاى خوش; هر چند به قصد لذّت نباشد.
4ـ خرید و فروش، بلکه مطلق تجارت با نبودن ضرورت بنابر احتیاط; ولى پرداختن به امور مباح دنیوى مانند خیّاطى و امثال آن اشکال ندارد.
5ـ جدال بر سر مسایل دینى یا دنیوى به قصد غلبه کردن برطرف مقابل و اظهار فضیلت، و در این امور فرقى میان شب و روز نیست و هر یک از امور فوق اعتکاف را باطل مى کند.

کارهایی که بر معتکف حرام است [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : محرمات اعتکاف را بیان فرمایید؟

پاسخ : شش چیز بر معتکف حرام است: 1.آمیزش با همسر. 2.استمنا بنابر احتیاط واجب. 3.بوى خوش. 4 و 5. خرید و فروش. 6.ممارات و مجادله.

عدم تفاوت حرمت آمیزش از جلو و پشت در اعتکاف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : آیا در حرمت آمیزش در هنگام اعتکاف، تفاوتی بین آمیزش از جلو و پشت وجود دارد؟

پاسخ : در حرمت آمیزش به هنگام اعتکاف، تفاوتى بین آمیزش از جلو و پشت سر نیست.

حکم لمس و بوسیدن همسر در اعتکاف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : لمس و بوسیدن همسر در اعتکاف چه حکمی دارد؟

پاسخ : احتیاط آن است که از لمس و بوسیدن همسر از روی شهوت خوددارى گردد. امّا نگاه به همسر از روى شهوت حرام نیست، هر چند احتیاط در ترک آن است.

عدم تفاوت حرمت آمیزش بین مرد و زن معتکف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : آیا در حکم حرمت آمیزش، بین مرد و زن معتکف تفاوت وجود دارد؟

پاسخ : تفاوتى بین زن و مرد در حرمت آمیزش به هنگام اعتکاف نیست. بنابراین همانگونه که بر مرد معتکف این کار حرام است، بر زن معتکف نیز حرام است.

حکم اعتکاف در صورت استمنای معتکف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : اگر معتکف، استمناء کند اعتکاف او چه حکمی دارد؟

پاسخ : استمناء بنابر احتیاط واجب موجب بطلان اعتکاف است، هر چند از راه حلال باشد؛ مثل اینکه بر اثر نگاه به همسرش از وى منى خارج گردد.

حکم اعتکاف در صورت بوییدن بوی خوش [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : اگر معتکف، بوی خوش استشمام کند اعتکاف او چه حکمی دارد؟

پاسخ : بوییدن عطریّات و بوهاى خوش، هر چند به قصد لذّت نباشد حرام است; مثل اینکه عطرى را براى امتحان ببوید.

حکم خرید و فروش در اعتکاف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : خرید و فروش در هنگام اعتکاف چه حکمی دارد؟

پاسخ : خرید و فروش، بلکه مطلق تجارت در صورت عدم ضرورت، بنابر احتیاط واجب بر معتکف حرام است.

حکم اشتغال به کارهای مباح دنیوی در اعتکاف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : اشتغال به کارهای مباح دنیوی مانند خیاطی در هنگام اعتکاف چه حکمی دارد؟

پاسخ : اشتغال به کارهاى مباح دنیوى، حتّى مثل خیاطى و بافتنى ومانند آن، اشکالى ندارد; هر چند ترک آن جز در موارد اضطرار، مطابق با احتیاط است.

حکم خرید و فروش ضروری در حین اعتکاف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : خرید و فروش مواد خوراکی، بنابر ضرورت در هنگام اعتکاف چه حکمی دارد؟

پاسخ : هرگاه براى تهیّه موادّ خوراکى ناچار از خرید وفروش شود، و شخص غیر معتکفى که این کار را انجام دهد نیابد، و تهیّه اجناس مذکور بدون خرید امکان نداشته باشد، در این صورت خرید و فروش مانعى ندارد.

حکم جدال در هنگام اعتکاف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : مجادله کردن در هنگام اعتکاف چه حکمی دارد؟

پاسخ : جدال بر سر مسائل دنیوى یا دینى به قصد غلبه کردن بر طرف مقابل و اظهار فضیلت، حرام است. امّا به نیّت روشن شدن حقیقت، و برطرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل، نه تنها اشکالى ندارد، بلکه از بهترین عبادات است. بنابراین، ملاک قصد و نیّت معتکف است، چرا که هر کس در گرو نیّات خویش است.

یکسان نبودن محرمات اعتکاف با محرمات احرام [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : آیا تمامی محرمات احرام حجاج برای شخص معتکف نیز حرام می باشد؟

پاسخ : تمامی محرّمات احرام (آنچه بر حاجى به هنگام احرام حرام مى گردد) از قبیل شکار، ازاله موهاى بدن، پوشیدن لباسهاى دوختنى و مانند آن، برمعتکف حرام نیست؛ مگر شش مورد که عبارتند از: آمیزش با همسر، استمنا برابر احتیاط واجب، بوى خوش، خرید و فروش و ممارات و مجادله.

عدم تفاوت محرمات اعتکاف در بین شب و روز [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : آیا محرمات اعتکاف برای معتکف در بین شب و روز متفاوت می باشد؟ مبطلات روزه چطور؟

پاسخ : تفاوتى در محرّمات اعتکاف برای معتکف، در بین شب و روز نیست. البتّه چیزهاى (دیگرى) که روزه را باطل مى کند و انجام آن بر معتکف حرام است، مانند خوردن و آشامیدن و سر زیر آب کردن، فقط در روز حرام است.

حکم مطالعه امور دنیوی و اشتغال به آن در اعتکاف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : مطالعه امور دنیوی و اشتغال به آن در هنگام اعتکاف چه حکمی دارد؟

پاسخ : پرداختن به امور دنیوى و مطالعات مربوط به آن براى معتکف جایز است; ولى اشتغال به این امور در تمام اوقات اعتکاف مشکل است، و شاید با مفهوم اعتکاف از منظر اهل شرع منافات داشته باشد.

حکم اعتکاف در صورت خندیدن و صحبت کردن [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : آیا صحبت کردن و خندیدن در هنگام اعتکاف اشکال دارد؟

پاسخ : صحبت کردن و خندیدن ضررى به اعتکاف نمى زند.

حکم نایب گرفتن معتکف برای خرید و فروش [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : اگر معتكف در معامله اى پول نپردازد، بلكه جنس را نسيه بخرد، يا نسيه بفروشد، يا براى معامله نائب بگيرد، يا پول را به دست خود فروشنده ندهد، يا مستقيماً پول از دست خريدار نگيرد، اعتكاف چه حكمى پيدا مى كند؟

پاسخ : خرید و فروش، بلکه مطلق تجارت، با نبود ضرورت براى معتکف حرام است. ولى اگر دیگرى را نایب بگیرد اشکالى ندارد.

حکم طلب مال از بدهکار در حین اعتکاف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : آیا معتکف طلبکار، مى تواند طلب خويش را بازستاند؟

پاسخ : این کار مانعی ندارد.

حکم پرداخت اجرت حمامی در حین اعتکاف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : آیا پرداختن اجرت حمامی در حین اعتکاف، مصداق خرید و فروش می باشد و جایز نیست؟

پاسخ : این کار اشکالی ندارد.

حکم خواندن شعر در زمان اعتکاف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : با توجّه به اينكه از شعر گفتن در حال اعتكاف نهى شده است، اگر معتكف در مدح اهل بيت(عليهم السلام) اشعارى بگويد، كار حرامى مرتكب شده است؟

پاسخ : این کار خللى به اعتکاف وارد نمى کند.

وظیفه معتکف در صورت عطر افشانی مسجد [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : در مساجد معمولا عطر مى زنند و گريزى از آن نيست، وظيفه معتكف چيست؟

پاسخ : معتکف عمداً استنشاق نکند.

حکم استفاده از اغذیه و مواد معطر در اعتکاف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : استفاده از غذاها، ميوه ها، موادّ شوينده و لوازم آرايشى معطّر، و همچنين دستمال كاغذى هاى معطّر، و خلاصه هر چيز معطر، هر چند جزء عطريّات و بوى خوش به شمار نرود، براى معتكف چه حكمى دارد؟

پاسخ : در صورتى که عرفاً جزء عطریّات محسوب نشود مانعى ندارد، ولى بهتر پرهیز از آن است.

حکم استفاده از زعفران در غذای معتکف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : آیا استفاده از زعفران در غذای معتکف اشکال دارد؟

پاسخ : در فرض سوال، اشکال دارد.

حکم معاملات غیر از بیع در اعتکاف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : انجام ساير معاوضات (غير از بيع) نظير اجاره، شركت، جعاله، مضاربه و مانند آن در حال اعتكاف چه حكمى دارد؟

پاسخ : انجام این امور نیز براى معتکف اشکال دارد.

حکم پرداختن به مباحث سیاسی و اجتماعی در زمان اعتکاف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : بعضى از معتكفين در برخى از اوقات، كه حال مناسبى براى دعا و اعمال مستحبّى ندارند، به مباحثات علمى، يا سياسى، يا اقتصادى، يا اجتماعى، يا شغلى، يا حزبى و مانند آن مى پردازند، اين كار چه حكمى دارد؟

پاسخ : این کار اشکالى ندارد، هر چند بهتر است به عبادت یا حداقل به مباحثات دینى بپردازند.

حکم بوییدن بوی خوش برای معتکفی که بو را تشخیص نمی دهد [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : بوييدن بوهاى خوش و اشياى معطّر براى معتكفى كه بر اثر سرماخوردگى و مانند آن، بوها را به خوبى تشخيص نمى دهد، چه حكمى دارد؟

پاسخ : اگر به هیچ وجه بو را تشخیص نمى دهد اشکالى ندارد.

حکم اجیر گرفتن برای امور عبادی در اعتکاف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : با توجّه به اينکه خرید و فروش در اعتکاف جایز نیست؛ آیا اجیر گرفتن برای امور عبادی هم شامل این حکم می شود؟

پاسخ : این کار خلاف احتیاط است.

حکم پرداخت کرایه تاکسی برای معتکف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : با توجه به عدم جواز معامله برای معتکف، پرداخت اجرت تاکسی برای معتکف در مواردی که خروج از مسجد مانعی ندارد مانند شرکت در نماز جمعه و امتحان و مانند آن، چه حکمی دارد؟

پاسخ : در موارد نیاز و ضرورت، مانعی ندارد.

حکم استعمال عطر توسط معتکف از روی جهل به حکم [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : اگر معتکف از روی جهل به حکم، عطر بزند اعتکاف او چه حکمی دارد؟

پاسخ : اعتکاف او بنابر احتیاط واجب باطل است ولی می تواند به مرجع دیگری رجوع کند.

حکم وضعی معامله صورت گرفته در زمان اعتکاف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : اگر در حال اعتکاف معامله ای انجام دهد آیا معامله نیز باطل می شود؟

پاسخ : معامله باطل نیست.

حکم وضعی معامله صورت گرفته در زمان اعتکاف [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : اگر در حال اعتکاف معامله ای انجام دهد آیا معامله نیز باطل می شود؟

پاسخ : معامله باطل نیست.

جواز پول دادن معتکف به دیگری جهت خرید اضطراری [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : پول دادن به افرادى كه معتكف نيستند، جهت خريد لوازم مورد نياز، مثل شامپو و خميردندان و مانند آن، چه حكمى دارد؟

پاسخ : آنچه ضرورى است، مانعى ندارد.

ملاقات و گفتگو معتکف با اعضای خانواده [محرّمات اعتکاف ]

پرسش : ملاقات و گفتگوى اعتكاف كننده با اعضاى خانواده اش (همسر، خواهر، مادر) در طول اعتكاف چه حكمى دارد؟

پاسخ : اشکالى ندارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبطلات اعتکاف [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : مبطلات اعتکاف را بیان فرمایید؟

پاسخ : امور زیر باطل کننده اعتکاف است: 1. تمام چیزهایى که روزه را باطل مى کند، چنانچه در روز انجام شود. 2. آمیزش با همسر، چه در روز باشد و چه در شب. 3. ارتکاب سایر محرّماتِ اعتکاف; نظیر خرید و فروش و استشمام عطریّات و بوهاى خوش، بنابر احتیاط واجب، بلکه خالى از قوّت نیست.

حکم ارتکاب محرمات باطل کننده اعتکاف [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : چنانچه معتکف یکی از محرمات باطل کننده اعتکاف را انجام دهد چه حکمی دارد؟

پاسخ : هرگاه معتکف یکى از محرّماتی که موجب بطلان اعتکاف مى شود را حتّى از روى سهو و فراموشى مرتکب گردد، اعتکاف او خالى از اشکالى نیست.

وظیفه معتکف در صورت آمیزش جنسی [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : اگر انسان در هنگام اعتکاف، آمیزش جنسی کند وظیفه او چیست؟

پاسخ : اگر معتکف آمیزش جنسى کند هر چند از روى فراموشى باشد، چنانچه اعتکاف واجب باشد باید پس از اتمام آن، در صورتى که وقت آن محدود بوده، قضاى آن را بجا آورد، و اگر وقتش وسیع است، بنابر احتیاط واجب آن را از نو شروع کند، و اگر مستحب بوده، آن را تمام کند و قضا ندارد.

وظیفه معتکف در صورت ارتکاب مبطلات اعتکاف [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : اگر معتکف، یکی از مبطلات اعتکاف را مرتکب گردد چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ : هرگاه انسان، اعتکاف خود را به سبب ارتکاب یکى از مبطلات اعتکاف باطل کند چنانچه آن اعتکاف واجب معیّن بود (و وقت آن گذشته) باید قضاى آن را بجا آورد، و اگر واجب غیر معیّن بوده، باید آن را دوباره انجام دهد، مگر اینکه به هنگام نیّت اعتکاف یا اجراى صیغه نذر شرط رجوع کرده باشد، که در این صورت نیازى به قضا یا اعاده آن نیست. و اگر اعتکافش واجب نبوده، ولى در روز سوم آن را باطل کرده، در اینجا نیز باید قضاى آن را بجا آورد، امّا اگر در روز اوّل و دوم (قبل از تکمیل دو روز) بوده، وظیفه اى ندارد.

عدم فوریّت قضای اعتکاف [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : آیا به جا آوردن قضای اعتکاف، واجب فوری می باشد؟

پاسخ : قضاى اعتکاف، واجب فورى نیست؛ هر چند انجام آن در اوّلین فرصت مطابق احتیاط است.

عدم وجوب قضای اعتکاف نذری میّت بر ولیّ او [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : اگر معتکف در حین اعتکاف نذری یا مانند آن که واجب شده است بمیرد؛ قضای آن بر ولیّ میّت واجب است؟

پاسخ : هرگاه معتکف در اثناى اعتکافى که به سبب نذر یا مانند آن واجب شده از دنیا برود، قضاى آن بر ولىّ میّت واجب نیست; هر چند مطابق احتیاط است.

حکم بطلان اعتکاف با زنا و شراب خواری در شب [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : آیا ارتکاب حرام مانند زنا و شراب خواری در شب موجب بطلان اعتکاف می باشد؟

پاسخ : زنا کردن موجب بطلان اعتکاف است و مشروب خوردن بنابراحتیاط واجب موجب بطلان اعتکاف است.

حکم نگاه حرام در زمان اعتکاف [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : آیا نگاه شهوت انگیز موجب بطلان اعتکاف مى شود؟

پاسخ : موجب بطلان اعتکاف نمى شود.

محرّمات اعتکاف که مبطل آن نیز هستند [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : كدام يك از محرّمات اعتكاف، باعث بطلان اعتكاف مى شود؟

پاسخ : پنج چیز بر معتکف حرام است: 1ـ تمتّع از همسر، خواه جماع باشد یا لمس و بوسیدن، بنابر احتیاط. 2ـ استمنا بنابر احتیاط; هر چند از طریق حلال باشد، مانند ملاعبه با همسر. 3ـ بوییدن عطریّات و بوهاى خوش; هر چند به قصد لذّت نباشد. 4ـ خرید و فروش، بلکه مطلق تجارت با نبودن ضرورت بنابر احتیاط; ولى پرداختن به امور مباح دنیوى مانند خیّاطى و امثال آن اشکال ندارد. 5ـ جدال بر سر مسائل دینى یا دنیوى به قصد غلبه کردن بر طرف مقابل و اظهار فضیلت. و هر یک از امور فوق اعتکاف را باطل مى کند.

باطل شدن اعتکاف بسبب باطل شدن روزه معتکف [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : اگر روزه معتكف باطل شود، آيا اعتكافش نيز باطل مى گردد؟

پاسخ : آرى! اعتکاف او هم باطل مى شود.

هر کار حرامی موجب بطلان اعتکاف نیست [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : اگر معتكف مرتكب فعل حرامى شود كه روزه را باطل نمى كند، اعتكافش چه حكمى دارد؟

پاسخ : هرکار حرامى اعتکاف را باطل نمى کند; تنها امور خاصّى اعتکاف را باطل مى کند .

وظیفه معتکف در صورت های مختلف باطل شدن اعتکافش [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : اگر اعتكاف به وسيله يكى از مبطلات و مفسدات باطل شود در صور زير چه حكمى دارد؟ الف) در صورتى كه اعتكاف، واجب معيّن باشد. ب) در صورتى كه اعتكاف واجب غير معيّن باشد. ج) در صورتى كه اعتكاف استحبابى باشد. و در هر صورت آيا قضاى اعتكاف، واجب فورى است؟

پاسخ : هر گاه اعتکاف خود را با یکى از امور پنجگانه مبطل اعتکاف، باطل کند، اگرآن اعتکاف به سبب نذر بر او واجب معیّن بوده باید قضا کند. و اگر واجب غیر معیّن بوده و این امر در روز سوم بوده نیز باید قضا کند. و اگر در روز اوّل و دوم بوده لازم نیست. در ضمن، قضاى اعتکاف واجب فورى نیست; بلکه وقت آن وسیع است.

تکلیف معتکفی که با علم یا جهل به موضوع جای کسی را غصب کرده [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : اگر شخصى جاى كسى را كه معتكف بوده غصب كند، فرموده اند اعتكاف او باطل است، حال اگر جاهل يا عامد بوده و اكنون پشيمان شده، و جاى خود را عوض كرده، آيا اعتكاف او صحيح است؟ و در صورت عمد آيا كفّاره دارد؟

پاسخ : اگر جاهل به موضوع باشد، اعتکاف او صحیح است; ولى اگر غصب بودن را مى دانسته و حکم اعتکاف را نمى دانسته، اعتکاف او صحیح نیست. و توبه در اینجا مشکلى را حل نمى کند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

معتکف محرّمات اعتکاف را ترک نماید.

مسأله ۱۷۳۱ – کسی که در حالِ‌ اعتکاف ‌می‌باشد، باید از محرّمات اعتکاف که در ذیل می‌آید اجتناب نماید و ارتکاب آنها اعتکاف را باطل می‌کند، ولی وجوب اجتناب از آنها در اعتکافی که واجبِ معیّن نیست، در غیر جماع، بنا بر احتیاط است:
۱ ـ بوی خوش.
۲ ـ جماع و آمیزش با همسر.
۳ ـ استمناء و لمس و بوسیدن از روی شهوت (بنا بر احتیاط واجب).
۴ ـ ممارات و مجادله کردن.
۵ ـ خرید و فروش.

مسأله ۱۷۳۲ – برای معتکف بوییدن عطریات مطلقاً – چه از بوییدنش لذّت ببرد و چه لذّت نبرد – جایز نیست، و بوییدن گیاهان خوشبو در صورتی که از بوییدن آن لذت می‌برد جایز نیست و اگر از بوییدن آن لذت نمی‌برد اشکال ندارد. همچنین معتکف می‌تواند از مواد شوینده معطّر و خوشبو از جمله صابون مایع یا جامد، شامپو و خمیردندان خوشبو استفاده نماید و در مساجدی که معمولاً غیر معتکفین عطر می‌زنند، استشمام بوی عطر آنان جایز نیست، ولی احساس بوی عطر ظاهراً مانعی ندارد و لازم نیست بینی خود را بگیرد.

مسأله ۱۷۳۳ – جماع و آمیزش با همسر در حال اعتکاف جایز نیست هرچند موجب انزال و خروج منی نشود، و ارتکاب عمدی آن اعتکاف را باطل می‌کند.

مسأله ۱۷۳۴ – معتکف بنا بر احتیاط واجب، باید از استمناء (هرچند به صورت حلال) و مباشرت زن به لمس و بوسیدن به شهوت هم اجتناب کند، و نگاه کردن با شهوت به همسر در ایام اعتکاف مبطل اعتکاف نیست ولی احتیاط مستحب آن است که در ایام اعتکاف از آن اجتناب شود.

مسأله ۱۷۳۵ – در حال اعتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی در صورتی که به قصد غلبه برطرف مقابل و اظهار فضلیت و برتری باشد، حرام است اما اگر به قصد اظهار حق و روشن شدن حقیقت و برطرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد نه تنها حرام نیست بلکه از بهترین عبادات است. بنابراین ملاک، قصد و نیت معتکف است.

مسأله ۱۷۳۶ – در حال اعتکاف خرید و فروش و بنا بر احتیاط واجب، هر نوع داد و ستدی مانند اجاره، مضاربه، معاوضه و … حرام است هرچند معامله انجام شده صحیح است.

مسأله ۱۷۳۷ – هرگاه معتکف برای تهیه مواد خوراکی یا آشامیدنی یا سایر حوائج اعتکاف ناچار به خرید و فروش شود و شخص غیر معتکفی که این کار را به وکالت انجام دهد، نیابد و تهیه اجناس مذکور بدون خرید مثل هدیه یا قرض گرفتن امکان نداشته باشد، در این صورت، خرید و فروش مانعی ندارد.

مسأله ۱۷۳۸ – اگر معتکف محرّمات اعتکاف را عمداً و با وجود اطّلاع از حکم شرعی انجام دهد، اعتکافش باطل می‌شود.

مسأله ۱۷۳۹ – اگر معتکف یکی از محرّمات اعتکاف را سهواً و از روی فراموشی انجام دهد، مطلقاً مبطل اعتکاف نیست.

مسأله ۱۷۴۰ – اگر معتکف یکی از محرّمات اعتکاف را به خاطر ندانستن مسأله انجام داده، در صورتی که جاهل مقصّر بوده، اعتکافش باطل می‌شود و اگر جاهل قاصر بوده، اعتکافش صحیح است و حکم سهو را دارد.

مسأله ۱۷۴۱ – اگر شخص معتکف به وسیله ارتکاب یکی از مُفسداتی که در مسائل پیش بیان شد، اعتکافش را باطل کند، پس اگر اعتکاف واجبِ معین باشد، بنا بر احتیاط واجب باید اعتکاف را قضاء کند، و اگر اعتکاف واجبِ غیر معین باشد مثل آنکه اعتکاف را بدون آنکه در وقت معیّنی باشد نذر کند، واجب است که اعتکاف را دوباره از سر گیرد، و اگر در اعتکاف مستحب باشد و بعد از اتمام روز دوّم اعتکاف را باطل کند، بنا بر احتیاط وجوبی اعتکاف را قضاء کند و اگر قبل از اتمام روز دوم، اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزی بر عهده او نیست و قضاء ندارد.
دهم: معتکف در مکان اعتکاف باقی بماند و از آن خارج نشود مگر در مواردی که خروج شرعاً جایز است.

مسأله ۱۷۴۲ – در مواردی که جایز است از مسجد بیرون رود، بیشتر از زمانی که برای انجام آن امر لازم است، نباید خارج مسجد نماند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام اعتکاف

ویژه نامه احکام روزهکلید: چه کارهایی در اعتکاف حرام است چه کارهایی در اعتکاف حرام است چه کارهایی در اعتکاف حرام است چه کارهایی در اعتکاف حرام است چه کارهایی در اعتکاف حرام است چه کارهایی در اعتکاف حرام است

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.