وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پرندگان حلال و حرام گوشت

0

پرندگان حلال و حرام گوشت

پرندگان حلال و حرام گوشت

1-در نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

2-هر پرنده‌ای که مثل شاهین و عقاب و باز درنده هست و چنگال دارد یا هنگام پرواز بال زدنش کمتر از صاف نگه داشتن بالش باشد، حرام است. و همچنین هر مرغی که چینه دان و سنگ دان و خارِ پشت پا ندارد، مگر آن که معلوم باشد که بال زدنش بیشتر از صاف نگه داشتن او است که در این صورت حلال است.

لگو رساله توضیح المسائل احکام خوراکی

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][پرندگانی که  چنگال دارند]

مسأله 2624 خوردن گوشت مرغی که مثل شاهین چنگال دارد حرام است و خوردن گوشت پرستو و هُدهُد مکروه می‌باشد (1).

(1) (گلپایگانی): پرستو حلال می‌باشد و احتیاط واجب آن است که از خوردن گوشت هُدهُد خودداری نمایند. (نوری): پرستو حلال می‌باشد و خوردن گوشت هُدهُد مکروه می‌باشد.

(بهجت): خوردن گوشت هُدهُد مکروه می‌باشد و همچنین پرستو، بنا بر أظهر.

(خوئی): مسأله خوردن گوشت مرغ خانگی و کبوتر و اقسام گنجشک حلال است و بلبل و سار و چکاوک از قسم گنجشک است و شب پره و طاووس و جمیع انواع کلاغ و هر پرنده‌ای که مثل شاهین و عقاب و باز چنگال دارد یا هنگام پرواز بال زدنش کمتر از صاف نگه داشتن بالش باشد، حرام است. و همچنین هر مرغی که چینه دان و سنگ دان و خارِ پشت پا ندارد، مگر آن که معلوم باشد که بال زدنش بیشتر از صاف نگه داشتن او است که در این صورت حلال است و خوردن گوشت پرستوک و هُدهُد مکروه است.

(تبریزی): مگر آن که بال زدنش از صاف نگه داشتن بالش بیشتر باشد..

(فاضل): مسأله گوشت پرندگانی که دارای چنگال هستند و درنده می‌باشند حرام است مانند باز و عقاب و کرکس و شاهین و امثال اینها و همچنین است بنا بر احتیاط واجب انواع کلاغ و شب پره و طاووس. ولی گوشت پرندگانی مانند انواع کبوتر و کبک و تیهو و قطا و مرغ خانگی و انواع گنجشک و امثال اینها حلال می‌باشد (بلبل و سار و چکاوک از اقسام گنجشک است)؛ امّا بنا بر احتیاط واجب باید از خوردن گوشت پرستو و هُدهُد اجتناب کرد.

(زنجانی): مسأله هر پرنده‌ای که مانند شاهین و عقاب و باز چنگال دارد یا بال زدنش در هنگام پرواز کمتر از صاف نگه داشتن بالهایش باشد حرام است؛ همچنین شب پره (خفاش) و طاووس و بنا بر احتیاط واجب همه انواع کلاغ حرام می‌باشد. در دیگر پرندگان اگر روشن باشد که چنگال ندارد و بال زدنش از صاف نگه داشتن کمتر نیست حلال است و اگر چنگال دار بودن پرنده و کیفیت پروازش معلوم نباشد، چنانچه چینه دان یا سنگدان یا خارپشت پا داشته باشد حلال و گر نه حرام می‌باشد، مرغ خانگی و کبوتر و گنجشک و پرندگان دیگر راسته سبکبالان (راسته گنجشکان) همچون بلبل و سار و چکاوک از پرندگان حلال گوشت می‌باشند، و احتیاط مستحب ّ آن است که از خوردن گوشت پرستو و هدهد خودداری کنند. و کشتن هر نوع پرنده‌ای که در منزل انسان مأوا گزیده است مکروه است.

(سیستانی): مسأله هر پرنده‌ای که مانند شاهین و عقاب و باز و کرکس درنده و چنگال دار باشد حرام است و همچنین حرام است همه انواع کلاغ حتی زاغ بنا بر احتیاط واجب، و هر پرنده‌ای که هنگام پرواز بال زدنش کمتر از صاف نگه داشتن بالش باشد، چنگال دار است و حرام می‌باشد. و هر پرنده‌ای که بال زدنش بیش از صاف نگه داشتن اوست حلال است، بنا بر این می‌توان پرندگان حرام گوشت را از حلال گوشت به ملاحظه کیفیّت پرواز آنها تمیز داد ولی چنانچه کیفیّت پرواز پرنده‌ای معلوم نباشد اگر آن پرنده چینه دان و یا سنگدان و یا خار پشت پا داشته باشد حلال است و اگر هیچ کدام از اینها را نداشته باشد، حرام است و امّا پرندگان دیگر غیر آنچه ذکر شد چون مرغ و کبوتر و گنجشک و حتّی شتر مرغ و طاووس همه حلال می‌باشند ولی کشتن بعضی از پرندگان مکروه است مانند هُدهُد و پرستوک. و امّا حیواناتی که پرواز دارند ولی پر ندارند مانند خفّاش حرام می‌باشند و همچنین است زنبور و پشه و دیگر حشرات پرنده بنا بر احتیاط واجب.

(صافی): مسأله خوردن گوشت مرغ خانگی و کبوتر و اقسام گنجشک حلال است و شب پره و طاووس و بنا بر احتیاط واجب جمیع انواع کلاغ حرام است و همچنین هر پرنده‌ای که مثل شاهین و عقاب و باز چنگال دارد یا هنگام پرواز بال زدنش کمتر از صاف نگه داشتن بالش باشد و نیز مرغی که چینه دان و سنگ دان و خارِ پشت پا ندارد حرام است و گوشت پرستوک و هُدهُد مکروه است.

(مکارم): مسأله گوشت پرندگانی که دارای چنگال هستند حرام است، همچنین پرندگانی که موقع پرواز بالهای خود را صاف نگه می‌دارند، یا اگر بال می‌زنند، بال زدن آنها کمتر و صاف نگه داشتن آنها بیشتر است، امّا پرندگانی که بال می‌زنند یا بال زدن آنها از صاف نگه داشتن بیشتر است گوشتشان حلال است و از جمله، انواع کبوترها و قُمری و کبک حلال است ولی گوشت هُدهُد مکروه است.

مسائل اختصاصی

(فاضل): مسأله 2751 معمولاً پرندگان حلال گوشت از حرام گوشت به دو راه شناخته می‌شوند: اوّل: این که هنگام پرواز، بال زدن آنها بیشتر باشد تا نگه داشتن بال، یعنی پرنده‌ای که بال زدنش بیشتر باشد حلال است و پرنده‌ای که بیشتر بالها را در حال پرواز نگه می‌دارد حرام است. دوم: پرندگانی که سنگدان یا چینه دان یا انگشت جدایی مانند شست انسان دارند حلال و پرندگانی که اینها را ندارند حرام است.

(فاضل): مسأله 2752 تخم پرندگان حلال، حلال و تخم پرندگان حرام، حرام است. و اگر مشتبه باشد، تخم‌هایی که دو طرف آن مساوی است حرام است و تخمهایی که یک طرف آن باریک‌تر است حلال است.

(فاضل): مسأله 2753 از حیوانات دریایی، فقط ماهی فلس دار حلال است، حتّی اگر بعضی از قسمت‌های بدن آن فلس داشته باشد. و ماهی بی فلس حرام است، چنانکه سایر حیوانات آبی از قبیل نهنگ و خرچنگ و قورباغه و امثال اینها نیز حرام می‌باشند. (فاضل): مسأله 2754 تخم حیوانات دریایی حلال، حلال و تخم حیوانات دریایی حرام، حرام است.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: آیا برای تشخیص پرنده حرام گوشت باید همه علائم را دارا باشد ؟

پاسخ: اگر یکی از علامتها باشد کافی است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام خوردن و آشامیدنکلیدک پرندگان حلال و حرام گوشت پرندگان حلال و حرام گوشت پرندگان حلال و حرام گوشت پرندگان حلال و حرام گوشت پرندگان حلال و حرام گوشت پرندگان حلال و حرام گوشت پرندگان حلال و حرام گوشت پرندگان حلال و حرام گوشت پرندگان حلال و حرام گوشت پرندگان حلال و حرام گوشت پرندگان حلال و حرام گوشت  نام پرندگان حلال گوشت اسامی پرنده های حلال گوشت پرنده وحشی حلال گوشت نام پرندگان وحشی حلال گوشت نام پرنده های حلال گوشت حیوانات حلال گوشت نام پرنده شکاری حلال گوش[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.