وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پرسش و پاسخ احکام دفن

0

پرسش و پاسخ احکام دفن

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

دلیل تفاوت شیوه وارد کردن میّت مرد و زن در قبر [احکام دفن ]
پرسش : چرا میّت مرد را از طرف سر، و میّت زن را از طرف عرض بدن، وارد قبر مى کنند؟
پاسخ : این کار در مردان نوعى عبرت و در زنان براى رعایت اصول عفّت است.

دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمین و بالعکس [احکام دفن ]
پرسش : لطفا به سوالات زیر پاسخ فرمایید : 1- آیا می توان فرد بهایی را در قبرستان مسلمانان دفن نمود ؟ اگر دفن شده باشد چه باید کرد ؟ 2- آیا می توان فرد غیر مسلمانی را در قبرستان مسلمانان دفن نمود؟ اگر دفن شده باشد چطور ؟ 3- آیا دفن کردن فرد مسلمان در قبرستان سایر ادیان مانند اهل کتاب یا کفار ، صحیح است ؟ اگر دفن شده باشد چطور ؟
پاسخ : مرد و زن مسلمان را در قبرستان غیر مسلمانان و بالعکس نباید دفن کرد و اگر دفن شده باشند و محذوری برای انتقالجسد وجود نداشته باشند باید انتقالدهند.

عدم مشروعیّت رسومات خرافی مربوط به قبر [احکام دفن ]
پرسش : در برخی از مناطق کشور مرسوم است که سنگریزه هاى سفید، سرخ و زردى روى قبور والدین مى ریزند این کار از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
پاسخ : این امور از نظر شرعى اعتبار ندارد.

حکم استخوان پیدا شده در حفّاری [احکام دفن ]
پرسش : اگر در هنگام حفر چاه آشپزخانه یا حمام به استخوان میّت برخورد گردد تکلیف چه می باشد؟
پاسخ : اگر به میّت برخورد کردید در جای دیگری چاه بکنید و اگر ممکن نیست در پارچه پیچیده و در قبرستان مسلمین خاک کنید.

برخورد به قبر هنگام حفاری [احکام دفن ]
پرسش : در حال ساخت خانه اي بودم كه درهنگام شالوده زدن به استخوانهايي رسيدم كه انگار قبر مرده است،و با مشورت علما خانه را ساختم(درضمن قبرستان نبوده) وحالاهم درحال زدن چاه براي آشپزخانه وحمام بودم كه به مورد ديگري رسيدم ولي اين باركاملا كل بود(استخوان نبود). براي اطمينان كامل تكليف ما چيست؟
پاسخ : اگر به میت برخورد کردید در جای دیگری چاه بکنید و اگر ممکن نیست در پارچه پیچیده و در قبرستان مسلمین خاک کنید.

پاشیدن پودر بر روی مرده هنگام دفن [احکام دفن ]
پرسش : اخیراً در داخل کشور به اقتباس از کشور عربستان بر روی مردگان در هنگام تدفین پودری پاشیده می شود که زودتر از هم متلاشی شود این عمل چه حکمی دارد؟
پاسخ : کار درستی نیست و نباید از گمراهان تقلید

استحباب گذاشتن دو چوب تازه در قبر [احکام دفن ]
پرسش : گذاشتن دو چوب تر و تازه در قبر چه حکمی دارد؟
پاسخ : مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه میت بگذارند، خواه داخل کفن باشد یا بیرون آن.

کیفیّت دفن میّت [احکام دفن ]
پرسش : چگونه باید میّت را دفن کرد؟
پاسخ : میت را باید طورى دفن کنند که بوى او بیرون نیاید و درندگان هم به او دسترسى پیدا نکنند، اگر ترس آن باشد که جانور به جسد آسیب رساند باید قبر او را با آجر و مانند آن محکم کنند.

عدم امکان دفن میت در زمین [احکام دفن ]
پرسش : اگر دفن میّت در زمین امکان نداشت تکلیف چه می باشد؟
پاسخ : هرگاه دفن میت در زمین ممکن نباشد واجب است به جاى دفن، او را در بنا، یا تابوتى بگذارند و اطراف آن را ببندند.

وجوب دفن میّت به سمت قبله [احکام دفن ]
پرسش : میت را در قبر برای این که رو به قبله باشد چگونه باید دفن کرد؟
پاسخ : هنگام دفن کردن باید میت را در قبر به پهلوى راست بخوابانند بطورى که رو به قبله باشد.

چگونگی دفن کسى که در کشتى مرده است [احکام دفن ]
پرسش : اگر کسی در روی کشتی بمیرد و امکان دفن او نباشد وظیفه چیست؟
پاسخ : هرگاه کسى در کشتى بمیرد چنانچه بدن او فاسد نمى‏شود و بودنش در کشتى مانعى ندارد باید صبر کنند تا به خشکى برسند و او را در زمین دفن نمایند وگرنه باید او را غسل دهند و حنوط و کفن کنند و نماز بخوانند بعداً او را در چیزى که حیوانات آبى نتوانند به بدن او دست یابند بگذارند و در آن را محکم کنند و به‏ دریا بیندازند و اگر این هم ممکن نشود چیز سنگینى به پایش ببندند و به دریا بیفکنند و واجب است او را تا ممکن است در جایى بیندازند که فورا طعمه حیوانات دریا نشود

تکلیف دفن میتی که خوف نبش قبر توسط دشمن می رود [احکام دفن ]
پرسش : اگر ترس از نبش قبر توسط دشمن وجود داشته باشد میت را باید چکار کرد؟
پاسخ : هرگاه خوف این باشدکه دشمن قبر میت را بشکافد و بدن او را بیرون آورد و یا به آن آسیب رساند، چنانچه ممکن باشد باید او را با رعایت شرایط زیر به دریا بیندازند. او را غسل دهند و حنوط و کفن کنند و نماز بخوانند بعداً او را در چیزى که حیوانات آبى نتوانند به بدن او دست یابند بگذارند و در آن را محکم کنند و به دریا بیندازند و اگر این هم ممکن نشود چیز سنگینى به پایش ببندند و به دریا بیفکنند و واجب است او را تا ممکن است در جایى بیندازند که فورا طعمه حیوانات دریا نشود.

چگونگى دفن زن غير مسلمان که حمل مسلمان دارد [احکام دفن ]
پرسش : اگر زن کافری از دنیا برود و بچه مسلمانی در شکم او باشد چگونه باید دفن گردد؟
پاسخ : اگر زن کافرى از دنیا برود و بچه در شکم او نیز بمیرد، چنانچه پدر آن بچه مسلمان باشد باید زن را در قبر به پهلوى چپ پشت به قبله بخوابانند تا روى بچه به طرف قبله باشد، حتّى اگرهنوز روح به ‏بدن بچه داخل ‏نشده‏ باشد (یعنى هنوز حسّ و حرکت پیدا نکرده است) بنابر احتیاط واجب به همین دستور عمل کنند.

حکم دفن مسلمان در قبرستان کفّار [احکام دفن ]
پرسش : دفن کردن مسلمان در قبرستان کفّار چه حکمی دارد؟
پاسخ : دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمان جایز نیست بنابر احتیاط واجب.

حکم دفن کافر در قبرستان مسلمان [احکام دفن ]
پرسش : دفن کردن کافر در قبرستان مسلمانان چه حکمی دارد؟
پاسخ : دفن کافردر قبرستان مسلمان جایز نیست بنابر احتیاط واجب.

دفن مسلمان در جایى که نسبت به او بى احترامى باشد [احکام دفن ]
پرسش : دفن کردن میت مسلمان در جایى که نسبت به او بى احترامى باشد مانند جایى که خاکروبه و کثافت مى ریزند، چه حکمی دارد؟
پاسخ : دفن مسلمان در جایى که نسبت به او بى احترامى باشد حرام است.

حکم دفن میّت در مکان غصبی یا وقفی [احکام دفن ]
پرسش : دفن کردن میبت در مکان غصبی یا وقفی چه حکمی دارد؟
پاسخ : میت را نباید در جاى غصبى دفن کنند و همچنین در جایى که براى دفن وقف نشده است (مانند مساجد و مدارس دینى)، مگر این‏که از اوّل جایى را براى دفن در نظر بگیرند و از وقف مستثنا کنند.

حکم دفن میّت در قبر مرده دیگر [احکام دفن ]
پرسش : دفن کردن میّت در قبر مرده دیگر چه حکمی دارد؟
پاسخ : دفن میت در قبر مرده دیگر در صورتى که موجب نبش نشود (یعنى بدن مرده قبلى ظاهر نگردد) و زمین هم مباح یا وقف‏عام باشد مانعى ندارد.

دفن اعضای جدا شده میّت [احکام دفن ]
پرسش : اگر عضوی از اعضای میّت از بدن او جدا شود باید دفن گردد؟
پاسخ : بنابراحتیاط واجب چیزى که از میت جدا مى‏شود، حتّى مو یا ناخن و دندان را باید با او دفن کرد، ولى به صورتى که موجب نبش قبر نشود، امّا دفن ناخن و دندانى که در حال حیات از انسان جدا مى‏شود واجب نیست، هر چند بهتر است.

چگونگی دفن کسی در چاه مرده است [احکام دفن ]
پرسش : اگر کسی در چاه بمیرد و بیرون آوردن او ممکن نباشد تکلیف چه می باشد؟
پاسخ : هرگاه کسى در چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد باید درِ چاه‏ را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند و در صورتى که چاه مال غیر باشد، باید به نحوى او را راضى کنند.

دفن اجزائی که حین عمل جراحی از بدن جدا می کنند [احکام دفن ]
پرسش : اگر اجزاء بدن انسان مانند دیسک کمر در جراحی خارج شود باید آن را خاک کرد؟
پاسخ : واجب نیست.

دفن کردن میّت مسلمان در قبرستان متروکه کفّار [احکام دفن ]
پرسش : دفن کردن میّت مسلمان در قبرستان متروکه ای که در سال های بسیار دور متعلق به کفّار بوده است چه حکمی دارد؟
پاسخ : در صورتی که وقف برای اموات آن ها نبوده است مانعی ندارد و معمولا در دهات و روستاها قبرستان وقف نیست.

ریختن اسید بر روی میت [احکام دفن ]
پرسش : ریختن اسید بر میت برای تجزیه زودتر چه حکمی دارد؟
پاسخ : جایز نیست .

موارد مستحبّ در دفن میّت [احکام دفن ]
پرسش : موارد مستحب در دفن میّت را بیان فرمایید؟
پاسخ : مستحب است به امید این که مطلوب پروردگار باشد امور زیر را در دفن میّت رعایت کنند: 1: قبر را به اندازه قامت انسان متوسط گود کنند. 2: میّت را در نزدیکترین قبرستان دفن نمایند، مگر آن که قبرستان دورتر، از جهتی بهتر باشد، مثل این که افراد خوب در آنجا دفن شده اند، یا مردم برای فاتحه بیشتر به آنجا می روند. 3: هنگام دفن، جنازه را در چند قدمی قبر بر زمین بگذارند و تا سه مرتبه، کم کم نزدیک ببرند و در مرتبه چهارم وارد قبر کنند. 4: اگر میت مرد است او را از طرف سر وارد قبر کنند و اگر زن است از طرف عرض بدن و به هنگام وارد کردن او پارچه ای روی قبر بگیرند. 5: جنازه را با آرامی از تابوت بردارند و با آرامی وارد قبر کنند، و دعاهایی که دستور داده شده پیش از دفن و موقع دفن بخوانند. 6: قبر لحد داشته باشد، یعنی آن راطوری بسازند که خاک روی بدن میت نریزد،به این ترتیب که قسمت پایین قبررا باریکتر کنند و بعد از گذاشتن میت در قبر، بالای آن خشت یا آجر بچینند و یا طرف قبله قبر را کمی از پایین توسعه دهند به اندازه ای که میت در آن قرار بگیرد. 7: پشت سر میت مقداری خاک یا خشت بگذارند که وقتی او را به طرف راست می خوابانند به عقب برنگردد. 8: بعد از گذاشتن در قبر، گره کفن را باز کنند و صورت میت را روی خاک بگذارند و بالشی از خاک زیر سر او قرار دهند. 9: کسی که میت را در قبر می گذارد با طهارت و سربرهنه و پا برهنه باشد و غیر از خویشان میت، با پشت دست خاک بر قبر بریزند و بگویند: «اِنَّا لِلهِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ راجِعُونَ» و اگر میت زن است کسی که با او محرم است او را در قبر بگذارد و اگر محرم نباشد خویشانش او را در قبر بگذارند. 10: پیش از آن که «لحد» را بپوشانند دست راست به شانه میت بزنند و او را حرکت دهند و سه مرتبه بگویند:اِسْمَعْ اِفْهَمْ یا فُلانَ ابْنِ فُلان (و به جای فلان ابن فلان اسم میت و پدرش را ببرند) مثلاً سه مرتبه بگویند: «اِسْمَعْ اِفْهَمْ یا مُحَمَّدَ بْنِ عَلِی» سپس به ترتیب زیر او را به عقاید حقه اسلامی تلقین دهند و بگویند:«هَلْ اَنْتَ عَلَی الْعَهْدِ الَّذِی فارَقْتَنا عَلَیْهِ مِنْ شَهادَهِ اَنْ لا اِلهَ الاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَریکَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ سَیِّدُ النَّبِیینَ وَ خاتَمُ الْمُرْسَلینَ وَ اَنَّ عَلِیَّاً اَمیرُ الْمُومِنینَ وَ سَیِّدُ الْوَصِیینَ وَ اِمامٌ افْتَرَضَ اللهُ طاعَتَهُ عَلَی الْعالَمینَ، وَ اَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَیْنَ وَ عَلِىَّ بْنَ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىٍّ وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّد وَ مُوسَی بْنَ جَعْفَر وَ عَلِىَّ بْنَ مُوسی وَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىٍّ وَ عَلِىَّ بْنَ مُحَمَّد وَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ وَ الْقایِمَ الحُجَّهَ الْمَهْدِىَّ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِمْ اَیِمَّهُ الْمُومِنینَ وَ حُجَجُ اللهِ عَلَی الْخَلْقِ اَجْمَعینَ، وَ اَیِمَّتُکَ اَیِمَّهُ هُدىً اَبْرارٌ یا فُلانَ بْنَ فُلان (و به جای فلان بن فلان، اسم میت و پدرش را بگویند) و بعد بگویند: اِذا اَتاکَ الْمَلَکانِ الْمُقَرَّبانِ رَسُولَیْنَ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَبارَکَ وَ تَعَالی وَ سَیَلاکَ عَنْ رَبِّکَ وَ عَنْ نَبِیِّکَ وَ عَنْ دینِکَ وَ عَنْ کِتابِکَ وَ عَنْ قِبْلَتِکَ وَ عَنْ اَیِمَّتِکَ فَلاْ تَخَفْ وَ لا تَحْزَنْ وَ قُلْ فی جَوابِهِما: اَللهُ رَبِّی وَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ نَبِیی وَ الاْسْلامُ دِینی وَ الْقُرآنُ کِتابی وَ الْکَعْبَهُ قِبْلَتی وَ اَمیرُالْمُومِنینَ عَلِىُّ بْنُ اَبی طالِب اِمامی وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الُْمجْتَبی اِمامِی وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِىٍّ الشَّهیدُ بِکَرْبَلاءَ اِمامی وَ عَلِىٌّ زَیْنُ الْعابِدینَ اِمامی وَ مُحَمَّدٌ الْباقِرُ اِمامی وَ جَعْفَرٌ الصادِقُ اِمامی وَ مُوسَی الْکاظِمُ اِمامی وَ عَلِىٌّ الرِّضا اِمامی وَ مُحَمَّدٌ الْجَوادُ اِمامی وَ عَلِىٌّ الْهادِىُ اِمامی وَ الْحَسَنُ الْعَسْکَرِىُّ اِمامی وَ الْحُجَّهُ الْمُنْتَظَرُ اِمامی هوُلآءِ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِمْ اَجْمَعینَ اَیِمَّتی وَ سادَتی وَ قادَتی وَ شُفَعایی، بِهِمْ اَتَوَلی وَ مِنْ اَعْدآیِهِمْ اَتَبَرَّءُ فِی الدُّنْیا وَ الاْخِرَهِ، ثُمَّ اعْلَم یا فُلانَ بْنَ فُلان (و به جای فلان بن فلان، اسم میت و پدرش را بگویند) بعد بگویند: اِنَّ اللهَ تَبارَکَ وَ تَعالی نِعْمَ الرَّبُّ وَ اَنَّ مُحَمَّداً صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ نِعْمَ الرَّسُولُ وَ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبیطالِب وَ اَوْلادَهُ الْمَعْصُومینَ الاْیِمَّهَ الاثْنَی عَشَرَ نِعْمَ الاْیِمَّهُ وَ اَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ حَقٌّ وَ اَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَ سُوالَ مُنْکَر وَ نَکیر فِی الْقَبْرِ حَقٌّ وَ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ النُّشُورَ حَقٌّ وَ الصِّراطَ حَقٌّ وَ الْمیزانَ حَقٌّ وَ تَطایُرَ الْکُتُبِ حَقٌّ وَ اَنَّ الْجَنَّهَ حَقٌّ وَ النارَ حَقٌّ وَ اَنَّ الساعَهَ آتِیَهٌ لا رَیْبَ فیهَا وَ اَنَّ اللهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ. پس بگویند: اَفَهِمْتَ یا فُلانُ (و به جای فلان اسم میت را بگوید) پس از آن بگویند: ثَبَّتَکَ اللهُ بِالْقَوْلِ الثابِتِ وَ هَدَاکَ اللهُ اِلی صِراط مُسْتَقیم عَرَّفَ اللهُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اَولِیایِکَ فِی مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ. پس بگویند: اَللهُمَّ جافِ الاْرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ اَصْعِدْ بِرُوحِهِ اِلَیْکَ وَ لَقِّهِ مِنْکَ بُرْهاناً اَللهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ». 11: قبر را به صورت مربع مستطیل بسازند به اندازه چهار انگشت از زمین بلند کنند و نشانه ای روی آن بگذارند که شناخته شود و روی قبر آب بپاشند و بعد از پاشیدن آب، کسانی که حاضرند دستها را بر قبر گذارند انگشتها را باز کرده در خاک فرو برند و هفت مرتبه سوره «انا انزلناه» بخوانند وبرای میت طلب آمرزش کنند. 12 :این دعا را بعد از آن بخوانند: «اَللهُمَّ جافِ الاْرْضَ عَنْ جَنْبَیهِ وَ اَصْعِدْ اِلَیْکَ رُوحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْکَ رِضْواناً وَ اَسْکِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِکَ ما تُغْنِیهِ بِهِ عَنْ رَحْمَهِ مَنْ سِواکَ». و سزاوار است چنانچه میت زن باشد ضمیرها و اسماء را به صورت مونث ذکر کند؛ و سزاوار است چنانچه میت زن باشد ضمیرها و اسماء را به صورت مونث ذکر کند.

حکم دفن سور قرآنی و ادعیّه در قبر [احکام دفن ]
پرسش : دفن کردن میّت به همراه ادعیه و سور قرآنی که با جلد پلاستیکی مخصوص چاپ می شوند چه حکمی دارد؟
پاسخ : بهتر این است که چنین دعاهایی را روی سینه میّت بگذارند.

استحباب دفن میّت بعد از طلوع آفتاب [احکام دفن ]
پرسش : اگر شخصی در عصر روز پنج شنبه بمیرد، بهتر است او را قبل از طلوع آفتاب روز جمعه دفن کنند یا بعد از طلوع آفتاب؟
پاسخ : بعد از طلوع آفتاب بهتر است.

حکم به تأخیر انداختن دفن میّت [احکام دفن ]
پرسش : به تأخیر انداختن دفن میّت چه حکمی دارد؟
پاسخ : تاخیر دفن‏ میت درصورتیکه موجب هتک ‏وتوهین ‏او باشد جایز نیست.

چگونگی دفن میّتی که بصورت خمیده خشک شده [احکام دفن ]
پرسش : اگر میتی به صورت خمیده خشک گردد چگونه باید دفن گردد؟
پاسخ : باید قبر را بزرگتر حفر نمایند و به همان صورت او را دفن کنند.

حکم دفن میّت در صورت عدم تشخیص قبله [احکام دفن ]
پرسش : اگر در یک موقعیت زمانی و مکانی خاص، که باید میّت را فوراً دفن کرد ولی قبله را نتوان تشخیص داد تکلیف چه می باشد؟
پاسخ : دفن مسلمان باید رو به قبله باشد و هرگاه قبله را پیدا نکند باید به گمان خود عمل نماید و اگر تحصیل گمان ممکن نیست و نیاز به دفن میت دارد به هر طرف که انجام دهد صحیح است.

اولویّت دفن میّت در قبرستان عمومی [احکام دفن ]
پرسش : چنانچه میّت را در امامزاده دفن کنند کسی برای خواندن فاتحه نمی آید ولی اگر در قبرستان عمومی دفن شود اقوام و مردم براى فاتحه بيشتر به آنجا مى ‏روند؛ در این صورت اولویّت با کدام مکان می باشد؟
پاسخ : با توجه به آنچه نوشته اید، اولویّت با قبرستان است.

دفن میت کافر توسط مسلمان [احکام دفن ]
پرسش : دفن میت کافر ، توسط مسلمانان در صورتی که کافری نباشد او را دفن کند چه حکمی دارد؟
پاسخ : با توجه به مشکلاتی که بر اثر عدم دفن حاصل می شود دفن او اشکالی ندارد.

حکم دفن چند میّت در کنار هم [احکام دفن ]
پرسش : دفن کردن چند میّت در کنار هم از نظر شرعی اشکالی دارد؟
پاسخ : این کار شرعا اشکالی ندارد.

حکم دفن میّت با تابوت [احکام دفن ]
پرسش : دفن کردن میّت با تابوت چه حکمی دارد
پاسخ : این کار اشکالى ندارد و همچنین اگر به این صورت مجبور باشند در قبرستان غیر مسلمین دفن کنند، مى ‏توان جابجا کرد.

چگونگی دفن دو قلوهای به هم چسبیده [احکام دفن ]
پرسش : اگر دو قلوهای به هم چسبیده فوت کنند چگونه باید دفن شوند؟
پاسخ : آن طور که آسان تر است آنها را دفن کنند.

دفن میّت با دندان مصنوعی [احکام دفن ]
پرسش : دفن کردن میّت با دندان مصنوعی چه حکمی دارد؟
پاسخ : این کار مانعی ندارد و می توانند با همان دندان دفن کنند(با توجه به اینکه قیمت قابل توجّه و نیز مورد استفاده ندارد).

چگونگی دفن میّت در قطبین [احکام دفن ]
پرسش : با توجه به این که در قطبین به علّت ضخامت زیاد برف و سرمای شدید نمی توان اموات را غسل داد و در خاک دفن کرد تکلیف چه می باشد؟
پاسخ : در صورتی که ممکن باشد اموات را به مناطق دیگر منتقل کنند و اگر امکان نداشته باشد و بتوانند چیز سنگینی به پای آن ها ببندند و در آب بیاندازند، لازم است چنین

دفن میت کافر توسط مسلمان [احکام دفن ]
پرسش : دفن میت کافر ، توسط مسلمانان در صورتی که کافری نباشد او را دفن کند چه حکمی دارد؟
پاسخ : با توجه به مشکلاتی که بر اثر عدم دفن حاصل می شود دفن او اشکالی ندارد.

دفن مرده در قبر شهید پس از گذشت سالیان [احکام دفن ]
پرسش : آیا در مورد مزار شهید نیز می توان پس از گذشت 30 سال نبش قبر نمود و بدن میت دیگری را داخل قبر آن شهید دفن کرد؟
پاسخ : اگر دست به لحد نزنند و روی لحد کسی را دفن کنند و اهانتی به شهید محسوب نشود مانعی ندارد.

دفن میّت در مقبره مشترک با کفّار [احکام دفن ]
پرسش : در کشورهای خارجی که اموات ادیان مختلف در قبرستان مدفون هستند دفن میّت مسلمان در مقبره ی مشترک با کفّار چه حکمی دارد؟
پاسخ : با توجه به آنچه نوشته اید، در صورت امکان باید محلّ مستقلّى براى دفن اموات مسلمین انتخاب کنید، و اگر این کار مشکلات زیادى دارد دفن در مقبره هاى مشترک ضررى ندارد.

حکم دفن شیعه گناهکار در قبرستان کفّار [احکام دفن ]
پرسش : اگر در کشورهای خارجی، شیعه ای که به صورت علنی گناه می کند وصیّت به دفن در قبرستان کفار کند وظیفه چه می باشد؟
پاسخ : چنانچه اعتقاد او نسبت به اسلام و تشیّع ثابت است، فرقى میان او و سایر مسلمین نیست; هر چند گنهکار باشند.

مدت زمان استحباب پاشیدن آب بر روی قبر [احکام دفن ]
پرسش : پاشیدن آب بر روی قبر میّت تا چه زمانی مستحب می باشد؟
پاسخ : از بعضى روایات استفاده مى شود که پاشیدن آب تا چهل روز مستحب است.

حکم گذاشتن انگشت بر روی قبر [احکام دفن ]
پرسش : آیا گذاشتن انگشت دست بر روی سنگ قبر استحباب دارد؟
پاسخ : دلیلی بر استحباب نداریم، فقط در نخستین بار که میّت را دفن می کنند در روایات این کار وارد شده است.

پرداخت هزینه های لازم دفن از اصل مال میّت [احکام دفن ]
پرسش : چنانچه دفن میّت مشتمل بر هزینه های لازم مانند محکم کردن قبر یا انداختن جنازه در دریا باشد، هزینه ها را چه کسی باید پرداخت کند؟
پاسخ : مخارج محکم کردن قبر میت در جایى که لازم است و همچنین هزینه انداختن در دریا را باید از اصل مال میت بردارند.

حکم مومیایی کردن اجساد [احکام دفن ]
پرسش : آیا وراث می توانند جسد مورّث خود را به جاى دفن در قبر، به صورت مومیایى یا در شیشه الکل نگهدارى نماید؟ این کار در صورت عدم جواز، مجازات دارد؟
پاسخ : این کار جایز نیست و مشمول تعزیر است مگر در صورتی که ضرورتی ایجاب نماید.

نگهداری از جنین مرده در شیشه های آزمایشگاهی [احکام دفن ]
پرسش : نگهدارى جنین مرده در شیشه، جهت آموزش چه حکمى دارد؟ آیا جهت دکور آزمایشگاهى، یا نگهدارى در منزل جایز است؟
پاسخ : جهت دکور و امثال آن جایز نیست; ولى اگر ضرورتى براى آموزشهاى لازم ایجاب کند، و چیزى جانشین آن نشود، مانعى ندارد.

حکم سوزاندن بدن میّت [احکام دفن ]
پرسش : سوزاندن بدن میّت چه حکمی دارد؟
پاسخ : بى شک سوزاندن بدن میّت کار درستى نیست، و علاوه بر این که نوعى بى احترامى محسوب مى شود، به چرخه حیات هم لطمه مى زند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

حتما بخوانيد

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.