وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نگاه به عكس و فيلم زنان فاميل و آشنا

نگاه كردن به عكس و فيلم هاى زنان فاميل و آشنا كه در آن بدون حجاب مشاهده مى شوند، چگونه است؟

4

نگاه به عكس و فيلم زنان فاميل و آشنا

فهرست این نوشتار:

نگاه خواستگارى به عكس

پرسش 43. آيا مرد مى تواند براى آگاهى از خصوصيات جسمى و زيبايى دخترى كه مى خواهد با او ازدواج كند، عكس يا فيلم او را مشاهده كند؟ در صورتى كه دختر، فاميل و آشنا باشد، چه حكمى دارد؟

همه مراجع: اگر بدون قصد لذت باشد، اشكال ندارد؛ هر چند آن دختر از فاميل و آشنايان باشد.

عكس و فيلم آشنا

پرسش 44. نگاه كردن به عكس و فيلم هاى زنان فاميل و آشنا كه در آن بدون حجاب مشاهده مى شوند، چگونه است؟

آيات عظام امام، تبريزى و نورى: اگر از زنانى اند كه به حفظ حجاب شرعى پايبند هستند، نگاه كردن به عكس و فيلم آنان حرام است.[2]

آيات عظام بهجت و فاضل: بنابر احتياط واجب نگاه كردن به عكس و فيلم آنان، جايز نيست.[3]

آيات عظام سيستانى، مكارم و وحيد: اگر از زنانى اند كه به حفظ حجاب شرعى پايبند هستند، بنابر احتياط واجب نگاه كردن به عكس و فيلم آنان جايز نيست.[4]

آيات عظام خامنه اى و صافى: نگاه كردن به عكس و فيلم آنان (به ويژه در مواردى كه در معرض هتك و فساد باشند)، حرام است.[5]

پرسش 45. نگاه به عكس و فيلم برخى از فاميل ها و آشنايان كه از نظر حجاب بى بند و بار و بى باك هستند، حكمش چيست؟

آيات عظام امام، تبريزى، سيستانى، مكارم و وحيد: اگر باعث مفسده نشود، اشكال ندارد.[6]

آيات عظام بهجت، فاضل و صافى: بنابر احتياط واجب نگاه به عكس و فيلم آنان، جايز نيست.[7]

آيه اللّه  خامنه اى: نگاه كردن به عكس و فيلم آنان جايز نيست.[8] [به شرط اینکه مُتهتّک نباشد]

عكس از دنيا رفته

پرسش 46. حكم مشاهده و فيلم زنان فاميل كه از دنيا رفته اند، چيست؟

همه مراجع: حكم نگاه به عكس و فيلم دوران حيات آنان را دارد و هيچ تفاوتى نمى كند.[9]

 • [1]. با استفاده از منابعى كه در عنوان «نگاه خواستگارى» آمده است.
 • [2]. امام، توضيح المسائل، م2439؛ نورى، توضيح المسائل، م2435؛ تبريزى، صراط النجاة، ج2، س1158.
 • [3]. فاضل، جامع المسائل، ج1، س1728 و 1732؛ دفتر: بهجت.
 • [4]. توضيح المسائل مراجع، م2439؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2448.
 • [5]. صافى، توضيح المسائل، م 2448؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س1182.
 • [6]. نورى، توضيح المسائل، م2435؛ امام، سيستانى، وحيد، مكارم، توضيح المسائل مراجع، م2439؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2448؛ تبريزى؛ صراط النجاة، ج2، س1158.
 • [7]. فاضل، جامع المسائل، ج1، س1728 و 1732 و دفتر: صافى و بهجت.
 • [8]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 1182.
 • [9]. تبريزى، صراط النجاة، ج5، س1271 و دفتر: همه مراجع.(احكام نگاه و پوشش، پرسمان).

 

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

 

3 .عکس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نیست، ولی اگر برای عکس برداشتن مجبور شود که حرام دیگری انجام دهد مثلا دست به بدن او بزند یا نظرش به
صورت زینت شده او یا به سایر بدن او بیافتد، نباید عکس او را بردارد.و اگر زن نامحرمی را بشناسد، در صورتی که آن زن متهتک نباشد نباید به عکس او نگاه
کند

 

نگاه های حرام
س6 .نگاه های ممنوع و حرام کدام اند؟
ج. ۱ -نگاه به بدن زن نامحرم (به جز صورت و دست ها تا مچ ) .
۲ -نگاه به دست و چهره آرایش شده ی زن نامحرم.
۳ -نگاه به زیور آلاتی که زن پوشیده بدون این که محل زیور دیده شود، بنابر احتیاط واجب.

۴ -نگاه مرد نامحرم به عکس بی حجاب زن آشنایی که مُتهتّک نیست.
۵ -نگاه با ریبه (ترس افتادن به حرام ) .
۶ -نگاه زن به بدن مرد نامحرم (به جز صورت و دست ها و پاها به مقداری که معمولاً نمی پوشانند) .
۷ -نگاه هوس آلود (هر چند به صورت و دست ها و یا به بدن هم جنس) .

توضیحات:

(1 (نگاه کردن به زیور آلات زن نامحرمی که زیور آلات خود را از روی لباس پوشیده، مثل گردنبد و النگو یا زیور آلات خود را بیرون گذاشته مثل گوشواره، بدون این که گوش یا گردنش دیده شود، بنابر احتیاط واجب جایز نیست. و بر زنان هم
واجب است زینت و زیور آلات خود را از دید مرد نامحرم بپوشانند.
(2 (به شخص بی بند و بار و لاابالی، مُتهتّک گفته می شود. نگاه کردن مرد نامحرم به عکس بی حجاب زن آشنایی که متهتّک و لاابالی است، بدون قصد شهوت اشکال ندارد.

 

س 1183: نگاه‌کردن به تصویر زن نامحرم و بدون پوشش چه حکمی دارد؟ نگاه‌کردن به‌صورت زن در تلویزیون چه حکمی دارد؟ آیا بین زن مسلمان و غیرمسلمان و بین پخش آن به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم تفاوتی وجود دارد؟

ج: نگاه‌کردن به تصوير زن نامحرم، حکم نگاه‌کردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنا بر اين اگر نگاه از روى لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصوير هم متعلّق به زن مسلمانى که بيننده آن را مى ‏شناسد نباشد، اشکال ندارد و بنا بر احتياط واجب نبايد به تصوير زن نامحرم که به‌طور مستقيم از تلويزيون پخش مى‏شود، نگاه کرد ولى در پخش غيرمستقيم تلويزيونى اگر ريبه و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه‌کردن اشکال ندارد.

س 1186: هنگام جشن عروسی چند عکس از من گرفته شد که در آنها حجاب کامل نداشتم، این عکسها در حال حاضر نزد دوستان و اقوام من هستند. آیا جمع‏آوری آنها بر من واجب است؟

ج: اگر وجود عکسها نزد ديگران مفسده‏اى ندارد و يا برفرض ترتّب مفسده، شما در دادن عکسها به ديگران نقشى نداشته ‏ايد يا جمع‏ کردن آنها از ديگران براى شما مشقّت دارد، تکليفى در اين‌باره نداريد.

س 1189: آیا جایز است زن در جشن‏های عروسی بدون اجازه شوهرش عکس بیندازد؟ و بر فرض جواز، آیا مراعات حجاب کامل در آن واجب است؟

ج: اصل عکس گرفتن منوط به اجازه شوهر نيست ولى اگر احتمال بدهد که اجنبى عکس او را ببيند و عدم رعايت حجاب کامل منجر به مفسده‏اى شود، مراعات آن واجب است.

س 1192: گرفتن عکس زن غیرمحجّبه در بین محارمش چه حکمی دارد؟ اگر احتمال داده شود که مرد اجنبی آن عکسها را هنگام ظاهر کردن ببیند، حکم آن چیست؟

ج: اگر عکاسى که به او نگاه مى‏کند و عکس وى را مى‏گيرد، از محارم او باشد، عکس گرفتن از او اشکال ندارد و ظاهر کردن آن هم نزد عکاسى که او را نمى‏ شناسد اشکال ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

نگاه به زنان بی حجاب در فیلم های زمان کودکی 

پرسش :دیدن فیلم‌هایی که در زمان کودکی گرفته شده و زنان بی حجاب نیز حضور دارند در حال حاضر چه حکمی دارد؟

پاسخ :در صورتیکه زنان متدینی باشند که نمی خواهند عکس شان فاش شود نگاه کردن به آنها جایز نیست. استفتائات آيت الله مكارم شيرازي .

مسأله ـ در صورتى که زن مقیّد به حجاب شرعى باشد، نگاه کردن به عکس بدون حجاب اواشکال دارد؛مگراین که اورا نشناسد و مفسده دیگرى از نگاه کردن حاصل نشود.
سؤال ـ دیدن عکس زنان بدون حجاب غیرمسلمان، بدون قصد لذّت چه حکمى دارد؟
جواب : چنانچه بدون قصد لذّت باشد و منشأ مفاسدى نگردد، اشکال ندارد.
سؤال ـ آیا جایز است عکسى که بدون حجاب اسلامى گرفته شده را براى ظاهر کردن به عکّاس نامحرم داد؟
جواب : در صورتى که عکّاس صاحب آن عکس را نشناسد، و منشأ مفاسد خاصّى نگردد، مانعى ندارد.
سؤال ـ زن و شوهرى با هم عکس گرفته‌اند، ولى حجاب کامل و کافى نداشته، سپس از هم جدا شده‌اند، یا یکى از آنها فوت کرده است، آیا بعد از طلاق یا فوت یکى از آنها، دیگرى مى‌تواند به آن عکسها نگاه کند؟
جواب : در صورت وفات اشکال ندارد ؛ ولى در صورت جدائى نگاه نکنند.
سؤال ـ آیا خواهران مذهبى مى‌توانند در عروسى‌ها و عقدها، که نوعآ بدحجاب و آرایش کرده هستند، جلو دوربین قرار گیرند تا توسّط خواهران عکّاس، عکس آنها گرفته شود، و مردان نامحرم آن را ظاهر کنند؟
جواب : عکس گرفتن از زنان به وسیله زنان اشکال ندارد، مگر این که به دست مردان بیگانه بیفتد، و آنها را بشناسند و یا منشأ فساد شود.

نشان دادن عکس های کودکی به نامحرم 

پرسش :لطفا بفرمایید نظر شما در ارتباط با نشان دادن عکس هایی که در کودکی گرفته شده به فرد نامحرم چیست؟ (البته زمانی که آن فرد به سن تکلیف رسیده است)

پاسخ :اشکالی ندارد مگر منشاء مفاسد خاصی شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: آیا نگاه کردن به عکس زن باحجابی که در عکس بدون حجاب است، جایز است؟

پاسخ: اگر او را می شناسد به احتیاط واجب جایز نیست و احتیاط آن است که به غیر از صورت و دو دست از آن عکس نگاه نشود و امّا صورت و دو دست بدون ریبه و لذت جنسی، جایز می باشد.

پرسش: آیا عکس گرفتن بی حجاب و بدون روسری در مجلس دوستانه اشکال دارد و اگر دوستان قول بدهند که عکس فرد را به نامحرم نشان ندهند اما بعداً نشان دهند گناه آن به عهده کیست با توجه به این که شخص به گفته دوستان خود اعتماد کند تکلیف این شخص چیست ؟

پاسخ: گرفتن عکس در چنین مواردی فی حد نفسه اشکال ندارد . مسؤولیت به عهده کسی است که عکس را نشان داده است .

پرسش: آیا می توانیم عکس خودمان را( بدون حجاب ) به دوستان بدیم ؟

پاسخ: جایز نیست .

پرسش: نقاشی مرد از عکس زن نامحرم چه حکمی دارد ؟

پاسخ: اصل نقاشی اشکالی ندارد ولی نگاه کردن به عکس بی حجاب زن نامحرمیکه او را می شناسد اگر هتک نباشد بااحتیاط واجب جائز نیست.

پرسش: حک کردن تصویر زن بر روی سنگ قبر از نظر شرع مقدس را بیان بفرمائید ؟

پاسخ: به احتیاط واجب جایز نیست.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی سيستاني.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام نگاه و ارتباط با نامحرم 

 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

4 نظرات
 1. عباس می گوید

  سلام وقت بخیر
  در مورد آشنا بودن، فرد نامحرم در تصویر، آیا در مورد بازیگران هم صدق میکند؟
  صرف این که بدانیم همسر فلان بازیگر یا دختر فلان کارگردان است.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   منظور شناخت بیشتر از این اندازه است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. مصطفی می گوید

  بسم الله، در مسئله عکس و فیلم آشنا در استفتائات حضرت آقا هست که اگر آشنا متهتک و بی قید باشه میشه بدون قصد لذت به عکسش نگاه کرد. یه سرچ بزنید احکام محرم نامحرم یه پی دی اف هست مال سایت لیدر دات آی آر، این فتواشون اونجا هست. ولی درصورتی که آشنا متهتک نباشه نباید نگاه کرد

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   عین نظر مقام معظم رهبری اضافه گردید. تشکر
   وفقکم الله لکل الخیر