وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي

6

نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي ، وزنه برداري، واليبال ، شنا …

نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي

نگاه به ورزشكاران ‍[مرد]

پرسش 36. آيا ديدن ورزش فوتبال، كشتى و مانند آن، كه مردان با شورت و زيرپوش بازى مى كنند، از نزديك براى زنان جايز است؟

همه مراجع (به جز بهجت، تبريزى و سيستانى): خير، نگاه زن به بدن مرد نامحرم، جايز نيست؛ هر چند بدون قصد لذت باشد.[1]

آيه اللّه  بهجت: بنابر احتياط واجب جايز نيست.[2]

آيه اللّه  تبريزى: اگر به قصد لذت يا ترس افتادن به گناه باشد، نگاه به بدن آنان جايز نيست.[3]

آيه اللّه  سيستانى: در ورزش فوتبال اگر نگاه با قصد لذت يا ترس افتادن به گناه باشد، حرام است و در ورزش كشتى بنابر احتياط واجب، بدون قصد لذت نيز جايز نيست.[4]

نگاه به فيلم ورزشى ‍[ديدن به صورت مستقيم و غير مستقيم از تلويزيون]

پرسش 37. حكم تماشاى كشتى گيران و ساير ورزشكاران با بدن نيمه برهنه از تلويزيون براى بانوان چگونه است؟

آيات عظام امام، سيستانى، فاضل، نورى و وحيد: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده هم نشود، اشكال ندارد.[5] 

آيات عظام بهجت، صافى و مكارم: با توجه به اينكه نگاه به اين نوع برنامه ها باعث فساد و تهييج شهوت مى شود، جايز نيست.[6]

آيات عظام تبريزى و خامنه اى: اگر به طور غير زنده پخش شود و قصد لذت و ترس افتادن به حرام نباشد، اشكال ندارد.[7]

تبصره. پاسخ ياد شده در جايى است كه مردان ورزشكار و كشتى گير، ناشناس باشند وگرنه به فتواى مراجع تقليد، تماشاى آن حرام است.

 • [1]. خامنه اى، استفتاء، س 487؛ امام، استفتائات، ج3، نظر، س6 و 39؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1652 و 1712؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2442؛ نورى، توضيح المسائل، م 2442؛ مكارم، تعليقات على العروة، (النكاح) م51؛ دفتر: فاضل.
 • [2]. بهجت، توضيح المسائل، م 1933.
 • [3]. تبريزى، صراط النجاة، ج1، س1487.
 • [4]. دفتر: سيستانى.
 • [5]. نورى، استفتائات، ج1، س458؛ امام، استفتائات، ج3، نظ ر، س12؛ تبريزى، صراط النجاة، ج2، س897 و ج1، س1487؛ مكارم، استفتائات، ج2، س1030؛ دفتر: سيستانى، وحيد.
 • [6]. بهجت، توضيح المسائل، متفرقه، م 2؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1607 و 1622 و دفتر: مكارم.
 • [7]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س1189.(احكام نگاه و پوشش، پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

نگاه زن به مرد نامحرم

352. نگاه به سر و صورت و گردن و دست‌ها تا جايى كه معمولاً نمى‌پوشانند بدون قصد لذت و ريبه اشكال ندارد. استفتائات جديد.

س 1190: آیا برای زنان، دیدن کشتی مردان جایز است؟

ج: اگر مشاهده آن باحضور در ميدان کشتى و به‌طور مستقيم باشد و يا آن را به‌طور زنده و مستقيم از تلويزيون ببينند و يا به قصد لذت و ريبه بوده و يا در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد. اجوبه الاستفتائات.

مشاهده کشتى مردان توسط زنان
357. مشاهده كشتى مردان توسط زنان اگر به صورت حضورى در ميدان كشتى باشد و يا آن را به‌طور زنده و مستقيم از تلويزيون ببينند (بنا بر احتياط واجب) و يا به قصد لذت و ريبه بوده و يا در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد. 

هدانا/تبصره: ساير ورزشكاران مرد كه پوشش شرعي مناسب را در برابر زنان ندارند در حكم كشتي هستند.

ديدن تصوير برهنه

356. نگاه‌‏ کردن به فيلم‏‌ها و تصاوير، حکم نگاه‏‌ کردن به اجنبى را ندارد و در صورتى که از روى شهوت و ريبه نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشکال ندارد، ولى با توجه به اينکه ديدن تصوير برهنه‏‌اى که شهوت برانگيز است، غالباً از روى شهوت بوده و به همين دليل مقدمه ارتکاب گناه مى‏‌باشد، حرام است. 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آيت الله العظمی خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

 تماشاى مسابقات ورزشى براى بانوان : 

تماشاى مسابقاتى نظير كشتى و شنا و جز آن براى زنان از تلويزيون جايز نيست، ولى مسابقاتى نظير فوتبال و واليبال و جز آن كه قسمت عمده بدن بازيكنان پوشيده است جايز است، مشروط بر اينكه مفسده خاصّى نداشته باشد.

احکام ویژه ( 600 مسئله كثير الابتلاء).

لمس و تماس با بدن ورزشکار مرد توسط داور زن در مسابقات المپیک 

پرسش :آن چه در مسابقات المپیک و نظیر آن مشاهده می شود، در برخی رشته ها از جمله رشته ی کشتی مردان، گاهی یک داور زن، قضاوت مسابقه را به عهده دارد. از آن جایی که بازرسی بدنی ورزشکار قبل از شروع مسابقه توسط داور، جزو قوانین بوده و برای شرکت در مسابقه، گذشتن از این مرحله(بازرسی بدن ورزشکار که مستلزم تماس است. و نیز بلند کردن دست پیروز توسط داور) ضروری است و ورزشکار باید به آن تن دهد، حکم شرعی آن برای ورزشکار ایرانی و مسلمان شرکت کننده چیست؟ آیا این عمل جزو ضرورت حساب شده و یا کشتی گیر باید از مسابقه اجتناب کند؟

پاسخ :می بایست مسیولین ورزش قبلاً فرهنگ دینی ما را برای آنها توضیح می دادند و این گونه مشکلات را حل می کردند. 

سؤال 44. دیده مى شود که گاهى تلویزیون شناگران را با بدن هاى عریان و یا فیلم هاى خارجى، زنان را نیمه عریان نشان مى دهد، دیدن این مناظر چه حکمى دارد؟

جواب: چنانچه دیدن آنها منشأ فساد گردد جایز نیست.

سؤال 45. نگاه کردن به بدن نیمه عریان زنان در فیلم هاى غربى از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ حدّ مجاز نگاه کردن به آن چقدر است؟ آیا بین زنان مسلمان و غیر مسلمان و اهل کتاب تفاوتى وجود دارد؟ نگاه کردن زنان به بدن نیمه عریان مردان در مسابقات ورزشى از قبیل شنا، وزنه بردارى و کشتى چه حکمى دارد؟

جواب: با توجّه به این که نگاه به فیلم ها مشاهده مستقیم نیست، نگاه کردن به آنها مصداق نگاه به نامحرم نمى باشد، مگر این که منشأ فسادى گردد، که در این صورت نگاه کردن به آنها در هر دو صورت حرام است. 

احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آيت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: آیا بانوان می توانند به انواع مختلف ورزش کشتی بپردازند و آیا آنان می توانند اندام لخت کشتی گیران را مستقیم و یا در صفحه تلوزیون بدون لذت جنسی تماشا کند؟

پاسخ: هر چیزی که به انسان ضرر بزند حرام است و بنابر احتیاط واجب، زن، اندام مرد نامحرم را بدون لذت حتی در صفحه تلوزیون هم ننگرد مگر دست و پا آنچه که معمولاً، پوشانده نمی شود.

 

پرسش: مشاهده تصاویر ورزشی زنان که قسمتی از بدن آنان عریان است بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از تلویزیون برای مردان چه حکمی دارد ؟ آیا متاهل یا مجرد بودن مرد تفاوتی در حکم مسئله می کند ؟

پاسخ: نگاه کردن به شهوت و خوف وقوع در حرام ، حرام است و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد و فرقی میان متاهل و غیره در حکم مذکور نیست . 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آيت الله العظمی سيستاني .

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام نگاه و ارتباط با نامحرم 

 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

6 نظرات
 1. محمدی می گوید

  با سلام ؛ بنده مقلد آقای مکارم هستم . می بخشید قبلا از بعضی از دوستان که جستوجو کرده بودند شنیده بودم که آقای مکارم فرموده اند که دیدن کشتی کج ، احتیاط واجب دارد به همین خاطر به فتوای آقای سیستانی رجوع کرده بودند که گفتند اگر به فاسد شدن اخلاق بینندگان وسوق دادن آن ها به سمت حمله به دیگران منجر نشود مانعی ندارد:
  حال اینجا شما نقل کردید (سوال اول) که کلا دیدن بدن ورزشکار برای خانم ها جایز نیست !!!؟؟؟ چگونه می شود ؟ در کشتی کج که اوضاع از کشتی بدتر است!! (⊙_⊙;)
  سوال بعدی آنکه اگر فاکتور ” دیدن از نزدیک” حذف شود هم جواب همین است ؟

  اجرتون با امام زمان

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
   تماشاى مسابقاتى نظير كشتى و شنا و جز آن براى زنان از تلويزيون جايز نيست.
   آیت الله سیستانی:
   بنابر احتیاط واجب، زن، اندام مرد نامحرم را بدون لذت حتی در صفحه تلوزیون هم ننگرد مگر دست و پا آنچه که معمولاً، پوشانده نمی شود.
   دقت کنید لینکی که داده بودید اصلا ربطی به سوالی که کرده اید ندارد. و سایت خبری و غیر تخصصی است!. سوالات فقهی خود را از سایت های معتبر بگیرید. برای اینکه خیالتان راحت شود مستقیم به سایت آیت الله سیستانی لینک می دهید، کلیک کنید و بخوانید: https://www.sistani.org/persian/qa/01085/
   در کل از نظر فقهی دیدن بدن مرد برهنه یا نیمه برهنه برای زنان جایز نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. unknown می گوید

  سلام
  لطفا به این سوال جواب بدید
  اجرتون با خدا
  تماشای فوتبال مردان به صورت زنده از تلویزیون با توجه به این که ما بازیکن ها رو میشناسیم(اسم و سن و ملیت شون و… رو میدونیم) برای خانم ها چه حکمی دارد؟
  مرجع تقلیدم آقای خامنه ای هستند

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   بنا بر احتياط واجب نبايد به بدن مرد نامحرم که به‌طور مستقيم از تلويزيون پخش مى ‏شود، نگاه کرد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. حجت می گوید

  سلام
  این مسئله:
  پاسخ: هر چیزی که به انسان ضرر بزند حرام است و بنابر احتیاط واجب، زن، اندام مرد نامحرم را بدون لذت حتی در صفحه تلوزیون هم ننگرد مگر دست و پا آنچه که معمولاً، پوشانده نمی شود. استفتائات آيت الله سيستاني .

  با این مسئله:
  پرسش ۳۷. حكم تماشاى كشتى گيران و ساير ورزشكاران با بدن نيمه برهنه از تلويزيون براى بانوان چگونه است؟
  آيات عظام امام، سيستانى، فاضل، نورى و وحيد: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده هم نشود، اشكال ندارد.[۵]

  چگونه جمع می‌شود؟ ممنون

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   به این نکته توجه کنید اگر «دست و پا آنچه که معمولاً، پوشانده نمی شود» دیدنش موجب مفده هم نباشد، دیدن این ورزشها اشکال ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر