وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نگاه به بدن دختر يا پسر بچه نابالغ

پرسش. آيا نگاه كردن به مو و بدن دختر نابالغ جايز است؟

نگاه به بدن دختر يا پسر بچه نابالغ

نگاه به بدن دختر يا پسر بچه نابالغ

۱-قبلا نوشتار«حکم پوشش زن در مقابل پسر نابالغ » مطرح شد در تكميل آن مطلب، نوشته زير را مطالعه نماييد. 

۲-در نوشتار قبل «احکام جامع نگاه کردن مطابق نظر۱۰ مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

نگاه به دختر بچه

پرسش ۳۸. آيا نگاه كردن به مو و بدن دختر نابالغ جايز است؟

آيات عظام امام، خامنه اى و سيستانى: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد؛ ولى بنابر احتياط [مستحب] به جاهايى [مانند ران، شكم و سينه] كه معمولاً آنها را مى پوشانند، نگاه نكند.[۱]

آيه اللّه  بهجت: اگر دخترى است كه خوب و بد را مى فهمد، بنابر احتياط واجب نگاه به او ـ خواه با قصد لذت باشد يا بدون آن ـ جايز نيست.[۲]

آيات عظام تبريزى، صافى و وحيد: اگر دخترى است كه خوب و بد را مى فهمد نگاه به او [هر چند بدون قصد لذت] جايز نيست.[۳]

آيات عظام فاضل، مكارم و نورى: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد، ولى بنابر احتياط واجب به جاهايى [مانند ران، شكم و سينه] كه معمولاً آنها را مى پوشانند، نگاه نكند.[۴]

پرسش ۳۹. از دخترانى كه كوچك و با چادر مى باشند خوشم مى آيد، چون معنويت خاصى دارند؛ آيا نگاه كردن به آنها اشكال دارد؟

همه مراجع: اگر نگاه به آنان بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد.[۵]

نگاه به پسر بچه

پرسش ۴۰. حكم نگاه زن به بدن پسر بچه مميز (به جز عورت او) چيست؟

همه مراجع (به جز بهجت): بدون قصد لذت اشكال ندارد.[۶]

آيه اللّه  بهجت: اگر خوب و بد را مى فهمد، بنابر احتياط واجب نگاه به بدن او جايز نيست.[۷]

نگاه به عورت بچه

پرسش ۴۱. نگاه كردن به عورت بچه چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام، سيستانى، فاضل، مكارم و نورى: نگاه كردن به عورت بچه مميزى كه خوب و بد را مى فهمد، بنابر احتياط واجب جايز نيست؛ هر چند از پشت شيشه و مانند آن باشد.[۸]

آيات عظام بهجت، تبريزى، خامنه اى، صافى و وحيد: نگاه كردن به عورت بچه مميزى كه خوب و بد را مى فهمد، جايز نيست؛ هر چند از پشت شيشه و مانند آن باشد.[۹]

  • [۱]. امام، توضيح المسائل مراجع، م۲۴۳۳ و تحريرالوسيله، ج۲، النكاح، م۲۵؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج۳، (النكاح)، م ۲۳ و خامنه اى، استفتاء، س ۶۲۰.
  • [۲]. توضيح المسائل مراجع، م۲۴۳۳.
  • [۳]. توضيح المسائل مراجع، م۲۴۳۳؛ تبريزى، التعليقه على منهاج الصالحين، م۱۲۳۲، و صراط النجاة، ج۱، س۸۹۲؛ دفتر: وحيد.
  • [۴]. توضيح المسائل مراجع، م۲۴۳۳؛ نورى، توضيح المسائل، م۲۴۲۹.
  • [۵]. توضيح المسائل مراجع، م ۲۴۳۳؛ نورى، توضيح المسائل، م ۲۴۲۹؛ دفتر: وحيد، خامنه اى.
  • [۶]. امام، تحريرالوسيلة، ج ۲، النكاح، م ۲۶؛ صافى، هداية العباد، ج ۲، النكاح، م ۲۶؛ تبريزى، التعليقه على منهاج الصالحين، م۱۲۳۲؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج۳، م۲۴ و دفتر: وحيد، خامنه اى، فاضل، نورى و مكارم.
  • [۷]. بهجت، توضيح المسائل، م۱۹۳۳.
  • [۸]. توضيح المسائل مراجع، م ۲۴۳۶؛ نورى، توضيح المسائل، م۲۴۳۲.
  • [۹]. توضيح المسائل مراجع، م۲۴۳۶؛ وحيد، توضيح المسائل، م۲۴۴۵ و خامنه اى، استفتاء، س ۵۱۵ و ۵۳۵.(احكام نگاه و پوشش، پرسمان).

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام نگاه و ارتباط با نامحرم 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.