وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نگاه به بدن دختر يا پسر بچه نابالغ

پرسش. آيا نگاه كردن به مو و بدن دختر نابالغ جايز است؟

0

نگاه به بدن دختر يا پسر بچه نابالغ

فهرست این نوشتار:

نگاه به بدن دختر يا پسر بچه نابالغ

1-قبلا نوشتار«حکم پوشش زن در مقابل پسر نابالغ » مطرح شد در تكميل آن مطلب، نوشته زير را مطالعه نماييد. 

2-در نوشتار قبل «احکام جامع نگاه کردن مطابق نظر10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

نگاه به دختر بچه

پرسش 38. آيا نگاه كردن به مو و بدن دختر نابالغ جايز است؟

آيات عظام امام، خامنه اى و سيستانى: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد؛ ولى بنابر احتياط [مستحب] به جاهايى [مانند ران، شكم و سينه] كه معمولاً آنها را مى پوشانند، نگاه نكند.[1]

آيه اللّه  بهجت: اگر دخترى است كه خوب و بد را مى فهمد، بنابر احتياط واجب نگاه به او ـ خواه با قصد لذت باشد يا بدون آن ـ جايز نيست.[2]

آيات عظام تبريزى، صافى و وحيد: اگر دخترى است كه خوب و بد را مى فهمد نگاه به او [هر چند بدون قصد لذت] جايز نيست.[3]

آيات عظام فاضل، مكارم و نورى: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد، ولى بنابر احتياط واجب به جاهايى [مانند ران، شكم و سينه] كه معمولاً آنها را مى پوشانند، نگاه نكند.[4]

پرسش 39. از دخترانى كه كوچك و با چادر مى باشند خوشم مى آيد، چون معنويت خاصى دارند؛ آيا نگاه كردن به آنها اشكال دارد؟

همه مراجع: اگر نگاه به آنان بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد.[5]

نگاه به پسر بچه

پرسش 40. حكم نگاه زن به بدن پسر بچه مميز (به جز عورت او) چيست؟

همه مراجع (به جز بهجت): بدون قصد لذت اشكال ندارد.[6]

آيه اللّه  بهجت: اگر خوب و بد را مى فهمد، بنابر احتياط واجب نگاه به بدن او جايز نيست.[7]

نگاه به عورت بچه

پرسش 41. نگاه كردن به عورت بچه چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام، سيستانى، فاضل، مكارم و نورى: نگاه كردن به عورت بچه مميزى كه خوب و بد را مى فهمد، بنابر احتياط واجب جايز نيست؛ هر چند از پشت شيشه و مانند آن باشد.[8]

آيات عظام بهجت، تبريزى، خامنه اى، صافى و وحيد: نگاه كردن به عورت بچه مميزى كه خوب و بد را مى فهمد، جايز نيست؛ هر چند از پشت شيشه و مانند آن باشد.[9]

  • [1]. امام، توضيح المسائل مراجع، م2433 و تحريرالوسيله، ج2، النكاح، م25؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج3، (النكاح)، م 23 و خامنه اى، استفتاء، س 620.
  • [2]. توضيح المسائل مراجع، م2433.
  • [3]. توضيح المسائل مراجع، م2433؛ تبريزى، التعليقه على منهاج الصالحين، م1232، و صراط النجاة، ج1، س892؛ دفتر: وحيد.
  • [4]. توضيح المسائل مراجع، م2433؛ نورى، توضيح المسائل، م2429.
  • [5]. توضيح المسائل مراجع، م 2433؛ نورى، توضيح المسائل، م 2429؛ دفتر: وحيد، خامنه اى.
  • [6]. امام، تحريرالوسيلة، ج 2، النكاح، م 26؛ صافى، هداية العباد، ج 2، النكاح، م 26؛ تبريزى، التعليقه على منهاج الصالحين، م1232؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج3، م24 و دفتر: وحيد، خامنه اى، فاضل، نورى و مكارم.
  • [7]. بهجت، توضيح المسائل، م1933.
  • [8]. توضيح المسائل مراجع، م 2436؛ نورى، توضيح المسائل، م2432.
  • [9]. توضيح المسائل مراجع، م2436؛ وحيد، توضيح المسائل، م2445 و خامنه اى، استفتاء، س 515 و 535.(احكام نگاه و پوشش، پرسمان).

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام نگاه و ارتباط با نامحرم 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.