وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نگاه به بدن دختر يا پسر بچه نابالغ

پرسش. آيا نگاه كردن به مو و بدن دختر نابالغ جايز است؟

0

نگاه به بدن دختر يا پسر بچه نابالغ

فهرست این نوشتار:

نگاه به بدن دختر يا پسر بچه نابالغ

1-قبلا نوشتار«حکم پوشش زن در مقابل پسر نابالغ » مطرح شد در تكميل آن مطلب، نوشته زير را مطالعه نماييد. 

2-در نوشتار قبل «احکام جامع نگاه کردن مطابق نظر10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

نگاه به دختر بچه

پرسش 38. آيا نگاه كردن به مو و بدن دختر نابالغ جايز است؟

آيات عظام امام، خامنه اى و سيستانى: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد؛ ولى بنابر احتياط [مستحب] به جاهايى [مانند ران، شكم و سينه] كه معمولاً آنها را مى پوشانند، نگاه نكند.[1]

آيه اللّه  بهجت: اگر دخترى است كه خوب و بد را مى فهمد، بنابر احتياط واجب نگاه به او ـ خواه با قصد لذت باشد يا بدون آن ـ جايز نيست.[2]

آيات عظام تبريزى، صافى و وحيد: اگر دخترى است كه خوب و بد را مى فهمد نگاه به او [هر چند بدون قصد لذت] جايز نيست.[3]

آيات عظام فاضل، مكارم و نورى: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد، ولى بنابر احتياط واجب به جاهايى [مانند ران، شكم و سينه] كه معمولاً آنها را مى پوشانند، نگاه نكند.[4]

پرسش 39. از دخترانى كه كوچك و با چادر مى باشند خوشم مى آيد، چون معنويت خاصى دارند؛ آيا نگاه كردن به آنها اشكال دارد؟

همه مراجع: اگر نگاه به آنان بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد.[5]

نگاه به پسر بچه

پرسش 40. حكم نگاه زن به بدن پسر بچه مميز (به جز عورت او) چيست؟

همه مراجع (به جز بهجت): بدون قصد لذت اشكال ندارد.[6]

آيه اللّه  بهجت: اگر خوب و بد را مى فهمد، بنابر احتياط واجب نگاه به بدن او جايز نيست.[7]

نگاه به عورت بچه

پرسش 41. نگاه كردن به عورت بچه چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام، سيستانى، فاضل، مكارم و نورى: نگاه كردن به عورت بچه مميزى كه خوب و بد را مى فهمد، بنابر احتياط واجب جايز نيست؛ هر چند از پشت شيشه و مانند آن باشد.[8]

آيات عظام بهجت، تبريزى، خامنه اى، صافى و وحيد: نگاه كردن به عورت بچه مميزى كه خوب و بد را مى فهمد، جايز نيست؛ هر چند از پشت شيشه و مانند آن باشد.[9]

  • [1]. امام، توضيح المسائل مراجع، م2433 و تحريرالوسيله، ج2، النكاح، م25؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج3، (النكاح)، م 23 و خامنه اى، استفتاء، س 620.
  • [2]. توضيح المسائل مراجع، م2433.
  • [3]. توضيح المسائل مراجع، م2433؛ تبريزى، التعليقه على منهاج الصالحين، م1232، و صراط النجاة، ج1، س892؛ دفتر: وحيد.
  • [4]. توضيح المسائل مراجع، م2433؛ نورى، توضيح المسائل، م2429.
  • [5]. توضيح المسائل مراجع، م 2433؛ نورى، توضيح المسائل، م 2429؛ دفتر: وحيد، خامنه اى.
  • [6]. امام، تحريرالوسيلة، ج 2، النكاح، م 26؛ صافى، هداية العباد، ج 2، النكاح، م 26؛ تبريزى، التعليقه على منهاج الصالحين، م1232؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج3، م24 و دفتر: وحيد، خامنه اى، فاضل، نورى و مكارم.
  • [7]. بهجت، توضيح المسائل، م1933.
  • [8]. توضيح المسائل مراجع، م 2436؛ نورى، توضيح المسائل، م2432.
  • [9]. توضيح المسائل مراجع، م2436؛ وحيد، توضيح المسائل، م2445 و خامنه اى، استفتاء، س 515 و 535.(احكام نگاه و پوشش، پرسمان).

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام نگاه و ارتباط با نامحرم 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.