وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییر

محدوده حریم اماكن تخییر (مكه، مدینه، كربلا، كوفه) كه مسافر می‌تواند در آنها نماز را كامل بخواند چه‌قدر است؟ مشخص بفرمایید.

4

نماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییر

فهرست این نوشتار:

رساله توضيح المسائل نماز

[مکانهایی که مسافر میتواند نماز را کامل یا شکسته بخواند]

مسأله 1356 مسافر می تواند در مسجد الحرام و مسجد پیغمبرصلی اللّه علیه و آله و سلم و مسجد کوفه نمازش را تمام بخواند (1). ولی اگر بخواهد در جایی که اول جزء این مساجد نبوده و بعد به این مساجد اضافه شده نماز بخواند، احتیاط مستحب آن است که شکسته بخواند اگر چه اقوی، صحت تمام است (2) و نیز مسافر می تواند در حرم و رواق حضرت سید الشهداء علیه السلام بلکه در مسجد متصل به حرم نماز را تمام بخواند (3).

(1) (بهجت:) و احتیاط در این است که نماز را شکسته بخواند..

(2) (اراکی، بهجت:) احتیاط واجب آن است که شکسته بخواند..

(3) (اراکی:) مسافر می تواند در حرم و رواق حضرت سید الشهداء علیه السلام بلکه در تمام روضه مقدسه نماز را تمام بخواند.

(بهجت:) مسافر می تواند در کنار حرم مطهر حضرت سید الشهداء علیه السلام نماز را تمام بخواند ولی اگر در این چهار مکان نماز او قضا شد، بنا بر احتیاط واجب بطور شکسته قضا نماید اگر چه در همان مکان باشد.

(خوئی، تبریزی:) مسأله مسافر می تواند در مسجد الحرام و مسجد پیغمبرصلی اللّه علیه و آله و سلم بلکه در تمام شهر مکّه و مدینه (تبریزی: مکّه قدیم و مدینه قدیم) و مسجد کوفه نمازش را تمام بخواند و نیز مسافر می تواند در حرم حضرت سید الشهداء علیه السلام نماز را تمام بخواند اگر چه دورتر از اطراف ضریح مقدس نماز بخواند.

(گلپایگانی، صافی، نوری:) مسأله مسافر می تواند در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم بلکه در شهر مکّه و مدینه (نوری: در تمام شهر مکّه و مدینه) و مسجد کوفه نماز را تمام بخواند. ولی اگر بخواهد در جایی که اوّل جزء مسجد کوفه نبوده و بعد به این مسجد اضافه شده نماز بخواند، احتیاط واجب آن است که شکسته بخواند و نیز مسافر می تواند در حائر حضرت سیّد الشّهداء علیه السلام نماز را تمام بخواند. ولی احتیاط واجب آن است که اگر دورتر از اطراف ضریح مقدّس نماز بخواند، شکسته به جا آورد.

(سیستانی:) مسأله مسافر می تواند در تمام شهر مکّه و مدینه و کوفه و در حرم حضرت سیّد الشّهداء علیه السلام تا مقدار (5)/ (11) متر تقریباً از اطراف قبر مقدّس نمازش را تمام بخواند.

(فاضل:) مسأله مسافر مخیّر است در شهر مکّه و شهر مدینه و مسجد کوفه نمازش را تمام بخواند یا شکسته. و در این سه مکان، فرقی بین بناء اصلی و اوّلیّه و آن چه بعد اضافه شده، نمی باشد و نیز مسافر می تواند در حرم و رواق حضرت سیّد الشّهداء علیه السلام، بلکه در مسجد متّصل به حرم، نماز را تمام یا شکسته بخواند.

(زنجانی:) مسأله در شهرهای مکه و مدینه و نجف (یا کوفه) و کربلا، تأکید بسیار شده که قصد اقامه ده روز کرده و نماز را تمام بخوانند، ولی تا قصد اقامه نکرده، ظاهراً مانند سایر شهرها باید نماز را شکسته بخواند.

ص: 726

(مکارم:) مسأله در چهار محل، مسافر مخیّر است نماز را تمام یا شکسته بخواند: «مسجد الحرام»، «مسجد پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم»، «مسجد کوفه» و «حرم حضرت سیّد الشّهداء علیه السلام». و أفضل در این موارد، نماز تمام است و فرقی میان مسجد الحرام در عصر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و ائمّه هدی علیهم السلام و اضافاتی که بعداً بر آن افزوده شده یا در آینده افزوده می شود نیست، هم چنین در مورد مسجد پیامبرصلی اللّه علیه و آله و سلم و کوفه و حرم حسینی علیه السلام.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

نماز و روزه در اماکن تخییر

س154. محدوده حریم اماكن تخییر (مكه، مدینه، كربلا، كوفه) كه مسافر می‌تواند در آنها نماز را كامل بخواند چه‌قدر است؟ مشخص بفرمایید.
ج) در تمام دو شهر مكّه معظمه و مدينه منوّره فعلی و همچنين در مسجد كوفه و حائر حسينی حكم تخيير بين قصر و اتمام برای مسافر جاری است.

س155. نماز مسافر در حرم امام حسین(ع) در چه محدوده مخیر بین قصر و اتمام است؟
ج) تمام روضه شريفه داخل حرم را كه از طرف بالای سر و پايين پا منتهی به پنجره‌ها و درها و رواق می‌شود از طرف پشت سر تا مسجد امتداد دارد، شامل می‌شود.

س156. حکم نماز در کربلا (داخل صحن شریف) از نظر شکسته یا کامل خواندن چیست؟
ج) نماز داخل صحن شريف برای مسافر شکسته است.

س157. در اماکنی که نمازگزار بین کامل و شکسته خواندن نماز مخیّر است همچون مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص) وحائر حسینی(ع) و مسجد كوفه، اگر کسی کمتر از ده روز بماند، آیا بدون قصد ده روز جایز است روزه بگیرد؟
ج) حکم تخيير در اماکن چهارگانه اختصاص به نماز دارد؛ و روزه‌ی مسافری که قصد اقامت ده روز نکرده، صحيح نيست.

س158. آیا در مدت پنج یا شش روزی که در مکّه هستم می‌توانم روزه بگیرم؟ حکم آن در مدینه چیست؟
ج) اقوی عدم جواز روزه مستحبّی در سفر است، مگر در موارد معيّن، که از جمله آن سه روز روزه گرفتن برای برآورده‌شدن حاجت در مدينه است؛ و احتياط مستحب آن است که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه روزه بگيرد؛ و مادامی که قصد اقامت ده روز نکرده باشد، روزه ماه رمضان صحيح نيست.

س159. در اماکنی که بین شکسته و کامل خواندن نماز مخیّرند، آیا بهتر است که مکلّف نمازش را شکسته بخواند یا کامل؟
ج) تمام خواندن، افضل است.

س160. آیا به نظر حضرتعالی تخییر در اماكن اربعه ابتدایی است یا استمراری؟
ج) استمراری است.

س161. کسی که در اماکن تخییر نماز چهار رکعتی از او فوت شده، بنابر قاعده «هرطور فوت شده قضا کن» آیا بین شکسته یا کامل قضا کردن مخیّر است؛ یا واجب است به‌صورت شکسته قضا کند؟
ج) اگر قضای آن را در اماکن تخيير به‌جا آورد، بين شکسته و کامل خواندن مخيّر است؛ ولی در غير اماکن تخيير، احتياط واجب آن است که شکسته قضا کند. اجوبه الاستفتائات.

روزه گرفتن در اماکن چهارگانه تخییر

س. در اماکنی که نمازگزار بین کامل و شکسته خواندن نماز مخیّر است همچون مسجدالحرام و مسجدالنبی(صل الله علیه و آله) وحائر حسینی(علیه السلام ) و مسجد کوفه، اگر کسی کمتر از ده روز بماند، آیا بدون قصد ده روز جایز است روزه بگیرد؟

ج. حکم تخییر در اماکن چهارگانه اختصاص به نماز دارد؛ و روزه‌ی مسافری که قصد اقامت ده روز نکرده، صحیح نیست.

محدوده تخییر در مکه و مدینه
سؤال۶: حکم تخییر نماز به صورت شکسته یا تمام برای مسافر، فقط در مسجد الحرام و مسجد النبی (صلی الله علیه واله) می باشد یا در تمام مدینه و مکه جاری است؟ با توجه به توسعه دو شهر مکه و مدینه حکم نسبت به مناطق جدید چگونه است؟
جواب: حکم تخییر در تمامی مکه و مدینه جاری است و مخصوص مسجد الحرام و مسجد النبی(صلی الله علیه واله) نیست ولی احتیاط مستحب آن است که اکتفا به دو مسجد شود و مقصود از شهر مکه و مدینه، شهر مکه و مدینه­‌ی فعلی است نه قدیمی.

حکم تخییر در مسجد کوفه
۷: آیا می دانید….
حکم تخییر نماز در مسجد کوفه (بین شکسته و تمام) برای مسافر، اختصاص به مسجد کوفه دارد و نسبت به شهر کوفه، بنابر احتیاط واجب حکم تخییر جاری جایز نیست.

روزه در اماکن تخییر
سوال۸: در اماکنی مثل مسجد کوفه مسجد الحرام و مسجد النبی (صلی الله علیه واله) که مسافر مخیر است بین خواندن نماز به صورت تمام و شکسته نسبت به روزه نیزمخیر می باشد
جواب: در اماکن چهارگانه­‌ی تخییر، حکم اختصاص به نماز دارد و مسافر نمی تواند در این اماکن روزه­‌ی ماه مبارک رمضان را بگیرد.

شکسته خواندن نماز ظهر و کامل خواندن نماز عصر
سؤال۹: آیا در اماکن چهارگانه­‌ی تخییر می توانیم نماز ظهر را شکسته و نماز عصر را تمام بخوانیم؟
جواب: اشکال ندارد.

تغییر نیت از نماز شکسته به نماز تمام در بین نماز
۱۰: در اماکن تخییر، اگر مسافر در ابتدا نیت قصر کرد ولی در ادامه‌­ی نماز، نیت تمام نمود، اشکال ندارد و نمازش صحیح است.

نیت تمام و شکسته در بین نماز در اماکن تخییر
۱۱: در اماکن تخییر اگر مسافر بدون نیت قصر و تمام، نماز را شروع کرد و در ادامه پیش از قیام برای رکعت سوم نیت قصر کرد و نماز را دو رکعتی خواند و یا پیش از گفتن سلام در تشهد رکعت دوم، نیت تمام کرد و نماز را چهار رکعتی خواند، اشکال ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

استفتاء سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی کارم شیرازی 

سوال:علیکم آیا تخییر در قصر و اتمام نماز در حرم امام حسین (ع)، شامل صحن سرپوشیده ای که اخیرا مسقّف شده نیز میشود؟ آیا نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی تغییر کرده است؟

پاسخ:  مسافر مخيّر است در حرم حضرت سيّد الشّهداء (عليه السلام) نماز را تمام يا شكسته بخواند؛ منظور از حرم، قسمت زیر گنبد و رواق ها است (و تنها شامل رواق های قدیم و ساختمان های قدیم می شود و رواق جدید و حیاط و صحن را شامل نمی شود).

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

مکان هايي که مسافر بين قصر یا اتمام نماز مخیّر است

پرسش : با توجه به روایات وارده در نماز مسافر، در چه مکان هایی مسافر بین خواندن نماز تمام یا شکسته مخیّر می باشد؟
پاسخ : در چهار محل مسافر مخیّر است نماز را تمام یا شکسته بخواند:

1 و 2 – «شهر مکه» و «شهر مدینه» که در این دو شهر تفاوتی بین شهر قدیم و جدید نیست.

3 – «مسجد کوفه» که حکم در تمام مسجد جارى است و فرقى میان بخش قدیم و قسمت توسعه یافته امروز نیست.

4 – «حرم حضرت سیّد الشّهداء علیه السلام» که منظور از حرم، قسمت زیر گنبد و رواقها است( و تنها شامل رواق های قدیم و ساختمان های قدیم می شود و رواق جدید و حیاط و صحن را شامل نمی شود). البتّه افضل در این موارد، نماز تمام است.

عدم تخییر بین نماز قصر یا اتمام در مورد مسجد سهله

پرسش : آيا مسجد سهله شامل حكم تخيير بين نماز قصر یا اتمام مى‏ شود؟
پاسخ : مسجد سهله شامل حکم تخییر نمی باشد و همان چهار محل شامل این حکم می باشد.

وظیفه شخصی که در بین نماز بفهمد مسافر است

پرسش : شخصی که در بین نماز چهاررکعتی متوجه می شود مسافر است، چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ : هرگاه مشغول نماز چهار رکعتى است و در بین نماز یادش بیاید که مسافر است، یا متوجّه شود که سفر او هشت فرسخ است، اگر به رکوع رکعت سوم نرفته، باید نماز را دو رکعتى تمام کند و اگر به رکوع رکعت سوم رفته نمازش باطل است و باید شکسته بخواند.

نافله در اماکن تخییر بین اتمام و قصر نماز

پرسش : در محل هایی که انسان مخیر بین اتمام و قصر نماز است آیا می توان نافله ها را خواند؟
پاسخ : نمازهای نافله ظهر و عصر و بنابر احتیاط نافله عشاء را ترک نماید.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: حائر حرم حضرت امام حسین (علیه السلام) که مسافر می تواند نماز را بطور کامل بخواند کجاست ؟

پاسخ:

حائر حسینی (که مسافر در آن جا مخیر بین شکسته وتمام است) به مقدار نه متر و نیم اطراف ضریح مبارک امام حسین (علیه السلام) می باشد.

مسأله 1813. مسافر میتواند در تمام شهر مکّه و مدینه و کوفه – حتّی در قسمت‌های توسعه یافتۀ آنها – و در حرم حضرت سیّدالشهداء(علیه السلام) تا مقدار 5/11 متر – تقریباً – از اطراف قبر مقدس، نمازش را تمام بخواند، همچنان که می­تواند آن را شکسته به‌جا آورد؛ امّا در سایر قسمت‌های حرم امام حسین(علیه السلام) و شهر کربلا، احتیاط واجب است که نماز را شکسته بخواند.

التخيير في حرم الحسين (عليه السلام) فهو ثابت فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً (أي ما يقارب 11,5 متراً) من كلّ جانب، فتدخل بعض الأروقة في الحدّ المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

 1. شرایط شکسته شدن نماز مسافر
 2. نماز قضاي مسافر
 3. نماز در هتل و مکان های عمومی
 4. احكام نماز دانشجويان در سفر
 5. نكات قواطع سفر ( احكام مسافر )
 6. نماز مسافر در سفر شغلی چگونه است
 7. نماز مسافر در سفر حرام چگونه است

کلید: اماکن اربع اماکن اربع اماکن چهارگانه تخییر محدوده اماکن تخيير نماز اماکن تخییر نماز شکسته یا کامل  در چه مکانهایی نماز مسافر کامل است در چه مکانهایی نماز مسافر کامل است در چه مکانهایی نماز مسافر کامل است در چه مکانهایی نماز مسافر کامل است در چه مکانهایی نماز مسافر کامل است در چه مکانهایی نماز مسافر کامل استدر چه جاهایی نماز کامل است؟ آیا در حرم امام حسین(ع) نیز نماز کامل در چه مکانهایی نماز شکسته نیست کجا میتوان نماز را کامل خواند آیا نماز در کربلا مثل نماز در مکه به صورت کامل خوانده می شود آیا مسافر می تواند در حرم امام حسین (ع)، نمازش را تمام بخواند  را نماز در حرم امام حسین کامل است در چه مکانهایی نماز مسافر کامل است حکم نماز در کربلا حکم نماز در مسجد کوفه حکم نماز در حرم امام حسین چرا نماز در مسجد کوفه کامل است مکانهایی که نماز کامل است  چرا نماز در حرم امام حسین کامل است حکم نماز در کربلا حکم نماز در مسجد کوفه حکم نماز در حرم امام حسین نماز در کربلا کامل است نماز کامل در حرم امام حسین چرا نماز در مسجد کوفه کامل است نماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییر نماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییر نماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییرنماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییرنماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییر نماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییرنماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییرنماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییرنماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییرنماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییرنماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییر نماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییر نماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییرنماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییر نماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییر نماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییرنماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخیی

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

4 نظرات
 1. ابالفضل می گوید

  درود بر شما طلبه گرامی که دارین کار تبلیغی در فضای مجازی می کنید.
  من خودم طلبه ای هستم که درس خارج را تمام کرده ام ولی از سایت شما بهره و استفاده می کنم
  یا علی

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بهتر است بجای درود از سلام استفاده کنیم که نام خداست و پشتوانه روایی دارد.
   باعث افتخار و جای شکر دارد که مخاطب هدانا هستید، خدا را شاکریم. ان شاالله بتوانیم بهتر و بیشتر فعالیت کنیم و در خدمت مخاطبان خوب و مومنی مثل شما باشیم.
   وفقکم الله لکل خیر

 2. دوست محمدی می گوید

  سلام علیکم
  نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم در مورد نماز در حرم امام حسین علیه السلام تغییر کرده. نظر جدید ایشان در پیک احکام ۴۱ مسئله ۱
  مسئله ۱
  ************

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   به صورت کتبی از دفتر ایشان سوال شد، منتظر باشید تا انشاالله پس از اعلام دفتر ایشان توضیحات لازم در همین نوشتار درج شود.
   وفقکم الله لکل الخیر