وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماه

69

نزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماه

فهرست این نوشتار:

نکته: اگر به هر علتی زن و شوهر مدت طولانی با هم رابطه جنسی نداشته باشند مثلا ده سال یا چهل سال یا بیشتر ، در این صورت به هیچ عنوان به هم نامحرم نمی شوند!. زن زمانی از شوهرش جدا می شود که صیغه طلاق در عقد دائم با شرایط آن خوانده شده باشد.

ترک نزدیکی با زوجه

پرسش 118 . مرد تا چه مدت مى تواند عمل زناشويى را نسبت به همسرش را ترك كند؟

همه مراجع (به جز مكارم): حد آن چهار ماه است و بيشتر از آن، نمى تواند  نزديكى با همسرش را ترك كند.

آيه اللّه  مكارم: حد آن چهار ماه است و بيشتر از آن نمى تواند نزديكى با  همسرش را ترك كند؛ بلكه اگر زن جوان باشد و در اين مدت بيم آن مى رود كه به گناه بيفتد؛ احتياط واجب آن است كه طورى رفتار كند كه او به گناه نيفتد.[2]

 • [1]. توضيح المسائل مراجع، م 2417 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2482 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2414 ؛  دفتر: خامنه اى.
 • [2]. مكارم، توضيح المسائل مراجع، م 2417.(احكام روابط زن و شوهر، پرسمان).

رساله توضيح المسائل زن و شوهر
[ترک نزدیکی در ازدواج دائم]

مسأله 2418 شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه ، نزدیکی با عیال دائمی خود را ترک کند (1)

این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست.

(1) (مکارم ): بلکه اگر زن جوان باشد و در این مدّت بیم آن می رود که به گناه بیفتد احتیاط واجب آن است که طوری رفتار کند که او به گناه نیفتد.

(فاضل ): مگر با رضایت وی . و بنا بر احتیاط واجب این حکم در مسافر، در سفر غیر ضروری هم ثابت است .

(خوئی )، (تبریزی ): مسأله شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه با عیال دائمی جوان خود نزدیکی را ترک کند ( (تبریزی ): مگر آن که زن راضی باشد).

(گلپایگانی )، (صافی ): مسأله شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه ، نزدیکی با عیال جوان خود را ترک کند بلکه بنا بر احتیاط بیش از این مدّت نزدیکی با عیال پیر خود را نیز ترک نکند.

(سیستانی ): مسأله شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه با زن جوان خود نزدیکی را ترک کند، مگر آن که نزدیکی برای او ضرر یا مشقّت زیاد داشته باشد، یا آن که زن خود راضی به ترک آن باشد، و یا آن که در ضمن عقد ازدواج ترک آن را بر زن شرط کرده باشد؛ و در این حکم ، بنا بر احتیاط واجب فرقی نیست میان این که شوهر، حاضر باشد یا مسافر؛ پس بنا بر احتیاط جایز نیست سفر غیر لازم را بدون عذر و بدون رضایت همسر بیش از چهار ماه ادامه دهد.

(زنجانی ): مسأله شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه قمری نزدیکی با عیال دائمی خود را بدون رضایت وی ترک کند.

[ترک نزدیکی در ازدواج موقت]

مسأله 2422 شوهر بیش از چهار ماه نباید نزدیکی با متعه خود را ترک کند (1).

این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست.

(1) (فاضل ): مگر با رضایت وی . و بنا بر احتیاط این حکم ، در مسافر در سفر غیر ضروری هم ثابت است .

(گلپایگانی )، (صافی ): مسأله واجب است که شوهر بیش از چهار ماه نزدیکی با متعه خود را اگر جوان باشد ترک نکند و بنا بر احتیاط بیش از این مدّت نزدیکی با متعه پیر خود را نیز ترک نکند.

(خوئی )، (اراکی )، (تبریزی )، (سیستانی )، (مکارم ): مسأله احتیاط واجب آن است که شوهر بیش از چهار ماه با متعه خود ( (سیستانی ): اگر جوان باشد) نزدیکی را ترک نکند.

(زنجانی ): مسأله احتیاط مستحب ّ آن است که شوهر بی رضایت زن بیش از چهار ماه نزدیکی با همسر موقّت خود را ترک نکند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۲۴۳۶ ـ شوهر نمی‌تواند بیش از چهار ماه با زن جوان خود نزدیکی را ترک کند مگر آنکه نزدیکی برای او ضرر یا مشقت زیاد داشته باشد، یا آنکه زن خود راضی به ترک آن باشد، و یا آنکه در ضمن عقد ازدواج ترک آن را بر زن شرط کرده باشد، و در این حکم ـ بنا بر احتیاط واجب ـ فرقی نیست میان اینکه شوهر حاضر باشد یا مسافر، پس ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست سفر غیر لازم را بدون عذر و بدون رضایت همسر بیش از چهار ماه ادامه دهد. رساله توضيح المسائل آيت الله سيستاني. 


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

نزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماه 

پرسش :آیا درست است که اگر تا چهار ماه بعد از مراسم عروسی عمل جنسی صورت نگیرد و زن باکره باقی بماند زن و شوهر به هم نامحرم می شوند؟اگر اصل مطلب درست است این مدت به چه میزان است؟

پاسخ :چنین حرفی صحت ندارد. استفتائات آيت الله مكارم شيرازي .

مسأله ـ مرد نمى‌تواند بیش از چهار ماه، نزدیکى با همسر دائمى خود را ترک کند، بلکه اگر زن جوان باشد و در این مدّت بیم آن برود که به گناه بیفتد احتیاط واجب آن است که طورى رفتار کند که او به گناه نیفتد.

سؤال ـ با توجّه به مسأله بالا، اگر زنى جوان نباشد، ولى اگر شوهر به آمیزش یکبار در چهار ماه اکتفاء کند بیم گناه بر او مى‌رود، در این صورت مرد در برابر او چه وظیفه‌اى دارد؟

جواب : احتیاط واجب آن است ترتیبى بدهد که او آلوده گناه نشود.

ـ حق آمیزش و همخوابى،

مسأله ـ مرد حق ندارد زن دائمى خود را طورى ترک کند که نه مانند زن شوهردار باشد و نه بى شوهر؛ ولى واجب نیست هر چهار شب یک شب نزد او بماند، امّا اگر همسرهاى متعدّد دارد باید در میان آنها از این جهت با عدالت رفتار نماید.
سؤال ـ آیا شوهر حق دارد بدون رضایت همسرش از انزال نطفه خوددارى کند، و به آمیزش تنها قناعت نماید؟
جواب : مانعى ندارد؛ ولى در موردِ آمیزشِ واجب، بدون رضایت همسر نمى‌تواند این کار را انجام دهد.
سؤال ـ آیا زن حق دارد از شوهر بخواهد که به جاى آمیزش واجب (هر چهار ماه یکبار) از راههاى دیگر او را ارضاء کند؟
جواب : در صورتى که طرفین راضى شوند مانعى ندارد.
سؤال ـ اگر شخصى دو همسر داشته باشد، آیا لازم است یک شب را نزدِ یکى، و شب بعد را نزد دیگرى باشد؟ یا از هر چهار شب باید یک شب را نزد هر یک از آنها باشد، و دو شب دیگر را آزاد است هر کجا باشد؟
جواب : از هر چهار شب واجب است یک شب را نزد هر یک از آنها باشد، و دو شب دیگر را مختار است، هر چند بهتر آن است که در میان آنها مساوات قائل شود.  > احکام بانوان (جدید) >  آيت الله مكارم شيرازي .

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=23858


حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام روابط زن و شوهر

احکام و آداب بچه دار شدن از منظر اسلام كليد:نزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماه  مطابق نظر آيت الله خامنه اينزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماه نزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماه نزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماه نزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماه نزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماه  نزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماه نزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماه نزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماهنزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماه  نزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماه نزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماه نزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماهنزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماهنزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماه نزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماهنزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ما

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

69 نظرات
 1. مژگان می گوید

  سلام من پنج ساله ازدواج کردم یه بچه هم دارم توی این مدت خیلی کم با شوهرم رابطه داشتم هربارهم ک رابطه ای بوده از جانب من بوده شوهرم اصلا سمت من نمیاد خیلی نسبت ب من بی احساسه از هیچ نظر بهم توجه نمیکنه نه عاطفی نه جنسی نه خیلی چیزای دیگه دلیلش رو هم ازش میپرسم میگه این کارا وظیفه من نیست وظیفه خودته؟؟؟آخه این شد جواب چرا همه چی باید از جانب من باشه مگه من آدم نیستم چرا فکر میکنه از من بالاتره تروخدا بهم بگید چیکار کنم انقدر احساس تنهایی میکنم ک همش فکر گناه کردن ب سرم میاد اما نمیخوام گناه کنم راهی هم برای آروم کردن خودم نمیتونم پیدا کنم

  1. حجت الاسلام دکتر مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   یک وقت مشاوره بگیرید، بیشتر بررسی و بهتر راهنمایی کنیم، لازم هست با همسر شما هم صحبت کنیم.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. علی می گوید

  سلام درخواست مشاوره برخی از کاربران رو مطالعه کردم برخی گاها هفت سال نزدیکی باهمسر نداشتن ممکنه پس از اینکه رابطشون باهم خوب بشه دوباره صیغه عقدی جاری بشه شاید اون خطبه قبلی بنا به دلایلی باطل شده باشه در درگاه پروردگار و ماخبر نداشته باشیم و فقط نظر مراجع رو مد نظر میگیریم آیا میشه دوباره خطبه عقد جاری کرد که جای تردید باقی نمونه؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   این از وسواس است، چرا باید باطل شود زمانی که در دین اشاره شده که فقط ازدواج دائم با صیغه طلاق باطل می شود، این طور فکر کردم نوعی وسواس و بدعت هست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. غریبه می گوید

  سلام وقت بخیر بنده متاهل هستم و همسر بنده حامله هستن
  بنده در فکر صیغه موقت بودم
  یکی از فامیل های بنده که قبلا قصد ازدواج داشتیم بنا ب دلایلی ایشون دادن ب شخص دیگه ای ایشون ازدواج کردن و صاحب فرزند شدن و بعد مدتی متارکه کردن و مجددا ب عقد ایشان در آمدن ولی ب صورت صوری که بچها از عواقب طلاق ب دور باشند ب هر حال الان نزدیک ب ۱ سال هست ک هیچ رابطه زناشویی باهم ندارند و حتی بستر را جدا کردن
  من می‌خوام بدونم باتوجه ب این شرایط و علاقه بین منو ایشون امکان داره ک ایشون رو به صیغه خود در بیارم بازهم تاکید میکنم ی عقد صوری کردن و هیچ نزدیکی ندارن

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خیر چنین زنی که عقد کرده حتی اگر رابطه زناشویی ندارد، ازدواج با چنین زنی حرام است و رابطه با او زنا و گناه کبیره است.
   حتما باید مشاوره بگیرند، طلاق گاهی بیشتر به نفع فرزندان است تا چنین زندگی که چهارچوب درستی ندارد. در گام اول به اصلاح زندگی بپردازند.
   شما نیز ارتباط خود را قطع کنید، در ایام حاملگی همسر حتما هم شما و هم همسر محترم هر دو نیاز جنسی دارید، با یک مشاور صحبت کنید تا روشهای ایمن ارضای نیاز را یاد بگیرید تا دچار بحران بدتر از آن زندگی نشوید!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. رضا می گوید

  سلام من مدت ۳سال است در خارج از کشور با خانوادم زندگی میکنم الان مدت ۶ماه است که اصلا بازنم هیچ رابطه ای ندارم و ایشون اسرار بر طلاق دارند میخواهم بدونم من چیکار باید بکنم و هر انسانی احتیاج به این مسله داره و برای من خیلی سنگین است که نمیتوانم رابطه داشته باشم حکم من در اسلام چیست ایا میتوانم با زن دیگری رابطه داشته باشم یانه لطفا یه راه کار جلوی من بزارین
  ممنونم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   می توانید با زن مسلمان یا اهل کتاب ازدواج موقت کنید، متن صیغه موقت را در سایت هدانا سرچ کنید و بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. ثمين می گوید

  سلام.
  من ١٠ساله كه ازدواج كردم و يك بچه هم دارم ، از ابتداي زندگي همسرم بسيار سرد مزاج بوده و هست، ماهها و حتي گاهي به سال ميكشه كه رابطه جنسي نداريم، بچه دار شدنمان هم واقعاً خواست خدا بود، بيشتر وقتها هم كه من از ايشون درخواست ميكنم رابطه داشته باشيم بي تفاوت هستن و من به شدت ضربه ي روحي ميخورم و افسرده شدم، بارها ازش خواستم به پزشك مراجعه كنن ولي نكردن.
  شما بفرماييد من چطوري ايشون رو قانع كنم رويه ي درستي رو در پيش بگيرن.
  هميشه دَم از عشق به اهل بيت ميزنن ولي نماز نميخونن، به نظافت شخصيشون اهميت نميدن، وقتي بهش تذكر ميدم اهميت نميدن،
  دليل بي ميلي به رابطه رو ازش ميپرسم ميگن چون شما به من ميگي مسواك بزن.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   حتما باید ابتدا با یک پزشک غدد صحبت کنید. مسئله مهمی است.
   توصیه می کنیم یک وقت مشاوره از قسمت مشاوره سایت با بنده بگیرید با ایشان یا خود شما صحبت کنیم.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. فاطمه می گوید

  باسلام پنج ماه بود منو شوهرم از هم جدا بودیم و کارمون دادگاه بود،تا تصمیم قطعی شد طلاق بگیریم بناب دلایلی دوباره باهم رابطه برقرار کردیم ولی یه هفته بعد محضر که بسته بود باز شد و خطبه طلاق خونده شد و من نمیدونستم که نباید رابطه برقرار میکردیم آیا منو همسرم الان طلاقمون قبول هستش یانه

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   معمولا در محضر طلاق از خانم سوال می کنند و باید هم سوال بکنند که در پاکی از حیض آنهم بدون نزدیکی جنسی باشد. اگر رابطه داشته اید و طلاق خوانده شده، طلاق باطل هست و شما همچنان همسر آن آقا هستید.
   مجدد به محضر مراجعه کنید به شخصی که از سمت شوهر شما وکالت داشته دوباره در ایام پاکی صیغه طلاق را جاری کند و عده را از همان زمان شروع می کنید.
   ضمنا تا عده طلاق تمام نشده نمی توانید با شخص دیگری ازدواج کنید و رابطه جنسی داشته باشید وگرنه تا ابد بر این مرد حرام می شوید و نمی توانید هیچگاه ازدواج کنید.
   در هر حال تکلیف طلاق را مشخص کنید، اگر همسر شما به خود شما اذن طلاق داده به رساله مراجعه کنید و مطابق احکام طلاق نوشته شده طلاق را جاری کنید با شرایط. (احکام طلاق را در سایت هدانا سرچ کنید و بخوانید)
   هر کجا احساس می کنید ابهامی هست و متوجه نشده اید حتما با دفتر مرجعتان تماس حاصل فرمایید کامل راهنمایی بکنند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 7. علی می گوید

  با سلام خانوم بنده یک ماه خانه را بدون اجازه ترک کرد و دوتا بچمونم پیش من موندن بعد یک ماه دلتنگ بچه ها شد و اومد الان من متنفرم ازش و می خوام طلاقش بدم چیکار کنم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم برادر عزیز
   به دنبال حل مسئله و مشکل باشید، با طلاق چیزی درست نمی شود بلکه زمینه آسیب خودتان و فرزندان ایجاد می شود.
   کمی هم به دنبال خصلت های خدایی باشیم، رنگ خدا را بگیریم، همه ما اشتباهاتی داریم و در درگاه خدا توبه می کنیم و می بخشد. اگر اشتباهی از همسر شما سر زده از صمیم قلب گذشت کنید و ببخشید آنگاه می بینید چقدر رشد معنوی کرده اید. بعد در یک وقت و فرصت مناسب بنشینید با همسرتان صحبت کنید و ریشه ها را پیدا کنید، حتی اگر شد به یک مشاور خانواده مذهبی رجوع کنید. گاهی یک تغییر کوچک در زندگی آثار بزرگی را به دنبال خواهد داشد.
   از دعا هم افل نشوید، ما هم برای خوشبختی و سعادت شما دعا می کنیم.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. مینا می گوید

  سلام
  من حدود ۷ ماه هست همسرم باهام رابطه نداشته و هر چی بابت این موضوع بهش اصرار میکنم که پیش پزشک بریم مراجعه نمیکنه
  تو این مدت متوجه شدم با یه خانمی از طریق موبایل اشنا شدن و چت میکردن و از. زمانی که من این موضوع رو فهمیدم (حدود سه ماه) ارتباطشون قطع شده ولی میل جنسی به من نداره
  من خانم ۳۰ ساله هستم که ۷ ساله ازدواج کردم
  همه میدونن که خانم مطلقه چقدر تو جامعه اذیت میشه و نمیخوام جدا شم
  راهنمایی بفرمایید چیکار کنم که به گناه نیفتم (درحالی که بسترش هم فراهمه)
  (البته مشاوره هم میریم و اگر همسرم بیاد قطعا ادامه میدم جلسات رو)

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   زمان نسبتا زیادی است و حتما باید با یک مشاور صحبت کنید و لازم هست همسر شما نیز به دنبال درمان باشند. لازم هست الگوی تعامل جنسی شما در این چند سال بررسی شود؟ توانایی و آگاهی شما نسبت به تکنیک های توجه به نیاز های جنسی همسر باید بررسی شود؟ آیا دچار افسردگی یا بیماری خاصی هستند؟ آیا از ماهواره یا فیلم های جنسی استفاده می کنند؟ آیا میل کلی ایشان از بین رفته یا صرفا با شما بودن را علاقه ندارند؟ آیا دچار خودارضایی هستند؟ و…
   تمام این سوالات و سوالات دیگر باید با حضور زوجین و ارزیابی فردی مورد بررسی قرار بگیرد تا عامل اصلی روشن شود گاهی نیاز به دارو هست و در موارد زیادی با مشاوره جنسی زوجین به سطح بالایی از رضایت جنسی می رسند.
   تعامل درست جنسی زوجین زمینه صمیمیت بیشتر رابطه شماست، لازم هست که حتما به خاطر رابطه و زندگی به دنبال درمان و مشاوره باشید. در یک فضای صمیمی که آرامش دارند و فضا آماده هست با همسرتان گفتگو نمایید، بدون اینکه سرزنش کنید شروع به صحبت در این زمینه کنید، از هنر زن بودن هم استفاده کنید شما باید بیشتر به تکنیک های جاذبه جنسی خود توجه نمایید.
   وفقکم الله لکل خیر

 9. رضا می گوید

  اگه مردی کوچکی آلت داشته و مشکل زود انزالی داشته باشد و زن جوان برحسب نیاز به سمت مرد دیگری برود جهت نیازهای جنسی آیا گناه هست؟؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بدیهی است که گناه هست و از گناهان کبیره است.
   حتما باید به پزشک رجوع کنند و مسیر درمان را طی کنند، برفرض که درمان امکان نداشت زن حق طلاق دارد و می تواند از طریق دادگاه جدا بشود. پس از طلاق و رعایت عده می تواند با شخص دیگری ازدواج کند.
   وفقکم الله لکل خیر

 10. مممم می گوید

  سلام من ۱سالو نیمه ازدواج کردم و هیچ علاقه ای ب همسر خود نداشتم و رابطه جنسی به زور و دعوا داشتیم ۴بار الان نزدیک ۶الی ۷ ماه بیشتر است رابطه نداشتیم و جدا از هم بودیم کلا الان ۲۰روزه طلاق گرفتم طلاقم از نوع بائن هست لازم ب نگهداشتن عده هست یا ن

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله واجب است عده را رعایت کنید چون در ازدواج رابطه جنسی داشته اید.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. ناشناس می گوید

    سلام از نظر من اسلام ایراد یا قانون شما ایراد داره اولا مردی که رها میکنه و زن سالها درگیر طلاق مگه نیاز عاطفی و جنسی تداره که باید صبر کنه که قانون شما اجازه بده ؟؟؟!!!!
    دوما چطور اسلام نمیدونه که بیماری جنس وجود داره و یه مرد با تعدد ازدواج یا صیغه این بیماری هارا انتقال میده و افراد را دچار بیماری جنسی میکنه پس اسلام ایراد داره یا اینکه شماازخودتون در آوردی چند زنی را ؟؟؟؟!!!

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     در روایت داریم از ناآگاهی فرد همین بس که چیزی را نمی داند همینطور بر زبان می آورد.
     1- شما قوانین اسلام رو خوب نمی دانید و الان که اشکال می کنید از بی سوادی خود اشکال می کنید، خب اول اگر می خواهید نقد کنید قانون اسلام را بپرسید بعد انتقاد کنید. برای توجه شما: تمام فقها می گویند اگر مرد رها کند، و برای زن مفسده داشته باشد، حاکم شرع به جای مرد طلاق می دهد و از اموال مرد حقوق مالی زن را به او مدهد و می تواند مرد را نیز ادب کند!.
     2-این هم مسخره است به صرف تعدد ازدواج سریع طرف بیماری بگیرد! خب الان خیلی ها دو همسر دارند یعنی همه بیماری گرفتند!!!!، ثانیا این یک مصلحت اجتماعی دارد بله واجب نیست، قرآن هم می فرماید شرطش عدالت است که بسیار سخت است. لذا برای افراد خاصی است و شاید بتوان گفت کلیت ندارد. اتفاقا وجود این مسئله برای بسیاری از افراد راهگشا است. کسی که این را نمی فهمد درکی از مصالح اجتماعی جامعه ندارد و خود بین است.
     وفقکم الله لکل الخیر

 11. ناشناس می گوید

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 12. سالار می گوید

  با سلام
  خدمت شما عرض کنم که یکی از دوستانم خانوم هستن و ۸ ماهه با شوهرش رابطه نداره و جدا هر کدوم تو یک خونه زندگی میکنند و اصلا با هم رابطه ندارن حتی مخارج زندگیشون جداگونست و حتی حاضر نیست طلاقش بده این خانوم میتونه با یه مرد دیگه رابطه داشته باشه و آیا اگه رابطه داشته باشد قبل طلاقش بر این مرد حرام ابدی خواهد شد؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   تا زمانی که از همسرشان طلاق نگرفته باشند، شرعا نمی توانند با شخص دیگر رابطه جنسی داشته باشند(العیاذ بالله). و اگر چنین رابطه کثیف و شیطانی داشته باشند با چنین شخصی حرام ابد هستند و حکم زنای محصنه اعدام است.
   خواستگاری و پیشنهاد ازدواج به خانم متاهل هم حرام است(چون زمینه های فروپاشی زندگی اوست).
   و دقت کنید دوستی با زنان نامحرم از گناهان کبیره هست!.
   اعاذناالله من شرور انفسنا

 13. مهدی22 می گوید

  سلام خسته نباشیدمن زنم چندسالی هست که ازنزدیکی بامن هراس داردماسال ۸۸ازدواج کردیم وبعدازحدود۲سال این انفاق افتاد است ودر۷سال قبل اندازه ۱ماه هم داخل یک اتاق هم نخوابیدیم ومن خیلی دارم اذیت میشم وحتی دررابطه های قبل هم ازرابطه رازی هست ولی بعدش حالش از من به هم میخوره جوری که میگه تو اتاقی که من هستم تو نباید بیای

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حتما باید با یک مشاور از نزدیک صحبت کنید، و جای تعجب هست چرا چند سال گذشته و به فکر درمان نبودید تا به امروز!!!.
   به هیچ عنوان زمان رو از دست ندهید، با مشاور هم شما هم ایشان صحبت کنند، چه بسا ترس از یک رفتار در دوران کودکی، یا ترس و انزجار از یک رفتار خاص شما ایشان را وادار می کند که چنین واکنش هایی نسبت به شما داشته باشند، حتما باید ریشه یابی کرد و انشاالله با راهکارهایی در کنار دعا می توانید این مشکلات را حل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. من می گوید

    بازم مرسی که پیشنهاد نکردید برن صیغه کنن

 14. عللی پ می گوید

  سلام.من و همسرم ده سال هست که ازدواج کردیم.بچه نداریم هنوز با توافق همدیگه.زندگی خوبی باهم داشتیم ومن از خانمم راضی بودم به غیر از یک مشاجره کوچک که در مورد پدرش که خیلی ثروتمند است و به زندگی ما کمکی نمیکنه که بتونیم پیشرفت کنیم و اینقدر زندگی سخت نداشته باشیم بود. خانمم بسیار متدین و مورد اطمینانم بود ولی بعد از ده سال زندگی که خیلی به هم عادت داشتیم ووابسته شده بودیم ، علی رغم اینکه به مساعل شرعی خیلی خیلی اهمیت میداد و به زندگی هم پایبند بود با یک مرد متاهل دوست شد و رابطه به مدت یکسال داشتند که من از پیامی که روی موبایلش دیدم فهمیدم.بعد خودش اعتراف کرد و گفت یکبار هم به منزل آن مرد رفتم و بغلم کرد ولی رابطه جنسی نداشیم و آمدم بیرون. گفت من نفهمیدم چرا اینکار را کردم و به منزلش رفتم. ولی الان که نه ماه از این ماجرا میگذره ما در یک خانه باهم زندگی میکنیم ولی رابطه جنسی اصلا نداریم. حتی نزدیک به همدیگه هم نمیشیم. موقع لباس عوض کردن هم حتی درب اتاق را میبندیم. من نسبت بهش سرد شدم و نمیتونم قبول کنم زنی که مرد دیگه ای لمسش کرده را لمس کنم.ولی به زندگی باهاش عادت کردم و نتونستم طلاقش بدم. واقعا بین دوراهی گیر کردم. خیلی هم افسرده شدم و احساس میکنم دیگه میل جنسی ندارم و بی احساس هستم .لطفا راهنماییم کنید. درضمن برای مشاوره هم بسیار جلساتی رفتیم به غیر از اینکه بگن ببخشش و اتفاق مهمی نیافتاده بهم نگفتن. شما کمک کنید. خدا خیرتان دهد

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   پیام شما را با دقت خواندم و چند مطلب رو به صورت خلاصه عرض می کنم. اینکه هم شما و هم ایشان مقید به مسائل شرعی هستید بسیار خوب هست، گام اول این هست که باید ریشه یابی کنید که چه شد که همسر شما به محبت دیگری نیازمند شده، خب یک علتش نبود بچه هست، یک علتش به نظر کم کاری شماست یک علت هم شبکه های اجتماعی و یا ماهواره و … هست. پس شما حتما باید یک بازنگری روی سبک زندگی داشته باشید.
   نکته دوم هم این رفتن ایشان خیلی خطرناک هست و خداوند به ایشان رحم کرده هرچند تا اینجا هم اشتباه کرده اند و باید توبه کنند. شما باید بدانید خداوند توبه پذیر هست، امکان گناه برای همه ما هست و شیطان رجیم در همه حال در کمین انسان است. اگر همسر شما پشیمان هست شما هم ببخشید کمکش کنید به زندگی برگردند عشق به خدا را در زندگی بیشتر کنید، مراسمات مذهبی و برنامه های مذهبی با هم داشته باشید.
   ببینید برادر عزیز، شما باید با همسرتان بیشتر گفت و گو کنید نه ماه جدایی و کش دادن این قضیه کار درستی نیست، بنشینید و صحبت کنید من توصیه می کنم به یک سفر زیارتی بروید مثلا امام رضا علیه السلام در حرم گفت گو کنید در محضر امام به شما قول بدهند که سراغ این کارها نخواهند رفت اینطور قلب شما هم آرامش پیدا می کند. محبت اهل البیت جبران کننده و آرامش بخش هست. همسر شما هم باید متوجه اشتباه خود باشند و نباید اجازه بدهند اینقدر طولانی بشود و با زبان نرم شما را راضی کنند هر چه باشد غرورو غیر همسرشان را جریحه دار کرده اند و گناه بزرگی هست.
   در هر حال شما هم نباید نقش و وظیفه خودتان را در ارضا عواطف همسرتان نادیده بگیرید چه بسا بخشی از این کار به خاطر کوتاهی های شما در براز علاقه یا صحبت با همسرتان باشد. اگر مشکل شما حل نشد توصیه می کنم از نزدیک با یک مشاور صحبت کنید، زندگی مشترک یعنی اینکه شما و همسرتان در مسیر خدا با هم حرکت نید اگر اشتباهی از ایشان سر زد شما ببخشید و راه خدا را به او نشان بدهید و اگر شما خدای ناکرده دچار اشتباهی شدید همسرتان راه خدا را به شما نشان بدهد.
   توصیه بنده به هیچ عنوان طلاق نیست، طلاق هم وسوسه شیطان هست، شما محبت اهل البیت را در بین خودتان اصل قرار بدهید قطعا همین به شما کمک می کند پس یک سفر با همسرتان به مشهد محضر امام رضا علیه السلام بروید از نو زندگی را شروع کنید امام را واسطه قرار بدهید همسر شما هم امام را ضامن قرار بگیرد بنده مطمئن هستم با این دستور العمل قلب شما آرام میشود.
   بنده هم برای شما دعا می کنم، ان شاالله خداوند محبت و مودتش را برای شما قرار بدهد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 15. مژگان می گوید

  با سلام
  زنی ۳۵ ساله هستم شوهرم ۳ سالیست که با تمام دوستان و حتی اقوام نزدیکم ارتباط جنسی داشته است و من متوجه این موضوع شده ام به من سرد است اما از انجا که من نگران سلامتی خودم هستم بخاطر ۲ بچه ای که دارم و ۱۵ سال است ازدواج کردم نتوانستم طلاق بگیرم و به شدت از ایشان متنفرم به طوری که از دست زدن ایشان به خودم حالم بد میشود .بجای طلاق توافق کردیم از هم جدا بخوابیم و هر کس در زیر این سقف زندگی جداگانه خود را داشته باشد و واقعیت این است که از ته دل و تحت هیچ شرایطی دیگر حاضر به ترمیم این رابطه نیستم .لطفا مانند پیام های دیگر مرا دعوت ب مشاوره نکنید. از طرفی با توجه به سنم و خانواده نمیخواهم طلاق بگیرم شوهرم نیز قبول کرده است جدا زندگی کنیم او در اتاق دیگری مخوابد و من در اتاق دیگری . و پس از این توافق گه گاهی زنانی را به خانه می آورد (در زمانی که من وفرزندانم در خانه نیستیم). از انجا که من میل شدید جنسی دارم و بسیار شهوتم بالاست اما از تفری که از وی دارم نمیتوانم ایشان را قبول کنم و حسی ندارم برای ارضا شدن با ایشان . الان تقریبا ۲ سال است که هیچ ارتباط جنسی نداشته ایم . زنی با شرایط من که شوهر شناسنامه ایم توافق کرده است که جدا باشیم و فقط بخاطر فرزندان و سن و سالمان طلاق نگیریم و هر کدام ازاد و به اختیار برای خودمان تصمیم بگیریم میتوانم با یک پسر مجرد ارتباط برقرار کنم؟به هیچ عنوان نمیخوام طلاق بگیرم به هیچ عنوان هم نیمخوام رابطه جنسی با شوهر شناسنامه ایم داشته باشم حتی اگر مجبور باشم این میل جنسی را تا ابد در خود بکشم.(شوهرم از این که من با کسی در ارتباط باشم موردی ندارد حتی در دعوا ها نیز گفته است تو هم برو هر کاری دوست داری بکن و در توافق کلامی بینمون هم گفت آزادی)

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حتما توصیه میکنیم که هم شما و هم همسرتان با مشاور صحبت کنید، چون واضح است که این نوع زندگی کردن از اساس و پایه دچار مشکل شده است. معنا نمی دهد که همسر شما با تمام دوستان شما رابطه داشته باشد و شما به راحتی با این موضوع کنار آمده باشید. ضمنا نشان می دهد نوع زندگی و انتخاب دوست شما هم دارای اشکال هست و بخشی از اشکالات به خود شما بر می گردد و یک مشاور در این زمینه می تواند به شما کمک کند.
   اینکه چه شده که به این صورت همسر شما به صورت غیر عادی با شناختی که از آقایان داریم در حال ارتباط با اینهمه خانم هست نشان می دهد که اشکالی در نوع زندگی شما هست یا شما نتوانسته اید ایشان را ارضا کنید یا زمینه های تحریک بیش از حد ایشان مثل ماهواره و فیلمها و موسیقی حرام وجود دارد. خب تا این مشکلات هست هرچقدر شما جلوتر بروید نه تنها مشکل حل نمی شود بلکه مشکلات بیشتر هم می شود.
   حتما باید به صورت اورژانسی زندگی رو اصلاح کنید وگرنه به فرزندان شما هم آسیب وارد می شود، شما در زندگی مانده اید که به زعم خودتان بخاطر فرزندانتان است در صورتی که همین فرزندان دارند با این روحیه پدر و کم توجهی مادر آسیب جدی می بیند و این هشدار ما را هیچگاه فراموش نکنید این حاصل سالها تجربه بنده هست.

   یک اشتباه بزرگ شما این هست که اجازه می دهید ایشان افراد دیگر را به زندگی وارد کند، این تیشه زدن به زندگی خودتان است همین تصمیمات نابجا زمینه ساز این تنفر هست. زندگی یعنی اینکه زن و شوهر لذت و ناراحتی را با هم باشند، نه اینکه همسر شما لذتش را جای دیگر بدون شما داشته باشید، این نشان می دهد رکن زندگی شما دچار اشکال و پوسیدگی شده است. بزرگترین تصمیم اشتباه دیگرتان این است که جدا زندگی کنید، من واقعا چرایی این تصمیم غلط را نمی فهمم!، شما به هر مشاوری هم بگویید این را نخواهد پذیرفت!، به نظرم شما حتما نیاز به گفتگو مستقیم و مشورت دارید.

   از همه اشتباهات شما که بگذریم اشتباه بزرگ دیگر شما این است که به دنبال رابطه حرام هستید، معنا نمی دهد که یک خانم متاهل با یک پسر مجرد ارتباط داشته باشد، شوهر شما هم واقعا بی غیرتی کرده اند که به شما چنین اجازه ای را داده اند اصلا ارتباطی هم به او ندارد حکم خداست. این یعنی گناه کبیره و حکم آن اعدام هست. شما باید زندگی خودتان را اصلاح کنید، اگر هم نمی توانید اصلاح کنید توافقی طلاق بگیرید. با این مسیری که طی می کنید نه دنیایی باقی می ماند و نه آخرتی و فرزندان شما هستند که بزرگترین آسیب را خواهند دید. فرزندانی که با یک پدر غیر مسئول و تصمیمات نادرست مادر بزرگ بشوند در معرض انواع آسیب های اجتماعی هستند، شما باید راه درست را طی کنید نه اینکه اشتباه را با اشتباه گره بزنید.
   اصلا معنا نمی دهد که زن و مرد ماه ها و چند سال رابطه جنسی نداشته باشند، این نشان دهنده وضعیت خوبی نیست و شما خودتان اگر می توانستید حل کنید تا الان حل کرده بودید و نشان هم می دهد که مقصر بخشی از این وضعیت کنونی تصمیمات شماست.
   اینکه شما از ما به عنوان یک روحانی مشورت می گیرید و سوال می کنید نشان از اعتقادات و زمینه روحی خیلی خوب شماست. درک شما بسیار بالاست این را دست کم نگیرید حتی دلتان باید برای همسرتان بسوزد و ایشان را به راه درست هدایت کنید. برادرانه توصیه می کنم بدور از کینه و خود رایی تصمیم درست را بگیرید یکبار هم که شده با مشورت تصمیم بگیرید، با یک مشاور خانم صحبت کنید اجازه بدهید در تصمیمات شما به شما کمک کنند. مطمئن باشید به نفع شما و فرزندان و زندگی شماست.

   وفقکم الله لکل الخیر

 16. حلما می گوید

  سلام

  منو همسرم دوسال عقد بودیم هشت ماه هستش که عروسی کردیم

  زمان عقد متوجه شدیم که همسرم دچار بیماری صرع هستش

  تو این هشت ماه شوهرم یکبار اون هم با اصرار من باهام رابطه برقرار کرده

  حس میکنم شوهرم دوستم نداره
  دوبار داخل گوشیشو چک کردم با ی خانوم درد و دل کرده بود و از بدی من گفته بود
  دفه اول بخشیدمش
  ولی دفه دوم نتونستم ببخشمش
  زندگی خوبی نداشتم
  تو خونم حس خوبی نداشتم ازون وضعیت از یطرف بیماری شوهرم (شب ادراریش و یکبارم تو خیابون خودشو خیس کرد)
  از یطرف اصلا بامن رابطه برقرار نمیکرد
  از یطرف درد و دل مردنش با دو خانوم
  حس پوچی دارم
  اگه میدونستم دوسم داره باز حاضر بودم باهاش ادامه بدم
  من الان دارم به جدایی فکر میکنم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   پیام شما را با دقت نگاه کردم، و این حق رو به شما میدهیم که ناراحت باشید همسر شما باید قدردان زحمات و حضور شما باشد. در هر حال درد دل کردن یا رفتارهای اینگونه گاهی از همان حس تنوع طلبی مردها و جذب خانم مقابل هست، به معنی عدم علاقه در نگاه اول شاید نباشد!. متاسفانه آسیب های اجتماعی اینگونه و زمینه های آن زیاد شده و بخشی از مشکل بخاطر عدم پایبندی به دین و دستورات خداست. حالا چه مرد و چه زن!؛ طرف مقابل همسر شما هم باید این درک را داشته باشد که با چنین مرد متزلزلی نباید ارتباط داشت.
   در هر حال توصیه می کنم به صورت جدی با همسرتان و با حضور یک مشاور خانواده صحبت کنید. چه بسا برخی از نیازهای ایشان از سمت شما تامین نمیشود. لذا اگر چندین دفعه قول داده اند و زیر حرفشان زده اند حتما باید حضور یک مشاور را در کنار خود داشته باشید.
   از دعا هم غافل نشوید و برای اصلاح ایشان زندگی خود دعا کنید. مدتی نماز جعفر طیار بخوانید ان شاالله آثار مثبتی را ببینید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 17. ستاره می گوید

  با سلام
  خانمی هستم ۳۸ساله دارای یک فرزند
  تا چندسال پیش مشکلی از نظر روابط جنسی نداشتیم ولی به خاطر رعایت نکردن بهداشت فردی و رعایت نکردن بعضی نکات در مورد آمیزش از طرف همسرم ، اکنون از این رابطه دل زده شده و مبتلا به افسردگی و حس تنهایی شدید شده ام.
  تا حالا دوسال است که فقط گاهی جوابگوی نیاز جنسی همسرم بوده ام اما آمیزش نداشته ایم همسرم همچنان این نکات را رعایت نمیکند و من نیز نمیتوانم رابطه ای داشته باشم و متاسفانه گاهی به علت فشار روحی شدید مجبور به استمنا شده ام ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید چون

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اینکه همسر شما رعایت این نکات را ندارند بسیار کار اشتباهی است و ما در روایات داریم که زن یا مرد باید خود را برای هم آراسته کنند. متاسفانه رفتار شما هم درست نبوده و یک نوع لجبازی دیده می شود، معنی ندارد که یکسال یادو سال رابطه نداشته باشید، همین یعنی آسیب عاطفی برای شما و همسرتان!، سعی کنید ، اطلاعات و مهارتهای ارتباطی خودتان را با مطالعه کتاب ویا شرکت در جلسات وکارگاههای آموزش مهارتهای ارتباطی و زناشویی بالا ببرید و به عنوان همسر ویژگی های روانشناختی طرف مقابل را بشناسید تا بتوانید این مشکل را حل کنید.
   همین اشتباهات زمینه آن شد که متاسفانه گناه استمنا دچار بشوید و این کار برای متاهلین گناهش بیشتر هست، معنا نمی دهد با بودن حلال انسان به سمت حرام برود. به نظر شما باید حتما در نوع پوشش و آرایش برای شوهر و سایر رفتارها تجدید نظر کنید، با همسرتان همین مشکل را مطرح کنید به یک مشاور رجوع کنید به شما خیلی کمک خواهد کرد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 18. ترلان می گوید

  سلام
  بنده ۲۶ سالمه. بیش از دوماهه همسر دوم و دایم استادم شدم،عقد ما بنابرشرایطی که داشتیم محضری نبوده و در شناسنامه ثبت نشده و قرار بود یک هفته بعدش ثبت کنیم … ایشون با وجود اینکه من و همسراولشون رابطه اخلاقی مون با هم خوب بوده ، بنده رو بلاتکلیف در خانه پدرم معلق رها کردن. در حالی که وضع مالیشون خوبه نفقه بنده رو ندادند.و در حالی که توان عدالت در نفقه و همبستری دارند اصلا در حقم مراعات نکردند، و اصلا جواب زنگ و پیام هام رو نمیدن ،‌و به همسر اول هم اجازه ندادند جواب زنگ و پیام ها بنده رو بدند، محل سکونتشون رو عوض کردند و آدرسی ازشون ندارم. هر چی پیامکی ازشون درخواست طلاق کردم جوابمو ندادند،با تمام سختی هایی که برای رسیدن به من کشید ، با اون همه عشقی که بهم داشت نمیدونم چرا حاضر به جواب دادن به من نیست ،دوستشون هم که درجریان ازدواجمونن نصیحتش کردند ولی ایشون حاضر به طلاق و یا رسمی کردن ازدواجمون نیست ، از طرفی طبع جنسی گرمی دارم و نیاز جنسی دارم و ترس از معصیت… هیچ نزدیکی نداشتیم و در صورت طلاق عده ندارم …. آیا اگه به حاکم شرع رجوع کنم بنده رو طلاق میدن که لااقل جای دیگری با ازدواج از ترس فساد جنسی و عاطفی و روانی رها بشم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ببینید در دیدگاه قبل توضیحاتی به شما داده شد.اینکه چطور حاضر شده اید در این سن همسر دوم مرد دیگری بشوید که احتمالا سالها از شما بزرگتر هم هست، و پدر شما راضی به این ازدواج شده!، آنهم بدون ثبت! ااین برای بنده جای سوال هست؟!، در هر حال حتما باید با یک مشاور خانواده صحبت کنید تا بیشتر شما را راهنمایی کنند و خطرات و تبعات برخی تصمیمات شما را به شما گوشزد نمایند.

   در گام اول سعی کنید از طریق واسطه ها از همسرتون بخواهید به وظایفش عمل کند و اگر زندگی با شما را نمی خواهد حتی تلفنی یا پیامکی وکالت و اجازه طلاق به شما بدهد تا شما به وکالت از او صیغه طلاق را با شرایط فقهی آن بخوانید.
   گام بعدی اقدام از طریق وکبل و قانون هست. قطعا از طریق محل کار او نیروی انتظامی محل جدید او را پیدا می کنند.
   اگر محل کار او مشخص هست ابتدا بخواهید بیرون از محل کار با ایشان صحبت کنید و گرنه محل کار بروید وصحبت نمایید. محل کار ایشان فعلا برگ برنده شماست،البته در همان اول آنجا سر و صدا نکنید!. اگر بایک وکیل و مشاور صحبت کنید شما را بیشتر راهنمایی می کنند. توصیه می کنیم قبل از اینکه دچار اشتباهات دیگری بشوید هر کاری می کنید ابتدا با یک مشاور صحبت نمایید تا برگهای برنده خود را به راحتی و بر اساس اخساسات از دست ندهید.
   برای طلاق اگر شوهر شما طلاق نداد باید از طریق دادگاه اقدام کنید یا به دفتر مرجعتان رجوع نمایید.
   انشاالله با طی این مسیر موفق می شوید به حق و حقوق خود برسید. ضمنا همیشه در کارها مخصوصا ازدواج با یک مشاور صحبت کنید تا در تصمیمات به شما کمک کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 19. ترلان می گوید

  سلام
  بنده ۲۶ سالمه. بیش از دوماهه همسر دوم و دایم آقایی شدم، ایشون با وجود اینکه من و همسراولشون رابطه اخلاقی مون با هم خوب بوده ، بنده رو بلاتکلیف در خانه پدرم معلق رها کردن. در حالی که وضع مالیشون خوبه نفقه بنده رو ندادند. و اصلا جواب زنگ و پیتم هام رو نمیدن ،‌و به همسر اول هم اجازه ندادند جواب زنگ و پیام ها بنده رو بدند، محل سکونتشون رو عوض کردند و آدرسی ازشون ندارم. از طرفی طبع جنسی گرمی دارم و نیاز جنسی دارم و ترس از معصیت… هیچ نزدیکی نداشتیم و در صورت طلاق عده ندارم …. آیا اگه به حاکم شرع رجوع کنم بنده رو طلاق میدن که لااقل جای دیگری با ازدواج از ترس فساد جنسی و عاطفی و روانی رها بشم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بر اساس مستنداتی که دارید حتما از طریق قانونی و با یک وکیل قوی اقدام کنید. دادگاه حق و حقوق شما را می گیرد و اگر مرد متعهد به زندگی با شما نبودند طلاق می دهند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 20. م می گوید

  حدود۸سال پیش همسرم منو بخاطر یه زن ترک کرد و حتی محل خوابش رو ازمن جدا کردو اجازه نزدیکی بهم نداد و شب حتی پیش من در منزل نمیموند حتی اصرار من تاثیری درماندن نداشت واقعا منو شکست ازلحاظ عاطفی چه درنزدیکی و…من پیشقدم شدم اما طردوسرخورده کار به جایی کشید حتی خرج منزل هم نمیداد و یه مدت بنده بصورت موقت سرکار رفتم و سپس اعلام کرد ایشون که منو بعد۱۸سال زندگی زناشویی نمیخواد من احساس خطر کردم و مهر خودم رو اجرا گذاشتم وبه منزل پدر مراجعت نمودم درصورتیکه ایشون اون زمان ترک منزل کرده بود ومن تنها شدم این مدت سه سال طول انجامید وایشون با من کوچکترین رابطه جنسی نداشت ومن کاملا درعسرو حرج بودم ومیترسیدم به گناه بیفتم در منزل پدر سرکار میرفتم و یه پام دادگاه بود بارها اقدام به درخواست طلاق خواستم بکنم وناخواهریم بخاطر مسائل مادی که بعدها فهمیدم سواستفاده ازم میخواسته بکنه من نفقه م بگیرم مانع درخواست جدایی من شد شوهرم هم منتظر درخواست طلاق من بود که تکلیف بچه مون روشن بشه وقتی خانوادم دیدن حالا حالا من تبدیل به پول نمیشم نا امید شدن (این درحالی بود که تمامی حقوقم رو می گرفتن من سر کار میرفتم )و کاری کردن که با پای خودم دوباره به همسرم رجوع کنم وهمسرم بزور کاری کرد که من در دادگاه اعلام کنم از درخواست مهرم منصرف شدم درحالیکه از ته دل راضی نبودم وبهم اجبار شده بود درحال حاضر هیچ رابطه زناشویی با ایشون ندارم درحالی دوسال میگذره من به شدت نیاز جنسی حس میکنم از لحاظ مالی به ایشون وابستم خیلی اذیت میکنه منو ازلحاظ مادی تا جایی که مجبور شدم یه مدت برم سر کار که آومد محل کارم نزاشت برم سرکار ..دست زدن هم داره کافی چیزی بگم منو دخترم رو میزنه رابطه ما هر روز تو خونه دعوا بخدا دیگه آرامش ندارم هم از لحاظ جنسی مشکل پیدا کردم هم اعصاب و روان دیگه نمیکشم اگه الان جدا شم کجا رو دارم برم وسط خیابون این چه ظلمی واقعا آخه بگین من چیکار کنم دخترم از پدرش نفرت داره خودم هم نمیکشم با این وصف آیا من به این مرد حلالم؟ناگفته نمونه طی دوران زناشویی قبل از خیانتش در روابط جنسی اکثرا خودش ارضا میشد میرفت کنار ومن بخاطر نیفتادن به گناه خود ارضایی میکردم درحالیکه واقعا از این حالت خودم منزجر بودم حالا بگین من بخت برگشته که هیچ رابطه عاطفی و هیچ رابطه جنسی ندارم و مثل برده باهام رفتار میشه چیکار کنم منتظر ایمیل شما هستم…

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   حتما لازم هست هست به یک مشاور خانواده رجوع کنید، و دررابطه با طلاق باید یک وکیل خوب داشته باشید، کاملا مشخص هست در جریان زندگی کسی نبوده که خوب به شما مشورت بدهد، حتی در دادگاه اگر یک وکیل خوب می داشتید وضعیت پرونده شما این نمی شد. در هر حال توصیه می کنیم در اسرع وقت به یک مشاور خانواده رجوع کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. م می گوید

    خدا خیرتان دهد چطور بدون پشتوانه مالی وکیل خوب داشته باشم امثال من زیاد هست ؟؟؟!!!

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     خود دادگاه و قوه قضاییه امکان مشاوره رایگان را به مردم می دهد علاوه بر قوه قضاییه نهادهای حمایت از زنان مثل بهزیستی می توانند کمک کنند.
     برای ارتباط می توانید با مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با شماره ۱۲۹ و ۰۹۶۹۹ تماس حاصل فرمایید این شماره ها مختص مشاوره حقوقی رایگان می باشد.
     امیدوارم برای شما مفید باشد.
     وفقکم الله لکل الخیر

 21. کوثر می گوید

  با سلام زنی هستم ۲۳ ساله …شش ساله ازدواج کردم وشوهرم چهارسال من رو خونه بابام گذاشته .و رفته …موقعی که حامله بودم واصلا هم با خانواده ی پدرم رابطه نداره دشمنی میکنه …و اصلا نیاز جنسی مرا براورده نکرده…وخودم هم اقدام کردم برم پیشش .ولی اون میگه دلش سرد شده منو دوست نداره …وطلاقم هم نمیده ..چیکار کنم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حتما باید به یک مشاور خانواده رجوع کنید و مشکل را حل کنید.
   اگر شوهر وظایف شرعی و قانونی را انجام نداد می توانید از طریق قانونی و با همراهی یک وکیل قوی روند لازم را طی کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 22. ا.ش می گوید

  مردی هستم ۲۸ ساله سه سال است ازدواج کردم و دو سال هم از عروسی گذشته
  تا بحال با اون نتونستم رابطه داشته باشم

  واقعا این از بی عرضه گی خودمه میدونم ولی همسرم اجازه نمیده وقتی هم بهش نزدیک میشم بی اختیار بدنش سفت میشه
  واقعا موندم چیکار کنم
  و اصلا ازش راضی نیستم . اخلاق خوبی هم نداره . همش ناراحت و عصبانی

  راه حل من واقعا چیه

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مدت زیادی هست، اما جای هیچ نگرانی نیست، مشکل خاصی نیست انشاالله، اما حتما لازم بوده که زودتر از اینها به یک مشاور رجوع کنید.
   عوامل مختلفی می تواند مانع ترس همسر شما از رابطه جنسی باشد، چه بسا روان بنه های ایشان از گذشته های دور زمینه ساز این نوع از ترس شده است. لذا جلسات مختلفی لازم هست که با همسر شما و شما گفت و گو شود و ریشه یابی شود. نوع حضور شما، یا عوامل دیگر بی تاثیر نیست. به هیچ عنوان از اجبار و زور استفاده نکنید بلکه با آرامش اطمینان خاطر بدهید که شما او را بخاطر خودش دوست دارید. و این رابطه ها برای ثابت کردن عشقتان به اوست.
   قبل از برقراری رابطه شما زمان زیادی را برای در کنار همسر بودن قرار بدهید، زمان پیش نوازی را بالا ببرید، نقاط حساس همسرتان را شناسایی کنید و با مهربانی عاشقانه بدون قصد نزدیکی تمرکز خودتان را روی همان نقاط قرار بدهید. اگر هنوز باکره هستند، بسیاری از دختران ترس از پاره شدن بکارت دارند، شما می توانید علاوه بر نکات بالا جایزه تعیین کنید و با مهربانی های عاضقانه زمینه را فراهم کنید.
   حتما تکنیک های معاشقه و ماساژ جنسی را یاد بگیرید. ترس از دردناک بودن رابطه را هم با ژل لوبریکانت روان کننده می توانید کاهش بدهید.
   برای ترس و فوبی از رابطه هم اگر نتوانستید با توصیه های بالا به نتیجه برسید حتما به یک روانپزشک و درمانگر جنسی خانواده رجوع کنید، تا ریشه یابی کنند، نباید این حالت تداوم داشته باشد چونن تاثیرات منفی بر زندگی شما خواهد داشت.
   موارد بالا را کامل بخوانید و انجام بدهید، در کنار آن آیت الکرسی در منزل داشته باشید، سوره فلق و ناس را هم بخوانید اگر کسی شیطنت کرده باشد و بسته باشد هم انشاالله برطرف می شود اما دراکثر موارد یادگیری تکنیک های مقابله با ترس ور وانکاوی هست.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. ا.ش می گوید

    سلام
    ممنون از مشاورتتون
    اما همه این کارهایی که گقتید انجام شد انواع مشاورها رو رفتیم و حتی باکره بودنش هم به جراحی رسوند و برداشت اما باز درست نشد
    هیچ راهی نیس که انجام نشده باشه

    من با این حال خیلی ناراحت نیستم که نشده ولی از رفتارهای نامناسبش خسته شدم همش پرخاش داره . یا ناراحته یا عصبانیه

    اینم شانس منه که توش پوچ بود

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     این خیلی خوب هست که مشاوره رفته اید حتما باید مشاوره رو ادامه بدهید، در موارد مختلف این مشکلات برای زوجین هست جای هیچ نگرانی نیست.
     البته بنده پاسخ مشاور های شما رو الان اطلاع ندارم، یا چه روندی رو طی کردید، اما اگر مشکل جسمی و داخلی همسر نباشد، باید نوعا ریشه یابی روانی کرد که ریشه در روح و روان دارد، در موارد زیادی ریشه در دوران کودکی دارد، مواردی مثل نوع تربیت خانواده، یا آسیب های جنسی در کودکی هست، الزاما بحث نزدیکی جنسی نیست حتی اگر یک نگاه کثیف یا نوازش جنسی باشد هم آسیب جنسی است. با تداوم جلسات مشاوره خانم شما باید اعتماد کنند و با مشاور خود این مسائل رو مطرح کنند، اگر مشخص نباشد باید از روشهای خاص که روانشناس اطلاع دارد به شما کمک کند روشهایی مثل هیپنوتیزم… . پس حتما جلسات تنهایی رو خانم شما با یک پزشک خانم داشته باشند تا ریشه یابی شود.
     مشاوره رو ادامه بدهید، مشاور رو عوض کنید اما هیچ گاه رها نکنید چه بسا مشاوری که شما رجوع کرده اید قوی نبوده یا جلسات رو ادامه نداده اید، یک باره نباید انتظار معجزه داشته باشید.
     حتما آرامش روانی و اطمینان رو به ایشون و ضمیر ناخودآگاه ایشون منتقل کنید، یکی از شیوه هایی که در غرب هم استفاده میشه حمام و استفاده از وان آب گرم همراه با فضای مطبوع هست، با همسرتون این رو تمرین کنید به دنبال رابطه نباشید، دفعات مختلف در این فضا با پیش نوازی همسرتون رو ماساژ بدهید، آرام آرام اول خودشون تمرین کنند، بعد شما ماساژ بدهید. برخی از خانمها دیر تحریک می شوند تمام تمرکز خود را برای نوازش و عشق بازی قرار بدهید، حتی قول بدهید که اصلا قصد رابطه ندارید بلکه فقط به دنبال نوازش هستید، اطمینان روحی بدهید، برخی از خانمها پیش فرض ذهنی دارند که هر رابطه ای رو تجاوز می بینند!، پس حس امنیت بدهید.
     حالا باید باز متخصص بررسی کنند که خانم آیا خودشون می تونه خودش رو آماده کنه، یا هم با شما مشکل داره و هم به صورت شخصی.
     اجازه بدهید بدن در حالت آرامش کامل عصبی قرار بگیره و این رو تجربه کنند، جلسات گفتگو آرامش محور رو هم باید درکنار این تمرینات داشته باشند زیر نظر مشاور، انشاالله نتایج خوبی خواهید گرفت.
     تاکید می کنم باید مواردی رو که عرض کردیم تکرار و تمرین داشته باشید.
     مدتی هم نماز جعفر طیار بخوانید، دعا هم حتما تاثیر دارد، اگر موارد بسته شدن باشد با این روش انشاالله حل می شود.
     وفقکم الله لکل الخیر

     1. Sosan می گوید

      با عرض سلام
      زنی هستم ۲۳ ساله
      تقریبا ۶ سال میشه عروسی کردم‌ یک بچه هم دارم‌ ۳ ساله مدت دوسال است شوهرم رفته زنی دیگری را گرفته درین مدت بمن نفقه نداده و نمی خواهد بدهد و حاضر نیست طلاق بدهد و نفقه هم نمیدهد حالا ماندم چه کنم؟؟؟؟؟لطفا سریع جواب بدهید

     2. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      ابتدا با مشاور یا یکی از اعضای فامیل برای ورود و صحبت با همسر صحبت کنید.
      پس از آن می توانید با یک وکیل قوی صحبت کنید دادخواست بنویسند و نفقه شما را دادگاه اجبار می کند که به حساب رسمی شما هر ماه واریز کنند.
      در هر حال ابتدا از مسیر مشاور وارد شوید تا مراحل قانونی، تا کدورت و لجبازی برای شما پیش نیاید.
      وفقکم الله لکل الخیر

 23. تنها می گوید

  سلام،من ۲۳سالمه ،دوسال عقد همسرم بودم و تو این مدت نیازش رو هم برطرف میکردم تا اینک همسرم برای کار ب تهران رفت اخلاقش عوض شد شک کردم ب وجود نفر سوم تا اینک دریم تمام شد و رفتم سر زندگیم ،ک متوجه شدم همسرم ۶با دختری ارتباط داشته است و نسب ب من سرد شد دو هفته ای یا سه هفته ای جلو می امد اما با بی میلی تا اینک بعد ازگذشت سه ماه از رفتنم سر زندگی باهم بحثمون شد و او از خانه رفت و الان چهار ماهه ک بر نگشته و میگه طلاق اما اقدامی نکرده پول اجاره خونه رو میده و ۲۵۰هم نفقه
  من طلاق نمیخوام بخاطر همین اقدام نکردم،اون میگه طلاق اما هنوز اقدام نکرده
  تکلیف من چیه ؟چکار باید بکنم ،حرف کسی رو هم گوش نمیده و الانم بهم خبر دادن ک با سه تا دختر دوسته
  من تو دادگاه اگر اقدام کرد چکار میتونم بکنم؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ببینید اینکه ۴ ماه هست رفتند، نشون میده که باید یک اقدام جدی بکنید. نباید اجازه بدهید این زمان بیشتر بشود. حتما لازم هست با یک مشاور خانواده صحبت کنید، در کنار مشاور از یکی از بزرگان فامیل که مرد حرف شنوی دارد هم بخواهید پا در میانی کند، البته وجود اختلاف را به همه فعلا نگویید. اما توجه داشته باشید، ازدواج به اجبار اطرافیان،احساس عدم جذابيت همسر، کم شدن ایمان به خدا،زياده خواهى و تنوع طلبی جنسی و گاهی عدم توانایی زن در محبت کردن زمینه ساز گرایش مرد به زنان دیگر هست.
   گاهی اصل ازدواج هم بر اساس شناخت های نسبی و احساسی و شکننده هست به همین دلیل پس از ازدواج این تلاطم ها پیش می آید. مشكلات عاطفى، روحى و روانى دوره هاى مختلف زندگى مرد گاهی سبب این ارتباطات هست، باید با مشاوره و صحبت کردن متوجه این خلاء ها بشوید.
   پس ابتدا با مشاور صحبت کنید، برای دادگاه هم لازم هست با یک وکیل صحبت کنید که پرونده شما را مطالعه کنند و در این مسیر به شما کمک نماید.
   در هر حال باید توجه کنید برای راهنمایی و مشاوره بهتر نیاز هست شناخت بیشتری از زندگی شما با ایشان وجود داشته باشد، در این شناخت روحیات و رفتارهای زوجین مورد بررسی واقع می شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

  2. Ali می گوید

   سلام با او جدی بشیند صحبت بکنید وبا بزرگان فامیل هم دو طرف هم خانواده شوهرتون هم بزرگان خانواده خودتون ببنید چه جواب رو به شما میدند حتما با شوهرتون صحبت واو را نصیحت خواهر کرد که به زندگی خودش برگرد واگر نشدخواهرم با یه مرد هوسران نمیرشه زندگی کرد سعی کنید اصلاحش کنید ولی اگه نشد چاره ای نیست جز طلاق

 24. فرزان می گوید

  ۳۵ ساله ام و یک پسر ۸ ساله دارم ،شوهرم مدتهاست زن صیغه ای دارد و به نیازهای جنسی و عاطفی من اصلا توجه نمیکند و مدام با آن زن است ،شب ها جدا از من می خوابد و……با وجود درخواست های من اصلا اهمیت نمی دهد ….و.پنج ماه است که هیچ رابطه ای با من نداشته ……بعد از این سردی ها تازه متاسفانه متوجه شدم زن صیغه ای دارد …ولی قبلا برای عدم ارتباط با من بهانه اش این بود که سرد مزاج است ….تکلیف زندگی با این چنین مردی چیست ؟؟؟؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حتما نیاز هست قبل از هر اقدامی با یک مشاور صحبت کنید هم شما و هم همسرتان، در مراحل بعدی کمک گرفتن از یک بزرگتر که بتواند با نصیحت و صحبت مشکل را حل نماید.
   در اکثر موارد با گفتگو می توان مسائل را حل کرد و شما باید به فکر فرندتان هم باشید. در هر حال همسر شما لازم است بیش از اینها به شما توجه نمایند تا زندگیشان و زندگی این فرزند به خطر نیفتد.
   وفقکم الله لکل الخیر

  2. Ali می گوید

   سلام خواهر من حقیقتش من اعتقاد دارم٨٠ درصد اختلاف زن وشوهری از رختخواب شروع میشه بهتر کمی فکر کنید این سردی چرا وچگونه وبه چه علت شروع شده؟ نباید بزارید یکی دیگه راحت بیاد توی زندگیتون وشوهرتون رو ازتون بگبره وزندگیتون رو خراب کنه باید با محبت به شوهرتون واز بزرگان فامیل هم مشورت بگیرد واز اونها بخواهید که شوهرتون رو نصیحت کنند شما ببیند کدوم فرد توی فامیل برای شوهرتون قابل احترام وشوهرتون خیلی به ایشون احترام میزاره ویک احترام خاصی براش قائله از اون کمک بگیرید که شوهرتون رو نصبحت کنه این مشکل قابل حله نباید بخاطر یه زن دیگه پشت پا بزنید به زندگیتون تلاشتون رو برای حفظ زندگیتون رو بکنید انشاءالله که درست شه

 25. فاطمه می گوید

  سلام
  همن و همسرم در يك سال فقط چهاربار رابطه داشتم الان هپنج ماه است بخاطر شرايط كاري به شهر ديگري رفته و حدود هفت ماه است كه هيچ رابطه جنسي نداشتيم حتي به اصرار زياد من باز هم قبول نكرد حتي از ايشان خواهش كردم كه به پزشك مراجعه كنند ولي قبول نميكنند به به دليل اينكه دختر يك ساله دارم اصلا نميخوام طلاق بگيرم
  ايا در اين شرايط راهي هست كه من بتونم با كس ديگري رابطه داشته باشم؟
  لطفا اگه هست بگيد اصلا دلم نميخواد گناه كنم

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   زن شوهر دار به هیچ عنوان نمی تواند با مرد دیگری ازدواج کند!. تنها راه این است که طلاق بگیرد و پس از عده با دیگری ازدواج کند.
   لازم هست شما با همسرتان به توافق برسید و مشاوره بروید یا شرایط سکونت را به محل کار نزدیک کنید. همسر شما و خود شما باید هر چه بیشتر به مسائل جنسی هم توجه کنید چون عدم توجه به این موارد زمینه ساز اختلافات و ناملایمات برای زندگی آینده خواهد بود!.
   وفقکم الله لکل الخیر

  2. Ali می گوید

   سلام به هیچ وجه گناه نکنید دنیا محضر خداوند یکتاست از خدابترسید واز گناه دوری کنید این مشکل شما قابل حله پیشنهاد می کنم به یه مشاوره خانواده برید ومشاوره بگیرید البته با حرف زدن ومحبت میشه این مشکل رو حل کرد ولی صبر میخواد ولی به گناه نزیک نشید از خدا کمک بگیرد توکل کنید به خداوند انشاءالله درست میشه

 26. يسنا می گوید

  اگر مرد ٤ ماه كه سهل است، ٨ سال تمام با همسرش نزديكي نكند، همسرش هم راضي نباشد، مرد هم طوري رفتار نكند كه زن به گناه نيفتد. و زن در گناه بيفتد تكليف چيست؟
  گيرم كه زن در شرايط نزديك به گناه افتادن بيفتد، طلاق هم ميسر نباشد( طلاق بگيرد نان شب هم ندارد) آن وقت زن چه غلطي بكند؟؟؟
  اصلا حكم مردي كه به وظيفه ي خود عمل نميكند در اسلام چيست؟؟؟زن چرا از ديد اسلام انقدر برده است كه بايد بين نان و شب و نياز جنسي يكي را انتخاب كند! ولي مرد ميتواند زنش را ٨ سال نه طلاق بدهد نه نزديكي كند و نه حكمي برايش هست!!!!
  ا

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   قطعا چنین مردی گناهکار هست. و حاکم شرع یا همان دادگاه می تواند مرد را تعزیر و تنبیه کند بخاطر رفتارش!… هیچ مردی حق ندارد که نسبت به زنش حقوق شرعی را انجام ندهد!
   چه کسی گفته اسلام با مرد کار ندارد!
   از جهت فقهی چنین مردی را می توان تعزیر کرد، حقوق و نفقه و هرآنچه بر مرد از تامین حقوق مادی زن هست را اسلام بر مرد واجب کرده و دست خودش هم نیست اگر ندهد با اجبار از او می گیرند.
   پس حکم دارد، حالا شما ناراحت هستید من حق می دهم، اما آرامش خودتان را حفظ کنید.
   حتما نیاز هست با یک مشاور خانواده هم خوب صحبت کنید، راه پیگیری قضایی هم باز هست.
   و فقط بدانید، هیچگاه دین چنین رفتاری را با زن تایید نکرده و چنین مردی عذابی سخت خواهد داشت!.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. ویدا می گوید

    سلام
    ???
    همسر من هفت ساله که با من هیچ رابطه ای نداره
    هم شغل دارم هم درامد و هم زیبا هستم
    ولی نه منو طلاق میده نه وظایف شرعیش و انجام میده

    تکلیف منو امثال من چیه

    1. مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     ۷ سال!… زمان زیادی هست، این نشون دهنده یک خلاء وشکاف عاطفی در این زندگی هست!، و بهتر بگویم، اورژانسی هست. لازم هست با یک مشاور از نزدیک صحبت کنید.
     اگر مرد به وظایف خود عمل نکرد باید مسیر قانون را با یک وکیل کارآزماده و خبره طی کنید.
     وفقکم الله لکل الخیر

 27. س د می گوید

  پرسش :آیا درست است که اگر تا چهار ماه بعد از مراسم عروسی عمل جنسی صورت نگیرد و زن باکره باقی بماند زن و شوهر به هم نامحرم می شوند؟اگر اصل مطلب درست است این مدت به چه میزان است؟

  پاسخ :چنین حرفی صحت ندارد. استفتائات آيت الله مكارم شيرازي .

  مسأله ـ مرد نمى‌تواند بیش از چهار ماه، نزدیکى با همسر دائمى خود را ترک کند، بلکه اگر زن جوان باشد و در این مدّت بیم آن برود که به گناه بیفتد احتیاط واجب آن است که طورى رفتار کند که او به گناه نیفتد.
  مثلا چیکار کنه که به گناه نیفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی عملا زن اسیر مرده تا آخر عمر و این به کدام قسمت از آزادی انسان برمیگرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  لطفا جواب بدین..ممنون

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   این جمله «طوری رفتار کند…» ناظر به تکلیف مرد هست، شما ظاهرا خوب دقت نکرده اید، چه ربطی به اسیر شدن زن دارد!!!!.

   می گوید مرد طوری رفتار کند که نیازهای جنسی زن برطرف شود، یعنی شرعا مرد موظف است نیاز جنسی همسرش را برطرف کند تا همسرش ارضا بشود!.(حالا ببیند زن جوانش چه نیاز جنسی دارد، در خدمت او باشد!).
   خیلی ساده و منطقی هست، هم مرد نسبت به زن و هم زن نسبت نیازهای جنسی مردش موظف است، کجای این حرف برای شما غیر قابل درک است؟!!.
   ثانیا در ازدواج هم مرد یکسری وظایف را تعهد می دهد و هم زن، هر انسان آزادی نسبت به تعهدات خودش موظف است، آزادی و تعهدات دو مقوله است که با هم معنا می دهد!، اگر کسی می خواهد آزاد باشد، خب اجباری به تعهدات زناشویی نیست، مثلا : معنا نمی دهد مرد بگوید من مهریه نمی دهم چون با آزادی مرد در تعارض است!، روز اول اگر متعهد به این امر شده نسبت به آن موظف هست!.
   کمی دقت و تامل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. امیر می گوید

    سلام
    جواب واضح نمیدید حاج‌آقا
    یک آقایی هست یک سال و اندی خانه اش رو ترک کرده جواب زن رو نمیده طلاق نمیده خرجی نمیده حتی نمیاد نزدیکی کنه و بره
    با تمام خواهش های زن حتی یک ناخن به این زن نمیزنه
    حاضر هم‌نمیشه طلاق بده
    این خانوم سروپا احساس و نیازه
    چکار کنه؟
    لطفا نگید آقا کاری کنه که خانوم ب گناه نیفته!
    آقا نیست!!!
    تحت هیچ شرایطی نیس
    این بدبخت فقط اسم تو شناسنامه س
    چیکار کنه؟!

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     توصیه ما به مشاوره هست. اگر واقعا آقا مسئولیت پذیر نیست، باید از طریق قانون پیگیر بود و مرد را اجبار کرد که به وظایف خود عمل نماید. یا از طریق دادگاه اقدام به گرفتن طلاق بکنند.
     وفقکم الله لکل الخیر