وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي

 سؤال: مراد از روز در اقامت ده روز چیست؟ برای محقق شدن قصد ده روز، آیا همین که از طلوع خورشیدِ روز اول تا غروب خورشیدِ روز دهم بمانیم، کافی است یا باید تا روز یازدهم اقامت داشته باشیم؟

2

احکام قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي

1- در نوشتار قبل نظر نظر درباره هدف قرار دادن از اینجا کلیک کنید و مطالعه کنید.

2- در نوشتار قبل از محاسبه اقامت ده روز مطرح شده از اینجا کلیک کنید و مطالعه کنید.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

در این قسمت احکام قصد اقامت را در چهار بخش :

1- رساله آموزشي

2-استفتائات

3- استفتائات جدید

4- اجوبه الاستفتائات

 

بخش اول: رساله آموزشی

قصد اقامت ده روز
۱. هرگاه مسافری بخواهد حداقل ده روز پشت سر هم در محلی باید یا بداند که اجباراً این مدت را در آن جا توقف خواهد کرد باید نماز را تمام بخواند (و این را در اصطلاح فقهی «قصد اقامه» می‌گویند)، اما اگر قصد اقامت کمتری را داشته باشیم. ده روز را داشته باشید دیگر مسافرین را خواهید داشت، بنابراین سربازان یا نیروهای کادری که در استخدام ارتش یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، اگر قصد اقامت ده روز یا بیشتر را در مکانی (مثل پادگان، مناطق مرزی و…) دارند و یا می کنند. می‌دانند- هر چند به طور اجباری – ده روز یا بیشتر در آنجا ماندگارند، واجب است که نماز خود را تمام بخوانند. توجه :

کسی که می‌داند در جایی ده روز نمی‌ماند، قصد اقامت ده روز معنا دارد و اثری ندارد و باید در آنجا نمازش را شکسته بخواند، مثلاً اگر فردی برای زیارت حرم امام رضا علیه السلام مسافرت کند و با آن که می‌داند از ده روز در آنجا خواهد بود. ماند ولی برای این که نمازش تمام شود قصد اقامت ده روز می‌کند نمازش در آنجا شکسته است.

۲. قصد اقامه باید در یک محل (شهر یا روستا و یا…) باشد، و در دو نمی‌توانم قصد اقامه کنم، بنابراین کسی که در دو مکان تبلیغ می‌کند، اگر عرفاً دو محل می‌شود، باید در یکی از آن دو، قصد اقامه کند. و قصد اقامه در هر دو را به این صورت که بخواهد چند روز را در یکی و چند روز هم در دیگری نگه دارد که مجموعاً ده روز به اقامه محقق نشده و باید نماز را در هر دو محل شکسته بخواند. توجه : اگر مسافری در محله‌ای از شهر قصد اقامه کند به محله‌های دیگر شهر، هر چند با محله‌ای قصد اقامت به مقدار مسافت شرعی فاصله داشته باشد، به قصد اقامه و حکم آن ضرر نمی‌رساند.

۳. مسافری که میخواهد ده روز یا بیشتر در محلی باشد، اگر از ابتدا قصد داشته باشم که در خلال ده روز در اطراف آنجا (در محدوده باغها و مزرعه های محل اقامت) برود، اشکالی ندارد و قصد اقامه آن درست و نمازش تمام است. همچنین قصد خروج از محل اقامت، به اندازه‌ای کمتر از مسافت شرعی است، اگر به صدق اقامه‌ای ده روز بد نزند، یعنی اگر بیرون برود از آنجا به مدت چند ساعت از روز یا شب برای یک بار یا چند بار باشد به شرطی که مجموع خارج از شش باشد. هفت ساعت بیشتر نباشد، در این صورت، قصد خروج به قصد اقامه لطمه نمی‌زند و نمازش تمام است، اما بیشتر از این، مانع اقامه است و نمازش شکسته خواهد بود.

۴. اگر مسافر هنگام قصد اقامه، تصمیم داشته باشد در خلال ده روز- هر چند یک بار آن هم به مدت چند دقیقه- به چهار فرسخی و یا بیشتر برود اقامه پیدا نمی‌کند و باید نماز را شکسته بخواند.

۵. اگر در محلی قصد اقامه کند و قبل از خواندن یک نماز چهار رکعتی(ظهر یا عصر و یا عشا) از اقامه منصرف یا مردد، اقامه مسافر دچار نیافته و تا وقتی که در آنجا هست باید نماز را شکسته بخواند، اما بعد از قصد. اقامه، اگر حداقل یک نماز چهار رکتی خوانده شود، اقامه هیچ یافته و پس از آن، انصراف از اقامه یا تردید در اثری ندارد، بنابراین تا وقتی که در آنجا هست و آن سفر را شروع نمی کند، باید نماز را تمام بخواند. هر چند پس از انجام اقامه، فقط یک روز باقی بماند).

۶. اقامه با دو چیز پیدا می‌کند
الف) قصد اقامه و خواندن یک نماز چهار رکعتی.
ب) قصد اقامه و توقف ده روز متوالی در یک محل (هر چند اصلاً در این مدت نماز نخوانده باشد).

۷. اگر خارج از اقامه باشد، به مقدار کمتری از مسافت شرعی-هر چند به صورت مکر و مدت- اشکال ندارد و نماز تمام است، ولی اگر به مقدار مسافت شرعی خارج شود، سایر مسافرین را خواهند داشت، بنابراین اگر از قصد اقامت در شهری به شهر دیگری که با شهر محل اقامت به مقدار مسافت شرعی فاصله دارد، قصد اقامه قبلی را به هم می‌خورد و بعد از برگشت به محل اقامه، باید دوباره تصمیم بگیرد.

۸. آنچه در مورد تبعیت زن و فرزند در باره‌ی «وطن» گفتیم در مورد «قصد اقامه» نیز جاری است.

توقف یک ماه بدون قصد
هرگاه مسافر، بعد از پیمودن مسافت شرعی (هشت فرسخ) در محلی توقف کند، و نداند مدت توقفش چند روز است (ده روز یا کمتر) تا وقتی این حالت را باید نماز را شکسته بخواند، اما بعد از گذشتن سی روز باید نماز را تمام بخواند، هر چند در همان روز بخواهد برگردد.

 بلاد کبیره
در احکام مسافر و قصد توطن و قصد اقامت ده روز، فرقی میان بلاد کبیره (شهرهای بزرگ) و معمولی نیست و حتی با قصد توطن در یک شهر بزرگ و مدتی در آنجا ماندن، بدون معین محله‌های خاصی از آن، تمام آن‌ها. شهر حکم وطن را در باره‌ای او خواهد کرد. همچنین اگر قصد اقامت ده روز را داشته باشید، مانند این شهر بدون اینکه محله‌ای از آن را می‌خواهد، حکم تمام نماز را در تمام محله‌های آن شهر جاری می‌کند.

منبع: رساله آموزشی

چگونگی محقق شدن قصدِ اقامت ده روز

سؤال: مراد از روز در اقامت ده روز چیست؟ برای محقق شدن قصد ده روز، آیا همین که از طلوع خورشیدِ روز اول تا غروب خورشیدِ روز دهم بمانیم، کافی است یا باید تا روز یازدهم اقامت داشته باشیم؟

✅ جواب: مراد از روز، فاصلۀ بین طلوع و غروب خورشید است؛ اگر کسی بین طلوع و غروب خورشید وارد محل اقامت شود، باید قصد کند که ده شبانه روز (240 ساعت) در آنجا بماند اما اگر در فاصلۀ غروب تا طلوع خورشید وارد محل شود، باید قصد کند که تا غروب روز دهم در آنجا اقامت داشته باشد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفئات مقام معظم رهبری


بخش دوم: استفتائات

قصد اقامت مفهوم قصد اقامت س25. با توجه به اینكه بنده مقلد حضرتعالی می‌باشم، در مورد «قصد ده روز مسافر در جائی» آیا مدت زمان حساب اقامت در آن جا از نظر حضرتعالی ده شبانه‌روز كامل است یا فقط چند روز كامل كمتر از شب‌ها است؟ ج) قصد ده روز کامل از اذان صبح روز اول تا غروب روز دهم کافی است و اگر از بین روز شروع شود تا همان ساعت از روز یازدهم باید بماند.

س26. در قصد اقامت ده روز، ابتدا از چه موقع مورد نظر حضرتعالی است. اذان صبح یا طلوع آفتاب؟
ج) روز از اذان صبح شروع می شود.

شرائط قصد اقامت
س27. اگر قصد ده روز كردن را داشته باشيم، آيا بايد داخل شهر كه رسيديم قصد كنيم يا در مسير رفتن به شهر هم مي توانيم نيت ده روز كنيم؟
ج) بعد از رسیدن به شهر یا هر محل اگر می‌دانید که ده روز یا بیشتر آنجا هست، نماز تمام و روزه صحیح است.

س28. شخصى نيت نماز شکسته مى‌کند، ولى در نماز قصد اقامت ده روز مى‌کند، حال حکم اين نماز و نمازهاى ديگر اين شخص چيست؟
ج) اگر مسافر به نيّت اين است كه نماز را شكسته بخواند و در بين نماز تصميم بگيرد كه ده روز يا بيشتر بايد نماز را چهار ركعتى تمام كنم.

س29. اگر فردي براي زيارت حرم امام رضا (عليه الصلوة والسلام) مسافرت نمايد و با آنكه مي‌داند كمتر از ده روز در آن جا خواهد ماند ولي براي اينكه نمازش تمام باشد، قصد اقامت ده روز مي‌كند، اين كار او چه حكمي دارد؟
ج) اگر در آن جا ده روز مانده‌ام، قصد اقامت ده روز معنا و اثر ندارد و باید در آن جا نمازش را شکسته بخواند.

س30. اگر کسى نیت ده روز کرد ولى مطمئن نیست که ده روز مى‌ماند یا نه و نماز خودراکامل بخواند، اگر مدت بقایش ده روز نباشد، آیا نمازهایش صحیح است؟
ج) موقعيت نيّت اقامت ده روز نبايد ترديد داشته باشد. با عزم و اراده قصد اقامت ده روز کند و یک نماز چهار رکعتی بخواند.

احکام قصد اقامت
س32. فردى از محل اقامتش به مقدار مسافت شرعى مسافرت كرده، سپس به همان محل برگشته و عادت هميشگى ـ بدون توجه به قصد اقامت مجدّد ـ نمازهايش را كامل خوانده، حکم نمازش چيست؟ و اگر امام جماعت باشد، آیا باید به مأمومین خبر دهد؟
ج) اگر در خارج از وقت نماز متوجه شوید، عاده نماز واجب نیست، در غیر اینصورت عاده واجب است؛ و اگر امام جماعت باشد، واجب نیست به مأمومین خبر دهد.

س33. اگر كسى قصد اقامت 10 روز را در جايى را نداشته باشد، مثلاً احتمال مي‌داده كه 5 روز بعد به مسافرت برود، اما اين احتمال را مى‌بيند و مى‌خواهد 10 روز ديده شود، و دو روز بعد يادش بيايد. در این صورت آیا باید نمازهایش را شكسته بخواند یا كامل؟ و اگر وظیفه‌اش قصر است، آیا باید نمازهای خوانده شده دو روز قبل را قضا کنید؟
ج) اگر در حين قصد ده روز، قصد جدّى اقامت ده روز در آن مكان را داشته باشد، حكم اقامت مترتب است.

س34. کسى که در سفرش بین ده روز و کمتر مردّد است، حکم نماز چیست؟
ج) حکم ساير مسافرين را دارد که واجب است نماز را شکسته بخواند.

س35. كسى قصد ده روز كرده است و يك نماز چهار ركعتى قضاوت است. آیا قصد اقامت ده روز و محقق شده است که در صورت انصراف از اقامت ده روز، نمازها را تمام بخواند؟
ج) در فرض مرقوم قصد اقامت ده محقق نشده و نماز او شكسته است.

س36. همان‌طور که مستحضرید چند سالی است که شرکت‌های ایران در زمینه‌های فعال نفت و گاز در حال فعال شدن هستند و می‌خواهند شناورها را در كنار سكوها می‌گیرند و فعال می‌كنند یا در نقطه‌هایی كه در حال نصب سكو هستند و یا در حال حاضر لوله‌ها در بستر هستند. دريا هستند كه در آخرين سرعت شناورهاي ايران بسته به اندازه لوله متفاوت است كه شايد مي توان گفت در 24 ساعت حداكثر 3 كيلومتر حركت مي‌كنند و در زمان نصب سكو هم گاهي از 10 روز در يك مكان توقف مي‌كنند. حال سؤال این است که حکم نماز و روزه افراد شاغل در شناورها به چه صورت است و آیا شخص می‌تواند شناور را مانند خشكی فرض نماید و آن را موطن خود قرار دهد یا خیر؟ مجدداً لازم بذکر است این شناورها با کشتى‌هاى باربرى و تجارى فرق دارند چرا که کشتى‌هاى معمولى مدام در حال دریانوردى هستند.
ج) هر وقت در يكجا توقّف ‌كنيد و بدانيد ده روز مي‌مانيد، مي‌توانيد ده روز بكنيد و نماز را تمام بخوانيد و ملاك اقامت در يك منطقه به نظر عرف است.

س37. کسی که در دو مکان تبلیغ می‌کند و قصد اقامت در آن منطقه را دارد، نماز و روزه‌اش چه حکمی دارد؟
ج) اگر از نظر عرف دو مکان ایجاد شوند، قصد اقامت در هر دو محل و یا در یکى از آن دو با قصد رفتن و آمدن به مکان دیگر در خلال ده روز، صحیح نیست.

س38. عرفات (شرّفها الله تعالی) در اثر توسعه شهر مكه حتماً كمتر از مسافت شرعى است. به نظر حضرتعالى كسانى كه در مكه معظّمه قصد اقامت عشره كرد و سپس عازم عرفات مى‌شوند نمازشان قصر است يا تمام؟
ج) اگر قصد اقامت تمام ده روز را در مكه معظمه داشته باشد پس از اقامت در مكه با رفتن به عرفات مسافرت شود.

ترديد در قصد اقامت ده روز
س39. آیا در هنگام قصد اقامت، جایز است که از محل اقامت به محل دیگری خارج شود که کمتر از چهار فرسخ با آن فاصله دارد؟
ج) قصد از محل سکونت به کمتر از مسافت شرعى اگر به صدق اقامت ده روز ضرر نزند مثل بيرون رفتن از آن جا به چند ساعت از روز يا روز شب را براى بار يا چند بار بهى که مجموع خارج از شش، هفت. ساعت بیشتر، در این صورت، قصد خروج از اقامت لطمه می‌زند.

س40. آیا قصد خروج از مسافت شرعی در اثناء اقامت، به صحّت قصد اقامت ضرر می‌زند؟
ج) قصد خروج در اثناء اقامه عشره، در يك محل تا كمتر از مسافت شرعي به قدر شش يا هفت ساعت در مجموع دفعات خروج، مضرّ به صحّت قصد اقامت نيست.

س41. محل کار من که در آن جا سکونت هم دارم، غیر از وطن اصلى ام است و با آن بیش از مسافت شرعى فاصله دارد، و محل کارم را هم وطن مى کنم و نمی توانم براى چند سال در آن جا بمانم. گاهى از آنجا براى انجام مأموريت ادارى به مدت دو يا سه روز در ماه خارج مى شوم، آيا هنگامى كه از شهرى كه در آن سکونت دارم به مقدارى بيش از مسافت شرعى خارج شده و برميگردم، واجب است در بازگشت قصد اقامت داشته باشم. ده روز کنم یا خیر؟ و اگر قصد اقامت ده روز واجب است، تا چه مسافتی می‌توانم به اطراف شهر بروم؟
ج) اگر در آن سکونت داريد، به مقدار مسافت شرعى خارج شويد، هنگام مراجعه مجدد بايد اقامت ده روز نماييد، و در صورتى که قصد اقامت ده روز را به طور صحيح پيدا کرد و حکم خواندن تمام نماز ـ البته با خواندن. حداقل یک نماز چهار رکعتی محقق شد، کمتر از مسافت شرعی ضرری به حکم اقامت‌زند، همچنان که در خلال ده روز قصد خروج به باغ‌ها و محل‌های اقامت، به قصد اقامت آسیب‌ای خارج‌رساند.

خروج از محل اقامت ده روز
س42. شخص قصد اقامت ده روز را در جايى كرده است، به‌خاطر اينكه مى‌دانستم كه ده روز در آن جا مى‌ماند و يا تصميم بر ماندن مى‌آيد، ولى بعد از آنكه با خواندن يك نماز چهار ركعتى، تمام خواندن نماز بر او مترتب مى‌شود. مسافرتى غيرضرورى براى وى پيشى‌آيد، آيا رفتن به آن سفر براى جايزه است؟
ج) سفر او اشکال ندارد، اما غیرضروری باشد.

س43. من در جايى كار مى كنم كه كمتر از مسافت شرعى با شهر مجاور فاصله دارد و چون هيچ جاى از دو مكان، وطن من نيست، اما در محل كارم قصد اقامت روزى مى كنم تا نمازم را تمام بخوانم و بخواهم روزه بگيرم، و هنگامي كه در محل كارم قصد اقامت ده روز كنم، در خلال آن مدت و بعد از آن قصد رفتن به شهر مجاور كنم، حكم شرعي من در حالت زير چيست؟
1. اگر از پايان ده روز قبل به‌خاطر حادثه‌اي يا كاري به آن شهر بروم و بعد از تقريباً دو ساعت، به محل كارم برگردم؟
2. اگر بعد از پايان ده روز به قصد رفتن به محله معيّنى به آن شهر بروم و از مقدار مسافت شرعى تجاوز نکنم و بعد از يک شب توقف، به محل اقامتم برگردم؟
3. از پايان ده روز به قصد رفتن به محله معيّنى به آن شهر بروم، ولى بعد از رسيدن به آن محل، تصميم به رفتن به محل ديگرى كه با محل اقامت من از مسافت شرعى فاصله دارد، بگيرم؟
ج1و2: اگر از ابتدا، مقصود از قضا نخواهيد بود، بعد از تمام نماز بودن در محل اقامت چهار با خواندن يك نماز ركعتى در آن جا باشد، خارج از آن جا به كمتر از مسافت شرعى، در يك يا چند روز. به قصد اقامت ضرری ندارد، و در این صورت فرقی می‌کند که از پایان ده روز خارج می‌شود یا بعد از آن، و تا انجام جدید انجام نشده، تمام نماز و روزه صحیح است.
ج3. به محله‌های دیگر شهر محل اقامت، هر چند با محله قصد اقامت به مقدار مسافت شرعی فاصله داشته باشد، به قصد اقامت و حکم آن آسیب آسیب‌رساند، ولی اگر از قصد اقامت در شهر به شهر دیگری با محل اقامت. به مقدار مسافت شرعى فاصله دارد برود، قصد اقامت قبلى را داشته باشم و بعد از بازگشت به محل اقامت، بايد دوباره نمايد.

س44. آیا می‌توانم از شهری که در آن دانشجو هستم، بعد از اذان ظهر به وطنم که شصت کیلومتر فاصله دارد بروم وقبل اذان صبح دوباره به محل تحصیلم بازگردم؟ آیا در این فرض روزه من صحیح می‌باشد؟
ج) در فرض سؤال، روزه آن روزحيح است ولي بعد از رجوع بايد قصد اقامت ده روز را نيايد تا روزه‌هاي بعدي شما صحيح باشد.

س45.

س46. اگر كسى با ترديد سى روز كامل در جايى بماند (هنگام اذان صبح روز اول وارد محل اقامت شده است) آیا نماز شام را باید تمام بخواند یا شكسته؟
ج) در فرض سؤال بعد از گذشتن سى روز، مقدارى از آن مكان باشد، باید در نماز را تمام بخواند.

منبع: سايت رهبري


بخش سوم: استفتائات جدید

اقامت ده روزه در بین سفرهای شغلی

س: شخصي كه مكرر براي شغل مسافرت مي‌كند اگر ده روز در وطن و يا جاي ديگر اقامت كند، آيا در اين مورد هم در سفر سوم نمازش تمام است و يا اينكه پس از توقف ده روزه در آنجا، فقط در سفر اول نمازش قصر مي‌باشد. ؟

ج) در محل اقامت ده روزه در یک محل در بین سفرهای شغلی فقط در سفر اول بعد از اقامت ده روز، نمازش قصر است.

روز شرعی 

س: در قصد اقامت ده روز، روز از چه موقع مورد نظر حضرتعالی است. اذان صبح یا طلوع آفتاب؟
ج) روز از اذان صبح شروع می شود. 

قصد اقامت در وسط نماز 

س: شخصی نیت نماز شکسته می‌کند ولی در نماز قصد اقامت ده روز می‌کند حال حکم این نماز و نمازهای دیگر این شخص چیست؟

ج) اگر مسافرت به نيّت اين است كه نماز را شكسته بخواند و در بين نماز تصميم بگيرد كه ده روز يا بيشتر بايد نماز را چهار ركعتى تمام نمايد. 

خارج شدن از محل اقامت در اثناء ده روز 
س: اینجانب جهت ماموریت سه ساله به مسافرت کرده ام و بعد از سه سال به وطن اصلی خودم بر میگردم. در صورتى كه من جهت تفريح از شهر محل اقامت خارج شوم به حدى كه نمازم شكسته باشد و سپس به شهر بازگردم. با علم بر اينكه براي چند روز ديگر برنامه‌ريزي انجام مي‌دهيم كه به مسافرت برويم و قصد اقامت ده روزه را در شهر محل مأموريت خود را هم نكنم آيا نماز را بايد شكسته يا كامل بخواند؟ آیا اینجا وطن من می‌شود؟
ج) در فرض سؤال پس از بازگشت به شهر در سفر اوّل طبق برنامه نماز شکسته و در سفرهای بعدى اگر با ده روز اقامت در یک جا فاصله، نماز تمام است، و مأموریت وطن تبدیل شود.

سكونت طولانى مدت در محل كار 

س: گاهاً ما نظاميان را براي مدت طولاني بنا به دستورات نظامي مي‌بايست در خارج از كشور از وطن خود در كنيم كنيم كه اين مدّت در برخي موارد به هر حال در خدمت موظف و منتهي مي‌شود و در ابتداي امر تشخيص اينكه چندين سال در آن مكان است. شغل خود، حضور خواهيم داشت نامعين و نامشخص است آيا اين گروه نظامي با شرح فوق در محل كار به كارشان نيازمند قصد اقامت دارند؟

ج) ماندن در محل كار ولو به مدت طولاني موجب ترتب حكم وطن نيست بلكه در صورت سفر از محل كار، در برگشت به قصد اقامت دارند، مگر اينكه آنقدر آنجا بمانند كه عرفاً وطن آنان مي شود.

حساب ده روزدر سفر

س: اقامت در سفر، ده روز چگونه محاسبه می شود؟ آیا از شب اول تا شب آخر است یا از طلوع فجر روز اول تا شب دهم؟

ج) شب اول و آخر محاسبه مي شود، شب ده روز و نُكفايت‌كند. چند تلفيق روز ناقص با روز آخر كافي است[مثلاً از ظهر روز اول تا ظهر روز دهم].


بخش چهارم: اجوبه الاستفتائات

قصد اقامت و مسافت شرعی

اجوبه الاستفتائات

س 657: من در جایی کار می کنم که کمتر از مسافت شرعی با شهر مجاور فاصله دارد و چون هیچ یک از دو مکان، وطن نیست، در محل کارم من قصد اقامت ده روز می کنم تا نمازم را تمام بخوانم و بخواهم روزه داشته باشد. بگیرم، و وقتی که در محل کارم قصد اقامت ده روز میکنم، در خلال آن مدت و بعد از آن قصد رفتن به شهر مجاور نمیکنم، حکم شرعی در حالتهای زیر چیست؟

ج: 1و2: اگر از ابتداء، قصد خروج نداشته باشيد، از استقرار حکم تمام بودن نماز در محل اقامت با خواندن يک نماز چهار ركى در آنجا باشد، خارج از آنجا به كمتر از مسافت شرعى باشد، در يك يا چندين نماز. روز، به قصد اقامت ضرری ندارد، و در این صورت فرقی می کند که خارج از پایان ده روز باشد یا بعد از آن، و تا مسافرت جدید انجام نشود، تمام نماز و روزه صحیح است. 3. رفتن به محله های دیگر شهر محل سکونت، هر چند با محله قصد اقامت به مقدار مسافت شرعی فاصله داشته باشد، به قصد اقامت و حکم آن ضرر آسیب برساند، ولی اگر از قصد اقامت در شهر دیگری که با شهر باشد. محل اقامت به مقدار مسافت شرعى فاصله دارد برود، قصد اقامت قبلى وى به هم مى خورد و بعد از برگشت به محل اقامت، بايد دوباره قصد نمايد.

س 658: اگر مسافر بعد از خروج از وطن، از راه عبوری عبور می کند که صدای اذان وطن اصلی خود را بشنوید و یا دیوار خانه های آن را می بینید، آیا به مسافت شرعی آسیب می رساند؟

ج: تا از وطن خود عبور نمی کند، ضرری به مسافت شرعی خارج می شود و مسافرتش قطع می شود، ولى تا در محدوده محدوده بین وطن و حد ترخص آن هست، حکم مسافر بر او جارى خارج مى شود.

س 659: محل کار من که در آنجا سکونت هم دارم، غیر از وطن اصلی من است و با آن بیش از مسافت شرعی فاصله دارد، و محل کارم را هم وطن نمی کنم و ممکن است برای چند سال در آنجا بمانم. . گاهی اوقات از آنجا برای انجام مأموریت اداری به مدت دو یا سه روز در ماه خارج می شوم، آیا زمانی که از شهریور در آن محل به مقدار زیادی از مسافت شرعی خارج می شود و بر میگردم، واجب است در بازگشت به اقامت. ده روز کنم یا خیر؟ و اگر قصد اقامت ده روز واجب است، تا چه مسافتی می توانم به اطراف شهر بروم؟

ج: اگر در آن سکونت داريد، به مقدار مسافت شرعى خارج شويد، هنگام مراجعه مجدد بايد به اقامت ده روز نماييد، و در صورتى که قصد اقامت ده روز را به طور صحيح پيدا کرد و حکم خواندن تمام نماز را با خواندن حداقل انجام داد. یک نماز چهار رکعتی محقق شد، کمتر از مسافت شرعى ضررى به حکم اقامت زنده، همچنان که در خلال ده روز قصد خروج به باغها و مزرعه‌هاى محل اقامت، به اقامت آسیبى دریافترساند را دارد.

س 660: اگر شخصی برای سالی در چهار کیلومتری وطنش باشد و هر هفته به خانه اش برود، زمانی که این شخص به مسافرت محلی می رسد که با وطنش و پنج کیلومتر فاصله دارد و با مکانی که چندین سال در آن درس خوانده می شود. ، بیست و دو کیلومتر است، نماز او چه حکمی دارد؟

ج: اگر از وطنش به آنجا مسافرت کند، نماز قصر است.

س 661: مسافری قصد رفتن به سه فرسخی را دارد، ولی از ابتدا در نظر دارد که در بین راه از فرعی برای انجام کار معیّنی به یک فرسخی برود و سپس به مسیر اصلی برگشته و به سفر خود ادامه دهد، نماز و روزه این باشد. مسافر چه حکمی دارد؟

ج: حکم مسافر را ندارد و ضمیمه کردن مقدار راهى که با خروج از مسير اصلى و بازگشت به آن پيموده، براى تکميل مسافت شرعى کافى نيست.

س 662: با توجه به فتوای امام خمینی(قدّس‏ سرّه) مبنی بر وجوب قصر نماز و افطار هنگام سفر به هشت فرسخی، اگر کمتر از چهار فرسخ باشد، ولی در بازگشت، به علت مشکلات راه و نبودن ماشین، باید به آن سفر کرد. پیمودن مسافتی بیش از شش فرسخ شود، آیا باید نماز را شکسته خواند و روزه را افطار کرد؟

ج: اگر کمتر از چهار فرسخ باشد و مسير هم به مقدار مسافت شرعى نباشد، نماز تمام روزه صحيح است.

س 663: هر کس از محل سکونت خود را به محل دیگری که کمتر از مسافت شرعی است، سفر کند و در خلال ایام چند بار از آن محل به محله های برود، به طوری که مجموع مسافت بیش از هشت فرسخ شود، چه وظیفه. آیا دارد؟

ج: اگر هنگام خارج شدن از منزل قصد مسافت شرعی را نداشته باشد و از بین مقصد اول و محله دیگر هم به مقدار مسافت شرعی نباشد، حکم مسافر را ندارد.

س 664: اگر انسان قصد رفتن به مکان معیّنی را از شهر خود خارج کند و در آنجا به گردش بپردازد، آیا این مکان جزء مسافتی است که از منزل پیموده می شود؟

ج: گردش در نقطه مسافت می‌آید.

س 665: آیا هنگام قصد اقامت، جایز است نیّت از محل اقامت به محل دیگری را که کمتر از چهار فرسخ با آن فاصله دارد بنمائیم؟

ج: قصد از محل سکونت به کمتر از مسافت شرعى اگر به صدق اقامت ده روز ضرر نزند مثل بيرون رفتن از آنجا به مدت چند ساعت از روز يا شب براى يک بار يا چند بار به شرطى که مجموع خارج از شش، هفت. ساعت بيشتر، در اين صورت، به قصد اقامت لطمه مي‌زند.

س 666: با توجه به اینکه رفت و آمد از محل سکونت به محل کار که بیشتر از بیست و چهار کیلومتر از هم فاصله دارند، باعث می شود که نماز تمام خوانده شود، اگر از شهری که در آن کار می کنم می شود. خارج از آن و یا شهر دیگری که فاصله آن با محل کارم به مقدار مسافت شرعی نیست، بروم و قبل از ظهر یا بعد از ظهر به محل کارم برگردم، آیا باز هم نمازم تمام است؟

ج: به مجرد خارج شدن از محل کار به مقدار کمتری از مسافت شرعی، هیچ ارتباطی با کار روزانه شما ندارید، حکم نماز و روزه شما در محل کار تغییر می کند، و فرقی هم می کند که قبل از ظهر به محل می رسد. کارتان برگردید یا بعد از ظهر.

س 667: من از اهالی اصفهان هستم و مدتی است که در دانشگاهی در شاهین شهرک توابع اصفهان به کارم، و فاصله بین اصفهان و شاهین شهر کمتر از مسافت شرعی (در حدود بیست کیلومتری) است، ولی تا دانشگاهی که در اطراف است. شاهین شهر واقع شده، بیشتر از مسافت شرعی (در حدود بیست و پنج کیلومتری) است. با توجه به اینکه دانشگاه در شاهین شهر است و راه من از وسط شهر عبور می کند، مقصد اصلی من دانشگاه است، آیا مسافر می شوم یا خیر؟

ج: اگر فاصله بین دو شهر کمتر از چهار فرسخ شرعی باشد، حکم سفر مترتب می شود.

س 668: من هر هفته برای زیارت حضرت معصومه(سلام‌الله‌علیها) و انجام اعمال مسجد جمکران به شهر قم مسافرت میکنم، آیا در این سفر نمازم را تمام بخوانم یا شکسته؟

ج: در اين سفر حکم ساير مسافرين را داريد و نماز شما قصر است.

س 669: محل تولد من شهر کاشمر است و از سال 1345 هجری شمسی تا سال 1369 ساکن تهران بوده ام و آنجا را وطن برای خود انتخاب کرده ام، و مدت سه سال است که همراه با خانواده ام برای ماموریت اداری به بندرعباس آمده است. کمتر از یک سال دیگر به شهر تهران که وطن من است، باز خواهم گشت. با توجه به اینکه در مدتی که در بندرعباس هستم، هر لحظه امکان دارد برای مأموریت به شهرهای تابعه بندرعباس بروم و مدتی در آنجا بمانم و زمان مأموریت های اداری هم که به من ارجاع می شود، قابل پیش بینی نیست، خواهشمندم اولاً: حکم نماز و روزه مرا بیان کنید . ثانیاً: با توجه به اینکه در چند وقت یا چند ماه از چند روز در مأموریت اداری به سر میبرم، آیا کثیر السفر می‌شوم یا خیر؟ ثالثاً: با توجه به اینکه همسرم خانه دار و متولد تهران است و با من به بندرعباس آمده و ساکن آن است، حکم شرعی نماز و روزه وی چیست؟

ج: نماز و روزه شما در محل کار فعلى‌تان که وطن شما نیست، حکم نماز و روز مسافر را دارد، نماز شکسته است و روزهتان صحیح نیست، مگر آن که در آنجا قصد اقامت ده روز کند و یا در هر ده روز باشد. یک بار به خاطر کارى که مربوط به وظیفه شماست، مسافرت نمائید. و اما همسرتان که در محل کار همراه شماست، اگر قصد اقامت ده روز کرده باشد، نماز و تمام و روزه اش صحيح است و در اين صورت نمازش شکسته است و نمي تواند روزه بگيرد.

س 670: قصد شخصی ده روز در جایی که کرده است، به خاطر این که می دانم که ده روز ولی در آنجا می ماند و یا تصمیم بر ماندن است بعد از آن با خواندن یک نماز چهار رکعتی، حکم تمام خواندن نماز بر. او مترتب شد، مسافرتی غیر ضروری برای وی پیش می آید، آیا به آن سفر برای او جایز است؟

ج: سفر او اشکال ندارد، اما غیرضروری باشد.

س 671: اگر فردی برای زیارت حرم امام رضا(علیه‌الصلوة‌والسلام) مسافرت چه می‌کند و با آن می‌تواند کمتر از ده روز در آنجا بماند ولی برای اینکه نمازش تمام باشد، قصد اقامت ده روز می‌کند، این کار او حکمی دارد. ؟

ج: اگر می‌داند که در آنجا ده روز می‌ماند، قصد اقامت ده روز معنا و اثری ندارد و نباید در آنجا نمازش را شکسته بخواند.

س 672: مأمورین غیر محلی که هیچگاه ده روز در شهر محل کار نمی‌مانند، ولی مسافرت آنها کمتر از مسافت شرعی است، از تمام یا شکسته بودن نماز چه وظیفه‌ای دارند؟

ج: اگر فاصله بین وطن و محل کار آنها به مقدار مسافت شرعى ولو تلفیقاً نباشد، احکام مسافر را ندارند، و کسى که بین وطن و محل کارش به مقدار مسافت شرعى فاصله داشته باشد، اگر هر ده روز یک بار بین آن دو رفت و آمد. آمدم کند، در ابتدا امر از سفر سوم نمازش را باید تمام بخواند، ولی هرگاه ده روز بیشتر در وطن یا محل کار اقامت کند، در سفر اول بعد از ده روز، حکم سایر مسافرین را خواهد داشت.

س 673: کسی که به جای مسافرت کرده و نمیداند چه مقدار در آنجا بماند، ده روز یا کمتر، چگونه باید نماز بخواند؟

ج: وظيفه شخص مردد تا سى روز قصر است و از آن پس بايد نمازش را تمام بخواند، اما در همان روز بخواهد برگردد.

س 674: کسی که در دو مکان تبلیغ می کند و قصد اقامت ده روز را دارد در آن منطقه، نماز و روزه اش چه حکمی دارد؟

ج: اگر از نظر عرف دو مکان ایجاد شوند، قصد اقامت در هر دو محل و یا در یکى از آن دو با قصد رفتن و آمدن به مکان دیگر در خلال ده روز، صحیح نیست.

حتما بخوانيد

ویژه نامه  احکام نماز مسافر

 1. نظر مراجع درباره دانشجو دانشجو در سفر
 2. نكات قواطع سفر ( احكام مسافر )
 3. احکام وطن مطابق با نظر آيت الله خامنه اي
 4. احکام رفت و برگشت از سفر در ماه رمضان
 5. آیا سفر برای فرار از روزه اشکال دارد
 6. آیا می توان در سفر نذر روزه کرد


كليد:قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت بر اساس نظر طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت بر اساس نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت بر اساس نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت بر اساس نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت بر اساس نظر نه قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظرنه قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت بر اساس نظر قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي قصد دارد 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

2 نظرات
 1. بنده خدا می گوید

  ببخشید ، چرا جملات جمله‌بندی‌هایشان اشتباه است؟!

  1. حجت الاسلام دکتر مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   کدام جمله، مشخص کنید.
   جملات؛ کپی شده از سایت ایشان است!
   وفقکم الله لکل الخیر