وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز

0

فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز

فهرست این نوشتار:

1- در نوشتار قبل «نشانه و اعمال استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

2- لازم به ذکر است اگر خون استحاضه زن جریان داشته باشد و قطع نشود، حکم دیگری دارد که در نوشتار دیگری مطرح شده است، برای تکمیل بحث حتما از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

 

رساله توضیح المسائل احکام زنان

[ مستحاضه در صورتی که خونش کاملا قطع نشده]

مسأله 413 مستحاضه قلیله بعد از وضو و مستحاضه کثیره و متوسطه بعد از غسل و وضو، (1) باید فوراً مشغول نماز شود (2)، ولی گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهای قبل از نماز (3) اشکال ندارد و در نماز هم می‌تواند کارهای مستحب ّ مثل قنوت و غیر آن را به جا آورد. (4)

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (خوئی، نوری، تبریزی، سیستانی:) مستحاضه قلیله بعد از وضو و مستحاضه متوسطه بعد از غسل و وضو و مستحاضه کثیره بعد از غسل..

(زنجانی:) مستحاضه قلیله و متوسطه بعد از وضو و مستحاضه کثیره بعد از غسل و وضو در صورتی که خونشان کاملًا قطع نشده.. (مکارم:) مستحاضه بعد از غسل یا وضو..

(2) (سیستانی:) مگر در دو موردی که در مسأله [397 و (409)] به آنها اشاره شد..

(3) (زنجانی:) که به دلیل معتبر، استحباب آن ثابت شده است..

(مکارم:) بلکه انتظار جماعت به اندازه معمول..

(خوئی، سیستانی، تبریزی:) گفتن اذان و اقامه قبل از نماز..

(4) (زنجانی:) هم چنان که می‌تواند مقداری از تعقیبات نماز را به جا آورد و بلا فاصله مشغول نماز بعدی شود، به طوری که بگویند بین دو نماز جمع کرده است.

[مستحاضه اگر بین غسل و نماز فاصله بیندازد]

مسأله 414 زن مستحاضه اگر بین غسل و نماز فاصله بیندازد (1)، باید دوباره غسل کند (2) و بلا فاصله مشغول نماز شود (3)، ولی اگر خون در داخل فضای فرج نیاید غسل لازم نیست.

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) (گلپایگانی، صافی:) و خون ببیند..

(2) (خوئی، تبریزی:) زن مستحاضه اگر بین وظیفه‌ای که دارد از وضو یا غسل و نماز فاصله بیندازد، باید مطابق وظیفه‌اش دوباره وضو گرفته یا غسل کند..

(زنجانی:) زن مستحاضه که خونش کاملًا قطع نشده اگر بین غسل و نماز یا بین وضو و نماز فاصله بیندازد باید دوباره غسل کند یا وضو بگیرد..

(سیستانی:) زن مستحاضه اگر وظیفه‌اش این باشد که میان وضو یا غسل و نماز فاصله نیندازد ولی مطابق وظیفه‌اش رفتار نکند، باید دوباره وضو گرفته یا غسل کند..

(3) (گلپایگانی، خوئی، سیستانی، صافی، زنجانی، تبریزی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

[زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسی کند]

مسأله 408 زن مستحاضه (1) اگر بعد از نماز خود را وارسی کند و خون نبیند اگر چه بداند دوباره خون می‌آید، با وضویی که دارد می‌تواند نماز بخواند (2).

این مسأله، در رساله آیات عظام: فاضل و بهجت نیست

(1) (خوئی، تبریزی:) که بعد از وضو یا غسل، یا در اثناءِ آنها خون دیده..

(2) (خوئی، تبریزی:) چنانچه وقت وسعت داشته باشد بنا بر احتیاط، لازم است بر حسب وظیفه‌اش وضو گرفته یا غسل نماید و آن نماز را اعاده کند اگر چه بداند دوباره خون می‌آید.

[تاخیر انداختن نماز پس از وضو و غسل استحاضه]

مسأله 409 زن مستحاضه اگر بداند از وقتی که مشغول وضو یا غسل شده (1) خونی از او بیرون نیامده (2) و تا بعد از نماز هم خون در داخل فرج نیست (3) و بیرون نمی‌آید، می‌تواند خواندن نماز را تأخیر بیندازد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) (زنجانی:) اگر بداند پس از وضو یا غسل..

(2) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) (سیستانی: و در داخل فرج هم نیست) می‌تواند خواندن نماز را تا وقتی که می‌داند پاک می‌ماند تأخیر بیندازد.

(زنجانی:) می‌تواند خواندن نماز را تا وقتی که پاک می‌ماند به تأخیر بیندازد.

(3) (فاضل:) می‌تواند خواندن نماز را تأخیر بیندازد و می‌تواند نمازهای بعدی را هم با آن بخواند.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله مستحاضه تا وقتی اطمینان دارد خون بیرون نمی‌آید، می‌تواند خواندن نماز را تأخیر بیندازد.

[وظیفه مستحاضه اگر بداند قبل از اتمام وقت نماز پاک می شود]

مسأله 410 اگر مستحاضه بداند که پیش از گذشتن وقت نماز، به کلّی پاک می‌شود، یا به اندازه خواندن نماز (1) خون بند می‌آید باید (2) صبر کند و نماز را در وقتی که پاک است بخواند (3).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (فاضل:) به اندازه انجام غسل و وضو و خواندن نماز..

(2) (سیستانی:) باید بنا بر احتیاط لازم.. (زنجانی:) بنا بر احتیاط باید..

(3) (فاضل:) بلکه بنا بر احتیاط واجب در صورت احتمال قطع شدن خون هم باید صبر کند.

(مکارم:) بنا بر احتیاط واجب باید صبر کند و هنگامی که پاک شد غسل کند، یا وضو بگیرد و نماز را بخواند.

[ اگر بعد از وضو و غسل، خون در ظاهر قطع شود]

مسأله 411 اگر بعد از وضو و غسل، خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند که اگر نماز را تأخیر بیندازد، به مقداری که وضو و غسل و نماز را به جا آورد، به کلّی پاک می‌شود، باید (1) نماز را تأخیر بیندازد و موقعی که به کلّی پاک شد، دوباره وضو و غسل را به جا آورد و نماز را بخواند. و اگر وقت نماز تنگ شد (2) لازم نیست وضو و غسل را دوباره به جا آورد، (3) بلکه با وضو و غسلی که دارد می‌تواند نماز بخواند.

این مسأله، در رساله آیات عظام: مکارم، فاضل و بهجت نیست

(1) (سیستانی:) باید بنا بر احتیاط لازم.. (زنجانی:) بنا بر احتیاط باید..

(2) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) اگر موقعی که خون در ظاهر قطع شود وقت نماز تنگ باشد..

(3) (گلپایگانی، صافی:) بلکه اگر وقت تیمّم دارد، به جای هر یک از وضو و غسل، تیمّم کند و برای نمازهای بعد، غسل و وضو به جا آورد و اگر وقت تیمّم هم ندارد به همین حال نماز بخواند و بعد با غسل و وضو آن را قضا کند.

[ مستحاضه کثیره و متوسطه]

مسأله 412 مستحاضه کثیره و متوسطه (1) وقتی به کلّی از خون پاک شد باید غسل کند، ولی اگر بداند (2) از وقتی که برای نماز پیش، مشغول غسل شده دیگر خون نیامده (3) لازم نیست دوباره غسل نماید.

(4) این مسأله، در رساله آیات عظام: فاضل و مکارم نیست

(1) (زنجانی:) مستحاضه کثیره..

(2) (سیستانی:) مستحاضه کثیره وقتی به کلّی از خون پاک شد، اگر بداند..

(3) (زنجانی:) خون در باطن هم نیامده..

(4) (سیستانی:) و در غیر این صورت باید غسل نماید هر چند کلیّت این حکم بنا بر احتیاط است و اما در مستحاضه متوسطه، لازم نیست برای آن که از خون به کلّی پاک شده غسل نماید.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/ZTnOue

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

 1. وظيفه مستحاضه متوسطه
 2. استحاضه كثيره چيست
 3. وظيفه استحاضه كثيره
 4. فاصله بين نمازها در استحاضه كثيره
 5. غسل استحاضه پيش از وقت
 6. استمرار استحاضه كثيره
 7. اگر زن نوع استحاضه را تشخيص ندهد
 8. دست زدن به خط قرآن در حال استحاضه
 9. استحاضه و قرائت سوره سجده دار
 10. تغيير استحاضه متوسطه به كثيره
 11. تغيير استحاضه كثيره به قليله يا متوسطه


کلید: فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز فاصله و تاخیر بین اعمال مستحاضه و نماز  فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.