وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

طواف‏ چیست

0

طواف‏ چیست

فهرست این نوشتار:

لگو احکام حج و عمره

فصل سوم: كيفيت طواف‏

 

گونه دومِ واجبات طواف، واجبات مرتبط با كيفيت آن كه هفت مورد و به شرح ذيل است:

1 و 2- ابتدا و ختم به حجرالاسود

634- عبور تمام اجزاى بدن طواف كننده از تمام حجرالاسود، لازم نيست؛[1] بلكه شروع از حجرالاسود، هر جاى آن كه باشد، و ختم به همان‏جا،[2] كفايت مى‏كند.

 

[1] ( 1)- آيات عظام: بهجت، تبريزى، خامنه‏اى، خويى، سيستانى، صافى، گلپايگانى، فاضل: همين كه نيت‏داشته باشد با نيّتِ شروعِ طواف از حجرالاسود، از آن عبور كند، و نيز نيت داشته باشد كه طواف را به همان جا كه شروع كرده ختم كند، كافى است.( مقدار زياده از باب مقدمه علميه محسوب مى‏شود).

آية اللَّه مكارم: دقت در محاذى بودنِ اجزاى بدن با اجزاى حجرالاسود لازم نيست همين اندازه كه عرفاً محاذات صدق كند كافى است.
[2] ( 2). آية اللَّه خامنه ‏اى: و مانعى ندارد كه مقدارى هم اضافه كند از باب احتياط تا يقين كند كه از حجرالاسود شروع كرده و به نقطه ابتدا ختم نموده است.

لزوم پرهيز از وسواس‏

 

635- طواف بايد همان طورى كه همه مسلمين انجام مى‏دهند، بدون دقت‏هاى صاحبان وسوسه، از محاذات حجرالاسود، آغاز شود؛ و در دورهاى ديگر، در نزد حجرالاسود، توقف و عقب و جلو رفتن- كه برخى از روى جهل، به خيال درست كردن محاذات انجام مى‏دهند- لازم نيست و موجب اشكال‏[1] و گاهى هم حرام است.

 

[1] ( 3)- آية اللَّه بهجت: به حسب شرايط مختلف بايد ملاحظه تكليف و وضع و ثبوت هر يك بشود.
 

شروع طواف قبل از حجرالاسود

 

636- اگر قبل از حجرالاسود، طواف را آغاز و به همان‏جا ختم كند، طوافش باطل است.[1]

 

[1] ( 4)- آية اللَّه بهجت: اگر كمبود طواف؛ يعنى از موضع شروعش تا حجرالاسود را جبران كند، طوافش صحيح است.( مستفاد از س 83، مناسك).

637- اگر يقين كند كه مثلًا ركن يمانى، همان ركن حجرالاسود است، و طواف را از ركن يمانى شروع كند، طواف او باطل است.[1]

 

[1] ( 1)- آية اللَّه بهجت: به ذيل مسأله قبل مراجعه شود.

آية اللَّه سيستانى، آية اللَّه فاضل: اگر قصد او شروع از موضع معتبر شرعى است ولى در تطبيق اشتباه كرده است، در صورتى كه كسرى دور آخر را تا حجرالاسود به قصد طواف تمام كند، طواف صحيح است؛ آية اللَّه فاضل: ولى احتياطاً پس از نماز طواف، طواف و نماز را اعاده كند.

آية اللَّه مكارم: بنابر احتياط. 

638- اگر طواف كننده طواف را از حجرالاسود آغاز كند ولى در هر شوط قبل از رسيدن به حجرالاسود- مثلًا در ركن يمانى- نيتِ ختم نمايد، طواف او اشكال دارد،[1] و بايد اعاده شود.

 

[1] ( 2)- آية اللَّه سيستانى: طواف او باطل است.

639- ختم به حجرالاسود، اين گونه حاصل مى‏شود كه در دور هفتم، به همان جا كه شروع كرده، ختم‏[1] نمايد و در پايان هر دور، توقف لازم نيست.

 

[1] ( 3)- آيات عظام: بهجت، خامنه‏اى، تبريزى، خويى: ودر شوط آخراحتياطاً قدرى‏از حجر بگذرد وزيادى را مقدمه علميّه محسوب دارد. 

3- قرار دادن كعبه به سمت چپ‏

سوم- بودن خانه كعبه در طرف چپ طواف‏كننده.

كفايت عرفى به سمت خانه بودن شانه چپ‏

 

640- به ‏شانه چپ قرار دادنِ كعبه در تمامِ حالاتِ طواف، به صورت حقيقى و دقيق، لازم نيست؛ و حتى اگر هنگام دور زدن نزد حِجر اسماعيل، عليه السلام قدرى از طرف چپ خارج شود، مانع ندارد، حتّى اگر بيت به پشت متمايل شود، ولى دور زدن به‏نحو متعارف باشد، اشكال ندارد.

خروج شانه از محاذات‏

 

641- اگر هنگام رسيدن به گوشه‏ هاى كعبه، شانه از محاذات آن خارج شود، و حتى خانه متمايل به پشت شود، اگر به‏طور متعارف دور مى‏زند، هيچ اشكالى ندارد.

642- طوافى كه برخى- به خاطر احتياطِ عدم خروج شانه از بيت- ديگرى را وادار مى‏كنند كه‏ او را طواف دهد و خود طواف‏كننده از خود سلب اختيار مى‏كند و آن شخص او را به جلو هل مى‏دهد، باطل است.[1]

 

[1] ( 1)- آية اللَّه بهجت: باطل نيست.

آية اللَّه خامنه‏اى، آية اللَّه مكارم: اين طواف باطل نيست. و در بسيارى از مواقع ازدحام طواف، ظاهراً اختيار سلب مى‏شود ولى چون از اول طواف كننده مختاراً اين راه را انتخاب مى‏كند، منافات با اختيار ندارد، اما از كارهاى ناپسند و زننده دورى شود.

 

643- بودن دقيق شانه به طرف بيت در تمام حالاتِ طواف، لازم نيست؛ و احتياط در آن خيلى ضعيف و غير قابل اعتنا است و بايد از جهالت و وسوسه دورى شود و به همان ترتيب كه ساير مسلمين دور مى‏زنند، طواف انجام شود، هرچند اگر كسى بخواهد بدون وسوسه احتياط كند و قدرى شانه را هنگام رسيدن به حجر اسماعيل يا اركان كعبه، به بيت متمايل كند و خلاف متعارف‏[1] و موجب انگشت‏نمايى نباشد، مانع ندارد.[2]

 

[1] ( 2)- آية اللَّه فاضل: و خلاف تقيه نباشد و موجب …
[2] ( 3)- آية اللَّه فاضل: احتياط در ترك آن است.

آية اللَّه مكارم: اين كار لزومى ندارد. 

4- طواف از خارج حِجر

چهارم- بودن حِجر اسماعيل عليه السلام در داخل محدوده طواف.

طواف از داخل حجر

 

648- اگر كسى از داخل حجر اسماعيل طواف نمايد، طوافش باطل است؛ و با عمد، حكم ابطال عمدى طواف و با سهو، حكم ابطال سهوى را دارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.