وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

رجوع به كفايت‏ در بازگشت از حج

0

رجوع به كفايت‏ در بازگشت از حج

فهرست این نوشتار:

لگو احکام حج و عمره

2- رجوع به كفايت‏

76- يكى ديگر از شرايط استطاعت، «رجوع به كفايت» است؛[1] يعنى حج‏ گزار بعد از بازگشت از حج، تجارت، يا زراعت، يا صنعت، يا منفعت ملك- مثل باغ و دكان- داشته باشد، به‏ طورى كه براى زندگانى، به شدت و حرج نيفتد؛ و اگر قدرت بر كسبِ لايق به حالش هم داشته باشد، كافى است؛[2] و اگر بعد از مراجعت، نياز به مثل زكات و خمس و ساير وجوه شرعيه داشته باشد، كفايت نمى‏ كند؛[3] بنابراين بر طلاب و اهل علمى كه در بازگشت از حج، نياز به شهريّه دارند،[4] حج واجب نيست.[5]

 

[1] ( 1). آية اللَّه بهجت: اظهر اعتبار رجوع به كفايت است؛ به اين معنا كه به سبب حج، از غنا به فقر يا از فقر به ‏اوسع از آن، واقع نشود.( كتاب حج، ص 26).

[2] ( 2). آية اللَّه فاضل: و همچنين اگر از طريق زكات يا خمس و يا استعطا، امور خود را اداره كند، كافى است وهمچنين كسى كه آنچه دارد در راه حج خرج كند زندگى او قبل و بعد از حج تفاوتى نكند، حج بر او واجب مى‏شود و نيز بر طلاب كه با شهريه اداره مى ‏شوند؛ چنانچه هزينه حج و مخارج خانواده خود را داشته باشند يا به عنوان روحانى مشرّف شوند حج واجب است و از حَجّةالاسلام كفايت مى‏كند.

[3] ( 3). آيات عظام تبريزى، خويى، سيستانى: كسى كه از وجوه شرعيه، مانند خمس و زكات و امثال اينهازندگى خود را اداره مى‏كند و بر حسب عادت مخارجش بدون مشقت، مضمون و حتمى باشد، در صورتى كه داراى مقدارى پول گردد كه وافى به هزينه حج و مخارج عيالش باشد، بعيد نيست حج بر او واجب باشد، و همچنين است كسى كه شخص ديگر در تمام مدت زندگى او، مخارجش را متكفل باشد و همچنين كسى كه اگر آنچه دارد در راه حج صرف كند زندگى بعد از حجّش با قبل از آن تفاوتى نكند.

 

آية اللَّه خامنه‏ اى: اگر بعد از مراجعت، زندگى آنها با شهريه اداره مى‏شود، كفايت مى‏كند و حج واجب است.

[4] ( 4). آية اللَّه بهجت: اگر زندگى آن‏ها با وجوهات، بر حسب عادت بدون مشقّت مضمون و حتمى باشد. در صورتى كه داراى مقدارى پول گردد كه وافى به هزينه حج و مخارج عيالش باشد حج بر او واجب است.( مناسك، مسأله 25).

[5] ( 5). آية اللَّه صافى: ولى رعايت احتياط به اين‏كه به نحوى خود را واجد شرط استطاعت نمايد، ترك نشود.

آية اللَّه گلپايگانى: افرادى كه از وجوه خاصّى مثل سهم سادات و وجوهات شرعيه و نذورات استفاده مى‏ كنند؛ مانند طلّاب و سادات و اشخاص ديگرى كه مورد توجّه مردم هستند، در صورتى كه هزينه حج آية اللَّه مكارم: در تمام مواردى كه افراد به عنوان خدمه يا روحانى يا غير آن به حج مى‏روند، چنانچه زندگى خانواده آن‏ها در همان مدت تأمين باشد حجشان حَجةالاسلام و تأمين زندگى آنها در بازگشت شرط نيست. و مخارج عيالات را تا بازگشت داشته باشند، بعيد نيست كه حج بر آنان واجب باشد.

وجوه شرعى و رجوع به كفايت‏

77- كسى كه از راه كسب يا غير كسب، مخارج حج را دارد ولى مقدارى از مؤونه زندگى خود را از درآمدِ كسب، تأمين كند و در تأمين بقيّه، به شهريه نيازمند باشد، مستطيع نيست.[1]

[1] ( 1). نظر مراجع عظام در ذيل مسأله 76 بيان شد.

 

لزوم داشتن مخارج عائله تا بازگشت‏

78- در استطاعت، دارا بودن مخارج عائله تا بازگشتِ از حج، شرط است، هرچند عائله، واجب النفقه او نباشند.[1]

[1] ( 2). آية اللَّه بهجت: در عيال غير واجب النفقه و مصارف لازمه براى حفظ شأن، احوط رعايت عسر و حرج است؛ يعنى نه اقتصار بر فقط مقدارى كه بر او واجب شرعى است مى‏كند و نه انتظار تمكّن از هر چه عرفيت دارد مى‏كشد. پس تحقق استطاعت منوط به دارا بودن مقدارى است كه اگر نباشد لازمه‏اش عسر و حرج است( كتاب حج، ص 15).

آيات عظام تبريزى، خويى، سيستانى: داشتن مخارج عائله غير واجب‏النفقه شرعى، شرط نيست مگر اين‏كه با ترك انفاق بر آن‏ها خودش به حرج مى‏افتد.

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: و عرفاً ملتزم به پرداخت نفقه آنها شده باشد؛ مثل خواهر و برادر، بايد نفقه آنها را هم داشته باشد.( آداب و احكام حج، مسأله 66).

 

دستگردان براى حصول استطاعت‏

79- افرادى كه امور خود را از وجوه شرعيّه مى‏گذرانند، بنابر احوط[1] با دستگردانِ هزينه حج، مستطيع نمى‏ شوند.
[1] ( 3). تفصيل اين مسأله و نظر مراجع در ذيل مسأله 76 گذشت.

 

اشتراط رجوع به كفايت ولو بعد از تقليد صحيح‏

80- اگر كسى بدون تحققِ شرط رجوع به كفايت- ولو با تقليد صحيح از كسى كه آن را لازم نمى‏دانسته- حج بجا آورده، حج او از حجّةالاسلام كفايت نمى‏كند و بايد آن را با تحقق شرايط اعاده نمايد.[1]

[1] ( 4). آية اللَّه بهجت: به معنايى كه براى رجوع به كفايت، در ذيل مسأله 76 گذشت مراجعه شود.

آيات عظام تبريزى، سيستانى، فاضل، گلپايگانى، مكارم، نورى: اعاده لازم نيست.

 

استطاعت در ميقات‏

81- اگر استطاعت در ميقات حاصل شود، براى تحقق حَجّةالاسلام كافى است، ولى رجوع به كفايت شرط است.[1]
[1] ( 1). آية اللَّه بهجت: در مسأله 76 معناى رجوع به كفايت گذشت كه زندگى او از يُسر به عسر تغيير نكند.

آية اللَّه تبريزى: مگر براى كسى كه اگر آنچه دارد در راه حج خرج كند به حرج نمى‏افتد.

آية اللَّه خويى، آية اللَّه سيستانى: به شرحى كه در ذيل مسأله 76 شرايط وجوب گذشت.

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: مگر براى كسى كه اگر آنچه دارد در راه حج خرج كند زندگى او قبل و بعداز حج تفاوتى ندارد.

آية اللَّه مكارم: اگر چنانچه انجام حج در اين شرايط تأثير چندانى در وضع و حال او نداشته باشد حج او صحيح است و رجوع به كفايت شرط نيست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

     

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.