وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

راه رقت قلب در عزاداری

0

راه رقت قلب در عزاداری ها

چه كنم در هنگام عزادارى و ذكر مصيبت قلب من بشكند و اشك بريزم؟

اولاً، خود حالت تباكى و حزن و اندوه داشتن در هنگام ذكر مصيبت، امرى ارزشمند است چنان كه در روايات بدان تصريح شده است.(1)

ثانياً، منشأ گريه ارزشى، معرفت است ازاين‏رو اگر احساس مى‏كنيم كه در هنگام ذكر مصيبت، حالت گريه نداشته و اشكى از چشمانمان جارى نمى‏شود، حتى قلبمان نيز متأثر و اندوهگين نمى ‏گردد- البته به شرط آن كه مطمئن باشيم نداشتن اشك ريشه در عوارض جسمانى ندارد- بايد زمينه‏هاى ايجاد و توسعه معرفت به اهل‏بيت (ع) را در خود تقويت كرده و موانع معرفت را از ميان برداريم.

زمينه‏ هاى ايجاد و توسعه معرفت به اهل‏ البيت (ع) عبارت است از:

1 مطالعه تاريخ زندگانى آنان،

2 مطالعه و تفكّر در سخنان ايشان،

3 شناخت خدا زيرا آنان تجلى‏گاه اوصاف الهى‏اند وبا شناخت خدا و اوصاف او، مى‏توان فضايل آنان را دريافت.(2)

موانع معرفت عمدتاً به عملكرد ما برگشته، موجب قساوت قلب مى‏شود(3) و موجب مى‏گردد كه حتى احساسات و عواطف ما در سيطره عقل ما نباشد. اين موانع عبارتند از:

1 زياد سخن گفتن درغير ذكر خدا(4)،

2 گناه زياد(5)،

3 آرزوى زياد(6)،

4 گوش سپارى به امور لهو(7)،

5 جمع كردن مال‏(8)،

6 ترك عبادات‏(9)،

7 همنشينى با افراد گمراه و ستمگر(10)،

8 همنشينى با افراد فرومايه و پست‏(11)،

9 خنده زياد(12).

براى از بين رفتن قساوت قلب، در روايات امورى ذكر شده كه مهم‏ترين آنها عبارت است از:

1 ياد مرگ‏(13)،

2 پند و اندرز(14)،

3 تفكر در آيات الهى، قيامت و حال خويشتن‏(15)،

4 همنشينى با انديشمندان‏(16)،

5 معاشرت با اهل فضل‏(17)،

6 گفت و گوى علمى‏(18)،

7 اطعام تهى‏دستان‏(19)،

8 مهربانى و محبت به ايتام‏(20)،

9 ذكر خدا(21)،

10 ذكر فضايل و مناقب و مصائب اهل‏بيت (ع)(22)،

11 قرائت قرآن‏(23)،

12 استغفار(24).

مهم‏تر از تمامى اين امور، آن است كه از خداوند متعال عاجزانه بخواهيم: به ما چشم اشك‏بار عنايت كند و در اين ميان، اهل‏بيت (ع) را واسطه قرارداده و از خود آنان نيز استمداد جوييم.

چون زتنهايى تو نوميدى شوى‏
 
زير سايه يار خورشيدى شوى‏
 

رو بجو يار خدايى را تو زود
 
چون چنان كردى خدا يار تو بود
 

(25)

(1) خصائص الحسينيه، ص 142 و وسائل‏الشيعه، ج 4، ص 1121، ص. 1124
(2) نگا: آيين مهرورزى، بخش محبت به اهل‏بيت (ع).
(3) «من علامات الشقاء جمود العين» [حضرت رسول (ص)]، ميزان‏الحكمه، ج 1، ص 455، روايت 1845 و قال على (ع): «ما جفت الدموع الا لقسوه القلوب و ما قست القلوب الالكثره الذنوب». [همان، ص 455، روايت. [18406
(4) بحارالانوار، ج 71، ص. 281
(5) همان، ج 70، ص. 55
(6) همان، ج 78، ص. 83
(7) بحارالانوار، ج 75، ص. 370
(8) مستدرك‏الوسائل، ج 2، ص. 341
(9) تنبيه الخواطر، ص. 360
(10) بحارالانوار، ج 1، ص. 203
(11) همان، ج 77، ص. 45
(12) همان جا.
(13) همان، ج 14، ص. 309
(14) همان، ج 77، ص. 199
(15) همان، ج 78، ص. 115
(16) همان، ص. 308
(17) معجم الفاظ غررالحكم، ص. 863
(18) بحارالانوار، ج 1، ص. 203
(19) مشكاه‏الانوار، ص. 107
(20) همانجا.
(21) نهج‏البلاغه، خ. 222
(22) همانجا.
(23) همان، خ. 176
(24) بحارالانوار، ج 93، ص. 284
(25) مثنوى، دفتر 2، ابيات 22 و. 23

پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.