وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

راه رقت قلب در عزاداری

0

راه رقت قلب در عزاداری ها

چه كنم در هنگام عزادارى و ذكر مصيبت قلب من بشكند و اشك بريزم؟

اولاً، خود حالت تباكى و حزن و اندوه داشتن در هنگام ذكر مصيبت، امرى ارزشمند است چنان كه در روايات بدان تصريح شده است.(1)

ثانياً، منشأ گريه ارزشى، معرفت است ازاين‏رو اگر احساس مى‏كنيم كه در هنگام ذكر مصيبت، حالت گريه نداشته و اشكى از چشمانمان جارى نمى‏شود، حتى قلبمان نيز متأثر و اندوهگين نمى ‏گردد- البته به شرط آن كه مطمئن باشيم نداشتن اشك ريشه در عوارض جسمانى ندارد- بايد زمينه‏هاى ايجاد و توسعه معرفت به اهل‏بيت (ع) را در خود تقويت كرده و موانع معرفت را از ميان برداريم.

زمينه‏ هاى ايجاد و توسعه معرفت به اهل‏ البيت (ع) عبارت است از:

1 مطالعه تاريخ زندگانى آنان،

2 مطالعه و تفكّر در سخنان ايشان،

3 شناخت خدا زيرا آنان تجلى‏گاه اوصاف الهى‏اند وبا شناخت خدا و اوصاف او، مى‏توان فضايل آنان را دريافت.(2)

موانع معرفت عمدتاً به عملكرد ما برگشته، موجب قساوت قلب مى‏شود(3) و موجب مى‏گردد كه حتى احساسات و عواطف ما در سيطره عقل ما نباشد. اين موانع عبارتند از:

1 زياد سخن گفتن درغير ذكر خدا(4)،

2 گناه زياد(5)،

3 آرزوى زياد(6)،

4 گوش سپارى به امور لهو(7)،

5 جمع كردن مال‏(8)،

6 ترك عبادات‏(9)،

7 همنشينى با افراد گمراه و ستمگر(10)،

8 همنشينى با افراد فرومايه و پست‏(11)،

9 خنده زياد(12).

براى از بين رفتن قساوت قلب، در روايات امورى ذكر شده كه مهم‏ترين آنها عبارت است از:

1 ياد مرگ‏(13)،

2 پند و اندرز(14)،

3 تفكر در آيات الهى، قيامت و حال خويشتن‏(15)،

4 همنشينى با انديشمندان‏(16)،

5 معاشرت با اهل فضل‏(17)،

6 گفت و گوى علمى‏(18)،

7 اطعام تهى‏دستان‏(19)،

8 مهربانى و محبت به ايتام‏(20)،

9 ذكر خدا(21)،

10 ذكر فضايل و مناقب و مصائب اهل‏بيت (ع)(22)،

11 قرائت قرآن‏(23)،

12 استغفار(24).

مهم‏تر از تمامى اين امور، آن است كه از خداوند متعال عاجزانه بخواهيم: به ما چشم اشك‏بار عنايت كند و در اين ميان، اهل‏بيت (ع) را واسطه قرارداده و از خود آنان نيز استمداد جوييم.

چون زتنهايى تو نوميدى شوى‏
 
زير سايه يار خورشيدى شوى‏
 

رو بجو يار خدايى را تو زود
 
چون چنان كردى خدا يار تو بود
 

(25)

(1) خصائص الحسينيه، ص 142 و وسائل‏الشيعه، ج 4، ص 1121، ص. 1124
(2) نگا: آيين مهرورزى، بخش محبت به اهل‏بيت (ع).
(3) «من علامات الشقاء جمود العين» [حضرت رسول (ص)]، ميزان‏الحكمه، ج 1، ص 455، روايت 1845 و قال على (ع): «ما جفت الدموع الا لقسوه القلوب و ما قست القلوب الالكثره الذنوب». [همان، ص 455، روايت. [18406
(4) بحارالانوار، ج 71، ص. 281
(5) همان، ج 70، ص. 55
(6) همان، ج 78، ص. 83
(7) بحارالانوار، ج 75، ص. 370
(8) مستدرك‏الوسائل، ج 2، ص. 341
(9) تنبيه الخواطر، ص. 360
(10) بحارالانوار، ج 1، ص. 203
(11) همان، ج 77، ص. 45
(12) همان جا.
(13) همان، ج 14، ص. 309
(14) همان، ج 77، ص. 199
(15) همان، ج 78، ص. 115
(16) همان، ص. 308
(17) معجم الفاظ غررالحكم، ص. 863
(18) بحارالانوار، ج 1، ص. 203
(19) مشكاه‏الانوار، ص. 107
(20) همانجا.
(21) نهج‏البلاغه، خ. 222
(22) همانجا.
(23) همان، خ. 176
(24) بحارالانوار، ج 93، ص. 284
(25) مثنوى، دفتر 2، ابيات 22 و. 23

پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.