وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

راه افزایش گریه بر امام حسین

0

راه افزایش گریه بر امام حسین

اشک ریختن

 

 چه کنم در هنگام عزادارى و ذکر مصیبت قلب من بشکند و اشک بریزم؟ 

 

 

 اولاً، خود حالت تباکى و حزن و اندوه داشتن در هنگام ذکر مصیبت، امرى ارزشمند است؛ چنان که در روایات بدان تصریح شده است.[204]

 

ثانیا، منشأ گریه ارزشى، معرفت است؛ ازاین رو اگر احساس مى کنیم که در هنگام ذکر مصیبت، حالت گریه نداشته و اشکى از چشمانمان جارى نمى شود، حتى قلبمان نیز متأثر و اندوهگین نمى گردد – البته به شرط آن که مطمئن باشیم نداشتن اشک ریشه در عوارض جسمانى ندارد – باید زمینه هاى ایجاد و توسعه معرفت به اهل بیت را در خود تقویت کرده و موانع معرفت را از میان برداریم.

 

 

 زمینه هاى ایجاد و توسعه معرفت به اهل البیت عبارت است از:

 

1. مطالعه تاریخ زندگانى آنان،

2. مطالعه و تفکّر در سخنان ایشان،

3. شناخت خدا؛ زیرا آنان تجلى گاه اوصاف الهى اند وبا شناخت خدا و اوصاف او، مى توان فضایل آنان را دریافت.[205]

موانع معرفت؛ عمدتا به عملکرد ما برگشته، موجب قساوت قلب مى شود[206] و موجب مى گردد که حتى احساسات و عواطف ما در سیطره عقل ما نباشد. این موانع عبارتند از:

 

1. زیاد سخن گفتن درغیر ذکر خدا[207]،

 

2. گناه زیاد[208]،

 

3. آرزوى زیاد[209]،

 

4. گوش سپارى به امور لهو[210]،

 

5. جمع کردن مال[211]،

 

6. ترک عبادات[212]،

 

7. همنشینى با افراد گمراه و ستمگر[213]،

 

8. همنشینى با افراد فرومایه و پست[214]،

 

9. خنده زیاد[215].

 

براى از بین رفتن قساوت قلب، در روایات امورى ذکر شده که مهم ترین آنها عبارت است از:

 

1. یاد مرگ[216]،

 

2. پند و اندرز[217]،

 

3. تفکر در آیات الهى، قیامت و حال خویشتن[218]،

 

4. همنشینى با اندیشمندان[219]،

 

5. معاشرت با اهل فضل[220]،

 

6. گفت و گوى علمى[221]،

 

7. اطعام تهى دستان[222]،

 

8. مهربانى و محبت به ایتام[223]،

 

9. ذکر خدا[224]،

 

10. ذکر فضایل و مناقب و مصائب اهل بیت[225]،

 

11. قرائت قرآن[226]،

 

12. استغفار[227].

 

مهم تر از تمامى این امور، آن است که از خداوند متعال عاجزانه بخواهیم: به ما چشم اشک بار عنایت کند و در این میان، اهل بیت را واسطه قرارداده و از خود آنان نیز استمداد جوییم.

 

چون زتنهایى تو نومیدى شوى

 زیر سایه یار خورشیدى شوى

رو بجو یار خدایى را تو زود

 چون چنان کردى خدا یار تو بود[228]

204]. خصائص الحسینیه، ص 142 و وسائل الشیعة، ج 4، ص 1121، ص 1124.
[205]. نگا: آیین مهرورزى، بخش محبت به اهل بیت.
[206]. «من علامات الشقاء جمود العین» [حضرت رسول ]، میزان الحکمه، ج 1، ص 455، روایت 1845 و قال على : «ما جفت الدموع الا لقسوة القلوب و ما قست القلوب الالکثرة الذنوب». [همان، ص 455، روایت 18406].
[207]. بحارالانوار، ج 71، ص 281.
[208]. همان، ج 70، ص 55.
[209]. همان، ج 78، ص 83.
[210]. بحارالانوار، ج 75، ص 370.
[211]. مستدرک الوسائل، ج 2، ص 341.
[212]. تنبیه الخواطر، ص 360.
[213]. بحارالانوار، ج 1، ص 203.
[214]. همان، ج 77، ص 45.
[215]. همان جا.
[216]. همان، ج 14، ص 309.
[217]. همان، ج 77، ص 199.
[218]. همان، ج 78، ص 115.
[219]. همان، ص 308.
[220]. معجم الفاظ غررالحکم، ص 863.
[221]. بحارالانوار، ج 1، ص 203.
[222]. مشکاه الانوار، ص 107.
[223]. همانجا.
[224]. نهج البلاغه، خ 222.
[225]. همانجا.
[226]. همان، خ 176.
[227]. بحارالانوار، ج 93، ص 284.
[228]. مثنوى، دفتر 2، ابیات 22 و 23.

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسش ها و پاسخ ها «ویژه محرم»

 

حتما بخوانيد

 

ویژه نامه محرم و صفر

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.