وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

دختر رشیده کیست

دختر رشیده کیست

دختر رشیده کیست

در نوشتار قبل «شرط اذن پدر مطابق نظر۱۰ مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

دختر رشيده

پرسش ۲۶۷ . منظور از دختر بالغ رشيده چيست؟ معمولاً در چه سنى به اين حد مى رسد؟

همه مراجع: دختر رشيده، به دخترى مى گويند كه منفعت و مصلحت زندگى خويش را به خوبى تشخيص دهد و در امر ازدواج تنها تحت تأثير غريزه جنسى و عاطفه خود قرار نگيرد. اين امر در اشخاص مختلف تفاوت پيدا مى كند و امكان ندارد سن خاصى را براى آنان تعيين كرد.

 • [۱]. تبريزى، صراط النجاه، ج ۵، س ۵۰۵ و ۵۰۶ و ۵۰۲ و دفتر: همه مراجع.(احكام ازدواج،پرسمان).

رساله توضیح المسائل معاملات
مسأله ۲۳۷۶ دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است ، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد (۱) باید (۲) از پدر یا جدّ پدری خود اجازه بگیرد (۳) و اجازه مادر و برادر لازم نیست (۴)

(۱) (سیستانی): و متصدی امور زندگانی خویش نباشد ..

(۲) (خوئی)، (اراکی)، (صافی): بنا بر احتیاط واجب باید ..

(گلپایگانی)، (فاضل): بنا بر احتیاط باید ..

(بهجت): بنا بر احتیاط تکلیفاً ..

(۳) (بهجت): ولی در غیر باکره در صورتی که بکارتش به سبب شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد پدری لازم نیست . [پایان مسأله ]

(سیستانی): بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر خود متصدّی امور زندگانی خویش باشد نیز باید اجازه بگیرد ..

(نوری): بنا بر أقوی اجازه پدر یا جدّ پدری لازم نیست ، هر چند که بهتر آن است که بدون نظر و اجازه آنها اقدام به ازدواج نکند. ولی ازدواج باکره ای که به حدّ رشد و تشخیص مصلحت نرسیده است ، بدون اجازه پدر یا جدّ، صحیح نیست .

(۴) (تبریزی): و پدر نیز می تواند با رعایت مصلحت دختر او را شوهر دهد.

(فاضل): حتّی اگر پدر یا جدّ پدری نداشته باشد.

(مکارم): احتیاط آن است که با اجازه پدر یا جد پدری ازدواج نماید ولی اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و پدر مخالفت کند اجازه او شرط نیست . [پایان مسأله ]

(زنجانی): مسأله پدر یا جدّ پدری می توانند دختری را که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصحلت خود را تشخیص می دهد، در صورتی که باکره باشد شوهر دهند و مستحب ّ و مطابق احتیاط استحبابی آن است که رضایت دختر را در این مورد جلب کنند و اجازه مادر و برادر لازم نیست . و اگر دختر باکره بالغه رشیده بخواهد با کسی ازدواج کند و پدر و جدّ پدری اجازه نمی دهند، چنانچه ممانعت ایشان بدون رعایت مصلحت دختر می باشد، اجازه آنان لازم نیست ، ولی اگر آنها ازدواج را به صلاح دختر ندانسته ، لذا ممانعت به عمل آورند، ازدواج دختر بدون اجازه پدر یا جدّ پدری باطل است .

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

اذن ولیّ نسبت به ازدواج دختر باكره

۳۳۵. ازدواج دختر باكره بنابر احتياط واجب بايد با اجازه پدر يا جدّ پدری او باشد.

اذن پدر سنی نسبت به باکره

۳۳۶. اگرچه ازدواج دختر سنی با پسر شيعه و بالعکس مادامی که خوف انحراف در مذهب نباشد جايز است، ولی بنا بر احتياط واجب در هر صورت اذن پدر در ازدواج دختر باکره شرط است.

سقوط اذن پدر

۳۳۷. اگر دختر نياز به ازدواج دارد و خواستگار هم، كفو شرعی و عرفی او می‌باشد و در حال حاضر، خواستگار ديگری كه واجد شرايط باشد وجود ندارد، اذن پدر ساقط است.

س۱: آيا مى‌توان دختر باكره‌‌اى را كه فاقد پدر و جدّ پدرى مى‌باشد براى محرميّت، به عقد فرزند نوزاد پسر مردى كه به منزل آنها تردد دارد (اعم از فاميل و…) درآورد؟
س۲: در صورت خوانده شدن مجرّد عقد در قبل، آيا آنها به هم محرم بوده و آن دختر عروس آن مرد و مادرش مادر زن نوزاد محسوب مى‌شود؟
س۳: محرميت و ازدواج آنها در آينده با يكديگر چه حكمى دارد؟

ج) دختر بالغه رشيده كه پدر و جدّ پدرى ندارد اختيار ازدواجش با خودش است و نياز به اجازه كسى ندارد، ولى در تزويج او با پسر نابالغ اگر چه شيرخوار باشد، بايد با ولايت پدر پسر باشد، و عقدى كه به قصد جدّى تزويج و به نحو صحيح خوانده شده، تمام آثار شرعى آن بر آن مترتب است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

مسأله ـ دخترى که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‌دهد، چنانچه باکره باشد احتیاط آن است که با اجازه پدر یا جدّ پدرى ازدواج نماید؛ ولى اگر همسر مناسبى براى دختر پیدا شود و پدر مخالفت کند اجازه او شرط نیست. همچنین اگر به پدر یا جدّ پدرى خود دسترسى نداشته باشد و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد، یا این که دختر قبلا شوهر کرده باشد، که در این دو صورت نیز اجازه پدر و جدّ پدرى در ازدواج جدید لازم نیست.
سؤال ـ دختر باکره‌اى که عقل و شعور کافى دارد و به سنّ بلوغ رسیده، آیا مى‌تواند بدون اذن پدر، خود را به عقد دائم یا موقّت مردى در آورد؟
جواب : جایز نیست، بنابر احتیاط واجب.

سؤال ـ طبق فتواى مراجع عظام در صورتى که پدر یا جدّ پدرى غایب باشد، و دختر باکره احتیاج به شوهر داشته باشد، اجازه ولى ساقط مى‌شود. معناى «احتیاج داشتن به شوهر» چیست؟
جواب : منظور این است که به سنّى رسیده که هرگاه شوهر نکند به زحمت یا خطر مى‌افتد.

سؤال ـ اگر دختر باکره‌اى با پسر هم شأن شرعى و عرفى خود قصد ازدواج داشته باشد، آیا اذن پدر ساقط است؟
جواب : در فرض مسأله، اگر پدر مخالفت کند، اذن او ساقط مى‌شود.

سؤال ـ به نظر حضر تعالى آیا کفو شرعى کافى است، یا کفو عرفى هم لازم است؟
منظور از کفو شرعى و عرفى چیست؟
جواب : منظور از کفو شرعى آن است که مسلمان باشد، و منظور از کفو عرفى آن است که از نظر شؤون اجتماعى با هم متناسب باشند. و مراعات کفو عرفى لازم نیست؛ مگر در جایى که دختر رشد فکرى کافى ندارد، و ولىّ براى او شوهر انتخاب مى‌کند.
سؤال ـ براى خاله بنده خواستگارهاى زیادى آمده، که بیشتر آنها افرادى متدیّن بوده‌اند، ولى پدر بزرگ من، که پدر خاله‌ام مى‌باشد، آنها را رد کرده است. او مى‌گوید فقط باید با فامیل من ازدواج کند. تکلیف خاله من چیست؟
جواب : هر گاه خواستگاران با او تناسب داشته‌اند و کفو شرعى و عرفى او بوده‌اند، پدر دختر حق نداشته آنها را رد کند. همچنین حق ندارد اصرار بر ازدواج با فامیل کند، و اجازه و اذن او در این موارد ساقط است؛ ولى در عین حال اگر بتواند رضایت پدر را به دست آورد کار خوبى کرده است. > احکام بانوان (جدید) > اولیاى عقد/ حضرت آیت الله مکارم شیرازی.

 

منظور از رشیده [ اجازه پدر در عقد دائم]

منظور از رشیده دقیقاً چه کسی است؟
معمولاً دخترهای بالای سی سال در مسائل ازدواج رشیده هستند.

سنی که دختران در آن نیاز به اذن پدر ندارند

پرسش : اجازه پدر برای ازدواج دختران تا چه سنی لازم است؟
پاسخ : از سن سی سال به بالا به شرط اینکه دختر، فرد هوشیاری باشد و بتواند تصمیم بگیرد و مصلحت خود را تشخیص دهد، اجازه پدر لازم نیست.

اعتبار رشد در امور مالی و غیر مالی در نکاح [احکام عقد موقت]

آیا رشد مالی و غیر مالی در صحت عقد نکاح معتبر است؟ به بیان دیگر نکاح بالغ غیر رشید و بالغه رشیده چه حکمی دارد؟
طرفین باید در مسائل مربوط به ازدواج و تعیین مهریه رشید باشند و اگر زوجه باکره است اجازه پدر نیز لازم است.

اذن پدر برای ازدواج دختر رشیده [اجازه پدر در عقد موقت]

آیا اذن پدر در ازدواج (موقت یا دایم) دختری که رشیده است و صلاح و فساد خود را درک می کند شرط است؟ اگر جواب مثبت است آیا شرط تکلیفی است؟
این کار بدون کسب اجازه ولىّ دختر جایز نیست. و منظور از باکره دخترى است که قبلا شوهر نکرده است، خواه عضو بکارت موجود باشد، یا نه.
این شرط جنبه وضعی دارد.

مخالفت پدر با ازدواج دختر عاقله رشیده [ اجازه پدر در عقد دائم]

در رساله جنابعالى آمده: «اگر دختر عاقله بالغه رشیده نیاز به شوهر داشته باشد، و پدر او را از ازدواج با مردى که شرعاً و عرفاً کفو او است منع کند، اجازه پدر در این جا شرط نیست.» آیا منظور، ازدواج دائم است یا شامل موقّت هم مى شود؟ اگر شامل ازدواج موقّت مى شود، هم کفو بودن در آن به چه معنایى است؟
تفاوتى نمى کند; ولى معمولا ازدواج موقّت به مصلحت دختران باکره نیست، و مخالفت پدر بجاست.

شرط اذن پدر برای ازدواج دختری که بکارتش را غیر از راه ازدواج از دست داده است [ اجازه پدر در عقد دائم]

اگر دخترى بر اثر سوار شدن بر حیوانی یا افتادن از بلندی و یا از طریق زنا بکارتش را از دست داد آیا او رشیده است و می تواند بدون اذن والدین ازدواج کند، یا نه احتیاج به اجازه دارد؟
تنها دخترانی که یک بار با اذن پدر ازدواج کرده اند و به هر علتی از شوهرانشان جدا شده اند برای ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر ندارند.استفتائات حضرت آیت الله مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستان

پرسش: آیا اذن پدر در ازدواج دختر شرط است یا خیر ؟
پاسخ: اگر دختر بالغ و رشیده (یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد) در تصمیم گیرى های مهم زندگی نسبت به خود مانند کارمند شدن و نسبت به مال خود مانند خرید و فروش و بخشش اموال خود از نظارت پدر و مادر مستقل نباشد ، عقد بدون اذن ولی (پدر یا جدّ پدری) جایز نیست و عقد باطل است.
و اگر مستقل هم باشد به احتیاط واجب جایز نیست ، ولی مى تواند در فرض دوم به فقیه دیگرى با رعایت تسلسل در اعلمیت رجوع کند.

پرسش: رابطه با یک دختر نامحرم اگر یک رابطه سالم و بدون سوء ظن باشد و تصمیم به ازدواج داشته باشند آیا اذن پدر لازم است؟
پاسخ: چنانچه بیم وقوع در حرام باشد ـ که معمولاً چنین است ـ جایز نیست و برای ازدواج اذن پدر یا جد پدری دختر (حتی به احتیاط واجب نسبت به دختری که در شؤون زندگانی خود از پدر و مادر مستقل است) لازم است . استفتائات آیت الله سیستانی.

 

لینک کوتاه مطلب:  http://goo.gl/vzNZx0

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

مخالفت پدر با ازدواج دختر

 1. اجازه پدر در ازدواج موقت
 2. ازدواج موقت با دختر باکره بدون دخول
 3. آیا اظهار اذن پدر در ازدواج لازم است
 4. اجازه پدر برای ازدواج پسر
 5. اجازه پدر بعد از عقد
 6. اگر دختر بدون اجازه پدر ازدواج کند
 7. اجازه ازدواج دختر در صورت فوت پدر
 8. صيغه خواهر برادري
 9. مخالفت پدر با ازدواج دختر

اجازه ازدواج دختر در صورت فوت پدر

ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع

ازدواج موقت دختر بالای سی سال و اذن پدر

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)کلید: دختر رشیده کیست دختر رشیده کیست دختر رشیده کیست دختر رشیده کیست دختر رشیده کیست دختر رشیده کیست دختر رشیده کیست دختر رشیده کیست دختر رشیده کیست دختر رشیده کیست دختر رشیده کیست دختر رشیده کیست دختر رشیده کیستدختر رشیده کیست دختر رشیده کیست  آیا دختر رشیده بالغه را می توان بدون اذن پدر دختر،عقد کرد  سن دختر رشیده اذن پدر در ازدواج موقترشیده بودن فتوای فقها در مورد اجازه پدر دختر برای ازدواج موقت[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

6 نظرات
 1. Afsoon می گوید

  با سلام خدمت آقای یوسف وند
  من یه دختر ۲۶ ساله و باکره ام تحصیلات دارم ، مدتی شاغل بودم و الان نیستم و هیچ خواستگاری ندارم مرجع تقلیدم اقای سیستانی هستند و با توجه به رای و نظر ایشون میخوام جواب سوالمو بدونم
  با یه آقایی آشنا شدم به من از اول گفته قصدش ازدواج نیست و فقط میخواد تا قبل ازدواجش با من باشه تو مدتی که با ایشون بودم بهشون وابسته شدم مدت کمتریه ک شروع کردم ب نماز خوندن از خدا شرمم میاد با اینکه جلوش نماز میخونم با نامحرمم در ارتباط باشم از طرفی این آقا نیازای منو همه جوره برطرف میکنه و جدایی ازش واسم سخته، مادر من در جریان این رابطه هست و اذن خوندن صیغه موقت رو به شرط حفظ بکارتم به من داده و اما پدرم اصلا در جریان این ارتباط نیست با اینکه خرجیمونو میده و همچنان همسر مادرمه اما هفته ای یک بار خونه ما میاد و بقیه هفته رو خونه همسر دومشه . مساله دیگه اینکه من مدت ۹ سال ک اعتیاد به گناه کبیره دارم ولی خب با این آقا ک هستم دیگه این گناه اتفاق نمی افته.
  سوال اینه من با حفظ بکارتم میتونم صیغه موقت این آقا باشم ک حداقل گناه نکنم یا نه؟
  ممنون میشم جوابمو بدین

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   مطابق نظر آیت الله سیستانی عقد بدون اذن ولی (پدر یا جدّ پدری) جایز نیست و عقد باطل است. و اگر مستقل زندگی می کنید همانطور که در متن نوشتار توضیح داده شده است، بنابر احتیاط واجب ازدواج موقت جایز نیست و می توانید در این قسمت به مرجع دیگر رجوع فرمایید.
   نکته بعدی اینکه اگر ازدواج به مصلحت دختر باشد و اگر این کار را نکند به گناه می افتد برخی از مراجع اذن پدر را ساقط می دانند، این مسئله را از دفتر آیت الله سیستانی باید تلفنی سوال کنید.
   وفقکم الله لکل خیر

 2. نگار می گوید

  واقعا که انگار پدر عقل کله که نظر بده پدری که بچشو گذاشته رفته چی؟
  پدری که معتاده عقل توسرش نیست
  پدری که زندانه خلافکاره
  پدری که روانی دست بزن داره
  این پدرا اصلاحق اضحار نظر نداره
  اصلا همین پدرا سن ازدواجوبردن بالا با شرطو شروطشون .
  مراجع به اینچیزا فک کنن بد نیست برا دختر از پدر خدا ساختن انگار دختر بردس پدر فقط پدر باشه میشه ناجی درصورتی گاهی همون پدر از دشمنش بدتره و ظلم میکنه کاش اینچیزارو هم میگفتن!
  حرفم خدایی حقه

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   بله بخشی از حرف شما حق است. و بخشی تا حدودی ناحق!.
   بخش حقش این هست که اگر پدر گذاشته رفته،معتاده،عقل تو سرش نیست، روانی، دست بزن، و … خب از جهت شرعی چنین پدری که صلاحیت ندارد، اجازه اش هم ساقط هست. این حرف بنده هم نیست حرف مراجع عظام تقلید هست.

   بخش ناحق حرف شما این هست که خیال کرده اید مراجع به این حرفهای حق شما توجه نکرده اند و نمی کنند، نخیر؛ مراجع تمام این شرایط و شروط را مطرح کرده اند متاسفانه این ما هستیم که آشنایی لازم را با احکام و دین نداریم، تا بخشی را دیدیم سریع خودمان حکم صادر می کنیم. یک مرجع تقلید حدود نیم قرن از عمر خود را روی همین دقت های فقهی می گذارد که حق را به ما و شما برساند. خدا می داند که با چه دقت و ظرافت و سختی احکام به ما و شما رسده است.

   پس با آرامش بدون پیش فرض دقت کنید که مراجع فرموده اند اگر پدر صلاحیت نداشته باشد، و حتی مصلحت دختر را هم رعایت نکند، این پدر آن احکام فقهی را ندارد. لطف کنید در رساله توضیح المسائل یکبار نگاهی بیندازید همین مطالب آمده است.
   درباره مقام پدر، هم حرف زیاد هست. کوتاه سخن اینکه اکثر پدرها تمام تلاششان بر این است که فرزندشان خوشبخت باشد؛ آنها سرد و گرم روزگار را چشیده اند و صلاح شما را می خواهند، دختری که سرشار از احساسات پاک است و در سن جوانی هنوز گرگ های زمان را نشناخته است، پدر مهربان و مومن بهترین کسی است که می تواند مسیر خوشبختی و انتخاب درست را به دخترش نشان بدهد. لذا خداوند مهربان و حکیم بر اساس همان ظرافت های دختران و اهمیت احساساتشان اذن پدر را قرار داده است تا جلو بسیاری از آسیب های روحی و خطرات را بگیرد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. قاسم زاده می گوید

  با سلام
  در متن و در ذبل نظرات آیت الله مکارم آمده است:
  سؤال ـ دختر باکره‌اى که عقل و شعور کافى دارد و به سنّ بلوغ رسیده، آیا مى‌تواند بدون اذن پدر، خود را به عقد دائم یا موقّت مردى در آورد؟
  جواب : جایز نیست، بنابر احتیاط واجب.

  و در جای دیگر آمده است که:
  آیا اذن پدر در ازدواج (موقت یا دایم) دختری که رشیده است و صلاح و فساد خود را درک می کند شرط است؟ اگر جواب مثبت است آیا شرط تکلیفی است؟
  این کار بدون کسب اجازه ولىّ دختر جایز نیست. و منظور از باکره دخترى است که قبلا شوهر نکرده است، خواه عضو بکارت موجود باشد، یا نه.

  همچنین در پاسخ به سوال از سایت ایشان تنها جواب دوم برای بنده ارسال شده است. می خواهم بدانم احتیاط واجب در این موضوع از ایشان صحت دارد تا بتوان در این موضوع به مرجع تقلید اعلم بعدی رجوع نمود؟

  با تشکر

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   پاسخ : از سن سی سال به بالا به شرط اینکه دختر، فرد هوشیاری باشد و بتواند تصمیم بگیرد و مصلحت خود را تشخیص دهد، اجازه پدر لازم نیست.
   احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر باشد. در این مسئله با رعایت اعلم فالاعلم دختر می تواند به مرجع دیگر رجوع کرد! هر چند معمولا ازدواج موقّت به مصلحت دختران باکره نیست، و مخالفت پدر بجاست.
   توصیه می کنیم حتما اذن پدر دختر را بگیرید، به دنبال راه در رو نباشید!، فکر کنید خواهر خودتان باشد، آیا می پذیرید بدون اذن پدر در این موارد ازدواج کند؟!. اگر قصد ازدواج دارید از راه درست و به صورت رسمی خواستگاری کنید، مسیری غیر از این راه باعث آسیب به آینده دختر است!.
   وفقکم الله لکل الخیر