وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

دارو گیاهی ضد التهاب و درد

دارو گیاهی ضد التهاب و درد

داروهاي ضد التهاب و درد     Anti  inflammatory
نسخه هاي مركب                      نسخه هاي تك دارويي
نسخه هاي مركب
نسخه هاي تك دارويينسخه شماره ۱-                         دارو :  تخم و گیاه شنبلیله ( Trigonella foenum-graceum)

مقدر مصرف :۲  تا ۴  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره ۲-  دارو جهت رفع التهاب دهان و اندام تنفسی            دارو : برگ مریم گلی ( Salvia species)

مقدر مصرف :۲  تا ۴  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره ۳-                         دارو : ریشه شیرین بیان ( ریشه مجو ) ( Glycyrrhiza glabra)

مقدر مصرف :۲  تا ۴  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره ۴-  داروی ضد التهاب                        دارو :  تمام گیاه زرین گیاه ( Dracocephalum kotschyi )

مقدر مصرف :۲  تا ۴  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره ۵-                         دارو :  مَرغ شیندان  ( Agropyrum repence )

مقدر مصرف :۲  تا ۴  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره ۶-                         دارو :  برگ و میوه انگور ( Vitis vinifera)

مقدر مصرف :۴  تا ۱۰ گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره ۷-                         دارو :  ریشه ختمی ( Althaea officinalis)

مقدر مصرف :۳  تا ۵  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره ۸-                         دارو :  تمام گیاه بابونه ( Matricaria chamomilla)

مقدر مصرف :۳  تا ۵  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره ۹-                         دارو :  پوست بید ( Salix species)

مقدر مصرف :۳  تا ۵  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره ۱۰-    دارو :  گل یا تمام گیاه گلدار اکلیل الملک ( ناخنک )    ( Melilotus officinalis )

مقدر مصرف : ۲  تا ۴  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره ۱۱-                         دارو :  تمام گیاه مریم نخودی ( Teucerium chamaedrys)

مقدر مصرف : ۳  تا ۵  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.