وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

خلیفه دوم و تحریف قرآن

0

خلیفه دوم و تحریف قرآن

فهرست این نوشتار:

پرسش : به نظر عمر بن خطاب چه آیاتى از قرآن کریم افتاده است؟

پاسخ اجمالی

به نظر عمر بن خطاب، چهار آیه از قرآن افتاده است: آیه رجم، آیه فراش، آیه رغبت و آیه جهاد. شگفت آن که صحاح و مسانید اهل سنت آنها را نقل کرده اند، با آن که متن آنها گواه آن است که از قرآن نیست.

.پاسخ تفصیلی

به نظر عمر بن خطاب، چهار آیه از قرآن افتاده است: آیه رجم، آیه فراش، آیه رغبت و آیه جهاد. شگفت آن که صحاح و مسندهاى اهل سنت آنها را نقل کرده اند، با آن که متن آنها گواه آن است که از قرآن نیست، هر چند مضمون آنها مطابق دین است. اما آن چهار آیه پندارى:

1. آیه رجم!

عمر هنگام بازگشت از حج در ضمن خطبه اى گفت:
بپرهیزید که در مورد آیهرجم هلاک شوید و یکى بگوید ما دو حدّ در کتاب خدانمى بینیم، پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله) هم رجم کرد، ما هم رجم و سنگسار کردیم. سوگند به آن که جانم به دست اوست، اگر مردم نمى گفتند که عمر بر کتاب خداافزوده است چنین مى نوشتم: «الشیخ و الشیخه اِذا زنیا فارجموهما البته»؛ (پیرمرد و پیرزن زناکار را حتماً سنگسار کنید)، ما این آیه را خوانده ایم.(1)
الفاظ آن داد مى زند که از قرآن نیست، محتوا هم خالى از اشکال نیست، چون مورد سنگسار، زن و مردِ زناکارى است که همسر داشته باشند، چه جوان باشند، چه پیر، چه مختلف.

2. آیه فراش!

عمر بن خطاب، به اُبىّ بن کعب گفت: مگر نه این که در آن چه از کتاب خدااز دست داده ایم، چنین مى خواندیم: «الولد للفراش وللعاهِر الحَجر»؛ (فرزند، مربوط به رختخواب است و براى زناکار، سنگ است)؟ اُبىّ گفت: چرا.(2)
کلام با آن که فصیح است، ولى نمى تواند از قرآن باشد، اما خلیفه مى پنداشت که عبارت از قرآن است.

3. آیه رغبت!

بخارى روایت کرده است که عمر گفت: ما از جمله آن چه از کتاب خدامى خواندیم چنین بود: از پدرانتان اعراض و دورى نکنید که اعراض از پدرانتان کفر است «لا ترغبوا عن آبائکم فانّه کفر بکم ان ترغبوا عن آبائکم».(3)

4. آیه جهاد!

به نقل سیوطى، عمر به پسر عوف گفت: آیا در آنچه بر ما نازل شده، نیافتى که «واِن جاهَدوا کما جاهدتُم اوّل مرّهً»؛ (جهاد کنید، همان گونه که نخستین بار جهاد کردید) گفت: در آنچه ازقرآن افتاده است، این هم از افتاده هاست.(4)
پی نوشت:

(1). صحیح بخارى، ج 8، ص 208 ـ 211.
(2). الدرّ المنثور، ج 1، ص 106.
(3). صحیح بخارى، ج 8، ص 208 ـ 211؛ صحیح مسلم، ج 4، ص 167 و ج 5، ص 116.
(4). گردآوری از کتاب: سیماى عقاید شیعه، آیت الله جعفر سبحانی، مترجم: جواد محدثی، نشر مشعر، چاپ: دارالحدیث، بهار 1386، ص 171

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.