وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم زنا با زن در عده و ازدواج با او

0

حکم زنا با زن در عده و ازدواج با او

فهرست این نوشتار:

حکم زنا با زن در عده و ازدواج با او

[حکم ازدواج یا زنا در عده]

مسأله 2398 اگر با زنی که در عدّه طلاق رجعی است زنا کند آن زن (1) بر او حرام می شود (2) و اگر با زنی که در عده متعه ، یا طلاق بائن ، یا عدّه وفات است زنا کند، بعداً می تواند او را عقد نماید، اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که با او ازدواج نکند و معنای طلاق رجعی و طلاق بائن و عدّه متعه و عدّه وفات در احکام طلاق گفته خواهد شد.

(1) (خوئی ): بنا بر احتیاط .. (صافی ): بنا بر احتیاط واجب ..

(2) (تبریزی ): آن زن بنا بر أظهر بر او حرام نمی شود ..

(بهجت ): و اگر با زنی که در عدّه طلاق بائن ، یا عده وفات است زنا کند، بعداً می تواند او را عقد نماید. [پایان مسأله ]

(اراکی ): مسأله اگر با زن شوهردار یا زنی که در عدّه طلاق رجعی است زنا کند بنا بر احتیاط واجب آن زن بر او حرام ابدی می شود و اگر با زنی که در عدّه متعه (عقد غیر دائم ) یا طلاق بائن یا عدّه وفات است زنا کند، این احتیاط لازم نیست .

(فاضل ): مسأله اگر با زنی که در عدّه طلاق است زنا کند باعث حرمت ابدی نمی شود، لذا می تواند بعد از گذشت عدّه با او ازدواج کند هر چند احتیاط در ترک این ازدواج است و اگر این زن را عقد کند (چه موقّت ، چه دائم ) هر چند این عقد باطل است ولی باعث حرمت ابدی می شود. و اگر این عقد از جهت دیگری غیر از در عدّه بودن زن باطل باشد، حکم زنا را دارد و موجب حرمت ابدی نمی شود.

(سیستانی ): مسأله اگر با زنی که در عده طلاق رجعی است زنا کند، آن زن بنا بر احتیاط واجب بر او حرام می شود، و اگر در عده متعه یا طلاق بائن ، یا عده وفات یا عده وطی شبهه باشد بعداً می تواند او را عقد نماید؛ و معنای طلاق رجعی و طلاق بائن و عده متعه و عده وفات و عده وطی شبهه در احکام طلاق گفته خواهد شد.

(مکارم ): مسأله اگر با زنی که در عده دیگری است زنا کند آن زن بر او حرام می شود، خواه طلاق رجعی باشد یا غیر رجعی بنا بر احتیاط واجب .

[ازدواج در عده]

مسأله 2400 اگر زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند، چنانچه مرد و زن، یا یکی از آنان بدانند که عدّه زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عدّه حرام است آن زن بر او حرام می‌شود (1) اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی نکرده باشد (2).

(1) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): حرام ابدی می‌شود..

(2) (سیستانی): و اگر هر دو جاهل باشند به اصل عدّه یا به حرمت ازدواج در آن، عقد باطل است، پس اگر نزدیکی کرده باشند حرام ابدی است و گر نه حرام نیست و می‌توانند پس از پایان عده دوباره عقد کنند.

(مکارم): آن زن بر او حرام ابدی می‌شود، خواه با او نزدیکی کرده باشد یا نه.

[نمی دانسته عقد در عده باطل است]

مسأله 2401 اگر زنی را برای خود عقد کند و بعد معلوم شود که در عدّه بوده (1) چنانچه هیچ کدام نمی‌دانسته‌اند زن در عدّه است و (2) نمی‌دانسته‌اند که عقد کردن زن در عدّه حرام است، در صورتی که مرد با او (3) نزدیکی کرده باشد، آن زن بر او حرام می‌شود (4).

(1) (گلپایگانی)، (صافی): در صورتی که با او نزدیکی کرده باشد، آن زن بر او حرام می‌شود اگر چه هیچ کدام نمی‌دانسته‌اند که زن در عدّه است و نمی‌دانسته‌اند عقد کردن زن در عدّه حرام است.

(2) (بهجت): و یا اینکه.. (3) (بهجت): در زمان عدّه.. (4) (نوری): حرام ابدی می‌شود.

(بهجت): و اگر نزدیکی کردن بعد از زمان عدّه بوده، عقد باطل است، ولی زن بر او حرام نمی‌شود، بلکه می‌تواند بعداً زن را عقد نماید.

(خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): مسأله اگر زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند و با او نزدیکی کند، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود اگر چه نمی‌دانسته که آن زن در عدّه است یا نمی‌دانسته که عقد زن در عدّه حرام است.

(مکارم): مسأله هرگاه زنی را که در عده دیگری است برای خود عقد کند چنانچه مرد و زن یا یکی از آنان بداند زن در عده است و نیز بداند عقد کردن زن در عده حرام است آن زن بر او حرام ابدی می‌شود، خواه با او نزدیکی کرده باشد یا نه، ولی اگر هیچ کدام نمی‌دانسته‌اند زن در عدّه است، یا نمی‌دانسته‌اند عقد کردن زن در عدّه حرام است، اگر با هم نزدیکی کرده باشند زن بر او حرام می‌شود و اگر نزدیکی نکرده باشند حرام نمی‌شود.

[شک در عده ]

مسأله 2404 زنی را که طلاق داده‌اند و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدّت او را بخشیده یا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدّتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع عقد شوهرِ دوم عدّه شوهرِ اوّل تمام بوده یا نه (1) باید (2) به شک خود اعتنا نکند.

این مسأله، در رساله آیات عظام: (مکارم) و (بهجت) نیست.

(1) (اراکی): و یقین نداشته باشد که هنگام عقد، غافل از تمام شدن عدّه بوده است..

(گلپایگانی)، (صافی): شک کند که موقع عقدِ شوهرِ دوم، عدّه شوهرِ اوّل تمام بوده یا از راه غفلت یا معصیت در عدّه شوهر کرده..

(2) [کلمه «باید» در رساله آیات عظام: (خوئی)، (سیستانی) و (تبریزی) نیست]

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

س. خانمی در عقد موقت، از دبر، همبستری داشته است و به خاطر جهل به عدّه، بلافاصله بعد از اتمام مدت متعه اول با دیگری متعه شده اما دخول بعد از مدتی بوده که عملاً عدّه متعه اول تمام شده بود، آیا حرمت ابدی با دومی حاصل شده است؟
ج. در مورد مذکور حرمت ابدی ثابت است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


حضرت آیت الله مکارم شیرازی
حضرت آیت الله مکارم شیرازی

زنا در عده وفات و حکم ازدواج آنها

پرسش :خانمی در عده وفات مرتکب زنا شده،آیا میتواند بعد از اتمام عده با فرد زانیه ازدواج کند؟
پاسخ :مرتکب کار خلافی شده اند و باید توبه کنند ولی بعد از اتمام عده وفات ازدواجشان اشکالی ندارد.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

آيت الله وحيد خراساني

آیت الله وحید خراسانی

ازدواج با زنى كه با او در عده زنا کرده

مسأله ۲۴۶۲ ـ اگر با زنى كه در عدّه طلاق رجعى است زنا كند ، آن زن ـ بنابر احتياط ـ بر او حرام مى شود ، و اگر با زنى كه در عدّه متعه يا طلاق بائن يا عدّه وفات است زنا كند ، بعد مى تواند اورا عقد نمايد ، و معنى طلاق رجعى و طلاق بائن وعدّه متعه و عدّه وفات در احكام طلاق خواهد آمد.

ازدواج با زنى كه با او زنا كرده يا زنا دادن او علنى است

مسأله ۲۴۶۳ ـ اگر با زن بى شوهرى كه در عدّه نيست زنا كند ، بعد مى تواند آن زن را براى خود عقد نمايد ، ولى احتياط واجب آن است كه از ازدواج با زنى كه زنا دادن او علنى است خوددارى كند ، مگر بعد از معلوم شدن توبه آن زن ، و احتياط واجب آن است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند ، بعد اورا عقد نمايد ، و اگر ديگرى بخواهد آن زن را عقد كند اين احتياط مستحبّ است.

عقد کردن زنى كه در عده ديگرى است

مسأله ۲۴۶۴ ـ اگر زنى را كه در عدّه ديگرى است براى خود عقد كند ، چنانچه مرد و زن يا يكى از آنان بدانند كه عدّه زن تمام نشده و بدانند عقد كردن زن در عدّه حرام است ، آن زن بر او حرام ابدى مى شود ، اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن نزديكى نكرده باشد.

عقد کردن زنى را كه در عده ديگرى است و نزديكى با او

مسأله ۲۴۶۵ ـ اگر زنى را كه در عدّه ديگرى است براى خود عقد كند و با او نزديكى كند ، آن زن بر او حرام ابدى مى شود ، اگرچه نمى دانسته كه آن زن در عدّه است ، يا نمى دانسته كه عقد زن در عدّه حرام است.

ازدواج با زنى كه شوهر دارد

مسأله ۲۴۶۶ ـ اگر انسان بداند زنى شوهر دارد و ازدواج با او حرام است و با او ازدواج كند ، بايد از او جدا شود و بر او حرام ابدى مى شود ، و همچنين است اگر نداند كه آن زن شوهر دارد ولى بعد از ازدواج با او نزديكى كرده باشد.

حكم زن شوهردارى كه زنا كند

مسأله ۲۴۶۷ ـ زن شوهر دار اگر زنا كند بر شوهر خود حرام نمى شود ، و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد ، بهتر است شوهر اورا طلاق دهد ، ولى در هر صورت بايد مهرش را بدهد.

شك در اینکه عده شوهر اول تمام بوده يا نه

مسأله ۲۴۶۸ ـ زنى را كه طلاق داده اند و زنى كه متعه بوده و شوهرش مدّت اورا بخشيده يا مدّتش تمام شده ، چنانچه بعد از مدّتى شوهر كند و بعد شكّ كند كه موقع عقد شوهر دوم عدّه شوهر اوّل تمام بوده يا نه ، در صورتى كه در حال شكّ احتمال بدهد كه موقع عقد غافل از عدّه نبوده ، عقد شوهر دوم صحيح است ، و در غير اين صورت صحّت عقد محلّ اشكال است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی وحید خراسانی

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

  1. صيغه طلاق چگونه خوانده می شود
  2. طلاق بائن و رجعی چیست
  3. طلاق خلع و مبارات چیست
  4. تدلیس در ازدواج چیستحق طلاق مرد
  5. طلاق در اسلام
  6. فسخ عقد بخاطر عیب مرد یا زن
  7. ارتداد همسر و ادامه زندگی یا طلاق
  8. ازدواج با خواهر لواط دهنده
  9. حكم طلاق در حال حيض

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)کلید:  حکم زنا با زن در عده و ازدواج با او حکم زنا با زن در عده و ازدواج با او حکم زنا با زن در عده و ازدواج با او حکم زنا با زن در عده و ازدواج با او حکم زنا با زن در عده و ازدواج با او حکم زنا با زن در عده و ازدواج با او حکم زنا با زن در عده و ازدواج با او حکم زنا با زن در عده و ازدواج با او حکم زنا با زن در عده و ازدواج با او حکم زنا با زن در عده و ازدواج با او حکم زنا با زن در عده و ازدواج با او[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.