وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم نگاه به زنان بي حجاب مطابق نظر10 مرجع

20

حكم نگاه به زنان بي حجاب

فهرست این نوشتار:

نگاه به بدحجاب

پرسش 26. نگاه كردن به موهاى زنان بد حجاب ـ كه هيچ گونه امر و نهى در آنان تأثير ندارد ـ چگونه است؟

الف)-آيات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: بنابر احتياط واجب، بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نيز جايز نيست.

ب)آيه اللّه  بهجت: بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نيز جايز نيست.

ج) آيات عظام تبريزى، سيستانى، مكارم و وحيد: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد.[3]

هدانا/تبصره: 1-طبق نظر مراجعي كه با شرط ذكر شده، نگاه به بد حجاب را بي اشكال مي دانند، به اين معنا نيست كه از جهت اخلاقي نگاه كردن بي تاثير باشد بلكه بسيار بايد مراقب اين نگاه ها بود. و بايد دانست بد حجابي گناه بسيار بزرگي است و اين حكم دليل بر بي حجابي عده اي نمي تواند باشد.

2- طبق نظر مراجع در قسمت «ج»: نگاه به بي حجاب جايز نيست، اما آن بي حجابي كه بي باك است يعني اگر نهي شود اعتنا نمي كند، اشكال ندارد.

نگاه به مسلمانان خارجى

پرسش 29. حكم نگاه كردن به زنان مسلمان كه در كشورهاى خارجى فاقد حجاب و پوشش اسلامى اند، چگونه است؟

آيات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: بنابر احتياط واجب، بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نيز جايز نيست.[4]

آيه اللّه  بهجت: نگاه به آنان جايز نيست؛ هر چند بدون قصد لذت باشد.[5]

آيات عظام تبريزى، سيستانى، مكارم و وحيد: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد (مگر اينكه از زنانى باشند كه اگر آنان را نهى كنند بپذيرند).[6]

 • [1]. امام، تحريرالوسيلة، ج2، النكاح م27؛ فاضل و نورى، التعليقات على العروة الوثقى، (النكاح)، م27؛ صافى، هداية العباد، ج2، (النكاح)، م272 و خامنه اى، استفتاء، س 582 و 516.
 • [2]. دفتر: بهجت.
 • [3]. سيستانى، توضيح المسائل مراجع، 2434؛ تبريزى، التعليقه على منهاج الصالحين، النكاح، م1232؛ مكارم، استفتائات، ج2، س1029 و 1039 و تعليقات على العروة الوثقى، (النكاح) م27؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2443.
 • [4]. امام، تحريرالوسيلة، ج2، النكاح، م27؛ فاضل و نورى، تعليقات على العروة، (النكاح)، م27؛ صافى، هداية العباد، ج2، (النكاح)، م27 و خامنه اى، استفتاء، س 582 و 516 و 515.
 • [5]. دفتر: بهجت.
 • [6]. وحيد، توضيح المسائل، م 2443؛ سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م2434 و  sistani.orgنگاه، س2؛ تبريزى، التعليقه على منهاج الصالحين، (النكاح)، م1232؛ مكارم، استفتائات، ج1، س812.(احكام نگاه و پوشش، پرسمان).

 

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری

سوال: نگاه كردن به موهاى زنان بد حجاب ـ كه هيچ گونه امر و نهى در آنان تأثير ندارد چه حکمی دارد، اگر هیچ گونه تاثیر در مرد نکند؟
ج) اگر مسلمان باشد، بنابر احیتاط واجب جایز نیست. البته تردد در مواضع حضور آنها و لو معلوم باشد که چشم انسان به مواضع ممنوعه آنها می افتد اشکال ندارد. و در این حال چشم پوشیدن از آنها هم لازم نیست.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله خامنه ای.

س 1086: بعضی از برادران برای امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت و ارشاد به مکانهایی می‏روند که ممکن است زنان بی‌حجاب در آنجا حضور داشته باشند، آیا از آنجا که برای امر به معروف به آنجا رفته‏ اند، نگاه‌کردن به زنهای بی‌حجاب برای آنان جایز است؟

ج: نگاهِ اول اگر بدون قصد باشد، اشکال ندارد، ولى نگاه عمدى به غير از صورت و دست‏ها تا مچ جايز نيست، هرچند به قصد امر به معروف باشد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از اجوبه الاستفتائات.


 

مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: حکم نگاه کردن وصحبت کردن با زن مسلمان که حجاب خود را به طور کامل رعایت نمی کند چیست ؟

پاسخ: اگر نگاه شهوی ، یا خوف وقوع در حرام باشد جایز نیست .

پرسش: آیا نگاه کردن به مو و بدن زنان بی بندو بار اشکال دارد؟ 

پاسخ: نگاه کردن به بدن زنهای بی باک که اگر کسی را امر به حجاب نماید اعتنا نمیکند اشکال ندارد مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد و در این حکم فرقی میان زنهای کفارو دیگر زنها نیست و همچنین فرقی نیست میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن که معمولا آنها نمیپوشانند.

پرسش: آیا نگاه کردن به زنی که بدون حجاب است حرام است ؟

پاسخ: جایز نیست . استفتائات آيت الله سيستاني.
هدانا/تبصره: نگاه به بي حجاب جايز نيست، اما آن بي حجابي كه بي باك است يعني اگر نهي شود اعتنا نمي كند، اشكال ندارد.
مسئله 454ـ نگاه کردن به زنان بی حجابی که اگر آنان منع شوند، اعتنا نمی نمایند، جایز است امّا نه به قصد لذّت جنسی. پس می توان به رو، دو دست، دو پا و هر عضوی از اندام را که معمولاً باز می گذارند، اگر چه باز هم باشد نمی توان نگریست. وانگهی نگاه نباید از روی شهوت و میل جنسی باشد و بیننده، بیم وقوع در گناه، نداشته باشد. 
منبع: سایت هدانا برگرفته از  فقه برای غرب نشینان،آيت الله سيستاني.

 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

نگاه به مو و بدن زنان مسلمان بد حجاب 

پرسش :با توجه به اینکه برخی از زنان و دختران مسلمان حد پوشش واجب را رعایت نمی کنند، آیا نگاه به قسمت هایی که نمی پوشانند جایز است؟

پاسخ :چنانچه به نهی از منکر دیگران توجه نمی کنند با دو شرط می توان به آنها نگاه کرد: نخست این که به قصد لذّت نباشد و دیگر اینکه خوف وقوع در گناه نرود؛ ولی به هر حال نگاه نکردن جز در موارد ضرورت اولی است.

نگاه کردن به زنان مسلمانی که حجابشان را رعایت نمی کنند.

پرسش :آیا به زنان مسلمانی که خودشان حجابشان را رعایت نمی کنند میتوان نگاه کرد و یا زن مسلمانی که عقیده به حجاب ندارد و حکم ان چیست؟

پاسخ :در صورتی که به نهی از منکر دیگران توجهی نمی کنند با دو شرط می توان به آنها نگاه کرد نخست این که به قصد لذت نباشد دیگر این که خوف وقوع در گناه نرود.

 

نگاه به تصاویر بازیگران ایرانی بی حجاب 

پرسش :در یک سری سایت ها در اینترنت عکس یک سری از بازیگرهای ایرانی زن بی حجاب وجود دارد آیا دیدن آنها اشکال دارد با خیر؟

پاسخ :در صورتی که آنها را بشناسید اشكال دارد همچنین در صورتی که نگاه به آنها به قصد لذت باشد یا مفسده ای بر آن مترتب گردد.

نگاه به زنان بی حجاب در فیلم های زمان کودکی 

پرسش :دیدن فیلم‌هایی که در زمان کودکی گرفته شده و زنان بی حجاب نیز حضور دارند در حال حاضر چه حکمی دارد؟

پاسخ :در صورتیکه زنان متدینی باشند که نمی خواهند عکس شان فاش شود نگاه کردن به آنها جایز نیست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آيت الله مكارم شيرازي.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام نگاه و ارتباط با نامحرم 

 كليد: حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب  کشف حجاب بازیگران بی حجاب بد حجاب بد حجاب بد حجاب بد حجاب عکس بی حجابنگاه به زنان بد حجاب نگاه به زنان بد حجاب نگاه به زنان بد حجابنگاه به زنان بد حجاب  بی حجابی در تهران بی حجابی در تهران ديدن  بی حجابی بازیگران زن ایرانی  نظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی درباره نگاه به مو و بدن زنان مسلمان حکم نگاه به بدن زنان مسلمان بدحجاب چیست؟  نگاه مرد به زنان بد حجاب  مطابق نظر آيت الله خامنه اينگاه به زنان و دختران بدحجاب نگاه به نامحرم  نگاه کردن به زن بدحجاب بدون تحریک اشکال دارد؟ نگاه به زناحکام نگاه کردن به موی زنان نامحرم نگاه مرد به زنان بد حجاب  نگاه به زنان بدحجاب دختر بی حجاب نگاه کردن به زنان نامحرم مسلمان که بدحجاب یا بی حجاب هستند حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب  حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجابحكم نگاه به زنان بي حجابحكم نگاه به زنان بي حجاب بد حجابX بي حجابX زن بي حجابX حجابX حجاب زنX با حجابX زنX بازیگران بی حجابX حجاب زنانX بد پوششX نگاهX بی حجابی در تهرانX بی حجابی زنانX نگاه به زنان بد حجابX نگاه به بد حجاب

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

20 نظرات
 1. Misagh می گوید

  با سلام
  شرایط تحصیلی خوبی بدست آورده ام .
  تحصیل در دانشگاه کانادا اما از آنجایی که زنان آن کشور بی‌حجاب هستند به نظر شما چکار کنم!؟

  1. حجت الاسلام دکتر مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حجاب حکم خداست.
   اگر شرایط خاصی دارید با دفتر مرجعتان تماس بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. اکبر می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید. ببخشید زنانی هم که در امر پوشاندن آرایش از نامحرم کوتاهی می کنند هم جزو این زنان((بی باک))قرار می گیرند؟ با تشکر

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله، همان حکم را دارد البته نگاه به آنان اگر همراه با لذت و یا ترس در گناه افتادن باشد، نگاه کردن جایز نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. شهاب می گوید

  باسلام به تازگی ازدواج کرده ام. در فامیل همسرم معدود افرادی هستند که در مهمانی های خانوادگی موهای خود را نمیپوشانند و به نظر میرسد امر به معروف در این زمینه آنها را حساس تر کرده و ممکن است باعث اختلافات خانوادگی شود. وظیفه من برای حضور در مهمانی های خانواده همسرم چیست؟
  با تشکر

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   می توانید غیر مستقیم نهی از منکر کنید. همسر شما به آنها تذکر بدهند که شما از این فضا رضایت ندارید. و فامیل بدانند که نسبت به اختلاط و یا حضور آنان رضایت ندارید. و زمانی که شما هستید رعایت کنند.
   معنا نمی دهد شما بخاطر رضایت آنها از دین خود کوتاه بیایید و آنها بخاطر دین شما از گناه خود کوتاه نیایند!.
   باید توجه کنید اگر نخواهند حریم شرع را رعایت کنند، حضور شما و رفت و آمد شما نباید تایید کار آنها باشد. لذا اگر مجلس گناه هست باید ترک کرد یا از همان ابتدا در چنین جلساتی شرکت نکرد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. امین می گوید

  سلام
  ما از کجا بفهمیم که چنین آدم هایی که در کوچه و خیابان هستند به نصیحت دیگران توجه میکنند یا نه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   از شرایط و رفتار افراد می توان متوجه شد. همیشه هم نیاز نیست که توجه کنند، گاهی وظیفه ایجاب می کند انسان تذکر بدهد تا دیگران مرتکب آن گناه نشوند، یا بعدا اثر بگذارد. نهی از منکر با وجود شرایط واجب است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. Mousavi می گوید

  سوالی داشتم ممنون میشوم پاسخگو باشید به طور تفصیلی…
  اولا سلام بر شما
  و اما سوال بنده اینکه که اگه نامزد بنده بد حجاب باشند و من قصد ازدواج با ایشان را داشته باشم اشکال شرعی دارد یا خیر؟( البته اینو بگم که ایشون فقط در زمینه حجاب، واقعا بد حجاب هستند خیلیم بد حجاب هستن تقریبا ولی نماز و روزشون میگیرن… و از این بابت مطمئن هستم…) (عشق و علاقه خوبی به اهل بیت هم دارند و اینو بروز هم میدن ) … ولی از باب حجاب قبلا یک‌ نفر ایشون رو نهی از منکر کرده ولی ایشون هم در پاسخ گفتن حجاب اول باید در چشمان مردان باشد و…
  من خودم دنبال راه و نهی از منکر جدیدتری برا ایشون میگردم ولی خب هنوز نتونستم….
  آیا نامزد من فعل حال جزو زنان بی باک حساب می‌شود؟( اینم بگم ایشان در این حد به حجاب معتقد هستند که سفر خارج هم که میروند حجابشان را می‌گذارند حال با همان وضعیت بد و نابسامانش ولی کشف حجاب نمی‌کنند)
  حکم نگاه کردن به ایشون برای من چیست بدون قصد لذت؟ اگر روزی تونستم قبل یا بعد ازدواج ایشون رو موفق به با حجاب شدنشون کنم انوقت چی؟ دقیقا قبل و بعدش رو بفرمایید… اگر جزو زنان بی باک باشند انوقت این حکم «بی باک» بودن ازشون برداشته میشه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   سوال شما از دو منظر اهمیت دارد، یک بخش مشاوره خانواده و یک بخش فقهی.
   ۱- از جهت مشاوره ای بدیهی هست که این سطح اختلاف بین زن و شوهر منطقی نیست و بعدا دردسر ساز می شود. شما ریسک این را دارید انجام میدهید که با خانمی ازدواج می کنید که یکی از اولویت های مهم یک زندگی یعنی ایمان کامل را ندارند بدیهی هست که چنین ازدواجی ایده آل نیست. من از شما می پرسم همین خانم که حجاب را که دستور خداست به راحتی با یک بهانه ساده کنار میزارن خب چه تضمینی هست که فردا در زندگی مشترک به راحتی حرف منطقی شما را کنار نگذارند با یک بهانه زیباتر؟!… کسی که حرف خدا را قبول نمی کند خب چرا باید حرف منطقی شما را قبول کند.

   اینکه مردها چشمشان باید حجاب داشته باشد اول و دوم ندارد هم مرد موظف به رعایت نگاه هست و هم زن، هر دو همزمان باید به دستور خدا عمل کنند. هر کسی تخطی کرد این یعنی گناه.
   معنا نمی دهد ما جامعه را به سمت فساد ببریم بعد بگوییم مردم فاسد نشوند، مثل این می ماند کارمند رشوه بگیرد بعد بگوید من رشوه می گیرم تقصیر خود ارباب رجوع هست که رشوه می دهد؟!… اگر قرار بر توجیه گناه باشد تمام گناهان را می توان توجیه کرد و العیاذ بالله بعد مرتکب شد.

   دقت کنید اینکه ما این دستور خدا یعنی حجاب را قبول نکنیم حالا به هر بهانه واهی؛ همین نشان از وجود یک اشکال هست، و شما نباید به راحتی از کنار چرایی این اشکال عبور کنید، حالا اشکال در تربیت خانوادگی، یا هر چیز دیگر و قطعا این بعدا مشکل ساز هست. ما مواردی را داشته ایم که از روی سادگی ازدواج هم رخ داده به امید اینکه خانم اصلاح بشود نه تنها نشده بلکه بدتر هم شده است پس کمی منطقی تر بیندیشید.

   در هر حال اگر خانم شما یا سایر زنان دستورات الهی را رعایت نکند و بگوید دلم می خواهد و ربطی به دین ندارد در این صورت از سمت دیگر هم مردها دستورات الهی را رعایت نکنند و بگویند دلم می خواهد که تجاوز کنم، یا آزار جنسی بدهم، بدیهی است که سنگ روی سنگ بند نمی شود اگر آزادی های فردی را بدور از دین معنا کنیم لذا اگر چنین حوادثی برای همسر یک مرد رخ بدهد خب چه کسی را باید ملامت کند جز خودش را!.
   اگر برخی زنان جامعه خدایی عمل نکنند، انتظار نداشته باشید برخی مردان هم خدایی عمل کنند!، همین میشود فسادهایی که در جامعه می بینیم، نوعا هم شاهدیم خود خانم ها آسیب های روحی جدی می بینند، مردها با وعدهای پوچ و توخالی با احساسات آنها بازی می کنند و آخر سر هم خانم می ماند و مشکلات روحی بعد که در مشاوره ها شاهدیم، در هر حال واقعیت این هست که گناه چه کوچک و چه بزرگ آن به ضرر ما و خانواده ماست و نباید از یاد برد که همه ما موظف هستیم دستورات خدا را اجرا کنیم که به نفع ماست چون خداوند خیر ما را می خواهد، من سوال می کنم مگر می شود خدا به کاری مثل حجاب امر کند و آن کار به نفع ما و جامعه ما نباشد؟.

   ۲- نکته فقهی درباب ازدواج، بله می توانید ازدواج کنید اما شما مسئول بدحجابی همسرتان هستید، و مرد نمی تواند اجازه بیرون رفتن زن به صورت بی حجاب را به همسر خود بدهد و قطعا در گناه او شریک است.
   ۳- چنین زنی که او را نهی از منکر بکنند و برای او بد حجاب گشتن عادت باشد، بی باک هست و آثار فقهی خاص به خود را دارد.
   ۴- درباب نگاه شما باید به نظر مرجعتان عمل کنید و اکثر مراجع حتی نگاه به زنان بی باک را هم حرام می دانند.
   ۵- نوشتار نگاه در خواستگاری را هم می توانید در سایت سرچ کنید و در تکمیل توضیحات حاضر بخوانید.

   در هر حال توصیه می کنم حتما با یک مشاور دینی خانواده همراه با خانم به گفتگو بپردازید و اولویت ها را بررسی کنید؛ مسئله ساده ای نیست و حتما باید بیشتر تحقیق کنید و اگر بتوانید با زبان خوب و منطقی قبل از ازدواج درباره اهمیت حجاب به عنوان دستور خداوند با ایشان صحبت کنید و اگر تفاهم داشته باشید قطعا می توانید تاثیر گزار باشید و این مشکل را حل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. بنده خدا می گوید

  در ضمن در جایی خواندم که زنان شهری که از عمد و آگاهی حجاب را رعایت نمیکنند حکم بادیه نشین را ندارند
  اگر منبع این که گفتید کسانی که از عمد رعایت نمی کنند بی باکند رو بنویسید ممنون میشم
  یا علی

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام عليكم
   نظر اکثر مراجع عظام تقلید حرمت نگاه به زنان شهری است که حجاب را رعایت نمی کنند.
   وفقکم الله لکل اخیر

 7. بنده خدا می گوید

  سلام علیکم
  با تشکر و عرض پوزش بابت سوالات پی در پی.
  جاهلیت عجیبی من رو در این موضوع در بر گرفته است.
  به طور واضح میگویم،

  شما گفتید اگر از عمد موی خود را بیرون بپندارد بی باک است،
  اگر من در خیابان به نامحرم نگاه نکنم و نگاهم را جای دیگر بیندازم
  اما در مکانی مانند کلاسم که نامحرمی که عمدا موی خود را بیرون انداخته از من سوالی بپرسد
  و من هم جوابش رو با نگاه کردن(بدون خیره شدن و قصد لذت) به او بدهم،آیا نگاه حرام کرده ام؟(با توجه به فتوای آیت الله مکارم)

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   درصورتى که نگاه هوس آلود نباشد، در مورد وجه و کفّین اشکالى ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. بنده خدا می گوید

  سلام
  با این حساب می توان گفت که بسیاری از فتوا ها در مورد نگاه به نامحرم،به طور مثال در کوچه و خیابان جهت احتیاط است و بدون قصد لذت با توجه به این که بی باک هستند حرام نیست؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   نمی توان گفت!.
   شما به فتوای مرجع خودتان عمل کنید. ثانیا اکثر فقها فتوا به حرمت داده اند. و ظاهر آیه هم همین هست که نگاه نشود. بر فرض هم که استثنایی باشد دلیل بر این نیست که شما نگاه کنید چون اکثر این نگاه ها حرام است. و از همه اینها گذشته نگاه به این افراد و اهل گناه تاثیا منفی اخلاقی دارد که علمای اخلاق نهی می کنند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 9. بنده خدا می گوید

  آیا زنانی که بد حجابی برایشان عادت شده و حجاب را از روی عادت کامل رعایت نمایانند در اجتماع یا مکان های عمومی و یا آشنایان، حکم رنان بی باک را دارند؟

  آیا زنان بی نماز همچنین حکمی دارند؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   زنان بی نماز چنین حکمی ندارند.
   اگر می داند مویش بیرون هست، یا از عمد مو را بیرون انداخته، بی باک هست.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

 10. امیر می گوید

  در مسأله ای ،از آیت الله سیستانی نقل شد که نگاه و صحبت کردن با نامحرمی که حجاب خود را به طور کامل رعایت نمیکند اگر از روی شهوت و خوف افتادن به گناه باشد جایز نیست
  در محیطی مثلا آموزشگاه زبان که معلمانی هستند که حجاب را به طور کامل رعایت نمیکنند
  آیا نگاه کردن و صحبت کردن با آنها بدون قصد لذت و خوف افتادن در گناه جایز است؟؟؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   نگاه کردن به موی زنهای بی باک که اگر کسی او را امر به حجاب نماید اعتنا نمیکند اشکال ندارد مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد و در این حکم فرقی میان زنهای کفارو دیگر زنها نیست.
   اما فراموش نکنید از جهت اخلاقی این نگاه ها آسیب زاست!.
   وفقکم الله لکل الخیر