وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

جنب شدن در خواب روزه دار

اگر شخصى قبل از اذان صبح يا بعد از آن بخوابد و در خواب جنب شده و بعد از اذان بيدار شود، چه مدتى براى غسل کردن وقت دارد؟

20

جنب شدن در خواب روزه دار

فهرست این نوشتار:

رساله توضيح المسائل

[ اگر روزه دار استمناء کند]

مسأله 1588 اگر روزه دار استمناء کند یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می شود.

(خوئی، سیستانی، تبریزی، زنجانی:) مسأله اگر روزه دار استمناء کند (معنای استمناء در مسأله [1572] گذشت) روزه اش باطل می شود.

[ اگر بی اختیار منی از او بیرون آید]

مسأله 1589 اگر بی اختیار (1) منی از او بیرون آید، روزه اش باطل نیست (2). ولی اگر (3) کاری کند که (4) بی اختیار منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می شود (5).

(1) (مکارم:) در حال خواب یا بیداری..

(2) (خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی، مکارم:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(3) (بهجت:) ولی اگر عمداً..

(4) (نوری:) اگر کاری کند که بر حسب عادت او..

(5) (بهجت:) در صورتی که بداند یا اطمینان داشته باشد که به سبب آن کار، منی بی اختیار خارج خواهد شد.

[هر گاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می شود]

مسأله 1590 هر گاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می شود، یعنی در خواب منی از او بیرون می آید، می تواند در روز بخوابد (1) و چنانچه بخوابد و محتلم هم بشود روزه اش صحیح است (2).

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (گلپایگانی، صافی:) بنا بر احتیاط مستحب نخوابد ولی اگر بخوابد، روزه اش باطل نمی شود.

(خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) جایز است بخوابد هر چند به سبب نخوابیدن به زحمت نیفتد؛ و اگر محتلم شود روزه اش باطل نمی شود.

(2) (فاضل:) مخصوصاً اگر ترک خواب موجب حَرَج باشد.

[اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود]

مسأله 1591 اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، واجب نیست از بیرون آمدن آن جلوگیری کند.

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

[روزه داری که محتلم شده، می تواند بول کند]

مسأله 1592 روزه داری که محتلم شده، می تواند بول کند (1) و به دستوری که در مسأله 72 گفته شد، استبراء نماید (2)، ولی اگر بداند به واسطه بول یا استبراء کردن باقی مانده منی از مجری بیرون می آید در صورتی که غسل کرده باشد نمی تواند استبراء کند.

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) اگر چه بداند به واسطه بول کردن، باقی مانده منی از مجری بیرون می آید.

(2) (گلپایگانی، صافی، زنجانی:) (زنجانی: بعد از بول استبراء نماید) اگر چه بداند به واسطه بول یا استبراء کردن باقی مانده منی از مجری بیرون می آید.

(مکارم:) هر چند می داند به واسطه آن باقی مانده منی از مجری بیرون می آید، حتّی اگر غسل کرده باشد این کار برای روزه اش ضرری ندارد هر چند با خارج شدن باقی مانده منی از مجری، باید مجدّداً غسل کند.

(فاضل:) مسأله روزه داری که محتلم شده می تواند قبل از غسل کردن بول کند و به دستوری که قبلًا گفته شد استبراء نماید، ولی اگر غسل کرده باشد و بداند که به واسطه بول یا استبراء کردن باقی مانده منی از مجری بیرون می آید بنا بر احتیاط واجب نمی تواند استبراء کند.

[روزه داری که محتلم شده اگر بداند منی در مجری مانده]

مسأله 1593 روزه داری که محتلم شده اگر بداند منی در مجری مانده و در صورتی که پیش از غسل بول نکند بعد از غسل منی از او بیرون می آید، بنا بر احتیاط واجب باید پیش از غسل بول کند. (1)

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (فاضل، مکارم:) بهتر است پیش از غسل بول کند (مکارم: ولی واجب نیست).

(سیستانی:) احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل بول کند.

(زنجانی:) بنا بر احتیاط مستحب پیش از غسل بول کند.

[ اگر روزه دار در روز محتلم شود]

مسأله 1632 اگر روزه دار در روز محتلم شود، واجب نیست فوراً غسل کند (1).

(1) (فاضل:) گر چه احتیاط مستحب آن است که فوراً غسل کند.

(مکارم:) مسأله هر گاه روزه دار در روز محتلم شود بهتر است فوراً غسل کند اما اگر نکند برای روزه اش اشکالی ندارد.

[هر گاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود]

مسأله 1633 هر گاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده، اگر چه بداند پیش از اذان محتلم شده، روزه او صحیح است (1).

(1) (مکارم:) روزه اش صحیح است، خواه بداند پیش از اذان محتلم شده یا بعد از آن، و یا شک داشته باشد.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

احتلام در حال روزه
139. محتلم شدن در روز (خروج منى در حال خواب) روزه را باطل نمى‌‌کند، و هر گاه روزه‌‌دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم مى‌‌شود، لازم نيست از خواب خود جلوگيرى کند.

140. اگر روزه‌‌دار در حال بيرون آمدن منى از خواب بيدار شود، واجب نيست از آن جلوگيرى کند.

141. اگر شخص روزه‌‌دارى در ماه مبارک رمضان بعد از نماز صبح يا ظهر بخوابد و در خواب به صورت غير عمد محتلم شود تکليف چيست؟ آيا روزه آن شخص باطل مى‌‌شود؟
ج) روزه‌اش صحيح است.

احتلام روزه‌دار و بيدار شدن بعد از اذان صبح
142. اگر شخصى قبل از اذان صبح يا بعد از آن بخوابد و در خواب جنب شده و بعد از اذان بيدار شود، چه مدتى براى غسل کردن وقت دارد؟
ج) در فرض سؤال، جنابت به روزه آن روز او ضرر نمى‌‏زند، ولى واجب است که براى نماز غسل کند و مى‌‏تواند غسل را تا وقت نماز به تأخير بيندازد.

احتلام بعد از فجر در ماه رمضان
143. اگر بعد از نماز فجر در ماه رمضان محتلم شوم چه بايد بكنم؟
ج) روزه صحيح است و براى نماز ظهر بايد غسل كنيد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای


                 طبق نظر آيت الله مكارم شيرازيحضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم خوابیدن روزه دار با علم به احتلام [استمناء]

پرسش : اگر فرد روزه دار بداند در صورتی که بخوابد از او منی خارج می شود، خوابیدن او چه حکمی دارد؟

پاسخ : هرگاه روزه دار مى‏ داند که اگر در روز بخوابد محتلم مى‏ شود، یعنى در خواب منى از او بیرون مى‏ آید، جایز است بخوابد و چنانچه محتلم شود براى روزه او اشکالى ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

 1. كفاره استمنا در روزه چيست
 2. كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه
 3. تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه
 4. حكم باطل كردن روزه قضا
 5. حكم استمنا برای آزمایش اسپرم
 6. استمنا توسط همسر 
 7. حكم استمناء بدون خروج منی
 8. انواع استمناء
 9. آيا استمنا حد و تعزير دارد
 10. كفاره استمنا در روزه چيست
 11. استمنا و نماز و روزه
 12. حكم استمناء دختران و زنان


کلید:جنب شدن در خواب روزه دار ازضاء شدن در خواب آیا محتلم شدن موجب باطل شدن روزه میشود حکم جنب شدن غیر عمد در حال روزه چیست  اگر روزه دار بعد از اذان صبح جنب شود جنب شدن قبل از سحر باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح حکم جنب شدن در خواب جنب شدن در بیداری جنب شدن پسران در خواب ایا ارضا شدن در خواب گناه است غسل جنابت بعد از اذان صبح اگر شخص روزه دار در خواب بعد از ظهر (بعد از اذان ظهر) جنب جنب شدن در خواب روزه دار جنب شدن در خواب روزه دار جنب شدن در خواب روزه دار جنب شدن در خواب روزه دار جنب شدن در خواب روزه دار جنب شدن در خواب روزه دار جنب شدن در خواب روزه دار

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

20 نظرات
 1. یوسف می گوید

  سلام اگه شب خواب بشوم و صبح بیدار شوم ببینم روی لباسم یه چیزی هس ندونم چیه باید غسل کنم یا نه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر شک دارید، و قراینی بر اینکه منی هست وجود ندارد بنا را بر پاک بودن بگذارید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. '-' می گوید

  سلام حاج آقا من یک دختره هیجده ساله هستم
  یکبار احتلام در خواب برای من اتفاق افتاد اون هم شش ماه پیش و امروز هم دقیقا همین اتفاق برام افتاد من در هر دو مورد غسل جنابت و طهارت لباس هام رو به جا آوردم
  فقط نگرانیم ازین هست که دوباره این مشکل تکرار بشه
  دعا و یا درمانی در اسلام برای این مشکل هست؟ من سابقه خودارضایی هم داشتم
  میدونم کار اشتباهی بوده اما الان که کاری انجام ندادم واقعا نگرانم آیا احتلام در خواب هم گناهه؟
  از طرفی با والدین هم نمیتونم در میون بگذارم چون ترس دارم
  شما کمک کنید حاج آقا

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   احتلام در خواب گناه نیست و فرآیند طبیعی بدن هست. زمانی گناه است که شخص عمدا خودش کاری بکند که به ارگاسم برسد.
   لذا هیچ نگران نباشید اگر در خواب کسی محتلم شد فقط غسل جنابت واجب می شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. maryaam می گوید

  خب اقای طاها من یه سوال برام پیش اومد من که دیشب این حالت رو داشتم مثلا تپش قلبو عرق کردن دست و پاه و این هارو نداشتم فقط یه احساس لرزش بهم دست داد و بعدش کلا یجوری بودم انگاری بدنم میلرزید سردم بود نمیدونم اما وقتی رفتم دستشویی مایعی از من خارج شده بود من بعضی از اون حالاتی که گفتم رو نداشتم ایا این باعث جنب شدن هست؟؟من که همه ی حالات رو نداشتم مرجع تقلید=اقای خامنه ایی ممنونتون میشم کمکم کنید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   صرف علائمی که نوشته اید نشانه جنب شدن نیست.
   اگر خانم به ارگاسم نرسد یا شک در جنابت داشته باشد نیازی به غسل نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

  سلام علیکم
  اگر به ارگاسم نرسیده اید یا شک در جنابت دارید بنا را بر عدم جنابت بگذارید و نیازی به غسل هم نیست.
  وفقکم الله لکل الخیر

 5. فاطمه می گوید

  سلام خسته نباشید من دختر مجرد هستم که وسواسی هستم و امروز که برای چند ساعت خوابیدم خواب های شهدت امیزی دیدم که در ان تپش قلب و نمیدانم انگار سرگیجه داشتم اما نمیدانم بدنم لرززد یانه و فکر کنم انقباض هم داشتم اما در خواب همش میگفتم جنب نشم جنب نشم انگار میترسیدم واقعا اخه خسته شدم از غسل وقتی از خواب بیدار شدم و رفتم دستشویی از من مایعی خارج نشده بود اما بعد چند ساعت مایعی لز من خارج شد ایا من باید غسل کنم لطفا جواب تمام سوالاتم رو لدین ممنون.ایا منی بعد چند ساعت بیرون میاید واقعا چون این چیز هارو هنوز نمیدانم دارم میپرسم 16 ساله هستم توروخدا کمکم کنید تا از این وسواس بیرون بیام همه بهم میگن اگر میخوای خوب بشی نباید به هیچ هنوان غسل کنی حتی اگر مایعی خارج شد به نظر شما من باید چکار کنم کمکم کنید لطفا

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر شک در خروج منی دارید بنا را بر عدم جنابت بگذارید و نیازی به غسل نیست.
   اگر به ارگاسم نرسیده باشید مایع مذکور پاک است و نیازی به غسل نیست مگر اینکه یقین به جنابت کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. sahar32 می گوید

  سلام خسته نباشید.
  من یک سوال دارم ایا میشود در حال جنب ذکر گفت؟یا باید حتما غسل کرد تا بتوانیم ذکر بگوییم؟
  این ذکر=و اوفوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   می شود ذکر گفت، اما ختومات و مانند آن تاثیر کاملش در طهارت ظاهری و باطنی است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 7. fatlima می گوید

  سلام خسته نباشید.
  من یک دختر مجرد هستم و وسواس دارم و شب ها موقع خواب خیلی اذیت میشم تا بخوابم راستش نمیدونم انگار مثل یک ترس میمونه ترس از خواب که جنب نشم من دیشب خواب بودم و در خواب ،خواب شهوت امیزی دیدم و چند انقباض داشتم و بدنم لرزش داشت و از خواب پریدم و صبح که بلند شدم مایع غلیظی از من خارج شده بود به خدا دیگه موندم باید بااین وسواس چکار کنم باید غسل کنم یا نه ؟؟هروقت هم که میخوام غسل نکنم میترسم که گناه کرده باشم به خدا نمیدونم شما میگین من باید غسل کنم؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اصلا به این شک ها اعتنا نکنید. اگر شک در جنابت داشتید بنا را بر عدم جنابت بگذارید.
   مسئله شما شرعی نیست، بلکه حتما باید به یک روانشناس رجوع کنید و تکنیک های مقابله با وسواس فکری-عملی را یاد بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. zahraa.78 می گوید

  باسلام و خسته نباشد من خیلییی ادم وسواس هستم حتی یک چند وقتی هست که میترسم بخوایم وسواس جنب شدن دارم من دیشب که خوابیدم خواب شهوت امیز دیدم و در خواب انقباض ماهیچه داشتم و ضربان قلب من خیلی خسته شدم همش در حال غسل کردن هستم و صبح که از خواب بیدار شدم مایعی از من خارج شده بود تورو خداااا کمکم کنید ایا من باید برای این غسل کنم😭

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   واقعیت این است مشکل شما حکم شرعی نیست، مشکل جای دیگر است، حتما باید مشاوره بروید و تکنیک های مقابله با وسواس را یاد بگیرید. در مواردی وسواس نشان دهنده ترس ها و یا آسیب های روحی گذشته است.مشاوره بگیرید.
   در حکم شرعی هم صرف انقباض دلیل وجوب غسل نیست هرگاه شک کردید بنا را بر پاک بودن بگذارید و نیازی به غسل نیست.
   می توانید یک وقت مشاوره هم با بنده بگیرید بیشتر راهنمایی داشته باشم.
   وفقکم الله لکل الخیر

 9. علی می گوید

  با عرض سلام سوالی داشتم درباره دعای جلیل الجبار آیا این دعا فضیلت هایش واقعیه تو بعضی سایت ها نوشته این دعا هیچ جایی نقل نشده و صحت نداره.آیا این گفته درسته؟ممنون میشم پاسخ بدین

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بررسی کردید سند ندارد و نباید بخوانید و نقل کنید.
   وفقکم الله لکل خیر

 10. محمد می گوید

  سلام؛ خسته نباشید؛ اگر فرد قبل از اذان صبح، در خواب جنب شود و حتی با وجود وقت کافی غسل نکند، از نظر آیت اله سیستانی چه حکمی داره؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   روزه آن روز باطل است و باید بعدا قضا کند و کفاره کند و چنین کاری گناه است باید قبل از اذان صبح و روزه غسل جنابت کند یا اگر وقت تنگ شد، تیمم بدل از غسل کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. محمد می گوید

    خیلی ممنون