وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد

آیا جایز است امام جماعت در یک زمان عهده ‏دار امامت دو نماز گردد؟

0

تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد

فهرست این نوشتار:

رساله توضيح المسائل نماز

[ وقتی که جماعت برپا می شود]

مسأله 1403 وقتی که جماعت برپا می شود، مستحب است کسی که نمازش را فرادی خوانده دوباره با جماعت بخواند. و اگر بعد بفهمد که نماز اولش باطل بوده، نماز دوم او کافی است.

مسأله 1404 اگر امام یا مأموم بخواهد نمازی را که به جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند (1) در صورتی که جماعت دوم و اشخاص آن غیر از اول باشد (2) اشکال ندارد.

(1) (اراکی:) اشکال دارد مگر آن که در نمازی که خوانده مأموم بوده و در نمازی که دوباره می خواند، امام جماعت باشد.

(خوئی، تبریزی:) چنانچه احتمال فساد آن نماز را ندهد اشکال دارد مگر این که اماماً اعاده نماید به شرطی که در مأمومین کسی باشد که نماز واجب را نخوانده باشد.

(سیستانی:) هر چند استحبابش ثابت نیست ولی رجاءً آوردن آن مانعی ندارد.

(بهجت:) جواز جماعت، محل ّ تأمّل است ولی در صورتی که جماعت دوّم دارای مزایایی باشد که در شرع، رجحان داشته باشد و کسی بخواهد به امید مطلوب بودن، دو مرتبه نمازش را به جماعت بخواند، بنا بر أظهر جایز است.

(زنجانی:) در صورتی که برخی از افراد جماعت دوم امام یا مأمومین افراد دیگری باشند اشکال ندارد.

(2) (فاضل:) و او امام باشد..

گلپایگانی، (صافی:) مسأله اگر امام یا مأموم بخواهد در نمازی که به جماعت خوانده دوباره برای مأموم دیگری که جماعت نخوانده امام شود و به جماعت بخواند جایز است ولی اگر بخواهد برای دفعه سوّم باز با جماعت بخواند اشکال دارد.

(مکارم:) مسأله جایز است «امام جماعت» که یک بار نماز خود را با جماعت خوانده آن را با جماعت دیگری دوباره بخواند، اما بیش از دو بار اشکال دارد، بنا بر این یک امام جماعت می تواند در دو مسجد اقامه جماعت کرده و نماز را دوباره بخواند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س 569: آیا جایز است امام جماعت در یک زمان عهده ‏دار امامت دو نماز (دو نماز عید یا هر نمازی) گردد؟
ج: تکرار نماز جماعت براى يکبار به خاطر مأمومين ديگر در نمازهاى يوميه جايز و بلکه مستحب است. ولى جواز آن در نماز عيد مشکل است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

جواز تکرار جماعت برای امام

پرسش : تکرار کردن نماز جماعت توسط امام چه حکمی دارد؟
پاسخ : جایز است «امام جماعت» که یک بار نماز خود را با جماعت خوانده آن را با جماعت دیگرى دوباره بخواند، امّا بیش از دوبار اشکال دارد، بنابراین یک امام جماعتمى‏تواند در دو مسجد اقامه جماعت کرده و نماز را دوباره بخواند.

عدم محدودیت تکرار جماعت با نماز قضای قطعی

پرسش : اگر شخصی نماز قضای حتمی داشته باشد امامت جماعت او در چند مکان متفاوت چه حکمی دارد؟
پاسخ : مانعی ندارد.

تکرار نماز جماعت برای مرتبه سوم

پرسش : اگر امام جماعت نماز قضا در ذمّه اش باشد، امامت جماعت او برای مرتبه سوم چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر نماز قضاقطعى باشد مى تواند خواه نماز قضاى قطعى خودش باشد یا دیگرى.

اختلاف نظر مرجع تقلید امام و مأموم در جواز تکرار جماعت

پرسش : در صورتی که مرجع تقلید نمازگزاران مسجد دوم، اقتدا کردن به نماز دوباره امام جماعت را جایز نداند اقتدا کردن چه حکمی دارد؟
پاسخ : در فرض سوال، مامومین نمى تواند اقتدا کند ولى اگر مامومین خبر ندارند بر امام لازم نیست مطلب را براى آن ها شرح دهد.

عدم جواز تکرار نماز جماعت برای مأموم

پرسش : با توجه به جواز تکرار نمازجماعت برای امام، این کار برای مأموم چه حکمی دارد؟
پاسخ : نماز دوّم ماموم اشكال داردمگر این که احتمال دهد در نماز اوّلش خللى بوده یا قصد نماز قضابراى خودش یا شخص میّتى نماید.

تکرار نمازی که فرادا خوانده است با دو جماعت متفاوت

پرسش : آیا می توان نماز یک وعده را به صورت زیر سه مرتبه خواند: یکبار فرادا و دو مرتبه دیگر را به جماعت با مامومین مختلف بخواند؟
پاسخ : جایز نیست و تنها یک بار می تواند نمازی که فرادا خوانده است را اماماً یا ماموماً با جماعت تکرار کند.

نیّت امام در صورت تکرار نماز جماعت

پرسش : اگر امام جماعت نماز خود را دو بار به جماعت بخواند، در نماز دوّم نیّت او چگونه است؟
پاسخ : در مرتبه دوّم نیز نیّت ادا مى کند; ولى نیّت واجب نمى کند.

تکرار نماز جماعت در مسجد دیگر

پرسش : امام جماعت مقلّد مرجعى است که اعاده جماعت را در مسجد دیگر با جماعت دیگر جایز مى داند ولى مأمومین مسجد دوّم مقلّد مرجعى دیگرند که جایز نمى داند، آیا مأمومین مسجد دوّم مى توانند به آن امام اقتدا کنند؟
پاسخ : نمى توانند ولى اگر آنها خبر ندارند بر امام لازم نیست مطلب را براى آنها شرح دهد.

نیت نمازی که به خاطر برپایی جماعت اعاده شده

پرسش : مکلّفى نمازش را به صورت فرادى خوانده، سپس نماز جماعت برپا شده است، این شخص اگر بخواهد نمازى را که خوانده دوباره به جماعت بخواند، چگونه نیّت کند؟ و اگر نیّت واجب بکند، نماز اوّلش را که فرادى خوانده چه حکمى پیدا مى کند؟
پاسخ : 1. نیّت نماز اداى مستحب مى کند; ولى توجّه داشته باشید نیّت وجوب و مستحب لازم نیست، همین اندازه که قصد قربت کند کافى است 2. نماز اوّل واجب بوده و نماز دوّم مستحب، و این اشتباه مشکلى ایجاد نمى کند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۱۳۸۳ ـ وقتی که جماعت برپا می‌شود مستحب است کسی که نمازش را فرادی خوانده دوباره با جماعت بخواند، و اگر بعد بفهمد که نماز اولش باطل بوده، نماز دوّم او کافی است.

مسأله ۱۳۸۴ ـ اگر امام یا مأموم بخواهد نمازی را که با جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند، هرچند استحبابش ثابت نیست، ولی رجاءً آوردن آن مانعی ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی سیستانی.

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

 1. نماز جمعه چگونه خوانده مي شود
 2. نماز جمعه
 3. احراز عدالت امام جماعت
 4. اتصال به نماز جماعت
 5. نماز جماعت
 6. حکم امام جماعتى که قرائت وى صحيح نيست
 7. امامت شخص ناقص العضو
 8. شک امام و ماموم در نماز جماعت
 9. جهر و اخفات در نماز جماعت
 10. نماز اول وقت بهتر است یا نماز جماعت

کلید:  تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد امام جماعت در دو مدرس

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.