وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

بیماری جسمی و روانی همسر و طلاق

5

بیماری جسمی و روانی همسر و طلاق

فهرست این نوشتار:

 

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

س: آيا کتمان حقيقت وجود سابقه بيماريهاى صعب العلاج از قبيل سرطان زوجه در زمان عقد و مشخص شدن آن پس از ازدواج به عنوان فريب در ازدواج تلقى شده و امکان فسخ نکاح وجود دارد؛ در هر صورت آيا پرداخت مهريه بر شخص فريب خورده الزامى است يا خير؟

ج) اعلام عيوب لازم نيست بلكه پوشاندن عيوب در صورتى كه بدون پوشاندن براى بيننده قابل تشخيص باشد تدليس محسوب مى‌‌شود، بنابراين اگر عيب قابل تشخيص را پوشانده و مخفى كرده تا داماد مطلع نشود و يا در ضمن عقد نكاح شرط سلامت از عيب شده باشد، خيار فسخ دارد وگرنه ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

عدم سلامت جسمی و روانی همسر[عیوب موجب فسخ]

پرسش : اگر تدلیس کننده خود زن باشد و شوهر پس از آگاهى از وجود عیب، نکاح را فسخ کند، موردى که داراى بیمارى روانى، سرگیجه، استفراغ، تشنج، پرخاشگرى و حالتهاى غیر عادى که ناشى از بیمارى روانى غیر قابل علاج باشد و پزشکان متخصص و شهود عینى تصدیق کرده اند آیا این فسخ صحیح است؟

پاسخ : هرگاه زوجه و کسان او طورى وانمود کنند که زن سالم است و در واقع سلامت زن به صورت شرط در ضمن عقد در آید و بعداً کشف خلاف شود شوهر مى تواند عقد را فسخ کند و اگر دخول نکرده، مهرى براى زن نیست و اگر قبل از آگاهى بر عیب دخول کرده است تمام مهر بر او لازم است و مى تواند آن را از تدلیس کننده بگیرد و اگر تدلیس کننده زن باشد مهر او ساقط است.

بیماری های روحی و عصبی زوج [عیوب موجب فسخ]

پرسش : زوجه در دوران عقد متوجّه بیمارى روحى و عصبى صعب العلاجى در همسرش مى گردد، به گونه اى که عوارض بیمارى زندگى را براى وى مخاطره آمیز ساخته است. نظر به ترس و نگرانى زوجه از زندگى مشترک، و ضرورت درمان طولانى چند ساله، و نبودن عزم جدّى بر معالجه از سوى زوج و خانواده اش، آیا زوجه مى تواند نکاح را فسخ نموده، یا درخواست طلاق کند؟
پاسخ : در صورتى که قبلاً زوج و کسان او اظهار داشته اند که از سلامت کامل برخوردار است زوجه مى تواند به عنوان تدلیس، نکاح را فسخ کند. در غیر این صورت، هرگاه ثابت شود زندگى با آن مرد مستلزم عسر و حرج شدید است حق دارد از حاکم شرع تقاضاى طلاق کند.

آگاهی به جنون همسر بعد از ازدواج [عیوب موجب فسخ]

پرسش : دختر خانمى ازدواج نموده، و پس از آن طبق نظر متخصّصان و اقرار خانواده و خود دختر، معلوم شده که قبل از ازدواج داراى مرتبه اى از جنون بوده، و اکنون ادامه زندگى با ایشان غیر ممکن است. آیا شوهر حقّ فسخ دارد؟ و در صورت فسخ، آیا زوجه مستحقّ مهر المثل است، یا مهر المسمّى؟

پاسخ : شوهر حقّ فسخ دارد; ولى اگر دخول واقع شده باید مهر المسمّى را بپردازد.

حق فسخ در صورت درمان عیوب موجب فسخ [عیوب موجب فسخ]

پرسش : مواردى که قبلاً بیان مى شد که مرد مى تواند عقد را به هم زند، مانند بیمارى برص (ویتیلیگو)، نقص مادر زادى، افضا، موانع مقاربت (مانع استخوانى یا پرده پوستى و مانند آن) همگى امروزه با درمان قابل رفع مى باشد.حال چنانچه مردى پس از ازدواج متوجّه موارد مذکور گردد، آیا باز هم اختیار بر هم زدن عقد را دارد؟
پاسخ : چنانچه به سهولت قابل معالجه بوده باشد، و زن با هزینه خود اقدام به درمان نماید، خیار فسخ جارى نیست.

جنون از دیدگاه شرع [عیوب موجب فسخ]

پرسش : می خواستم بدانم جنونی که باعث می شود نکاح فسخ شود از دیدگاه شما چیست؟ (منظورم علائم آن بیماری و شرح حال مجنون می باشد)
پاسخ : جنون امری عرفی است و در بعضی از روایات آمده کسی که اوقات نماز را تشخیص ندهد مثلا نداند وقت نماز ظهر رسیده یا مغرب و عشاء حکم مجنون را دارد. (البته این یک مثال است)

بیماری ام اس (MS) [عیوب موجب فسخ]

پرسش : آیا بیمارى MS موجب فسخ نکاح مى شود؟
پاسخ : این بیمارى از عیوب مجوّز فسخ نکاح نیست.

درمان عیوب موجب فسخ نکاح قبل از عقد [عیوب موجب فسخ]

پرسش : اگر یکى از مجوّزات فسخ نکاح قبل از عقد وجود داشته، لکن با عملیّات پزشکى درمان شده، و عیب مزبور رفع گردیده باشد، آیا حقّ فسخ نکاح براى طرف دیگر پابرجاست؟
پاسخ : حقّ فسخ ندارد.

آگاهی به سابقه بیماری روانی همسر بعد از ازدواج [عیوب موجب فسخ]

پرسش : زنى به صورت مزمن مبتلا به جنون دائم یا ادوارى بوده، و سوابق جنون و بسترى شدن در بیمارستان روانى را از شوهر مخفى نگاه داشته، و حتّى پس از طرح دعوا از طرف مرد، نیز موضوع را انکار نموده است. مرد پس از ازدواج و دخول و گذشت چند سال، از نوع بیمارى و سوابق بسترى شدن قبلى زوجه در بیمارستان آگاهى نسبى یافته، و بلافاصله پس از اطّلاع، ضمن مشورت با حقوقدانها، اقدام به فسخ نکاح مى نماید. حال اگر بیمارى فوق توسّط کمیسیون پزشکى قانونى به صورت زیر تأیید گردد: «زوجه داراى سابقه اختلال روانى و واجد علائم جنون حدّاقلّ از سال 1367 (شش سال قبل از ازدواج) بوده، و در حال حاضر نیز دچار عوارض مزمن بیمارى است.» در فرض مسأله آیا مرد حقّ فسخ دارد، و به زن مهریّه اى تعلّق مى گیرد؟
پاسخ : سابقه بیمارى روانى به تنهایى براى فسخ کافى نیست. و با توجّه به این که چند سال با او زندگى کرده، و آثار محسوسى در این مدّت نبوده، نشان مى دهد که بهبودى نسبى یافته است. و وجود عوارض غیر محسوس، یا ضعیف گذشته، به تنهایى براى فسخ نکاح کافى نیست.

غیر طبیعی بودن اعضای بدن همسر [عیوب موجب فسخ]

پرسش : جوانى دختر باکره اى را، مشروط بر صحّت کامل طرفین، به عقد ازدواج دائمى خود در آورده است. در اوّلین فرصت بعد از ازدواج، که زوجین با هم تنها شده اند، زوجه متوجّه مى شود که ناحیه ى فوقانى بدن شوهر دچار ناراحتى مادرزادى، قیفى شکل، ناموزون و غیر طبیعى است. بدین جهت مواقعه اى صورت نگرفت. در این صورت:

1ـ آیا زوجه اختیار فسخ نکاح را دارد؟

2ـ در فرض جواز فسخ نکاح، و با توجّه به این که زوجه مدخول بها نیست، آیا مى تواند نصف مهریّه و دیگر خسارات، از قبیل هزینه میهمانى و مانند آن، را از زوج مطالبه کند؟
پاسخ : این عیب از عیوب فسخ نکاح نیست; مگر این که قبلا شرط صحّت کامل کرده باشند. در این صورت زن حقّ فسخ از باب خیار تدلیس دارد، ولى در فرض مساله که مواقعه صورت نگرفته مهر به او تعلّق نمى گیرد. امّا اگر خساراتى متحمّل شده، مى تواند آن را از زوج بگیرد.

خنثی بودن یکی از زوجین [عیوب موجب فسخ]

پرسش : چنانچه پزشکى قانونى بر اساس وضعیّت کروموزمى شخص، خنثى را خنثاى مذکّر یا مؤنّث معرّفى کند، آیا براى طرفى که با او ازدواج نموده، جزء عیوب محسوب، و حقّ فسخ دارد؟
پاسخ : اگر در ظاهر علامت خلافى نمایان نیست، موجب فسخ نمى شود.

شمول عیوب فسخ نکاح به ازدواج موقت [عیوب موجب فسخ]

پرسش : آیا عیوبى که موجب فسخ عقد ازدواج دائم است، شامل عقد موقّت نیز مى شود؟
پاسخ : ظاهراً شامل عقد موقّت هم مى شود.

آگاهی از بیماری صرع بعد از عقد و ازدواج [عیوب موجب فسخ]

پرسش : دخترى را به ازدواج دائمى پسرم در آورده ام و عروسى هم نموده اند، حال معلوم شده که دختر مدّتهاست به بیمارى صرع مبتلاست، خود دختر و دکترش هم تصدیق نموده اند ولى پدر و مادرش این مطلب را نگفته و پنهان نموده اند، حتّى دختر مى گوید: مى خواستم بگویم، ولى پدر و مادرم مانع شدند، تکلیف عقد و مهریه چیست؟
پاسخ : بیمارى صرع موجب خیار فسخ در عقد نکاح نیست و اگر بخواهد دختر را طلاق دهد،چنانچه عروسى نموده باید تمام مهر را بپردازد. استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.

 حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

 1. تدلیس در ازدواج چیستحق طلاق مرد
 2. طلاق در اسلام
 3. فسخ عقد بخاطر عیب مرد یا زن
 4. ارتداد همسر و ادامه زندگی یا طلاق
 5. ازدواج با خواهر لواط دهنده
 6. حكم طلاق در حال حيض
 7. طلاق زنی که حیض نمی شود
 8. اگر مرد طلاق ندهد تکلیف چیست
 9. طلاق غیابی بدون حضور همسر


کلید: بیماری جسمی و روانی همسر و طلاق بیماری جسمی و روانی همسر و طلاقبیماری جسمی و روانی همسر و طلاق بیماری جسمی و روانی همسر و طلاق بیماری جسمی و روانی همسر و طلاق بیماری جسمی و روانی همسر و طلاق بیماری جسمی و روانی همسر و طلاق بیماری جسمی و روانی همسر و طلاق بیماری جسمی و روانی همسر و طلاق بیماری جسمی و روانی همسر و طلاق بیماری جسمی و روانی همسر و طلاق بیماری جسمی و روانی همسر و طلاق بیماری روانی بیماری جسمی

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

5 نظرات
 1. فاطمه می گوید

  علوم مشاوره فرويديسم انگ زن عامل افزايش طلاق در جهان

 2. صادق می گوید

  سلام زن من حالت جنون دارد قبل از ازدواج هم جنون داشته است الان بعد از چندسال زندگی تحملش سخت شده اقدام به خودکشی کرده از خونه میذاره فرار میکنه سر هر بحثی آیا میتونم فسخ کنم؟لطفا راهنماییم کنید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر می دانسته اید و به این زندگی ادامه داده اید الان نمی توانید فسخ کنید اما می توانید طلاق بدهید و از جهت قانونی هم می توانید شکایت کنید که این جنبه ها را به شما اطلاع نداده اند، برای این کار باید حتما وکیل حقوقی خوبی داشته باشید.
   اما توصیه می کنیم جنبه خدایی کار را هم ببینید، سعی کنید از راه درمان به مداوای همسرتان بپردازید و کمی هم با تحمل ایشان را به زندگی برگردانید، خدا میداند این کار شما چقدر نزد خداوند ارزشمند است و دارای ثواب است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. فرهاد می گوید

  سلام؛
  من به زنم حق طلاق بعدازدواج دادم،میخواستم بدونم پرونده بیماری روحی که داشت به کارم میاد برا عزل وکالت طلاق یا نه ؟
  خواهشن راهنمایی درست کنید ممنون

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر حق وکالت طلاقی که داده اید بلا عزل باشد، شما نمی توانید این حق را سلب کنید مگر اینکه دادگاه بر اساس مصالح خانم نظر دیگری بدهد.
   لازم هست اگر توضیحات بیشتری را می خواهید با یک وکیل قوی صحبت کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر