وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد

سوال: اگر از دوستمان بپرسیم اذان صبح شده یا نه و او بگوید نشده و ما بخوریم بعد معلوم شود که اذان شده بود حکم روزه چیست ؟

6

بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل به صورت تفصیلی حکم خوردن روزه پس از اذان صبح، یا قبل از اذان مغرب مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

سوال: در اول اذان صبح بدون توجه چیزی بخورد آیا روزه باطل می شود؟

رساله توضيح المسائل

[ اگر در ماه رمضان، بعد از تحقیق یقین کند]

مسأله 1692 اگر در ماه رمضان، بعد از تحقیق (1) یقین کند (2) که صبح نشده (3) و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده قضا لازم نیست (4).

(1) (تبریزی:) بعد از نگاه به افق.. (زنجانی:) بعد از نظر کردن خود به افق.. (2) (اراکی:) یا گمان نماید.. (3) (سیستانی:) بعد از تحقیق برای او معلوم نشود که صبح شده.. (4) (تبریزی:) و هم چنین اگر نگاه کند و احراز نکند که صبح شده، قضا لازم نیست.

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1688 (صورت چهارم).

[ در چند صورت فقط قضای روزه بر انسان واجب است]

مسأله 1688 در چند صورت (1) فقط قضای روزه بر انسان واجب است (2) و کفاره واجب نیست:… پنجم: آن که در ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده (8) و نیز اگر بعد از تحقیق با این که گمان دارد صبح شده، کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده قضای آن روزه بر او واجب است (ولی اگر بعد از تحقیق گمان یا یقین کند (9) که صبح نشده و چیزی بخورد و بعد معلوم شود صبح بوده قضا واجب نیست (10)) بلکه اگر (11) بعد از تحقیق شک کند که صبح شده یا نه (12) و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، قضا واجب نیست (13).

ششم: آن که کسی بگوید صبح نشده (14) و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است (15).

هفتم: آن که کسی بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین نکند، یا خیال کند شوخی می کند (16) و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.

هشتم: آن که به گفته کس دیگر که عادل باشد افطار کند (17)، بعد معلوم شود مغرب نبوده است (18).

نهم: آن که در هوای صاف به واسطه تاریکی یقین کند (19) که مغرب شده و افطار کند بعد معلوم شود مغرب نبوده است (20) ولی اگر در هوای ابر (21) به گمان این که مغرب شده افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده، قضا لازم نیست (22)…

(1) (سیستانی:) در چند مورد غیر از مواردی که قبلًا به آنها اشاره شد..

(2) (مکارم:) لازم است..

(8) (سیستانی:) [پایان مورد پنجم] (مکارم:) هم چنین اگر بعد از تحقیق شک یا گمان کند که صبح شده است، ولی اگر بعد از تحقیق یقین کند صبح نشده و چیزی بخورد بعد معلوم شود صبح بوده قضا واجب نیست. [پایان مورد پنجم]

(9) (فاضل:) بعد از تحقیق یقین کند..

(10) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، گلپایگانی، صافی و تبریزی نیست]

(11) (اراکی:) اما اگر.. (فاضل:) و اگر..

(12) (گلپایگانی، صافی:) یا ظن پیدا کند به آن که صبح نشده..

(13) (اراکی:) قضا واجب است..

(خوئی، تبریزی:) باید قضای روزه آن روز را به جا آورد..

(گلپایگانی، صافی:) احتیاط واجب آن است که قضای روزه آن روز را به جا آورد..

(فاضل:) بنا بر احتیاط واجب قضای آن روز را به جا آورد..

[مورد پنجم در رساله آیت اللّه زنجانی نیست]

(14) (مکارم:) و هنوز وقت باقی است..

(15) (مکارم:) در اینجا نیز قضا لازم است..

(16) (سیستانی:) و خود هم تحقیق نکند..

(زنجانی:) انسان به گفته او اطمینان نکند، یا خیال کند که شوخی می کند..

(17) (خوئی، گلپایگانی، فاضل، صافی، تبریزی، نوری:) آن که کور و مانند آن به گفته کسی دیگر افطار کند..

(سیستانی:) آن که به گفته کس دیگری که گفته او شرعاً برایش حجت است یا او به اشتباه معتقد باشد که خبر او حجت است افطار کند..

(18) (فاضل:) و اگر به گفته آدم دروغ گو افطار کند کفاره هم واجب می شود..

[مورد هشتم در رساله آیت اللّه زنجانی نیست]

(19) (سیستانی:) آن که یقین یا اطمینان کند..

(20) (مکارم:) [پایان مورد نهم] (گلپایگانی، صافی:) و اگر شک داشته باشد که مغرب شده و افطار کند و معلوم شود مغرب نبوده کفاره هم واجب است..

(21) (سیستانی:) هوای ابری و مانند آن..

(22) (سیستانی:) وجوب قضا در این صورت بنا بر احتیاط است..

[مورد نهم در رساله آیت اللّه زنجانی نیست]

[هدانا/تذکر: ادامه مسئله 1688 را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید].

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

1.اگر شخصی گمان کند اذان نشده و چیزی بخورد بعد بفهمد چند دقیقه قبل اذان صبح را گفته اند حکم روزه اش چیست ؟
2. اگر تحقیق نکنه و فقط در ذهنش این مسلم باشه که هنوز اذان صبح نشده و چیزی بخورد حکم روزه اش چیست ؟

ج1و2) اگر در سحر ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، سپس معلوم شود که در آن هنگام صبح شده بوده است، باید قضای آن روز را بگیرد و کفاره ندارد. ولی اگر تحقیق کند و بداند که صبح نشده و چیزی بخورد، و بعد معلوم شود که صبح بوده است قضای آن روز بر او واجب نیست.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

سوال: اگر از دوستمان بپرسیم اذان صبح شده یا نه و او بگوید نشده و ما بخوریم بعد معلوم شود که اذان شده بود حکم روزه چیست ؟

پاسخ: اگر بدون آن که تحقيق کند صبح شده يا نه، يا بعد از تحقيق، شک يا گمان کند که صبح شده است و کاري که روزه را باطل مي کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده روزه باطل است و اگر روزه ماه رمضان است تنها قضا دارد. ولي اگر بعد از تحقيق يقين کند صبح نشده، و چيزي بخورد، بعد معلوم شود که صبح بوده، روزه اش صحيح است.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر آیت الله مکارم شیرازی.

حکم اعتبار ساعت به عنوان ملاک تحقیق [احکام وقت امساک و افطار]

پرسش :آیا نگاه به ساعت تحقیق محسوب می شود، مثلا اگر برای تشخیص اذان به ساعت نگاه کرده و سحری خورده باشیم ولی بعدا معلوم شود که ساعت عقب بوده است، آیا این نگاه به ساعت تحقیق محسوب می شود؟

پاسخ :اگر ساعت سالم باشد یا در صورتی که معمولا درست کار می کرده است تحقیق محسوب می شود.

حکم روزه در صورت عدم اعتماد به سخن کسی بر تحقق صبح و کشف صحت آن [مواردی که فقط قضای روزه واجب است]

پرسش : اگر فردی بگوید صبح شده و شخص به گفته ی او اعتماد نکند و سحری بخورد، اما بعدا متوجه شود صبح شده بود، روزه ی او چه حکمی دارد؟
پاسخ : کسى بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین نکند یا خیال کند شوخى مى‏ کند و کارى که روزه را باطل مى‏ کند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده، روزه ی او باطل بوده اما فقط قضا دارد و کفاره ندارد.

حکم تحقیق از دخول وقت در روزه قضا و مستحبی و کشف خلاف آن

پرسش :چنانچه روزه دار در روزه قضای موسّع و مستحبی تحقیق کرده، ولی کشف شود که بعد از اذان صبح چیزی خورده است، روزه او چه حکمی دارد؟

پاسخ :حکم روزه ماه رمضان را دارد و صحیح است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .


آيت الله شبيري زنجاني
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

 

اعتماد به ساعت در وقت سحر

981 – اگر ساعت عقب باشد و فکر کنیم اذان صبح نشده و چیزی بخوریم حکم روزه چیست؟
پاسخ:
در فرض سؤال، روزه باطل است البته این حکم در مورد ماه رمضان اگر نگاه به ساعت عرفاً تحقیق به‌حساب آید، مبنی بر احتیاط است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی شبیری زنجانی.

 

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

 1. زمان نیت روزه قضا و کفاره و نذر معین
 2. زمان نيت روزه مستحبي تا چه موقع است 
 3. بدون نیت روزه بخوابد و در روز بیدار شود
 4. آیا معین کردن وجه نیت روزه لازم است
 5. روزه کسی که قبل از اذان صبح بیهوش شده
 6. اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است
 7. روزه کسی که تا اذان مغرب خوابیده است
 8. اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود
 9. نیت روزه یوم الشک چیست

کلید: بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد اگر در اول اذان متوجه نباشیم اذان شده چیزی بخوریم روزه باطل است؟ اگر در اول اذان متوجه نباشیم اذان شده چیزی بخوریم روزه باطل است؟ اگر در اول اذان متوجه نباشیم اذان شده چیزی بخوریم روزه باطل است؟ اگر در اول اذان متوجه نباشیم اذان شده چیزی بخوریم روزه باطل است؟ اگر در اول اذان متوجه نباشیم اذان شده چیزی بخوریم روزه باطل است؟ اگر در اول اذان متوجه نباشیم اذان شده چیزی بخوریم روزه باطل است؟

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

6 نظرات
 1. عباسی می گوید

  سلام علیکم
  قضای روزه یعنی اینکه یک روز قضا بگیریم در این شرایط ‌که شک داشتیم اذان شده چیزی خوردیم
  یا چندروز باید قضا بگیریم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   سوال شما واضح نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. مهدی تن می گوید

  با سلام

  بنده یک روز از ماه رمضان اذان صبح رو گفته بود و من اطلاع نداشتم و بعداز اذان صبح سحری خوردم و بعد متوجه شدم که اذان گفته بود…آیا روزه ام مشکل داشت؟ باوجود اینکه نمیدانستم اذان صبح گفته است

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر فرد با اعتماد به ساعت یا رادیو و مانند آن اطمینان نماید که اذان صبح نشده و كاری كه روزه را باطل می‌كند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است بعدا قضای روزه را بجای می آورد و کفاره ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. امیر حسین می گوید

  اگر با اطلاعات غلطی که از مادرم گرفتم که گفتش تا پایان اذان صبح میتوان خورد حکم روزه ام چیست

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بايد قبل از شروع اذان، از مبطلات روزه از جمله خوردن و آشاميدن دست کشيد ولي اگر بدون اطلاع از شروع اذان و يا از روي ندانستن حکم، ادامه داده است در صورتي که تا پيش از پايان اذان خوردن و آشاميدن را ترک کرده، استثنائا روزه اين روز صحيح است.
   وفقکم الله لکل الخیر