وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احکام رجوع بعد از طلاق

0

احکام رجوع بعد از طلاق

فهرست این نوشتار:

نکته : طلاق بائن رجوع ندارد مگر اینکه از نو صیغه عقد را بخوانند. در طلاق رجعی می توان در زمان عده رجوع کرد . در طلاق خلع که در حکم طلاق بائن است مرد نمى‌تواند رجوع کند؛ مگر این که زن از آنچه بذل کرده برگردد. پس از پایان عده باید دوباره صیغه عقد خوانده شود. بعد از سه بار طلاق زن و مرد بر هم حرام می شوند و باید به احکام سه طلاقه برای ازدواج مجدد عمل کرد.

رساله توضيح المسائل زن و شوهر

احکام رجوع کردن

[مسأله 2524]

مسأله 2524 در طلاق رجعی مرد به دو قِسم می تواند به زن خود رجوع کند (1):

اوّل : حرفی بزند که معنایش این باشد که او را دوباره زن خود قرار داده است (2) دوم: کاری کند که از آن بفهمند رجوع کرده است (3)

(1) (مکارم ): بدون آن که صیغه عقد تازه ای بخواند ..

(2) (زنجانی ): اوّل : حرفی بزند که از آن فهمیده شود که او را دوباره زن خود قرار داده است ، یا کاری کند که از آن این مطلب فهمیده شد مثلًا همسر خود را ببوسد ..

(3) (اراکی ): مانند جماع و بوسیدن و لمس کردن و سایر کارهایی که بین زن و شوهر انجام می گیرد.

(فاضل ): بنا بر این با هر لفظ و عبارت یا عملی که بفهماند او را مجدّداً زن خود قرار داده است ، رجوع محقّق می شود و ظاهر این است که به نزدیکی کردن ، رجوع محقّق خواهد شد، اگر چه قصد رجوع نداشته باشد.

(خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی ): دوم : کاری کند و به آن کار قصد رجوع کند و ( (خوئی )، (تبریزی ): ظاهر این است که ) به نزدیکی کردن ، رجوع محقق می شود اگر چه قصد رجوع نداشته باشد. ( (سیستانی ): و امّا بوسیدن و دست زدن با شهوت محل ّ اشکال است ، و بنا بر احتیاط واجب اگر نخواهد رجوع کند باید دوباره طلاق بدهد).

(بهجت ): دوم : کاری کند که زن از آن بفهمد رجوع کرده است .

(زنجانی ): دوم : با همسر خود نزدیکی کند، که اگر بدون قصد رجوع هم چنین کاری را انجام دهد، رجوع به حساب می آید.

[مسأله 2525]

مسأله 2525 برای رجوع کردن لازم نیست مرد (1) شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، بلکه اگر بدون این که کسی بفهمد، بگوید (2) به زنم رجوع کردم صحیح است (3)

(1) (بهجت ): دو مرد ..

(2) (اراکی ): پیش خود بگوید ..

(3) (گلپایگانی )، (صافی )، (فاضل )، (نوری ): ولی ( (فاضل ): مستحب ّ است برای رجوع کردن شاهد بگیرند امّا) اگر بعد از تمام شدن عدّه ، مرد بگوید که در عدّه رجوع نموده ام لازم است اثبات نماید.

(خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی )، (زنجانی ): اگر بدون این که کسی بفهمد خودش رجوع کند، رجوعش صحیح است . ولی اگر بعد از تمامی عدّه ، مرد بگوید که در عدّه رجوع نموده ام ( (سیستانی )، (زنجانی ): و زن تصدیق نکند) لازم است ( (سیستانی )، (زنجانی ): مرد ادّعای خود را ) اثبات نماید.

رجوع محقق می شود.

[مسأله 2526]

مسأله 2526 مردی که زن خود را طلاق رجعی داده ، اگر مالی از او بگیرد و با او صلح کند که دیگر به او رجوع نکند (1)، حق ّ رجوع از بین نمی رود (2).

(1) (اراکی ): مصالحه باطل است و .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (خوئی )، (تبریزی ): این مصالحه اگرچه صحیح است و لازم است که رجوع ننماید، ولی حق ّ رجوع او از بین نمی رود و در صورتی که رجوع کند، طلاقی که داده موجب جدایی نمی شود.

(سیستانی )، (زنجانی ): این مصالحه اگر چه صحیح است و واجب است که رجوع ننماید، ولی حق ّ رجوع او از بین نمی رود و در صورتی که رجوع کند، ازدواج دوباره برقرار خواهد شد.

(مکارم ): یا حق ّ رجوع نداشته باشد ..

(صافی ): اگر چه باید رجوع ننماید ولی حق ّ رجوع او از بین نمی رود و اگر رجوع کرد

(2) (گلپایگانی ): و مالی که در مقابل آن گرفته ، مالک نمی شود.

(فاضل ): مسأله مردی که زن خود را طلاق رجعی داده ، اگر بعد از طلاق ، زن با مرد مصالحه کند که حق ّ رجوع نداشته باشد، مصالحه باطل و مالی را که در مقابل آن گرفته مالک نمی شود.

[مسأله 2534]

مسأله 2534 اگر زن در بین عدّه طلاق خلع یا مبارات ، از بخشش خود برگردد، شوهر می تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.

(مکارم ): مسأله زن می تواند در بین عده طلاق خلع یا مبارات ، از بخشش خود برگردد و اگربرگردد شوهر می تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را همسر خود قرار دهد.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

۶پرسش: من حدود ۱۸ سال است یکبار از شوهرم جدا شدم و پس از ۴۸ ساعت رجوع کردیم آیا خواندن صیغه واجب بوده؟ من باید چکار کنم ؟
پاسخ: اگر طلاق شما رجعی بوده رجوع شوهر درست بوده و نیازی به صیغه مجدد نبوده است .

۱۹پرسش: مردی کسی را وکیل کرده که همسرش را طلاق دهد. همسر برای اینکه زوج دیگر حق رجوع نداشته باشد، مهرش را بذل نموده تا طلاق مبارات صورت پذیرد. وکیل با کسب رضایت موکل، صیغه طلاق مبارات جاری می کند. آیا حق رجوع برای زوج باقی است؟

نیز در صورتی که زوجه از بذل خود در زمان عده رجوع کند، آیا حق رجوع برای زوج باقی است؟
پاسخ:

مبارات در صورتی صحیح است که هر دو از یکدیگر کراهت داشته باشند و اگر فقط از طرف زوجه باشد خلع است و به هر حال اگر با شرایط طلاق خلع یا مبارات انجام بگیرد زوج حق رجوع ندارد مگر اینکه زوجه در عده از بذل خود رجوع کند.

۲۳پرسش: اگر محل سکونت زوجین ، کشتی یا اتومبیل مخصوص باشد آیا زوجه مطلقه باید در همان جا عده نگه دارد ؟
پاسخ: فرق نمی کند .

۳پرسش: مردی کسی را وکیل کرده که همسرش را طلاق دهد. همسر برای اینکه زوج دیگر حق رجوع نداشته باشد، مهرش را بذل نموده تا طلاق مبارات صورت پذیرد. وکیل با کسب رضایت موکل، صیغه طلاق مبارات جاری میکند. آیا حق رجوع برای زوج باقی است؟ نیز در صورتی که زوجه از بذل خود در زمان عده رجوع کند، آیا حق رجوع برای زوج باقی است؟
پاسخ: مبارات در صورتی صحیح است که هر دو از یکدیگر کراهت داشته باشند و اگر فقط از طرف زوجه باشد خلع است و به هر حال اگر با شرایط طلاق خلع یا مبارات انجام بگیرد زوج حق رجوع ندارد مگر اینکه زوجه در عده از بذل خود رجوع کند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.


حکم رجوع در زمان عده طلاق خلع بدون رجوع زوجه در بذل

آيت الله شبيري زنجاني
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

 

رجوع در زوجیت

837 – بین زوجین با طلاق خلع متارکه صورت گرفته است ولی در زمان عده به یکدیگر رجوع کرده و مدتی با هم زندگی کرده‌اند. آیا بدون رجوع زوجه در بذل، طلاق به قوت خود باقی است یا این که عملشان رجوع به زوجیت محسوب می شود؟

پاسخ
رجوع مذکور بدون رجوع زن در بذلش، اثری ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی شبیری زنجانی.

 حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

 1. صيغه طلاق چگونه خوانده می شود
 2. طلاق بائن و رجعی چیست
 3. طلاق خلع و مبارات چیست
 4. تدلیس در ازدواج چیستحق طلاق مرد
 5. طلاق در اسلام
 6. فسخ عقد بخاطر عیب مرد یا زن
 7. ارتداد همسر و ادامه زندگی یا طلاق
 8. ازدواج با خواهر لواط دهنده
 9. حكم طلاق در حال حيض
 10. طلاق زنی که حیض نمی شود

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)

کلید: احکام رجوع بعد از طلاق احکام رجوع بعد از طلاق احکام رجوع بعد از طلاق احکام رجوع بعد از طلاق احکام رجوع بعد از طلاق احکام رجوع بعد از طلاق احکام رجوع بعد از طلاق احکام رجوع بعد از طلاق نظر فقها/ رجوع زوجین در انواع طلاق چگونه حاصل می‌شود بعد از طلاق: رجوع، ازدواج مجدد  احکام رجوع كردن بعدازطلاق چگونگي رجوع زوجه به بذل در “عده طلاق خلع  رجوع بعد از طلاق توافقی رجوع چیست احکام رجوع بعد از طلاق رجوع در طلاق خلع  عده طلاق خلع چند روز است صیغه طلاق صیغه طلاق شرعی عده طلاق بائن رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع  احکام رجوع بعد از طلاق احکام رجوع بعد از طلاق احکام رجوع بعد از طلاق احکام رجوع بعد از طلاق احکام رجوع بعد از طلاق احکام رجوع بعد از طلاق احکام رجوع بعد از طلاق احکام رجوع بعد از طلاق احکام رجوع بعد از طلاق احکام رجوع بعد از طلاق احکام رجوع بعد از طلاق احکام رجوع بعد از طلا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.