وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احکام اعتکاف آیت الله فاضل لنکرانی

احکام اعتکاف آیت الله فاضل لنکرانی

حضرت آیت الله فاضل لنکرانیحضرت آیت الله فاضل لنکرانی

زمان اعتکاف
سئوال ۱ـ آيا اعتکاف در تمام ايام سال جايز است، يا اختصاص به ماه رجب المرجب و ماه مبارک رمضان دارد؟ اعتکاف در کدام يک از اين دو ماه افضل است؟

جواب: اعتکاف اختصاص به ايام خاصّي ندارد. بلي در روزهايي که روزة آن حرام است مثل عيد فطر و قربان نمي‌توان معتکف شد. البته افضل ايّام دهة آخر رمضان است.

مکان اعتکاف
سئوال ۲ـ با توجه به استقبال زياد مشتاقين اعتکاف و عدم ظرفيت مساجد جامع براي انجام اين امر، نظر حضرت عالي در مورد اعتکاف در ساير مساجد چيست؟

جواب: اگر در مسجد جامع جا نباشد در ساير مساجدي که سه وعده نماز جماعت با جمعيّت معتد به برگزار مي‌شود مانعي ندارد.

سئوال ۳ـ آيا اعتکاف در غير مساجد جامع، مثل نماز خانة‌ دانشگاهها، به اميد مطلوبيت اشکال دارد؟ در صورت صحت، آيا احکام اعتکاف، از قبيل ترک محرمات جاري مي‌شود؟

جواب: دليلي بر مطلوبيت وجود ندارد و احکام اعتکاف مترتب نمي‌شود.

سئوال ۴ـ اعتکاف در مساجد دانشگاههاي سراسر کشور چه حکمي دارد؟

جواب: وجهي ندارد.

سئوال ۵ـ اگر در شهري مسجد جامع متعدد باشد، تکليف چيست؟

جواب: در هر يک از مساجد مي‌توان معتکف شد.

سئوال ۶ـ آيا مي‌توان نذر کرد که در شهر خاصي معتکف شد؟

جواب: مانعي ندارد. ولي بايد صحت روزه‌را هم در ايام اعتکاف مدّ نظر داشته باشد.

سئوال ۷ـ اعتکاف در حياط مسجد چه حکمي دارد؟

جواب: اگر حياط مسجد عنوان مسجد را نداشته باشد جايز نيست.

سئوال ۸ـ آيا در اعتکاف وحدت مسجد شرط است؟ اگر دو مسجد به هم پيوسته و متصل باشد چطور؟

جواب: بلي. بايد در يک مسجد معتکف شد و اعتکاف در دو مسجد صحيح نيست حتي اگر به هم متصل باشد مگر اين که عرفاً يک مسجد محسوب شود.

سئوال ۹ـ اعتکاف در مکانهايي که شک داريم جزء مسجد است (مثل بام، سرداب و مقداري که به مسجد افزوده شده)، چه حکمي دارد؟

جواب: بايد محرز شود جايي مسجد است تا بتوان در آنجا معتکف شد. لذا در مکانهاي مشکوک جايز نيست.

سئوال ۱۰ـ اگر محل خاصي از مسجد را براي اعتکاف خود معين نمايد، آيا لازم است خود را به آن مقيد نمايد؟

جواب: خير

سئوال ۱۱ـ آيا محوطة اطراف مسجد جمکران، که به عنوان حياط از آن استفاده مي‌شود، حکم مسجد را دارد؟

جواب: خير

سئوال ۱۲ـ آيا صرف غذا در سالن نهار خوري، که در محوطة مسجد است، براي معتکفين جايز است؟ با توجه به اين که صرف غذا در مسجد با مشکلاتي همراه است.

جواب: جايز نيست مگر اين که امکان غذا خوردن در مسجد نباشد.

سئوال ۱۳ـ آيا اعتکاف در زير زمين مسجد جمکران که از آن جهت نمازهاي يوميه و نماز آقا امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) استفاده مي‌شود (البته به صورت مرتب نماز جماعت ندارد) جايز است؟

جواب: مانعي ندارد.

سئوال ۱۴ـ اگر اعتکاف در زير زمين مسجد جمکران جايز باشد، در صورتي که بين طبقة پايين و بالا در ورودي باشد آيا مي‌توان اعمال را در طبقة بالا و خواب و استراحت را در طبقه پايين انجام داد يا هر دو عمل بايد در يک مکان باشد؟

جواب: مانعي ندارد. چون عرفاً يک مسجد محسوب مي‌شود.

شرايط اعتکاف
سئوال ۱۵ـ اگر مردي به همسرش اجازة اعتکاف بدهد، ولي در روز سوم پشيمان شود تکليف زن چيست؟ اگر کفاره واجب شود بر عهدة کيست؟

جواب: زن بايد اعتکاف را ادامه دهد و پشيماني زوج در روز سوّم اثري ندارد.

سئوال ۱۶ـ حکم اعتکاف کودک نابالغ، خصوصاً بعد از ورود به روز سوم اعتکاف چيست؟

جواب: لازم است تمام کند امّا اگر تمام نکرد کفاره و قضا ندارد.

سئوال ۱۷ـ آيا شرکت در مراسم و راهپيمايي‌هايي مانند روز قدس، ۲۲ بهمن و مانند آن، جزء مصاديق ضرورت عرفي يا شرعي محسوب مي‌شود؟

جواب: خير

سئوال ۱۸ـ آيا در اعتکاف واجب و مستحب، قصد وجوب يا استحباب لازم است؟

جواب: خير. قصد وجه در اعتکاف لازم نيست.

سئوال ۱۹ـ زمان نيت اعتکاف چه وقت است؟ آيا مي‌توان اول شب نيت کرد؟

جواب: زمان نيّت قبل از طلوع فجر مي‌باشد لکن اگر از شب هم نيّت کند مانعي ندارد مشروط بر آن که در ارتکاز او باقي باشد.

سئوال ۲۰ـ اگر از روي اشتباه براي اعتکاف واجب، نيّت استحباب نمايد (يا بالعکس) تکليف چيست؟

جواب: مانعي ندارد و اعتکاف صحيح است.

سئوال ۲۱ـ آيا مي‌توان اعتکاف را به نيابت از ميّت يا حي انجام داد؟

جواب: مانعي ندارد.

سئوال ۲۲ـ آيا در اعتکاف زن و فرزند، اجازة شوهر و ولي لازم است؟

جواب: در اعتکاف زن اجازة شوهر مطلقاً لازم است. ولي در اعتکاف فرزند اگر پدر و مادر اذيت مي‌شوند بايد از آنها اجازه گرفت.

سئوال ۲۳ـ آيا اعتکاف بچة مميز صحيح است؟

جواب: بلي. عبادات صبي مميّز مشروع و صحيح است.

سئوال ۲۴ـ اگر آجر و خاک مسجد يا لباس معتکف غصبي باشد، اعتکاف چه حکمي دارد؟

جواب: اشکالي براي اعتکاف ندارد.

سئوال ۲۵ـ انجام غسل در مسجد براي معتکف چه حکمي دارد؟ آيا بين غسل جنابت وغسل‌هاي مستحبي ديگر فرقي وجود دارد؟

جواب: اگر امکان داشته باشد و موجب وهن و هتک يا نجاست مسجد نشود مانعي ندارد. ولي غسل جنابت از حيث اينکه جنب نمي‌تواند در مسجد بماند اشکال دارد.

سئوال ۲۶ـ آيا مسافر مي‌تواند معتکف شود؟

جواب: اگر کثير السفر باشد يا نذر صوم در سفر را داشته باشد مانعي ندارد. يعني مسافري که بتواند سه روز روزه بگيرد مي‌تواند معتکف شود و الاّ خير.

سئوال ۲۷ـ اعتکاف به واسطة نذر، عهد، قسم، شرط ضمن عقد و اجاره چه حکمي دارد؟

جواب: اعتکاف از وصف استحباب خود خارج نمي‌شود. هر چند از باب نذر و عهد و اجاره واجب است انجام شود.

سئوال ۲۸ ـ آيا اعتکاف مستحبي را مي‌‌توان قطع کرد؟

جواب: مانعي ندارد مگر در روز سوم که واجب مي‌شود.

سئوال ۲۹ـ آيا بيشتر از سه روز مي‌توان اعتکاف کرد؟ به طوري که آن زياده بخشي از يک روز يا قسمتي از يک شب باشد؟

جواب: مانعي ندارد. ولي اگر دو روز اضافه بر سه روز گرفت روز سوم آن يعني روز ششم اعتکاف و يا روز نهم بنابر احتياط واجب مي‌شود.

سئوال ۳۰ـ منظور از روز در اعتکاف چيست؟

جواب: مراد از طلوع فجر است تا غروب آفتاب.

سئوال ۳۱ـ آيا در تحقق اعتکاف، سه روز ناپيوسته کافي است؟

جواب: خير. بايد سه روز پي در پي باشد.

سئوال ۳۲ـ کسي که معتکف مي‌شود، آيا مي‌تواند روزه‌هاي اين سه روز را به عنوان نذر يا استيجار يا کفاره حساب کند؟

جواب: به نظر مرحوم آقا بايد روزه‌هاي معتکف مربوط به کسي باشد که اعتکاف مربوط به او باشد. لذا اگر اعتکاف براي خودش باشد روزه هم بايد براي خودش باشد و فرقي نمي‌کند که قضا باشد يا مستحب يا نذري. ولي روزة استيجاري نمي‌تواند باشد. اما اگر اعتکاف براي ديگري است روزه هم بايد براي او باشد نه براي خودش يا ديگران.

سئوال ۳۳ـ آيا در مسافرت مي‌شود روزة در سفر را نذر کرد؟

جواب: به نظر مرحوم آقا نذر روزه در سفر بايد در حضر منعقد شود و بنابر احتياط در حال سفر نمي‌توان نذر روزه مستحبي در سفر کرد.

سئوال ۳۴ـ شخصي نذر کرده در ايام البيض در مسجد مقدس جمکران معتکف شود و نذر کرده در فرض مسافرت هم روزه بگيرد، آيا نذرش منعقد شده است؟ آيا اعتکاف او صحيح است؟ (هر چند مسافر باشد)

جواب: بلي. اگر نذر را در وطن کرده باشد صحيح است و بايد طبق آن عمل کند.

سئوال ۳۵ـ اگر کسي نذر کند براي حصول حاجت دنيوي يا معنوي معتکف شود، نذر او چه حکمي دارد؟

جواب: مانعي ندارد و صحيح است.

سئوال ۳۶ـ اگر کسي اعتکاف يک ماه نذر کند، آيا شب اول هم جزء همان ماه است؟

جواب: اگر نذر کرده که يک ماه کامل اعتکاف کند بايد شب اول را هم در مسجد بماند.

سئوال ۳۷ـ اگر اعتکاف يک ماه را نذر کند و ماه ناقص باشد، آيا تکليف او ساقط مي‌شود؟

جواب: بلي. کفايت مي‌کند.

سئوال ۳۸ـ اگر کسي اعتکاف را نذر کند و مشغول اعتکاف شود ولي در ايام اعتکاف مريض شود يا ضرورتي پيش آيد (مثل فوت نزديکان) مي‌تواند اعتکاف را بر هم بزند؟ و اگر بر هم بزند کفاره دارد؟ در اعتکاف مستحبي چطور؟

جواب: اگر نذر کند و واقعاً معذور شود مي‌تواند آن را رها کند و کفاره ندارد امّا موت اقارب هميشه عذر مجوز ترک نذر نمي‌شود و اگر نذر معيّن باشد قضا ندارد. امّا اگر نذر مطلق باشد بايد بعداً معتکف شود و قطع اعتکاف مستحب مانعي ندارد.

سئوال ۳۹ـ اگر اعتکاف چهار روز را نذر کند و پيوستگي آن چهار روز را شرط ننمايد و روز چهارم را بر خلاف نذرش عمل کند و از اعتکاف خارج شود، وظيفه‌اش چيست؟

جواب: چون اعتکاف يک روزه نداريم بايد سه روز ديگر معتکف شود.

سئوال ۴۰ـ اگر زمان معيني را براي اعتکاف نذر کند ولي آن اعتکاف را به جهت فراموشي يا نافرماني يا اضطرار ترک نمايد، آيا قضا بر او واجب است؟

جواب: بلي واجب است قضا کند.

محرمات اعتکاف
سئوال ۴۱ـ آيا هر آنچه بر محرم حرام است، بر معتکف نيز حرام مي‌باشد؟

جواب: خير.

سئوال ۴۲ـ آيا در اموري که بر معتکف حرام است، تفاوتي بين شب و روز هست؟

جواب: بلي مبطلات صوم که روزه را باطل مي‌کند در روز بر معتکف حرام است. ولي جماع و خريد و فروش و ساير محرمات در شبانه روز حرام است.

سئوال ۴۳ـ استشمام بوي عطر و گل، با نيت لذت جويي از بوي خوش، براي معتکف چه حکمي دارد؟

جواب: حرام است.

سئوال ۴۴ـ خريد و فروش در صورت ضرورت و عدم ضرورت، براي معتکف چه حکمي دارد؟

جواب: بنابر احتياط واجب حرام است مگر اينکه اضطرار باشد.

سئوال ۴۵ـ آيا ممارات و مجادله در امور دنيوي و ديني، براي معتکف جايز است؟

جواب: اگر به قصد غلبه باشد حرام است ولي به قصد اظهار حق مانعي ندارد.

سئوال ۴۶ـ لمس و تقبيل همسر، براي معتکف جايز است؟

جواب: بلي.

سئوال ۴۷ـ اگر زني را که معتکف است طلاق رجعي دهند تکليفش چيست؟ و اعتکافش چه حکمي دارد؟

جواب: بايد به منزلش برود و اعتکاف او باطل است. و اگر اعتکاف واجب باشد بايد بعداً قضا کند.

سئوال ۴۸ـ غير از موارد چهار‌گانه‌اي که در سئوالات بالا به آن اشاره شد، چه چيزهايي بر معتکف حرام است؟

جواب: جماع و استمناء و مفطرات صوم در روز.

سئوال ۴۹ـ کدام يک از محرمات اعتکاف، باعث بطلان اعتکاف مي‌شود؟ و در چه مواردي کفاره واجب مي‌شود؟

جواب: بنابر احتياط واجب تمام محرمات اعتکاف موجب بطلان اعتکاف مي‌شود. و اگر روز سوم باشد موجب کفاره مي‌شود.

سئوال ۵۰ـ اگر در حال اعتکاف معامله‌اي انجام دهد آيا معامله نيز باطل مي‌شود؟

جواب: خير.

مبطلات اعتکاف
سئوال ۵۱ـ آيا در حال اعتکاف مي‌توان صيغة عقد خواند؟

جواب: مانعي ندارد.

سئوال ۵۲ـ اگر معتکف در معامله‌اي پول نپردازد بلکه جنس را نسيه بخرد يا نسيه بفروشد يا براي معامله نائب بگيرد يا پول را به دست خود فروشنده ندهد يا مستقيما پول از دست خريدار نگيرد، اعتکاف چه حکمي پيدا مي‌کند؟

جواب: بنابر احتياط اشکال دارد و مبطل است.

سئوال ۵۳ـ معتکف از کسي طلبکار است، آيا مي‌تواند طلب خويش را باز ستاند؟

جواب: مانعي ندارد.

سئوال ۵۴ـ پول دادن به حمامي به خاطر استفاده از حمام مستحب است، آيا اين عمل به عنوان خريد و فروش که مبطل اعتکاف است، محسوب مي‌شود؟

جواب: بيع و شراء نيست بلکه اجاره است که بنابر احتياط بر معتکف حرام است. ولي اگر هديه باشد نه اجاره، مانعي ندارد.

سئوال ۵۵ـ آيا رفتن به حمام نزديک محله، جهت انجام مستحبات اعتکاف، خروج از اعتکاف محسوب و موجب ابطال آن مي‌شود؟ رفتن به منزل نزديک مسجد جهت حمام استحبابي چطور؟

جواب: جايز نيست.

سئوال ۵۶ـ پول دادن به افرادي که معتکف نيستند، جهت خريد لوازم مورد نياز، مثل شامپو و خمير دندان و مانند آن چه حکمي دارد؟

جواب: مانعي ندارد.

سئوال ۵۷ـ در مساجد معمولا عطر مي‌‌زنند و گريزي از آن نيست، وظيفة معتکف چيست؟

جواب: وظيفه‌اي ندارد. ولي نبايد بوي عطر آنها را استشمام کند.

سئوال ۵۸ـ آيا معتکف مي‌تواند از صابونها و شامپوهاي معطر استفاده کند؟

جواب: خير.

سئوال ۵۹ـ ملاقات و گفتگوي اعتکاف کننده با اعضاي خانواده‌اش (همسر، خواهر، مادر) در طول اعتکاف چه حکمي دارد؟

جواب: مانعي ندارد.

سئوال ۶۰ـ اگر روزه براي کسي ضرر داشته باشد چه حکمي دارد؟

جواب: نمي‌تواند معتکف شود.

سئوال ۶۱ـ آيا نگاه شهوت انگيز موجب بطلان اعتکاف و وجوب کفاره مي‌شود؟

جواب: خير.

سئوال ۶۲ـ اگر روزة شخص معتکف باطل شود آيا اعتکاف او هم باطل مي‌شود؟

جواب: بلي.

سئوال ۶۳ـ اگر معتکف مرتکب  فعل حرامي شود که روزة او را باطل نمي‌کند، اعتکافش چه حکمي دارد؟

جواب: اعتکاف باطل نمي‌شود مگر يکي از محرمات اعتکاف مثل بيع باشد.

سئوال ۶۴ـ اگر اعتکاف به وسيلة يکي از مبطلات و مفسدات باطل شود در صورت زير چه حکمي دارد؟

الف) در صورتي که اعتکاف، واجب معين باشد.

جواب: قضاء کفاره دارد.

ب) در صورتي که اعتکاف واجب غير معين باشد.

جواب: بايد دو مرتبه به جا آورد و کفاره ندارد.

ج) در صورتي که اعتکاف استحبابي باشد.

جواب: اگر روز سوم باشد قضاء و کفاره دارد.

د) در هر صورت آيا قضاء اعتکاف واجب فوري است؟

جواب: خير فوريت ندارد.

سئوال ۶۵ـ اگر شخصي جاي کسي را که معتکف بوده غصب کند، فرموده‌اند اعتکاف او باطل است. حال اگر جاهل يا عامد بوده و اکنون پشيمان شده و جاي خود را عوض کرده، آيا اعتکاف او صحيح است؟ و در صورت عمد آيا کفاره دارد؟

جواب: به نظر مرحوم آقا در فرض سئوال اعتکاف باطل نيست. ولي در فرض بطلان اگر بعد از گذشت مقداري از روز جاي خود را عوض کند اعتکاف آن روز صحيح نيست. و در صورت وجوب کفاره دارد.

متفرقات اعتکاف
الف: خروج از محل اعتکاف
سئوال ۶۶ـ کساني که مشکل خاصي از نظرتغذيه دارند، آيا مي‌توانند جهت آوردن غذا از محل اعتکاف خارج شوند و مجدداً باز گردند؟

جواب: اگر کسي نباشد براي آنها بياورد و از اوّل هم نتوانند براي خود بياورند و اضطرار پيدا شود بروند مانعي ندارد.

سئوال ۶۷ـ هر گاه معتکف براي کار ضروري از مسجد خارج شود، حکم ايستادن و راه رفتن در سايه چيست؟

جواب: راه رفتن مانعي ندارد. ولي ايستادن خارج از مسجد در حال اعتکاف جايز نيست. بلي. اگر مجبور به ايستادن باشد فرقي نمي‌کند سايه باشد يا آفتاب.

سئوال ۶۸ـ گفتن شعر در اعتکاف نهي شده است، اگر در اعتکاف اشعاري در مدح اهل بيت: بيان شود، آيا خللي در اعتکاف ايجاد مي‌کند؟

جواب: خير. خللي ايجاد نمي‌کند.

سئوال ۶۹ـ اگر کسي در نيّت خود شرط رجوع کند، آيا بدون بروز مانع مي‌تواند اعتکاف را در روز سوم به هم بزند؟

جواب: اگر شرط او مطلق باشد مانعي ندارد. امّا اگر شرط مقيّد به چيزي باشد نمي‌توان آن را به هم زد.

سئوال ۷۰ـ اگر کسي به جهت ضرورت از مسجد خارج شود و خروج او طولاني گردد، اعتکافش چه حکمي دارد؟

جواب: اگر به صورتي باشد که عرفاً حالت اعتکاف به هم بخورد اعتکاف فاسد مي‌شود.

سئوال ۷۱ـ اگر معتکف مديون باشد و براي پرداخت دين از مسجد خارج شود، اعتکافش چه حکمي دارد؟

جواب: اشکالي ندارد.

سئوال ۷۲ـ آيا معتکف مي‌تواند به هنگام نيت اعتکاف شرط کند که هر زمان که خواست از اعتکاف خارج شود؟

جواب: بلي.

سئوال ۷۳ـ اگر کسي از روي فراموشي محل اعتکاف را ترک کند، اعتکافش چه حکمي دارد؟

جواب: اشکال ندارد مگر اينکه عرفاً صورت اعتکاف از بين برود.

سئوال ۷۴ـ آيا معتکف مي‌‌تواند براي انجام اموري مثل اداي شهادت، تشييع جنازه ، نماز ميّت از مسجد خارج شود؟ براي ضروريات عرفي يا امور شرعي واجب يا مستحب چه حکمي دارد؟ 

جواب: براي امور مذکور بلي. ولي براي امور ديگر خير ولو رجحان داشته باشد.

سئوال ۷۵ـ شخصي اعتکاف در مسجد الحرام را دارد آيا مي‌تواند قبل از اذان صبح در تنعيم مُحرِم شود و بقيه اعمال را در حال اعتکاف انجام دهد؟ با توجه به اين که محل سعي جزء مسجد نيست.

جواب: جايز نيست.

سئوال ۷۶ـ خارج شدن معتکف از مسجد در موارد ذيل چه حکمي دارد؟

الف)براي وضو، غسل مستحبي و مسواک زدن.

جواب:جايز نيست.

ب) جهت تلفن زدن به خانواده و دوستان در موارد غير ضروري و امور متعارف.

جواب: جايز نيست.

ج) جهت ديدار با خانواده در بيرون مسجد (يعني حياط مسجد).

جواب: جايز نيست.

ب: قضا و کفارة اعتکاف
سئوال ۷۷ـ اگر شخص معتکف در اثناي اعتکاف واجب (به نذر يا مثل آن) بميرد، آيا قضاي آن بر ولي او واجب است؟

جواب: خير . واجب نيست.

سئوال ۷۸ـ آيا باطل کردن اعتکاف به وسيلة جماع يا ساير محرمات کفاره دارد؟ و اگر کفاره دارد، آيا مثل کفارة ماه رمضان است؟

جواب: در جماع بلي. و کفارة آن مثل کفارة افطار روزة ماه رمضان است. ولي ساير محرّمات کفاره ندارد.

سئوال‌ ۷۹ـ در فرض بالا اگر اعتکاف او در ماه رمضان يا در غيرماه رمضان همراه با قضاء روزة ماه رمضان باشد و باطل شود، آيا باز هم همان کفّاره را دارد؟

جواب: در فرض سئوال دو کفاره دارد. يکي براي اعتکاف و يکي براي ماه رمضان. و اگر قضاي رمضان باشد در صورتي که بعد از ظهر افطار کند بايد علاوه بر کفارة اعتکاف کفارة افطار بعد از ظهر قضاء رمضان را هم بدهد.

سئوال ۸۰ـ در فرض فوق اگر نذر کند در ماه رمضان معتکف شود، سپس در ماه رمضان روزة خود را باطل کند، چند کفاره بر او واجب است؟

جواب: در فرض سئوال سه کفاره واجب مي‌شود.

سئوال ۸۱ ـ شخصي نذر کرده در ايام البيض در مسجد مقدس جمکران معتکف شود و نذر کرده در فرض مسافرت هم روزه بگيرد، آيا نذرش منعقد شده است؟ آيا اعتکاف او صحيح است؟ (هر چند مسافر باشد)

جواب: اگر در وطن نذر کرده باشد بلي.

سئوال ۸۲ـ آيا محوطة اطراف مسجد جمکران که به عنوان حياط از آن استفاده مي‌شود حکم مسجد را دارد؟

جواب: خير.

سئوال ۸۳ـ آيا اعتکاف در زير زمين مسجد جمکران که از آن جهت نمازهاي يوميه و نماز آقا امام زمان(عج) استفاده مي‌شود (البته به صورت مرتب نماز جماعت ندارد) جايز است؟

جواب: مانعي ندارد.

سئوال ۸۴ـ اگر اعتکاف در زير زمين مسجد جمکران جايز باشد در صورتي که بين طبقة پايين و بالا در ورودي باشد، آيا مي‌توان اعمال را در طبقة بالا و خواب و استراحت را در طبقة پايين انجام داد يا هر دو عمل بايد در يک مکان باشد؟

جواب: مانعي ندارد. لازم نيست در يک جا هر دو عمل باشد.

سئوال ۸۵ـ اگر در شهري مسجد جامع نباشد تکليف چيست؟

جواب: بالاخره بزرگترين و پر رفت و آمد‌ترين مسجد هر شهر مسجد جامع آن شهر است ولو اينکه اسم مسجد جامع را نداشته باشد.

سئوال ۸۶ـ اگر در شهري علاوه بر مسجد جامع، مسجدي باشد که قشرهاي مختلف در آن شرکت مي‌کنند به طوري که موقع نماز جماعت مسجد کاملا پر مي‌شود آيا مي‌توان به عنوان مسجد جامع محسوب نمود و در آن معتکف شد؟

جواب: ممکن است همان مسجد جامع باشد امّا اگر ديگري فعلاً مسجد جامع است و اين مسجد جامع نيست در صورتي مي‌توان در آنجا معتکف شد که در مسجد جامع جا نباشد.

سئوال ۸۷ ـ اگر در کنار دستشويي مسجد که در حيات مسجد است حمام هم قرار داده باشند مي‌توان غسل جنابت انجام داد يا اينکه غسل باطل است و بطلان غسل آيا سبب بطلان اعتکاف هم مي‌شود؟ غسل مستحبي چطور؟

جواب: اگر حکام برای عموم باشد و غسل در آن مخالف وقف نباشد اشکال ندارد.

سئوال ۸۸ـ در شهر ما حمام عمومي وجود ندارد خروج از مسجد جهت غسل واجب چه حکمي دارد؟ جهت غسل مستحبي چطور؟ آيا جهت خروج مسافتي مشخص وجود دارد مثلا تا يک کيلومتري مسجد يا اينکه اصلا مسافت مهم نيست؟

جواب: واجب است در غسل جنابت. و در غسل مستحبي جايز نيست. اگر لازم باشد غسل کند فرقي نمي‌کند چه مسافتي را طي کند.

سئوال ۸۹ـ باقي ماندن بر جنابت تا اذان صبح آيا سبب بطلان اعتکاف مي‌شود؟

جواب: بلي. بنابر احتياط.

سئوال ۹۰ـ آيا انسان در منزل شخصي خود هم مي‌تواند معتکف شود؟ و اگر جايز است آيا تمام اتاق‌ها و حياط براي او به منزلة همان مسجد است يا اينکه بايد در يک اتاق خاص بماند و تنها براي ضروريات خارج شود؟

جواب: خير.

سئوال ۹۱ـ اگر پدر و مادر راضي نباشند که فرد معتکف شود آيا اعتکاف صحيح است؟ اگر عدم رضايت آنها دليل منطقي نداشته باشد چطور؟

جواب: اگر اذيت نشوند مانعي ندارد معتکف شود.

سئوال ۹۲ـ آيا مواردي که در اعتکاف حرام است انجام آنها سبب باطل شدن اعتکاف مي‌شود؟

جواب: بلي بنابر احتياط واجب.

سئوال ۹۳ـ امروزه صابون، شامپو، مايع دستشويي و مايع ظرفشويي تماما معطرند آيا استفاده از آنها باعث بطلان اعتکاف مي‌شود؟

جواب: بلي.

سئوال ۹۴ـ اگر پدر و مادر اعتکاف کننده هنگام ملاقات با او دست دهند يا روبوسي کنند آيا اعتکاف وي باطل مي‌شود؟

جواب: خير اشکال ندارد.

سئوال ۹۵ـ دست دادن با همسر هنگامي که براي ملاقات معتکف آمده آيا بدون قصد لذت سبب بطلان اعتکاف مي‌شود؟

جواب: خير.

سئوال ۹۶ـ اگر فردي گوشة خاصي از مسجد را براي اعتکاف معين کرده و وسايل خود را آنجا گذاشته فرد ديگري بيايد و جاي او را بگيرد آيا براي فرد دوّم غصبي محسوب مي‌شود؟

جواب: به نظر مرحوم آقا نبايد اين کار را بکند. ولي اگر چنين کرد اعتکاف باطل نيست.

سئوال ۹۷ـ اعتکاف در بالکن مسجد چه حکمي دارد؟ اگر دو طبقه باشد اعتکاف در طبقة بالاي مساجد دو  طبقه چه حکمي دارد؟

جواب: اگر عرفاً و شرعا جزء مسجد باشد مانعي ندارد و الاّ جايز نيست.

سئوال ۹۸ـ محرمات اعتکاف کدامند؟

جواب: مبطلات صوم. جماع. امور شهواني و خريد و فروش و استعمال بوي خوش و مجادله در امور دنيا يا به قصد غلبه.

سئوال ۹۹ـ مبطلات اعتکاف کدامند؟

جواب: تمام موارد مذکور در مبطلات.

سئوال ۱۰۰ـ در اصطلاحات زير که در برخي مسائل شرعي از جمله مسائل مربوط به اعتکاف آمده تکليف تقليد کننده چيست؟

اشکال دارد: نبايد انجام دهد.

جايز نيست: نبايد انجام دهد.

جايز است: مي‌تواند انجام دهد

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام اعتکاف

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.