وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احکام اعتکاف آیت الله فاضل لنکرانی

0

احکام اعتکاف آیت الله فاضل لنکرانی

حضرت آیت الله فاضل لنکرانیحضرت آیت الله فاضل لنکرانی

زمان اعتکاف
سئوال 1ـ آيا اعتکاف در تمام ايام سال جايز است، يا اختصاص به ماه رجب المرجب و ماه مبارک رمضان دارد؟ اعتکاف در کدام يک از اين دو ماه افضل است؟

جواب: اعتکاف اختصاص به ايام خاصّي ندارد. بلي در روزهايي که روزة آن حرام است مثل عيد فطر و قربان نمي‌توان معتکف شد. البته افضل ايّام دهة آخر رمضان است.

مکان اعتکاف
سئوال 2ـ با توجه به استقبال زياد مشتاقين اعتکاف و عدم ظرفيت مساجد جامع براي انجام اين امر، نظر حضرت عالي در مورد اعتکاف در ساير مساجد چيست؟

جواب: اگر در مسجد جامع جا نباشد در ساير مساجدي که سه وعده نماز جماعت با جمعيّت معتد به برگزار مي‌شود مانعي ندارد.

سئوال 3ـ آيا اعتکاف در غير مساجد جامع، مثل نماز خانة‌ دانشگاهها، به اميد مطلوبيت اشکال دارد؟ در صورت صحت، آيا احکام اعتکاف، از قبيل ترک محرمات جاري مي‌شود؟

جواب: دليلي بر مطلوبيت وجود ندارد و احکام اعتکاف مترتب نمي‌شود.

سئوال 4ـ اعتکاف در مساجد دانشگاههاي سراسر کشور چه حکمي دارد؟

جواب: وجهي ندارد.

سئوال 5ـ اگر در شهري مسجد جامع متعدد باشد، تکليف چيست؟

جواب: در هر يک از مساجد مي‌توان معتکف شد.

سئوال 6ـ آيا مي‌توان نذر کرد که در شهر خاصي معتکف شد؟

جواب: مانعي ندارد. ولي بايد صحت روزه‌را هم در ايام اعتکاف مدّ نظر داشته باشد.

سئوال 7ـ اعتکاف در حياط مسجد چه حکمي دارد؟

جواب: اگر حياط مسجد عنوان مسجد را نداشته باشد جايز نيست.

سئوال 8ـ آيا در اعتکاف وحدت مسجد شرط است؟ اگر دو مسجد به هم پيوسته و متصل باشد چطور؟

جواب: بلي. بايد در يک مسجد معتکف شد و اعتکاف در دو مسجد صحيح نيست حتي اگر به هم متصل باشد مگر اين که عرفاً يک مسجد محسوب شود.

سئوال 9ـ اعتکاف در مکانهايي که شک داريم جزء مسجد است (مثل بام، سرداب و مقداري که به مسجد افزوده شده)، چه حکمي دارد؟

جواب: بايد محرز شود جايي مسجد است تا بتوان در آنجا معتکف شد. لذا در مکانهاي مشکوک جايز نيست.

سئوال 10ـ اگر محل خاصي از مسجد را براي اعتکاف خود معين نمايد، آيا لازم است خود را به آن مقيد نمايد؟

جواب: خير

سئوال 11ـ آيا محوطة اطراف مسجد جمکران، که به عنوان حياط از آن استفاده مي‌شود، حکم مسجد را دارد؟

جواب: خير

سئوال 12ـ آيا صرف غذا در سالن نهار خوري، که در محوطة مسجد است، براي معتکفين جايز است؟ با توجه به اين که صرف غذا در مسجد با مشکلاتي همراه است.

جواب: جايز نيست مگر اين که امکان غذا خوردن در مسجد نباشد.

سئوال 13ـ آيا اعتکاف در زير زمين مسجد جمکران که از آن جهت نمازهاي يوميه و نماز آقا امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) استفاده مي‌شود (البته به صورت مرتب نماز جماعت ندارد) جايز است؟

جواب: مانعي ندارد.

سئوال 14ـ اگر اعتکاف در زير زمين مسجد جمکران جايز باشد، در صورتي که بين طبقة پايين و بالا در ورودي باشد آيا مي‌توان اعمال را در طبقة بالا و خواب و استراحت را در طبقه پايين انجام داد يا هر دو عمل بايد در يک مکان باشد؟

جواب: مانعي ندارد. چون عرفاً يک مسجد محسوب مي‌شود.

شرايط اعتکاف
سئوال 15ـ اگر مردي به همسرش اجازة اعتکاف بدهد، ولي در روز سوم پشيمان شود تکليف زن چيست؟ اگر کفاره واجب شود بر عهدة کيست؟

جواب: زن بايد اعتکاف را ادامه دهد و پشيماني زوج در روز سوّم اثري ندارد.

سئوال 16ـ حکم اعتکاف کودک نابالغ، خصوصاً بعد از ورود به روز سوم اعتکاف چيست؟

جواب: لازم است تمام کند امّا اگر تمام نکرد کفاره و قضا ندارد.

سئوال 17ـ آيا شرکت در مراسم و راهپيمايي‌هايي مانند روز قدس، 22 بهمن و مانند آن، جزء مصاديق ضرورت عرفي يا شرعي محسوب مي‌شود؟

جواب: خير

سئوال 18ـ آيا در اعتکاف واجب و مستحب، قصد وجوب يا استحباب لازم است؟

جواب: خير. قصد وجه در اعتکاف لازم نيست.

سئوال 19ـ زمان نيت اعتکاف چه وقت است؟ آيا مي‌توان اول شب نيت کرد؟

جواب: زمان نيّت قبل از طلوع فجر مي‌باشد لکن اگر از شب هم نيّت کند مانعي ندارد مشروط بر آن که در ارتکاز او باقي باشد.

سئوال 20ـ اگر از روي اشتباه براي اعتکاف واجب، نيّت استحباب نمايد (يا بالعکس) تکليف چيست؟

جواب: مانعي ندارد و اعتکاف صحيح است.

سئوال 21ـ آيا مي‌توان اعتکاف را به نيابت از ميّت يا حي انجام داد؟

جواب: مانعي ندارد.

سئوال 22ـ آيا در اعتکاف زن و فرزند، اجازة شوهر و ولي لازم است؟

جواب: در اعتکاف زن اجازة شوهر مطلقاً لازم است. ولي در اعتکاف فرزند اگر پدر و مادر اذيت مي‌شوند بايد از آنها اجازه گرفت.

سئوال 23ـ آيا اعتکاف بچة مميز صحيح است؟

جواب: بلي. عبادات صبي مميّز مشروع و صحيح است.

سئوال 24ـ اگر آجر و خاک مسجد يا لباس معتکف غصبي باشد، اعتکاف چه حکمي دارد؟

جواب: اشکالي براي اعتکاف ندارد.

سئوال 25ـ انجام غسل در مسجد براي معتکف چه حکمي دارد؟ آيا بين غسل جنابت وغسل‌هاي مستحبي ديگر فرقي وجود دارد؟

جواب: اگر امکان داشته باشد و موجب وهن و هتک يا نجاست مسجد نشود مانعي ندارد. ولي غسل جنابت از حيث اينکه جنب نمي‌تواند در مسجد بماند اشکال دارد.

سئوال 26ـ آيا مسافر مي‌تواند معتکف شود؟

جواب: اگر کثير السفر باشد يا نذر صوم در سفر را داشته باشد مانعي ندارد. يعني مسافري که بتواند سه روز روزه بگيرد مي‌تواند معتکف شود و الاّ خير.

سئوال 27ـ اعتکاف به واسطة نذر، عهد، قسم، شرط ضمن عقد و اجاره چه حکمي دارد؟

جواب: اعتکاف از وصف استحباب خود خارج نمي‌شود. هر چند از باب نذر و عهد و اجاره واجب است انجام شود.

سئوال 28 ـ آيا اعتکاف مستحبي را مي‌‌توان قطع کرد؟

جواب: مانعي ندارد مگر در روز سوم که واجب مي‌شود.

سئوال 29ـ آيا بيشتر از سه روز مي‌توان اعتکاف کرد؟ به طوري که آن زياده بخشي از يک روز يا قسمتي از يک شب باشد؟

جواب: مانعي ندارد. ولي اگر دو روز اضافه بر سه روز گرفت روز سوم آن يعني روز ششم اعتکاف و يا روز نهم بنابر احتياط واجب مي‌شود.

سئوال 30ـ منظور از روز در اعتکاف چيست؟

جواب: مراد از طلوع فجر است تا غروب آفتاب.

سئوال 31ـ آيا در تحقق اعتکاف، سه روز ناپيوسته کافي است؟

جواب: خير. بايد سه روز پي در پي باشد.

سئوال 32ـ کسي که معتکف مي‌شود، آيا مي‌تواند روزه‌هاي اين سه روز را به عنوان نذر يا استيجار يا کفاره حساب کند؟

جواب: به نظر مرحوم آقا بايد روزه‌هاي معتکف مربوط به کسي باشد که اعتکاف مربوط به او باشد. لذا اگر اعتکاف براي خودش باشد روزه هم بايد براي خودش باشد و فرقي نمي‌کند که قضا باشد يا مستحب يا نذري. ولي روزة استيجاري نمي‌تواند باشد. اما اگر اعتکاف براي ديگري است روزه هم بايد براي او باشد نه براي خودش يا ديگران.

سئوال 33ـ آيا در مسافرت مي‌شود روزة در سفر را نذر کرد؟

جواب: به نظر مرحوم آقا نذر روزه در سفر بايد در حضر منعقد شود و بنابر احتياط در حال سفر نمي‌توان نذر روزه مستحبي در سفر کرد.

سئوال 34ـ شخصي نذر کرده در ايام البيض در مسجد مقدس جمکران معتکف شود و نذر کرده در فرض مسافرت هم روزه بگيرد، آيا نذرش منعقد شده است؟ آيا اعتکاف او صحيح است؟ (هر چند مسافر باشد)

جواب: بلي. اگر نذر را در وطن کرده باشد صحيح است و بايد طبق آن عمل کند.

سئوال 35ـ اگر کسي نذر کند براي حصول حاجت دنيوي يا معنوي معتکف شود، نذر او چه حکمي دارد؟

جواب: مانعي ندارد و صحيح است.

سئوال 36ـ اگر کسي اعتکاف يک ماه نذر کند، آيا شب اول هم جزء همان ماه است؟

جواب: اگر نذر کرده که يک ماه کامل اعتکاف کند بايد شب اول را هم در مسجد بماند.

سئوال 37ـ اگر اعتکاف يک ماه را نذر کند و ماه ناقص باشد، آيا تکليف او ساقط مي‌شود؟

جواب: بلي. کفايت مي‌کند.

سئوال 38ـ اگر کسي اعتکاف را نذر کند و مشغول اعتکاف شود ولي در ايام اعتکاف مريض شود يا ضرورتي پيش آيد (مثل فوت نزديکان) مي‌تواند اعتکاف را بر هم بزند؟ و اگر بر هم بزند کفاره دارد؟ در اعتکاف مستحبي چطور؟

جواب: اگر نذر کند و واقعاً معذور شود مي‌تواند آن را رها کند و کفاره ندارد امّا موت اقارب هميشه عذر مجوز ترک نذر نمي‌شود و اگر نذر معيّن باشد قضا ندارد. امّا اگر نذر مطلق باشد بايد بعداً معتکف شود و قطع اعتکاف مستحب مانعي ندارد.

سئوال 39ـ اگر اعتکاف چهار روز را نذر کند و پيوستگي آن چهار روز را شرط ننمايد و روز چهارم را بر خلاف نذرش عمل کند و از اعتکاف خارج شود، وظيفه‌اش چيست؟

جواب: چون اعتکاف يک روزه نداريم بايد سه روز ديگر معتکف شود.

سئوال 40ـ اگر زمان معيني را براي اعتکاف نذر کند ولي آن اعتکاف را به جهت فراموشي يا نافرماني يا اضطرار ترک نمايد، آيا قضا بر او واجب است؟

جواب: بلي واجب است قضا کند.

محرمات اعتکاف
سئوال 41ـ آيا هر آنچه بر محرم حرام است، بر معتکف نيز حرام مي‌باشد؟

جواب: خير.

سئوال 42ـ آيا در اموري که بر معتکف حرام است، تفاوتي بين شب و روز هست؟

جواب: بلي مبطلات صوم که روزه را باطل مي‌کند در روز بر معتکف حرام است. ولي جماع و خريد و فروش و ساير محرمات در شبانه روز حرام است.

سئوال 43ـ استشمام بوي عطر و گل، با نيت لذت جويي از بوي خوش، براي معتکف چه حکمي دارد؟

جواب: حرام است.

سئوال 44ـ خريد و فروش در صورت ضرورت و عدم ضرورت، براي معتکف چه حکمي دارد؟

جواب: بنابر احتياط واجب حرام است مگر اينکه اضطرار باشد.

سئوال 45ـ آيا ممارات و مجادله در امور دنيوي و ديني، براي معتکف جايز است؟

جواب: اگر به قصد غلبه باشد حرام است ولي به قصد اظهار حق مانعي ندارد.

سئوال 46ـ لمس و تقبيل همسر، براي معتکف جايز است؟

جواب: بلي.

سئوال 47ـ اگر زني را که معتکف است طلاق رجعي دهند تکليفش چيست؟ و اعتکافش چه حکمي دارد؟

جواب: بايد به منزلش برود و اعتکاف او باطل است. و اگر اعتکاف واجب باشد بايد بعداً قضا کند.

سئوال 48ـ غير از موارد چهار‌گانه‌اي که در سئوالات بالا به آن اشاره شد، چه چيزهايي بر معتکف حرام است؟

جواب: جماع و استمناء و مفطرات صوم در روز.

سئوال 49ـ کدام يک از محرمات اعتکاف، باعث بطلان اعتکاف مي‌شود؟ و در چه مواردي کفاره واجب مي‌شود؟

جواب: بنابر احتياط واجب تمام محرمات اعتکاف موجب بطلان اعتکاف مي‌شود. و اگر روز سوم باشد موجب کفاره مي‌شود.

سئوال 50ـ اگر در حال اعتکاف معامله‌اي انجام دهد آيا معامله نيز باطل مي‌شود؟

جواب: خير.

مبطلات اعتکاف
سئوال 51ـ آيا در حال اعتکاف مي‌توان صيغة عقد خواند؟

جواب: مانعي ندارد.

سئوال 52ـ اگر معتکف در معامله‌اي پول نپردازد بلکه جنس را نسيه بخرد يا نسيه بفروشد يا براي معامله نائب بگيرد يا پول را به دست خود فروشنده ندهد يا مستقيما پول از دست خريدار نگيرد، اعتکاف چه حکمي پيدا مي‌کند؟

جواب: بنابر احتياط اشکال دارد و مبطل است.

سئوال 53ـ معتکف از کسي طلبکار است، آيا مي‌تواند طلب خويش را باز ستاند؟

جواب: مانعي ندارد.

سئوال 54ـ پول دادن به حمامي به خاطر استفاده از حمام مستحب است، آيا اين عمل به عنوان خريد و فروش که مبطل اعتکاف است، محسوب مي‌شود؟

جواب: بيع و شراء نيست بلکه اجاره است که بنابر احتياط بر معتکف حرام است. ولي اگر هديه باشد نه اجاره، مانعي ندارد.

سئوال 55ـ آيا رفتن به حمام نزديک محله، جهت انجام مستحبات اعتکاف، خروج از اعتکاف محسوب و موجب ابطال آن مي‌شود؟ رفتن به منزل نزديک مسجد جهت حمام استحبابي چطور؟

جواب: جايز نيست.

سئوال 56ـ پول دادن به افرادي که معتکف نيستند، جهت خريد لوازم مورد نياز، مثل شامپو و خمير دندان و مانند آن چه حکمي دارد؟

جواب: مانعي ندارد.

سئوال 57ـ در مساجد معمولا عطر مي‌‌زنند و گريزي از آن نيست، وظيفة معتکف چيست؟

جواب: وظيفه‌اي ندارد. ولي نبايد بوي عطر آنها را استشمام کند.

سئوال 58ـ آيا معتکف مي‌تواند از صابونها و شامپوهاي معطر استفاده کند؟

جواب: خير.

سئوال 59ـ ملاقات و گفتگوي اعتکاف کننده با اعضاي خانواده‌اش (همسر، خواهر، مادر) در طول اعتکاف چه حکمي دارد؟

جواب: مانعي ندارد.

سئوال 60ـ اگر روزه براي کسي ضرر داشته باشد چه حکمي دارد؟

جواب: نمي‌تواند معتکف شود.

سئوال 61ـ آيا نگاه شهوت انگيز موجب بطلان اعتکاف و وجوب کفاره مي‌شود؟

جواب: خير.

سئوال 62ـ اگر روزة شخص معتکف باطل شود آيا اعتکاف او هم باطل مي‌شود؟

جواب: بلي.

سئوال 63ـ اگر معتکف مرتکب  فعل حرامي شود که روزة او را باطل نمي‌کند، اعتکافش چه حکمي دارد؟

جواب: اعتکاف باطل نمي‌شود مگر يکي از محرمات اعتکاف مثل بيع باشد.

سئوال 64ـ اگر اعتکاف به وسيلة يکي از مبطلات و مفسدات باطل شود در صورت زير چه حکمي دارد؟

الف) در صورتي که اعتکاف، واجب معين باشد.

جواب: قضاء کفاره دارد.

ب) در صورتي که اعتکاف واجب غير معين باشد.

جواب: بايد دو مرتبه به جا آورد و کفاره ندارد.

ج) در صورتي که اعتکاف استحبابي باشد.

جواب: اگر روز سوم باشد قضاء و کفاره دارد.

د) در هر صورت آيا قضاء اعتکاف واجب فوري است؟

جواب: خير فوريت ندارد.

سئوال 65ـ اگر شخصي جاي کسي را که معتکف بوده غصب کند، فرموده‌اند اعتکاف او باطل است. حال اگر جاهل يا عامد بوده و اکنون پشيمان شده و جاي خود را عوض کرده، آيا اعتکاف او صحيح است؟ و در صورت عمد آيا کفاره دارد؟

جواب: به نظر مرحوم آقا در فرض سئوال اعتکاف باطل نيست. ولي در فرض بطلان اگر بعد از گذشت مقداري از روز جاي خود را عوض کند اعتکاف آن روز صحيح نيست. و در صورت وجوب کفاره دارد.

متفرقات اعتکاف
الف: خروج از محل اعتکاف
سئوال 66ـ کساني که مشکل خاصي از نظرتغذيه دارند، آيا مي‌توانند جهت آوردن غذا از محل اعتکاف خارج شوند و مجدداً باز گردند؟

جواب: اگر کسي نباشد براي آنها بياورد و از اوّل هم نتوانند براي خود بياورند و اضطرار پيدا شود بروند مانعي ندارد.

سئوال 67ـ هر گاه معتکف براي کار ضروري از مسجد خارج شود، حکم ايستادن و راه رفتن در سايه چيست؟

جواب: راه رفتن مانعي ندارد. ولي ايستادن خارج از مسجد در حال اعتکاف جايز نيست. بلي. اگر مجبور به ايستادن باشد فرقي نمي‌کند سايه باشد يا آفتاب.

سئوال 68ـ گفتن شعر در اعتکاف نهي شده است، اگر در اعتکاف اشعاري در مدح اهل بيت: بيان شود، آيا خللي در اعتکاف ايجاد مي‌کند؟

جواب: خير. خللي ايجاد نمي‌کند.

سئوال 69ـ اگر کسي در نيّت خود شرط رجوع کند، آيا بدون بروز مانع مي‌تواند اعتکاف را در روز سوم به هم بزند؟

جواب: اگر شرط او مطلق باشد مانعي ندارد. امّا اگر شرط مقيّد به چيزي باشد نمي‌توان آن را به هم زد.

سئوال 70ـ اگر کسي به جهت ضرورت از مسجد خارج شود و خروج او طولاني گردد، اعتکافش چه حکمي دارد؟

جواب: اگر به صورتي باشد که عرفاً حالت اعتکاف به هم بخورد اعتکاف فاسد مي‌شود.

سئوال 71ـ اگر معتکف مديون باشد و براي پرداخت دين از مسجد خارج شود، اعتکافش چه حکمي دارد؟

جواب: اشکالي ندارد.

سئوال 72ـ آيا معتکف مي‌تواند به هنگام نيت اعتکاف شرط کند که هر زمان که خواست از اعتکاف خارج شود؟

جواب: بلي.

سئوال 73ـ اگر کسي از روي فراموشي محل اعتکاف را ترک کند، اعتکافش چه حکمي دارد؟

جواب: اشکال ندارد مگر اينکه عرفاً صورت اعتکاف از بين برود.

سئوال 74ـ آيا معتکف مي‌‌تواند براي انجام اموري مثل اداي شهادت، تشييع جنازه ، نماز ميّت از مسجد خارج شود؟ براي ضروريات عرفي يا امور شرعي واجب يا مستحب چه حکمي دارد؟ 

جواب: براي امور مذکور بلي. ولي براي امور ديگر خير ولو رجحان داشته باشد.

سئوال 75ـ شخصي اعتکاف در مسجد الحرام را دارد آيا مي‌تواند قبل از اذان صبح در تنعيم مُحرِم شود و بقيه اعمال را در حال اعتکاف انجام دهد؟ با توجه به اين که محل سعي جزء مسجد نيست.

جواب: جايز نيست.

سئوال 76ـ خارج شدن معتکف از مسجد در موارد ذيل چه حکمي دارد؟

الف)براي وضو، غسل مستحبي و مسواک زدن.

جواب:جايز نيست.

ب) جهت تلفن زدن به خانواده و دوستان در موارد غير ضروري و امور متعارف.

جواب: جايز نيست.

ج) جهت ديدار با خانواده در بيرون مسجد (يعني حياط مسجد).

جواب: جايز نيست.

ب: قضا و کفارة اعتکاف
سئوال 77ـ اگر شخص معتکف در اثناي اعتکاف واجب (به نذر يا مثل آن) بميرد، آيا قضاي آن بر ولي او واجب است؟

جواب: خير . واجب نيست.

سئوال 78ـ آيا باطل کردن اعتکاف به وسيلة جماع يا ساير محرمات کفاره دارد؟ و اگر کفاره دارد، آيا مثل کفارة ماه رمضان است؟

جواب: در جماع بلي. و کفارة آن مثل کفارة افطار روزة ماه رمضان است. ولي ساير محرّمات کفاره ندارد.

سئوال‌ 79ـ در فرض بالا اگر اعتکاف او در ماه رمضان يا در غيرماه رمضان همراه با قضاء روزة ماه رمضان باشد و باطل شود، آيا باز هم همان کفّاره را دارد؟

جواب: در فرض سئوال دو کفاره دارد. يکي براي اعتکاف و يکي براي ماه رمضان. و اگر قضاي رمضان باشد در صورتي که بعد از ظهر افطار کند بايد علاوه بر کفارة اعتکاف کفارة افطار بعد از ظهر قضاء رمضان را هم بدهد.

سئوال 80ـ در فرض فوق اگر نذر کند در ماه رمضان معتکف شود، سپس در ماه رمضان روزة خود را باطل کند، چند کفاره بر او واجب است؟

جواب: در فرض سئوال سه کفاره واجب مي‌شود.

سئوال 81 ـ شخصي نذر کرده در ايام البيض در مسجد مقدس جمکران معتکف شود و نذر کرده در فرض مسافرت هم روزه بگيرد، آيا نذرش منعقد شده است؟ آيا اعتکاف او صحيح است؟ (هر چند مسافر باشد)

جواب: اگر در وطن نذر کرده باشد بلي.

سئوال 82ـ آيا محوطة اطراف مسجد جمکران که به عنوان حياط از آن استفاده مي‌شود حکم مسجد را دارد؟

جواب: خير.

سئوال 83ـ آيا اعتکاف در زير زمين مسجد جمکران که از آن جهت نمازهاي يوميه و نماز آقا امام زمان(عج) استفاده مي‌شود (البته به صورت مرتب نماز جماعت ندارد) جايز است؟

جواب: مانعي ندارد.

سئوال 84ـ اگر اعتکاف در زير زمين مسجد جمکران جايز باشد در صورتي که بين طبقة پايين و بالا در ورودي باشد، آيا مي‌توان اعمال را در طبقة بالا و خواب و استراحت را در طبقة پايين انجام داد يا هر دو عمل بايد در يک مکان باشد؟

جواب: مانعي ندارد. لازم نيست در يک جا هر دو عمل باشد.

سئوال 85ـ اگر در شهري مسجد جامع نباشد تکليف چيست؟

جواب: بالاخره بزرگترين و پر رفت و آمد‌ترين مسجد هر شهر مسجد جامع آن شهر است ولو اينکه اسم مسجد جامع را نداشته باشد.

سئوال 86ـ اگر در شهري علاوه بر مسجد جامع، مسجدي باشد که قشرهاي مختلف در آن شرکت مي‌کنند به طوري که موقع نماز جماعت مسجد کاملا پر مي‌شود آيا مي‌توان به عنوان مسجد جامع محسوب نمود و در آن معتکف شد؟

جواب: ممکن است همان مسجد جامع باشد امّا اگر ديگري فعلاً مسجد جامع است و اين مسجد جامع نيست در صورتي مي‌توان در آنجا معتکف شد که در مسجد جامع جا نباشد.

سئوال 87 ـ اگر در کنار دستشويي مسجد که در حيات مسجد است حمام هم قرار داده باشند مي‌توان غسل جنابت انجام داد يا اينکه غسل باطل است و بطلان غسل آيا سبب بطلان اعتکاف هم مي‌شود؟ غسل مستحبي چطور؟

جواب: اگر حکام برای عموم باشد و غسل در آن مخالف وقف نباشد اشکال ندارد.

سئوال 88ـ در شهر ما حمام عمومي وجود ندارد خروج از مسجد جهت غسل واجب چه حکمي دارد؟ جهت غسل مستحبي چطور؟ آيا جهت خروج مسافتي مشخص وجود دارد مثلا تا يک کيلومتري مسجد يا اينکه اصلا مسافت مهم نيست؟

جواب: واجب است در غسل جنابت. و در غسل مستحبي جايز نيست. اگر لازم باشد غسل کند فرقي نمي‌کند چه مسافتي را طي کند.

سئوال 89ـ باقي ماندن بر جنابت تا اذان صبح آيا سبب بطلان اعتکاف مي‌شود؟

جواب: بلي. بنابر احتياط.

سئوال 90ـ آيا انسان در منزل شخصي خود هم مي‌تواند معتکف شود؟ و اگر جايز است آيا تمام اتاق‌ها و حياط براي او به منزلة همان مسجد است يا اينکه بايد در يک اتاق خاص بماند و تنها براي ضروريات خارج شود؟

جواب: خير.

سئوال 91ـ اگر پدر و مادر راضي نباشند که فرد معتکف شود آيا اعتکاف صحيح است؟ اگر عدم رضايت آنها دليل منطقي نداشته باشد چطور؟

جواب: اگر اذيت نشوند مانعي ندارد معتکف شود.

سئوال 92ـ آيا مواردي که در اعتکاف حرام است انجام آنها سبب باطل شدن اعتکاف مي‌شود؟

جواب: بلي بنابر احتياط واجب.

سئوال 93ـ امروزه صابون، شامپو، مايع دستشويي و مايع ظرفشويي تماما معطرند آيا استفاده از آنها باعث بطلان اعتکاف مي‌شود؟

جواب: بلي.

سئوال 94ـ اگر پدر و مادر اعتکاف کننده هنگام ملاقات با او دست دهند يا روبوسي کنند آيا اعتکاف وي باطل مي‌شود؟

جواب: خير اشکال ندارد.

سئوال 95ـ دست دادن با همسر هنگامي که براي ملاقات معتکف آمده آيا بدون قصد لذت سبب بطلان اعتکاف مي‌شود؟

جواب: خير.

سئوال 96ـ اگر فردي گوشة خاصي از مسجد را براي اعتکاف معين کرده و وسايل خود را آنجا گذاشته فرد ديگري بيايد و جاي او را بگيرد آيا براي فرد دوّم غصبي محسوب مي‌شود؟

جواب: به نظر مرحوم آقا نبايد اين کار را بکند. ولي اگر چنين کرد اعتکاف باطل نيست.

سئوال 97ـ اعتکاف در بالکن مسجد چه حکمي دارد؟ اگر دو طبقه باشد اعتکاف در طبقة بالاي مساجد دو  طبقه چه حکمي دارد؟

جواب: اگر عرفاً و شرعا جزء مسجد باشد مانعي ندارد و الاّ جايز نيست.

سئوال 98ـ محرمات اعتکاف کدامند؟

جواب: مبطلات صوم. جماع. امور شهواني و خريد و فروش و استعمال بوي خوش و مجادله در امور دنيا يا به قصد غلبه.

سئوال 99ـ مبطلات اعتکاف کدامند؟

جواب: تمام موارد مذکور در مبطلات.

سئوال 100ـ در اصطلاحات زير که در برخي مسائل شرعي از جمله مسائل مربوط به اعتکاف آمده تکليف تقليد کننده چيست؟

اشکال دارد: نبايد انجام دهد.

جايز نيست: نبايد انجام دهد.

جايز است: مي‌تواند انجام دهد

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام اعتکاف

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.