وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آیا این جمله «اقتصاد ماله خره» را امام خمینی گفته اند؟!

0

آیا این جمله «اقتصاد ماله خره» را امام خمینی گفته اند؟!

آيا اين جمله را آقاى خمينى(ره) گفته است: «اقتصاد ماله خره»

چنين جمله اي را حضرت امام) ره (نفرموده اند بلكه شايعه اي از سوي مخالفين نظام براي تخريب وجهه رهبر كبير انقلاب اسلامي و دستاوردهاي عظيم انقلاب اسلامي است كه به صورت ناجوانمردانه با تحريف بيانات پيامبر گونه حضرت امام) ره (و استناد به وجود پاره اي مشكلات اقتصادي، در گوشه و كنار ايراد مي كنند. و حال آنكه مراجعه به بيانات حضرت امام) ره (و عملكرد ايشان همه بيانگر اهميت ايشان به پيشرفت اقتصادي و همه جانبه كشور و تلاش براي بهبود شرايط زندگي خصوصاً اقشار مستضعف جامعه است.

 

آن رهبر بزرگوار همواره با ارشادات خويش روح كار، خلاقيت و تلاش همه جانبه در دستيابي به استقلال و خودكفايي در عرصه هاي مختلف را مي دميد و همواره پيشرفت هاي در خشان كشور در عرصه هاي مختلف مرهون ايشان مي باشد. واقعيت اينست كه در اوائل پيروزي انقلاب اسلامي برخي جريانات وابسته به بيگانگان كه از هيچ پايگاه مردمي برخوردار نبوده و هيچ نقشي در سرنگوني رژيم پهلوي و پيروزي انقلاب اسلامي نداشتند به مجرد پيروزي انقلاب اسلامي با طرح شعارهايي سعي در منحرف نمودن مسير و اهداف انقلاب اسلامي داشتند. از جمله اين جريانان جريان الحادي كمونيستي بود كه با تمسك به مشكلات اقتصادي مردم در زمان پهلوي، انقلاب را انقلابي اقتصادي و هدف از وقوع آن رابهبود وضعيت اقتصادي مردم دانسته و با سردادن چنين شعارهايي به دنبال انحراف اهداف انقلابي مردم و سهم خواهي از آن بودند.

 

در چنين فضا و شرايطي حضرت امام) ره (به عنوان رهبري انقلاب، در تعدادي از سخنراني ها خويش در صدد خنثي سازي تبليغات اين قبيل جريانات انحرافي بودند و با بيانات خويش اهداف واقعي انقلاب اسلامي را تبيين مي نمودند. در ادامه جهت اثبات اين موضوع متن كامل يكي از اين بيانات ايشان را كه در ارتباط با موضوع پرسش بوده و توسط مخالفين تحريف مي گردد، ارائه مي شود:

) سخنراني حضرت امام) ره (، زمان: 17 شهريور 1] 1358]، مكان: قم، موضوع: نقش راديو و تلويزيون در جامعه، حضار: كاركنان پخش راديو (بسم الله الرحمن الرحيم جمهوري اسلامي يعني نظامي با محتواي اسلامي من ميل دارم كه همه قشرهاي ملت، خصوصا قشرهايي كه در خدمت دولت هستند، همه ادارات مختلفه و از همه بالاتر راديو، و از آن بالاتر راديو و تلويزيون، ميل دارم كه باورشان آمده باشد كه جمهوري اسلامي است. يك وقت انسان راي مي‏دهد به جمهوري اسلامي- كه همه راي داديد- يك وقت هم هست كه محتواي جمهوري اسلامي را مطلع نيست. اين بايد مطلع بشود كه جمهوري اسلامي معنايش اين است كه راي عموم يا اكثر، براي نظام و محتواي نظام اسلام و احكام اسلام، برنامه اسلام، است. يك وقت اين را هم مي‏داند، لكن باز باورش نيامده است كه بايد همه چيز اسلامي بشود. هدف ملت ايران، حاكميت اسلام من ميل دارم كه همه باورشان آمده باشد كه اين نهضتي كه از اول تا آخرش- قريب پانزده شانزده سال، طول كشيد و زحمت‏ها كشيده شد، خون‏ها داده شد و جوان‏ها از دست رفت، خانه‏ها از دست رفت، خانمان‏ها خراب شد، و خصوصا در اين يكي دو سال آخر كه همه شاهد بوديد كه چه شد، باورمان آمده باشد كه اين همه براي اسلام بود. هيچ من نمي‏توانم تصور كنم و هيچ عاقلي نمي‏تواند تصور كند كه بگويند ما خون‏هايمان را داديم كه خربزه ارزان بشود ما جوان‏هايمان را داديم كه خانه ارزان بشود. هيچ عاقلي جوانش را نمي‏دهد كه خانه ارزان گيرش بيايد. مردم همه چيزشان را براي جوان‏هاشان مي‏خواهند براي خانمانشان مي‏خواهند. اين منطق، يك منطق باطلي است، كه شايد كساني انداخته باشند، مغرض‏ها انداخته باشند توي دهن مردم كه بگويند ما خون داديم كه مثلا كشاورزيمان چه بشود. آدم خودش را به كشتن نمي‏دهد كه كشاورزيش چه بشود. چرا همان منطقي كه خود مردم در تمام طول مدت، و خصوصا در اين آخر، منطقشان بود آن را ذكر نمي‏كنند؟

همه ديديد كه تمام قشرها، خانم‏ها، ريختند توي خيابان‏ها، جوان‏ها ريختند توي خيابان‏ها، در پشت بام‏ها، در كوچه و برزن و همه جا، فريادشان اين بود كه ما اسلام را مي‏خواهيم و جمهوري اسلامي مي‏خواهيم. براي اسلام است كه انسان مي‏تواند جانش را بدهد. اولياء ما هم براي اسلام جان دادند، نه براي اقتصاد، اقتصاد قابل اين نيست. آدم، اقتصاد را براي خودش مي‏خواهد خودش را به كشتن بدهد كه اقتصادش درست بشود اين معقول نيست. يا جوان‏هايشان را به كشتن بدهند كه نان ارزان گيرش بيايد اين يك چيز معقولي نيست. آن كه معقول است و عمل شد و همه ديديم و همه ديديد، اين است كه همان طوري كه در صدر اسلام، پيغمبر اسلام- صلي الله عليه و آله- و اولياء اسلام همه چيزشان را فداي اسلام مي‏كردند، براي اينكه در اين فداكاري باخت نيست.

 

ماديگرايي منشا انحطاط آنهايي كه دم از اقتصاد مي‏زنند و زيربناي همه چيز را اقتصاد مي‏دانند از باب اينكه انسان را نمي‏دانند يعني چه، خيال مي‏كنند كه انسان هم يك حيواني است كه همان خورد و خوراك است منتها خورد و خوراك اين حيوان با حيوانات ديگر يك فرقي دارد. اين چلوكباب مي‏خورد او كاه مي‏خورد اما هر دو حيوانند. اينهايي كه زيربناي همه چيز را اقتصاد مي‏دانند اينها انسان را حيوان مي‏دانند. حيوان هم همه چيزش فداي اقتصادش است. زيربناي همه چيزش) است (الاغ هم زيربناي همه چيزش اقتصادش است. اينها انسان را نشناختند اصلا كه چه هست. ما بايد باورمان بيايد به اينكه مملكت ما همه چيزش را فدا مي‏خواست بكند براي اسلام. الآن هم مي‏آيند به من مي‏گويند، مكرر- دستجمعي، تنهايي- كه شما دعا كنيد ما شهيد بشويم. معقول است كه بگويد من شهيد بشوم براي اينكه شكمم سير بشود؟ براي شكمش مي‏خواهد شهيد بشود؟ كسي معقول است كه تقاضاي شهادت بكند براي شكمش؟ همچو معقول نيست اين معنا، تقاضاي شهادت براي اينكه ادراك كرده است كه در شهادت موت نيست يك حيات جاويد است، براي حيات جاويد است كه اين تقاضاي شهادت مي‏كند.

زيربنا توحيد است، زيربنا عقايد حقه الهي است نه زيربنا شكم باشد. اينهايي كه اقتصاد را زيربنا مي‏دانند، اينها منحط كردند انسان را از حد انسانيت به حد يك حيواني، مثل ساير حيوانات اين هم مثل ساير حيوانات. لزوم اسلامي شدن همه شئون مملكت من مي‏خواهم كه همه ما باورمان آمده باشد كه جمهوري اسلامي است و بايد همه چيز ما اسلامي بشود. ما از آن وضع سابق، كه اخيرا پنجاه سالش را، پنجاه و چند سالش را، من شاهدش بودم و شماها چندين سال- البته هيچ كدام پنجاه سال يادتان نيست. شماها چندين سالش را كه در زمان اين حكومت جائر بود در نظر داريد كه همه وابستگي به غرب بود و به آمريكا بود و تلخي‏هايش را هم همه ديديد. ذائقه‏هاي شما باز از آن چيزها تلخ هست، حبس‏ها را حالا خودتان هم حبس نرفتيد، خوب، دوستانتان رفتند اهل ملتتان رفتند- حبس‏ها، زجرها، حتي گاهي براي من نقل كرده‏اند- كه اينها نقلش هم مشكل است- بعضي‏ها را در تاوه سرخ كردند مي‏گذاشتند روي تاوه آهني، برق را متصل مي‏كردند، سرخشان مي‏كردند اين تلخي‏ها در ذائقه ما هست و شما. ما حالا بايد باورمان بيايد كه آن بساط طاغوت بايد برچيده بشود. همان راس و رده بالا برود و باقيش باقي بماند، اين باز به مقصد نرسيديم. همه جا، در همه وزارتخانه‏ها، در همه ادارات، در بازار، در همه جا، بايد جوري بشود كه وقتي يك كسي وارد شد ببينيد كه وارد شده در يك مملكت اسلامي همه چيزش اسلامي است نه كم‏فروشي در اينجا هست نه گران‏فروشي و اجحاف هست در آن نه دروغ هست نه تقلب هست نه اين كاغذ بازي‏هاي اداري هست نه آن مجلات با آن عكس‏ها و با آن تبليغات، كه جوان‏هاي ما را به تباهي كشيدند و نه آن بساطي كه در راديو و تلويزيون بود و شماها ديديد. هدف طاغوت جلوگيري از رشد فكري جوانان مقصد آنهايي كه اينها را پيش آورده بودند، در همه جاها كه شما قدم مي‏گذاشتيد در آن، يك چيز نمايان بود كه اشخاص عميق آن يك چيز را مي‏فهميدند و آن اينكه نگذارند جوان‏هاي ما رشد كنند.

جوان‏هاي ما را بار بياورند به طوري كه در قيد اين نباشد كه مملكتش چه در آن مي‏گذرد. اگر يك كسي عادت كرد كه اين مجلات را- كه ديديد، ديده بوديد، با آن عكس‏ها و با آن مسائل- آن سينماها را كه ديدند با آن بساط و امثال ذلك و آن تلويزيون آن وقت، و آن راديوي آن وقت، و آن مدارس آن وقت، و آن كنار دريا رفتن‏هاي آن وقت، و آن مراكز فحشاي آن وقت، همه اينها در يك مطلب شريك بودند و) و آن اينكه (جوان‏هاي ما را بي‏تفاوت كنند راجع به مسائل خودشان، يك جواني كه عادت كرد كه هر روز برود يا هر شب برود در سينما و آن طور مسائل را ببيند، اين ديگر فكرش نمي‏رود دنبال اينكه نفت ما را كه مي‏خورند، كجا مي‏رود اين نفت، اين ثروت ما كجا مي‏رود. اصلا تو فكرش نمي‏آيد اين. اين همان مثل آدم هروييني مي‏ماند، يك آدم هروييني اصلش فكرش دنبال اين نيست كه چه مي‏گذرد. او همه‏اش دنبال اين است كه چه وقت، وقت هرويين بشود، يا وقت استعمال ترياك بشود. آن كسي كه عادت كرد كه برود در اين مراكز فحشا، تمام هم و غمش همان مراكز فحشاست حالا چه مي‏گذرد در اين مملكت، چه به سرش دارد مي‏آيد، پيشش مطرح نيست، دنبال اين مطلب نيست. تمام اين مسائلي كه در اين پنجاه سال اخير اينها پيش آوردند، و خصوصا در زمان اين دومي كه از اولي بدتر بود، تمام اين مسائل ديكته‏اي بود كه شده بود براي اينكه جوان‏هاي ما را بي‏تفاوت كنند هرچه سرشان مي‏آيد به من چه ربط دارد. آن كه مي‏رود در دريا با مثلا چه، با هم آنجا بازي مي‏كنند، اينها ديگر فكر اينكه مسائل روز چه هست، دولت‏ها چه مي‏كنند و اين مرد خائن چه به سر ما آورد، اصلا فكر اين در ذهنشان نمي‏آيد. اين روشنفكرها و نويسنده‏ها و آزادي‏خواه‏ها- نه همه‏شان، بسيارشان- يا توجه به اين ندارند كه اين برنامه‏ها و آزاد گذاشتن اين جوان‏ها و اين دخترها و اين پسرها براي اينكه هر كاري دلشان مي‏خواهد بكنند، اين چه به سر اين مملكت مي‏آورد يا توجه ندارند يا مي‏دانند و اجير هستند دنبال همان هستند.

فرياد مي‏زنند آي آزادي از بين رفت آي آزادي خوب آزادي از بين رفت، چه شد؟ شرابخانه‏ها محدود شده يا گرفته شده مراكز فحشا را جلويش را گرفتند- حالا تمامش هم باز معلوم نيست، من نمي‏دانم حالا پاكسازي شده يا نه- ديگر نمي‏گذارند اين دختر و پسر تو دريا بروند لخت شوند با هم چه بكنند. اينها آزادي را اين مي‏دانند و همان آزادي مي‏دانند كه از غرب ديكته شده براي ما نه پيش خودشان. پيش خودشان اگر اين طور بود، اين ترقيات مادي را نمي‏كردند. ديكته شده) است (براي ممالك استعماري اين نحو آزادي‏ها. اين آزادي‏ها آزادي‏هاي وارداتي است و اين بي‏انصاف‏ها، طرفدار به قول خودشان حقوق بشر، و اين بي‏انصاف‏هاي به قول خودشان نويسنده- همه‏شان را نمي‏گويم، بعضيشان را- و اين بي‏انصاف‏ها، آزادي‏خواه‏ها، اين نحو آزادي را براي ما تبليغ مي‏كنند و تاكيد مي‏كنند بر آزادي‏اي كه مملكت ما را به تباهي مي‏كشد. تباهي نيروي انساني در آزادي به سبك غربي مملكت، مملكت است به جوانش به نيروي انسانيش. چيزي كه نيروي انساني را به باد بدهد مملكت را به باد مي‏دهد. اگر يك مملكتي نيروي انساني نداشته باشد، اين مملكت نمي‏تواند اداره بشود. و اين طور آزادي‏اي كه اين آقايان مي‏خواهند، اين آزادي‏اي است كه نيروي انساني را به تباهي مي‏كشد و به آنجا مي‏كشد كه هرچه سرش بياورند حرف نزند يعني حرف نزند، مطرح نيست پيشش، او تمام همش به اين است كه چه وقت تابستان بشود و چه وقت، وقت اين بشود كه بروند دريا تمام همش به اين است كه چه وقت شب بشود و برود سينما چه وقت اين مثلا قضاياي راديو- تلويزيون پيش بيايد و بنشينند تماشا نمي‏تواند، همان طوري كه آدم ترياكي نمي‏تواند از پاي منقل پا شود برود سراغ فرض كنيد كه جهاد سازندگي، از پاي منقل نمي‏تواند فكر اين معنا را بكند كه به مملكت ما چه مي‏گذرد فرهنگ ما چه شده است اقتصاد ما چه شده است.

نمي‏تواند فكر كند، اينها هم مي‏خواهند همين جور باشند. آنهايي كه مي‏خواهند ما را غارت كنند مي‏خواهند بي‏مزاحمت غارت كنند، چرا مزاحم براي خودمان درست كنيم؟ راه عيش و عشرت را بر اين جوان‏هاي تازه رس باز مي‏كنيم، هرچه مي‏خواهند از اين عيش و عشرت‏ها بكنند، ما هم آن مخازنشان را مي‏بريم اينها هم عيش و عشرتشان را بكنند اينها فرياد بكنند و عيش و عشرت بكنند، آنها هم همه چيزشان را ببرند. اين پنجاه سال وضع ما اين بود. دامن مي‏زدند به همه چيزهايي كه در اين معنا مشترك بود كه جوان‏هاي ما را تباه مي‏كرد بي‏تفاوت مي‏كرد، در همه اين معنا مشترك بود و حالا ما مي‏خواهيم كه باورمان آمده باشد، چه شماها كه در تلويزيون هستيد، در راديو هستيد كار مي‏كنيد و چه ما كه طلبه هستيم و آنجا هستيم، باورمان بيايد كه ما يك رژيم فاسدي كه همش) را (به اين گماشته بود كه جوان‏هاي ما را فاسد كند، تباه كند، بي‏تفاوت نسبت به مسائل اساسي خودش بكند، باورمان بيايد كه آن رفته كه يك رژيم اسلامي- انساني بيايد كه در همه امور جدي باشد. جديت اسلام در امور مادي و معنوي اسلام شوخي ندارد همه‏اش جدي است، هزل ندارد لغويات ندارد لهويات ندارد همه‏اش جدي است، جديات است. هم در امور مادي، كه اسلام هر دو جهت را دارد، هم امور مادي و هم امور معنوي، همه‏اش جد است. لهو و لعب و لغو و آن چيزهايي كه اسلام جلويش را گرفته همان‏هايي است كه اينها دامن به آن مي‏زنند. هر چيز را ديديد كه اينها از آن ترويج مي‏كنند بدانيد آني است كه اسلام جلويش را گرفته. آن چيزهايي كه اسلام جلويش را گرفته است همين‏هايي است كه جوان‏هاي ما را به تباهي مي‏كشد. اسلام رزمنده مي‏خواهد جنگجو مي‏خواهد در مقابل كفار، در مقابل آنهايي كه هجوم مي‏كنند به مملكت ما، اسلام مجاهد مي‏خواهد درست كند، نمي‏خواهد يك نفر آدم عياش درست كند كه اين آدم عياش، عياشيش را بكند، و همه چيزش را از بين ببرند.

همه شرافتش را از بين ببرند و اين باز مشغول عياشي و رقصيدن باشد. اسلام جد است. يك مسلك جدي است، هزل در آن نيست، لغو در آن نيست، لهو در آن نيست، بازي در آن نيست. آن بازي‏اي كه اسلام اجازه داده تيراندازي است و اسب سواري مسابقه در اسب سواري مسابقه در تيراندازي، آنها هم جنگ است و آن را اجازه داده حتي برايش رهان 2 هم قرار داده‏اند يعني شرطبندي هم بكنند، آن را اجازه داده‏اند. لكن مساله جدي است آنجا، تربيت) است. (و اينها مي‏خواهند كه ما را به همان حالي كه بوديم اسم، جمهوري اسلامي، و رسم و واقعيت، همان مسائل طاغوتي و همان مسائل باشد. ما بايد جديت كنيم كه همان طور كه راي داديم به جمهوري اسلامي و اسم جمهوري اسلام الآن در ايران است، محتوايش را اسلامي كنيم يعني راديو- تلويزيون كه شما هستيد اسلامي باشد لغويات و لهويات و نمي‏دانم صورت‏هاي كذا نباشد. اصلاح بايد بشود اينها. البته ما بخواهيم جوان‏هايمان كه چندين سال، از آن وقتي كه چشم باز كردند در فساد بودند و در مراكزي بودند كه همه‏اش فساد بوده، و اين جور بزرگ شدند، برنامه هم اين بوده كه اينها را اين طوري بزرگشان كنند، بخواهيم اين برگردد به حال اول، طولاني است، ولي اميدواريم كه برگردد. و الحمد لله تحولاتي كه الآن دارد مي‏شود و شده است، تقريبا راه صد ساله را در يك شب، جوان‏هاي ما دارند مي‏پيمايند، تحولات، تحولات تند و سريعي بوده، و اميدوار كننده است… اهميت فوق العاده تلويزيون در بين رسانه‏ها الآن راجع به تلويزيون صحبت دارم مي‏كنم، يك چيزي كه از همه رسانه‏ها حساس‏تر است تلويزيون از همه مسائل تبليغي و آلات تبليغي حساس‏تر است براي اينكه هم گوش است و هم چشم. در چيزهاي ديگر، حتي راديو، فقط گوش استفاده مي‏كند، در- نمي‏دانم- روزنامه‏ها و مطبوعات چشم از آن استفاده مي‏كند.

راديو- تلويزيون گوش است و چشم، آن هم نه به اينكه مثلا تيراژش مثل روزنامه كذا، ده هزار، بيست هزار، صد هزار، يك ميليون، باشد همه مملكت است. الآن هم وضع جوري شده است كه در دهات هم كه مي‏روي، آن مرد دهاتي هم كه شايد درست خرج عائله‏اش را نتواند ادا بكند، يك راديو خريده است، يا يك تلويزيون دارد. همه جا هست يعني اين چيزي كه در تلويزيون نشان داده مي‏شود در همه سطح مملكت، و در بيرون هم هر جا كه موج‏ها بايد برود، همه جا، منتشر مي‏شود. اين حرفي كه در راديو گفته مي‏شود و در راديو- تلويزيون گفته مي‏شود مال يك طايفه نيست مال يك جمعيت نيست مال يك مملكت نيست همه جاست، همه قشرها هستند. تلويزيون بايد دستگاهي باشد آموزنده و اخلاقي ما اگر اين دستگاه كه بايد يك دستگاه آموزنده باشد، يك دستگاهي باشد كه آن تباهي‏ها، چيزهايي كه جوان‏هاي ما را به تباهي كشيد و مي‏كشد، حذف بشود و به جاي آن آموزندگي باشد امور اخلاقي باشد امور فرهنگي باشد چيزهايي كه به درد جوان‏هاي ما مي‏خورد و جوان‏هاي ما را تربيت مي‏كند. اين بايد يك همچو عضو حساس، و يك همچو آلتي كه همه جا و در همه قشرها اين پا دارد، همه جا هست، حاضر است همه جا، الآن اينجا هست، اگر فردا هم مثلا راديو- تلويزيون اين حرف‏ها را بگويد، همه جا مي‏شنوند، يك مطلبي است همه جايي، اين اگر آموزنده باشد، براي همه ملت آموزندگي دارد و اگر خداي نخواسته انحراف داشته باشد، همه ملت را به انحراف مي‏كشد. ما مي‏خواهيم كه راديو تلويزيونمان كه پيش‏تر در خدمت طاغوت بود، حالا در خدمت خدا باشد در خدمت اسلام باشد و اسلام مي‏خواهد كه همه مسائل جدي باشد مسائل مملكتي مسائل جدي باشد مسائل روحي مسائل جدي باشد. جد است در آن حتي در اين امور تفريحي هم در اسلام يك جوري است كه باز آن جد پيدا مي‏شود.

عائله هم كه وقتي انسان مي‏خواهد تشكيل بدهد، يك نحو جدي در آن هست، و يك دقت‏هاي زياد براي تشكيل يك ازدواج، از قبل از اينكه ازدواج بكند دستور هست زن چه مردي را انتخاب كند مرد چه زني را انتخاب كند، در انتخابش از ابتدا برنامه هست كه زن‏ها چه مردي را انتخاب كنند و مردها چه زني را انتخاب كنند. بعد هم حتي اوقات ازدواج، يك اوقات مثلا با بركتي باشد. بعد هم كيفيت ازدواج و كيفيت همه چيز يك برنامه خاصي داشته باشد. بعد هم زمان حمل براي مادر چه برنامه‏هايي باشد. بعد هم وقتي كه بچه را شير مي‏دهد، در زمان شير دادن چه برنامه‏هايي باشد. بعد هم در دامن مادر كه مي‏خواهد بچه تربيت بشود، چه جور تربيت بشود. بعد هم در حمايت پدر كه بچه مي‏خواهد تربيت بشود، چه بشود. بعد هم در مدرسه كه مي‏رود، چه باشد. براي اينكه برنامه همه مكتب‏هاي توحيدي، كه اسلام در راس آنهاست، برنامه آدم درست كردن است. مي‏خواهند انسان درست كنند. قرآن اصلا آمده است كه يك انسان صحيح درست كند انسان ساز است. از اين جهت همان طوري كه يك كشاورز اگر بخواهد يك زراعت سالم خوب تحويل بگيرد، زمين را شرايطي كه دارد بايد روي آن شرايط عمل كند، آب چه وقت بايد داده بشود، چه آبي بايد باشد، چه كودي بايد ريخته شود روي آن، چه وقت بايد شيار بشود، چه رسيدگي‏هايي بايد به آن بشود، همه اينها براي اين است كه يك ثمره‏اي، يك گندمي را مي‏خواهد، تمام اينهايي كه عرض كردم و بسياري از چيزهايي كه هست و حالا در ذهن من فرض كنيد نيست يا طولاني مي‏شود، براي اين است كه اسلام ماها را يك نباتي كه بايد آن جور تربيت بشود و بعد هم وقتي كه به مرتبه حيوانيت رسيد، اين جوري بايد تربيت بشود، تا برساندش به يك انساني.

برنامه تربيتي اسلام زيربنا اقتصاد نيست، براي اينكه غايت انسان، اقتصاد نيست. انسان زحمتش براي اين نيست كه فقط شكمش را سير كند يا جوان‏هايش را بدهد شكمش سير بشود، حرف است اينها. از اينجا تا لانهايت انسان هست. ديگر انسان مردني نيست، انسان تا آخر هست. و برنامه اسلام اين است كه اين انسان را جوري كند كه هم اينجا صحيح باشد و هم آنجا صحيح باشد. راه مستقيم نه طرف شرق نه طرف غرب. صراط مستقيم، يك سرش اينجاست يك سرش هم لانهايت. ما مي‏خواهيم، آن قدري كه مي‏توانيم، البته قدرت ما كم است، آن قدري كه مي‏توانيم اين مملكت را از آن حال طاغوتي متبدلش كنيم به يك حال توحيدي- اسلامي. و اين بايد با كمك همه باشد. يكي نمي‏تواند اين كارها را بكند. يك جمعيت نمي‏تواند. هر كس در هر كاري كه مشغول است بايد آن كار را خوب انجام بدهد آن كار را الهيش كند از طاغوتي بيرونش كند. خداوند انشاء الله همه شما را موفق كند.) منبع: صحيفه امام، جلد 9، صفحه 944)- در صحيفه نور، تاريخ 58/ 6/ 18 درج گرديده است. اما به استناد گزارش مطبوعات، تاريخ 58/ 6/ 17 صحيح است. [1] پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.