وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آيا شستن سه بار صورت وضو را باطل مى كند

0

آيا شستن سه بار صورت وضو را باطل مى كند

كيفيت شستن

پرسش 13 . در وضو، شستن صورت و دست ها تا چند مرتبه جايز است؟

آيات عظام امام، خامنه اى، فاضل و نورى: براى مرتبه اول واجب و مرتبه دوم جايز و مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام است.

آيات عظام بهجت، سيستانى، صافى و وحيد: براى مرتبه اول واجب و مرتبه دوم مستحب و مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام است.[17]

آية اللّه  تبريزى: براى مرتبه اول واجب و مرتبه دوم بنا بر نظر مشهور مستحب است؛ ولى احتياط واجب در دست چپ ترك مرتبه دوم است و براى مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام است.[18]

آية اللّه  مكارم: براى مرتبه اول واجب و بنا بر احتياط واجب ترك مرتبه دوم است و براى مرتبه سوم و بيشتر از آن، حرام است.[19]

پرسش 14 . آيا شستن سه بار صورت و دست ها، وضو را باطل مى كند؟

همه مراجع: شستن سه مرتبه صورت و دست راست، به قصد وضو حرام است؛ ولى وضو را باطل نمى كند و اگر دست چپ را سه مرتبه بشويد، مسح او اشكال پيدا كرده و وضو را باطل مى سازد.[20]

 • [16]. امام، فاضل و نورى، توضيح المسائل مراجع، م 248 و خامنه اى، اجوبة، س 102.
 • [17]. بهجت، صافى و سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م 248 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 254.
 • [18]. تبريزى، توضيح المسائل مراجع، م 248.
 • [19]. مكارم، توضيح المسائل مراجع، م 248.
 • [20]. امام، استفتائات، ج 1، س 35؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1 س 90؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 113؛ مكارم، استفتائات، ج 1، س 61 و 64؛ نورى، استفتائات، ج 2 س 39 ؛ دفتر: سيستانى، بهجت، خامنه اى و وحيد.(احكام وضو، غسل و تيمم-پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

. شستن صورت و دستها
بار اول: واجب.   بار دوم: جایز.
بار سوم و بیشتر: غیر مشروع (حرام). رساله آموزشي .

حتما بخوانيد

 1. وضو گرفتن با آب غصبی
 2. شرایط ظرف آب وضو
 3. پاک بودن اعضای وضو
 4. تنگ بودن وقت برای وضو
 5. اگر در اعضای وضو زخم یا بریدگی باشد
 6. نیت وضو
 7. رعایت ترتیب و موالات در وضو
 8. کمک گرفتن در وضو
 9. اگر در استفاده از آب برای وضو مانعی باشد
 10. مانع وضو
 11. شك وضو
 12. شک در وضو بعد از نماز
نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.