وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آيا در بهشتيان شهوت وجود دارد؟

0

آيا در بهشتيان شهوت وجود دارد؟

شهوت در واقع همان گرايش انسان و ميل ذاتى او به پارهاى از مواهب مادى است. وجود اين گونه از نعمتها در بهشت نشانگر وجود ميل به آنها ست. البته ويژگى هاى اين امور و چگونگى ميال به آنها و روح معنوى حاكم بر آ ن با آنچه در اين جهان است تفاوتهاى بنيادين دارد. اكنون ما به اين نعمت ها فقط اشاره مى كنيم تا پاسخ روشنتر بيان گردد.

نعمت هاى بهشت‏

نعمت هاى بهشتى تمام انواعش (كه بعدا بيان مى شود) داراى اين خصوصيات است:

1 ثابت، دائمى، هميشگى و پايدار است.(1)

2 نعمت هاى بهشتى فراوان در دسترس است، و هرگز تمام نخواهد شد.(2)

3 هر چه را انسان ميل و اراده كند و بخواهد از ديدنى و خوردنى و… در آنجا وجود دارد.(3)

انواع نعمت

در يك تقسيم بندى مى توان نعمت هاى بهشتى را به دو نوع مادى و معنوى مى توان تقسيم نمود:

الف. نعمت هاى مادى

فهرست مختصرى از نعمت مادى بهشت از اين قرار است.

1 وسعت فراوان، به گونه اى كه در بهشت ساده ترين فرد تمام جن و انس جا مى گيرند.(4)

2 از چهره هاى شادان و خندان واقعى نه تصنعى برخوردارند(5) و زندگى مسرت بخشى در آنجا حاكم است.

3 امنيت صد در صد در آنجا حاكم است.(6)

4 هواى بهشت بسيار مطبوع دلربا و ملايم و دلپذير است.(7)

5 در باغات بهشت نهرها از ريزش جارى است و… صفاى آن قابل توصيف نيست.(8)

6 لباس بهشتيان از طلا و نقره و حرير سبز رنگ كه كهنگى ندارد مى باشد.(9)

7 در بهشت رنج و بيمارى و پيرى و خلاصه غم و غصه راه ندارد.(10)

8 زنان بهشتى، شوهر دوست، همچون الماس، و پاك و پاكيزه و از هر گونه كجى و انحراف مبرا و پاكند.(11)

9 خوردنى هاى بهشت، هر نوع ميوه اى بخواهند بهشتيان مى توانند انتخاب كنند(12) و ميوه ها كاملا در دسترس آنان قرار دارد.(13) و از گوشت لذيذ پرنده ها و از هر نوع و در هر وقت كه بخواهند موجود است.(14)

10 نوشيدنى ها، آب هاى بهشت هرگز آلوده نمى شود و تغيير پيدا نمى كند و نهرهايى از شير وجود دارد كه هرگز مزه آن عوض نمى شود و شربتهاى با لذت فوق العاده در آنجا مهيا است.(15)

11 ظروف بهشتى، ليوان ها و ظرف هايى كه اهل بهشت براى آشاميدن استفاده مى كنند طورى است كه سرد و خوشبو كننده هستند.(16)

در اين آيه مى خوانيم «مأموران زيباروى بهشتى به جام هاى پر از شراب روشن و سفيد كه لذت بخش است و هيچ گونه ضرر و مستى در آن نيست و گرد بهشتيان مى چرخند تا هرگاه ميل داشته باشند بهره گيرند(17) و فرمود: ظرف هاى شراب صاف و خالص و دربسته و مهر خورده است همين كه اهل بهشت از آن ميل فرمودند در پايان بوى مشك در خود احساس مى نمايند.»(18)

ظروف خوردنى ها و آشاميدنى بسيار زيبا و خوش منظر است‏(19) و آنچه بر اين لذتها مى افزايد و آن را با لذت معنوى همراه مى كند دين است كه همه اين نعمت هاى مادى از طرف خداوند است. و گاه مستقيما از طرف خدا به آنها نعمت مى رسد «شرابى پاك از طرف خدا به آنها داده مى شود.»(20) شراب بهشتى كه از طرف خدا باشد از يك لذت معنوى غيرقابل توصيفى برخوردار است.

ب) نعمتهاى معنوى

در بهشت لذت معنوى به درجات بالاتر از نعمت هاى مادى وجود دارد كه به نمونه هايى اشاره مى شود:

1 رضايت الهى. يكى از بالاترين لذت ها كه تمام نعمت هاى مادى بهشت در مقابل آن ناچيز است توجه به جلال و عظمت الهى و رسيدن به رضايت اوست. در قرآن آمده كه: رضايت و خشنودى خداوند از بهشتيان به مراتب از بهشت و نعمتهاى آن بزرگتر است و رستگارى عظيم و اصلى اين است.(21) و در حديث آمده خداوند به بهشتيان مى فرمايد: «بالاتر از همه نعمتها و كاميابى ها همان محبت من نسبت به شما و رضايت من از شماست.(22)

لذا بهشتيان برتر، تمام وجودشان را عشق خدا پركرده و از عمق جان مى گويند «ستايش براى جهانيان است».(23)

2 قرب وجه الهى

عده اى آنچنان قرب و منزلت دارند كه به آنها گفته مى شود «بندگان من داخل بهشت خودم شويد.»(24)

در آيه ديگر مى خوانيم «افراد با تقوا در باغ هاى بهشت و نهرها و در جايگاه صدق (جايگاهى كه لغو و كذب و خلافى در آن نيست) جايگاهى پسنديده زندگى مى كنند آن هم در پيشگاه خداى مقتدر»(25)

3 سلام ويژه الهى

خداوند سلام ويژه براى بهشتيان مى فرستد كه اين سلام از هر لذتى بالاتر است.(26)

گر مرا گويى يك بار بنده ام‏

بگذرد از عرش اعلا خنده ام‏
 

4 در بهشت كينه و كدورت و حسادت و دو روئى و دورغ و… وجود ندارد.(27)

5 در بهشت هيچ گونه غم و غصه وجود ندارد لذا بهشتيان مى گويند: «خدا را شكر كه ما را از حزن ها رهانيد و به بهشت وارد نمود.»(28)

6 ملحق شدن بستگان و فرزندان

يكى از نعمت هاى روحى و معنوى براى مؤمنان آن است كه بستگان و فرزندان آنان به آنان ملحق مى مى شود «ما فرزندان آنها را به آنان ملحق مى كنيم.»(29) يعنى ما فرزندان نيكوكاران راكه در خط ايمان باشند (هر چند به درجه پدران خود نرسند) به خاطر لذت بيشتر پدران به آنان محلق مى كنيم تا در كنار هم با لذت بيشترى زندگى كنند.(30)

درجات بهشتى

بهشت درجات متعددى دارد از بهشت «عدن» گرفته تا بالاترين درجه آن كه «فردوس» باشد.(31)

با توجه به نكات پيش گفته، اولا بايد گفت نعمت هاى بهشت فقط همسر و شهوت نيست صدها نعمت مادى و معنوى ديگر وجود دارد كه اين نعمت در مقابل آن ناچيز است و اما اين كه چرا در آيات و روايات روى مسئله همسر و يا همسران بهشتى تكيه شده براى اين است كه در بين لذتهاى مادى چه در دنيا چه در آخرت برتر از آن نداريم.

در حديث آمده «بهترين نعمت هاى مادى در دنيا و در آخرت كاميابى از همسران زيباست.(32) و نعمت هاى مادى بهشت به قدرى جامع و كامل است كه ارزش دارد سالها براى آن زحمت كشيد. راستى هيچ فكر كرده اى كه تمام تلاش بشريت در دنيا براى اين است كه در دنيا راحت تر، برخوردارتر، و داراى لذت بيشتر باشد، حتى آنهايى كه در مسير خلاف و گناه هستند. ولى هرگز در دنيا به آن نخواهد رسيد. ولى خداوند با دستوراتى كه داده، به بشر دستور داده كه به آنها عمل كند تا به لذت دائمى و پايدار برسد.

ثانيا: آن گونه كه شما فكر كرده ايد كه زنهاى بهشت عريان و آزاد هستند نيست، بلكه هر كس محدوده اى دارد كه در آن محدوده حوران مربوط به آن فرد آزاد هستند. در قرآن مى خوانيم كه حوران در خيمه هايى هستند.(33)

و در آيه ديگرى مى گويد: «براى بهشتيان همسران پاك و پاكيزه اى است (كه از هر گونه كجى و انحراف حتى تمايل قلبى به ديگران بدورند)».(34) از طرف ديگر غريزه جنسى براى دو طرف است و علت عدم ذكر آن در رابطه با زنان به نكته اى تربيتى باز مى گردد و آن مسأله حيا در مورد زنان است.

براى مطالعه بيشتر به اين كتابها مراجعه شود:

1 معاد، محسن قرائتى

2 معاد، محمدتقى فلسفى

(1) (دخان/ 52، رعد/ 35، واقعه/ 33)
000 (2) (ص/ 54، واقعه/ 31، ق/ 35)
000 (3) (زخرف/ 70، سجده/ 17)
000 (4) (ر. ك آل عمران/ 133، بحارالانوار، همان، ج 8، ص 120)
000 (5) (عبس/ 38 و 39)
000 (6) (الحاقه/ 7، دخان/ 52، انعام/ 82)
000 (7) (انسان/ 13)
000 (8) (ر. ك واقعه/ 28- 31، الميزان، علامه طباطبايى، دارالكتب الاسلاميه، ج 19، ص 140)
000 (9) (فاطر/ 31، انسان/ 21، كهف/ 31)
000 (10) (فاطر/ 4)
000 (11) (صافات/ 48، واقعه، 23)
000 (12) (واقعه/ 19 محمد/ 14)
000 (13) (الحاقه/ 23)
000 (14) (واقعه/ 19)
000 (15) (محمد/ 15)
000 (16) (دهر/ 5)
000 (17) (صافات/ 45- 48)
000 (18) (مطففين/ 25)
000 (19) (زخرف/ 70)
000 (20) (هل اتى/ 21)
000 (21) (توبه/ 72)
000 (22) (بحارالانوار، همان، ج 8، ص 141)
000 (23) (يونس/ 10)
000 (24) (فجر/ 28)
000 (25) (قمر/ آخرين آيه)
000 (26) (يس/ 57)
000 (27) (اعراف/ 42)
000 (28) (فاطر/ 33)
000 (29) (طور/ 20)
000 (30) (تفسير الميزان ج 19 ص 10)
000 (31) (كهف/ 107)
000 (32) (وسائل، ج 14، ص 10)
000 (33) (الرحمان/ 57)
000 (34) (نساء/ 57)

پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.