پوشيدن طلا و نقره انگشتر و حلقه

۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

پوشيدن طلا و نقره انگشتر و حلقه مطابق نظر آيت الله خامنه اي پوشیدن طلا و نقره و به کار [...]